0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (189 trang)

Tiếp thị và bán hàng

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) 2250_011003 (Trang 34 -35 )

Các chức năng Tiếp thị và Bán hàng bao gồm phát triển sản phẩm, xác định giá cả, quảng bá sản phẩm cho khách hàng và nhận đơn đặt hàng của khách hàng. Tiếp thị và Bán hàng cũng giúp tạo ra một dự báo bán hàng để đảm bảo hoạt động thành công của quán cà phê.

Phần lớn, đây là hoạt động kinh doanh tiền mặt, nhưng vẫn cần theo dõi khách hàng để có thể gửi tờ rơi hoặc lời cảm ơn không thường xuyên cho những khách hàng lặp lại. Vì vậy, hồ sơ không chỉ phải hiển thị số lượng bán hàng, mà còn xác định khách hàng lặp lại.

Việc phát triển sản phẩm có thểđược thực hiện một cách không chính thức trong một công việc kinh doanh đơn giản như vậy; thu thập thông tin về những người mua loại cà phê nào và lưu ý những gì khách hàng nói về mỗi sản phẩm. Bạn cũng phân tích hồ sơ bán hàng lịch sửđể phát hiện các xu hướng không rõ ràng. Quyết định có bán một sản phẩm hay không cũng phụ thuộc vào chi phí sản xuất sản phẩm đó. Ví dụ: một số khách hàng có thể yêu cầu một loại cà phê không chứa caffein hoặc trà chai. Để xác

35 / 189 định liệu sản phẩm mới có thểđược sản xuất và bán có lãi hay không, bạn có thể phân tích dữ liệu từ Quản lý chuỗi cung ứng, bao gồm thông tin sản xuất (chẳng hạn như chi phí mua thêm một máy pha cà phê để tạo ra loại cà phê không chứa caffein) và dữ liệu quản lý nguyên liệu (chi phí khử caffein hạt cà phê và trà chai).

Đây là một quán cà phê rất nhỏ, và chủ cửa hàng biết hầu hết các khách hàng của mình. Do đó, mặc dù điều hành một công việc kinh doanh bằng tiền mặt, nhưng những khách hàng lặp lại tốt được chấp nhận mua chịu đến một mức nhất định. Vì vậy, hồ sơ phải cho thấy mỗi khách hàng nợ bao nhiêu cũng như tín dụng hiện có của họ. Điều rất quan trọng là dữ liệu phải có sẵn và chính xác tại thời điểm khách hàng yêu cầu tín dụng. Vì các hồ sơ Kế toán và Tài chính phải được truy cập như một phần của quy trình bán hàng, nên chức năng kế toán có vai trò quan trọng trong quy trình bán hàng.

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) 2250_011003 (Trang 34 -35 )

×