0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (189 trang)

Tổng quan về chuỗi cung ứng và sản xuất

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) 2250_011003 (Trang 44 -45 )

Đểđáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách hiệu quả, một công ty phải phát triển một ước tính về nhu cầu của khách hàng, và sau đó phát triển một lịch trình sản xuất để đáp ứng nhu cầu dự báo đó.

Xây dựng kế hoạch sản xuất là một công việc phức tạp, nhưng kết quả cuối cùng trả lời được hai câu hỏi đơn giản:

• Chúng ta nên sản xuất bao nhiêu loại sản phẩm nào và khi nào?

• Chúng ta nên đặt mua nguyên liệu thô nào và số lượng bao nhiêu để có thểđáp ứng được mức sản xuất đó, và khi nào thì chúng ta nên đặt hàng?

Phát triển một kế hoạch sản xuất tốt chỉ là bước đầu tiên: một công ty cũng phải có khả năng thực hiện kế hoạch và thực hiện các điều chỉnh khi nhu cầu của khách hàng không đáp ứng được dự báo. Hệ thống ERP là một công cụ tốt để phát triển và thực hiện kế hoạch sản xuất vì nó tích hợp các chức năng lập kế hoạch sản xuất, mua hàng, quản lý nguyên vật liệu / kho bãi, quản lý chất lượng, bán hàng và kế toán. Để hỗ trợ

45 / 189 quản lý chuỗi cung ứng tốt hơn nữa, các công ty có thể kết nối hệ thống ERP với hệ thống thông tin của nhà cung cấp và khách hàng.

Mục tiêu của việc lập kế hoạch sản xuất là lập kế hoạch sản xuất một cách tiết kiệm để một công ty có thể vận chuyển hàng hóa cho khách hàng của mình vào ngày giao hàng đã hứa một cách tiết kiệm chi phí nhất. Có ba cách tiếp cận chung để sản

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) 2250_011003 (Trang 44 -45 )

×