0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (189 trang)

Các công cụ và khả năng của NetWeaver

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) 2250_011003 (Trang 179 -180 )

Nền tảng NetWeaver của SAP là tập hợp các mô-đun, bao gồm Cổng thông tin doanh nghiệp, Cơ sở hạ tầng di động, kinh doanh thông minh (BI), Quản lý dữ liệu tổng thể và Cơ sở hạ tầng trao đổi.

Cng thông tin doanh nghip của SAP cung cấp cho người dùng quyền truy cập hoàn toàn vào tất cả công việc của họ trên một màn hình duy nhất, sử dụng các liên kết để kết nối người dùng với tất cả các ứng dụng chính cần thiết để thực hiện công việc của họ. Cổng thông tin doanh nghiệp hoạt động như một điểm truy cập trung tâm vào mạng nội bộ của công ty (mạng nội bộ, an toàn của công ty), hoạt động thông qua một liên kết an toàn trên trình duyệt. Ví dụ: một người dùng trong Phòng Tài chính có thể thiết lập Cổng thông tin doanh nghiệp với các liên kết đến các quy trình giao dịch tài chính của SAP ERP, cũng như các liên kết đến các chỉ số tài chính cho công ty, chỉ số thị trường chứng khoán, email, lịch và các thông tin khác quan trọng đối với công việc của người đó. Với Cổng thông tin Doanh nghiệp, tất cả thông tin đều có sẵn thông qua các dịch vụ Web do NetWeaver cung cấp. Tất cả các liên kết quan trọng được hiển thị trong một màn hình và việc truyền dữ liệu được đơn giản hóa nhờ khả năng “kéo và liên kết” dữ liệu từ khu vực này sang khu vực khác.

Mô-đun Cơ s h tng di động của NetWeaver cho phép người dùng truy cập và làm việc với dữ liệu thông qua các thiết bị di động nhưđiện thoại thông minh và máy nhắn tin. Cơ sở hạ tầng di động cung cấp quyền truy cập từ xa vào dữ liệu trong hệ thống SAP của công ty và các hệ thống thông tin khác. Nhân viên bán hàng có thể sử dụng điện thoại thông minh của mình để xem thông tin lịch sửđặt hàng của khách hàng khi đang thực hiện cuộc gọi bán hàng với khách hàng đó. Kết nối SAP và VoiceObjects AG bổ sung khả năng thoại cho NetWeaver, cho phép người dùng nhập dữ liệu vào hệ thống SAP CRM bằng lệnh thoại từđiện thoại di động của họ. Việc liên kết hệ thống

180 / 189 SAP và VoiceObjects AG có thể được thực hiện mà không cần phần mềm trung gian hoặc bất kỳ thay đổi nào đối với phần mềm.

Một khía cạnh khác của NetWeaver là liên kết với kho dữ liệu kinh doanh thông

minh (BI) của SAP và các công cụ phân tích. Với Cổng thông tin doanh nghiệp, BI có thểđược phân phối theo cách được cá nhân hóa. Nó có thể tích hợp thông tin từ nhiều nguồn và quy trình nghiệp vụ khác nhau, cả bên trong và bên ngoài công ty. BI hoạt động với bất kỳ phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu nào và bất kỳ hệđiều hành nào đang chạy NetWeaver.

Qun lý d liu tng th cung cấp tính nhất quán dữ liệu trong hệ thống SAP của công ty. NetWeaver cho phép một giao diện Web liền mạch để đảm bảo đồng bộ hóa dữ liệu thích hợp. Mặc dù giao diện này đơn giản hóa quá trình đồng bộ hóa dữ liệu, nhưng không phải người dùng tựđộng có kiến thức và kỹ năng thích hợp vẫn cần thiết để quản lý quá trình này.

Mô đun Cơ s h tng trao đổi của NetWeaver cho phép các ứng dụng khác nhau chia sẻ dữ liệu. Bằng cách tuân thủ tiêu chuẩn của Cơ sở hạ tầng trao đổi, các công ty có thể loại bỏ nhu cầu viết mã để cho phép các ứng dụng khác nhau chia sẻ dữ liệu.

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) 2250_011003 (Trang 179 -180 )

×