0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (189 trang)

Lập lịch trình chi tiết

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) 2250_011003 (Trang 62 -63 )

Kế hoạch sản xuất tổng hợp cho các nhóm sản phẩm được phát triển trong kế hoạch bán hàng và hoạt động được phân tách thành các sản phẩm riêng lẻ theo thời gian tăng dần thông qua quy trình quản lý nhu cầu. Trong lập lịch trình chi tiết, cần phải xây dựng một kế hoạch chi tiết về những gì sẽđược sản xuất, xem xét công suất máy móc và lao động sẵn có.

Một quyết định quan trọng trong việc lập lịch trình sản xuất chi tiết là xác định thời gian hoạt động sản xuất cho mỗi sản phẩm. Thời gian sản xuất dài hơn có nghĩa là ít cần thiết lập máy hơn, giảm chi phí sản xuất và tăng công suất hiệu quả của thiết bị. Mặt khác, thời gian chạy sản xuất ngắn hơn có thểđược sử dụng để giảm mức tồn kho cho thành phẩm. Do đó, thời gian vận hành sản xuất đòi hỏi sự cân bằng giữa chi phí thiết lập và chi phí nắm giữđể giảm thiểu tổng chi phí cho công ty.

Bởi vì công suất của máy trộn sản xuất Fitter lớn hơn nhiều so với dây chuyền sản xuất thanh thức ăn nhanh, nên việc lập lịch trình sản xuất máy trộn không phải là một vấn đề. Bởi vì bột phải được trộn trước khi dây chuyền sản xuất thức ăn nhanh có thể bắt đầu, các nhân viên điều hành các máy trộn tại Fitter bắt đầu làm việc trước 30 phút so với các nhân viên điều hành dây chuyền sản xuất. Trong thời gian đó, bốn mẻ bột có thểđược trộn để chúng sẵn sàng khi dây chuyền sản xuất bắt đầu. Với một chút khởi đầu và một lịch trình chi tiết cho dây chuyền sản xuất, việc nhân viên vận hành máy trộn đi trước dây chuyền sản xuất là một vấn đềđơn giản. Vì vậy, bước quan trọng đối với Fitter là phát triển một lịch trình sản xuất chi tiết cho dây chuyền sản xuất thức ăn nhanh.

Quy trình sản xuất mà Fitter sử dụng được gọi là sản xuất lặp đi lặp lại. Môi trường sản xuất lặp đi lặp lại thường có các dây chuyền sản xuất được chuyển từ sản phẩm này sang sản phẩm tương tự khác. Hầu hết hàng tiêu dùng đóng gói được sản xuất

63 / 189 trong môi trường sản xuất lặp đi lặp lại. Trong sản xuất lặp đi lặp lại, dây chuyền sản xuất được lên kế hoạch cho một khoảng thời gian, thay vì cho một số mặt hàng cụ thể, mặc dù có thểước tính số lượng mặt hàng sẽđược sản xuất trong một khoảng thời gian. Đối với Fitter, lịch trình sản xuất trong một tuần có thể là sản xuất thanh NRG- A từ sáng thứ Hai cho đến cuối ngày thứ Tư, sau đó chuyển sang thanh NRG-B cho tất cả các ngày từ thứ Năm đến trưa thứ Sáu, khi đó dây chuyền sản xuất sẽ chuyển trở lại thanh NRG-A. Với lịch trình này, có thểước tính số lượng thanh sẽđược sản xuất.

Ở một số công ty, trách nhiệm về chi phí tồn kho thuộc về nhóm Quản lý vật tư, và hiệu suất sử dụng công suất là trách nhiệm của nhóm Sản xuất. Nói chung, nhóm Quản lý vật tư muốn thời gian sản xuất ngắn để giữ mức tồn kho ở mức thấp, trong khi nhóm Sản xuất muốn thời gian sản xuất dài để duy trì mức sử dụng công suất cao. Trong những trường hợp này, quyết định liên quan đến thời gian vận hành sản xuất có thể trở thành nguyên nhân gây tranh cãi trong tổ chức, thay vì một quyết định giảm thiểu tổng chi phí vì lợi ích của công ty.

Xung đột này chỉ ra một lợi thế khác của việc lập kế hoạch sản xuất trong hệ thống ERP. Vì mục tiêu của công ty là tối đa hóa lợi nhuận, nên thời gian chạy sản xuất sẽđược quyết định bằng cách đánh giá chi phí lắp đặt thiết bị và giữ hàng tồn kho. Hệ thống thông tin tích hợp giúp đơn giản hóa việc phân tích này bằng cách tự động thu thập thông tin kế toán cho phép các nhà quản lý đánh giá tốt hơn những đánh đổi theo lịch trình về mặt chi phí đối với công ty.

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) 2250_011003 (Trang 62 -63 )

×