0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (189 trang)

Quản lý chuỗi cung ứng và hệ thống ERP

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) 2250_011003 (Trang 65 -68 )

Fitter là một phần của chuỗi cung ứng bắt đầu với việc nông dân trồng yến mạch và lúa mì và kết thúc bằng việc khách hàng mua một thanh NRG từ một cửa hàng bán lẻ. Trước đây, các công ty sử dụng đấu thầu cạnh tranh để đạt được mức giá thấp từ các nhà cung cấp, điều này thường dẫn đến mối quan hệđối nghịch giữa nhà cung cấp và khách hàng của họ. Trong những năm gần đây, nhiều công ty bắt đầu nhận ra rằng họ là một phần của chuỗi cung ứng, và nếu chuỗi cung ứng hiệu quả hơn, tất cả những người tham gia trong chuỗi đều có thểđược hưởng lợi. Hợp tác thường có thểđạt được nhiều hơn là cạnh tranh và hệ thống ERP có thểđóng một vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch hợp tác.

Làm việc với các nhà cung cấp theo cách hợp tác đòi hỏi sự tin tưởng giữa tất cả các bên. Một công ty mở bản ghi của mình cho các nhà cung cấp của mình và các nhà cung cấp có thểđọc một số dữ liệu nhất định của công ty nhờ các định dạng dữ liệu phổ biến. Làm việc với các nhà cung cấp theo cách này giúp giảm bớt thủ tục giấy tờ và thời gian phản hồi. Giảm bớt thủ tục giấy tờ, tiết kiệm thời gian và các cải tiến hiệu quả khác chuyển thành tiết kiệm chi phí cho công ty và nhà cung cấp.

66 / 189 ERP cho phép các công ty và nhà cung cấp chia sẻ thông tin (bán hàng, hàng tồn kho, kế hoạch sản xuất, v.v.) theo thời gian thực trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Điều này cho phép tất cả các bên loại bỏ khỏi chuỗi cung ứng các chi phí không làm tăng giá trị cho sản phẩm (chẳng hạn như hàng tồn kho, làm thêm giờ, đổi hàng và hư hỏng), đồng thời cải thiện dịch vụ khách hàng.

Chuỗi cung ứng truyền thống

Trong chuỗi cung ứng truyền thống, thông tin được chuyển qua chuỗi cung ứng một cách phản ứng, khi những người tham gia thay đổi đơn đặt hàng sản phẩm của họ. Ví dụ: một nhà bán lẻ nhận thấy doanh số bán thanh của Fitter tăng lên và đặt hàng số lượng thanh lớn hơn từ nhà bán lẻ. Nếu một số nhà bán lẻ tăng đơn đặt hàng của họ, nhà bán lẻ sẽ tăng đơn đặt hàng từ Fitter. Khi Fitter nhận được đơn đặt hàng lớn hơn từ các nhà bán lẻ, Fitter phải tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu tăng lên. Để tăng sản lượng, Fitter sẽđặt thêm nguyên liệu thô từ các nhà cung cấp. Do thời gian bị trễ vốn có trong chuỗi cung ứng truyền thống, có thể mất vài tuần hoặc thậm chí vài tháng để thông tin về nhu cầu nguyên liệu thô ngày càng tăng của Fitter đến được với các nhà cung cấp của Fitter. Các nhà cung cấp nguyên liệu thô có thể cần thời gian để tăng sản lượng đểđáp ứng các đơn đặt hàng lớn hơn của Fitter, dẫn đến tình trạng thiếu hụt tạm thời đối với nhà cung cấp. Và những sự kiện bất thường như “hiệu ứng Oprah” (trong đó một sản phẩm được xác nhận bởi một cái tên nổi tiếng và gây ra sự gia tăng lớn về nhu cầu) cũng có thể dẫn đến tình trạng thiếu hàng. Ví dụ, Amazon Kindle nhanh chóng bán hết sạch sau khi người dẫn chương trình trò chuyện nổi tiếng Oprah Winfrey tuyên bốđây là một trong những món đồ yêu thích của cô.

Ngược lại, nếu những người tham gia trong chuỗi cung ứng là một phần của quy trình tích hợp, thông tin về nhu cầu khách hàng gia tăng có thểđược truyền nhanh chóng qua chuỗi cung ứng, do đó mỗi mắt xích trong chuỗi có thể phản ứng nhanh chóng với sự thay đổi.

EDI và ERP

Việc phát triển các chiến lược chuỗi cung ứng không nhất thiết phải có hệ thống ERP. Trước khi có hệ thống ERP, các công ty có thểđược liên kết với khách hàng và nhà cung cấp thông qua hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử (EDI). Tuy nhiên, một hệ thống ERP được phát triển tốt có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý chuỗi cung

67 / 189 ứng vì đã có sẵn hệ thống lập kế hoạch sản xuất và mua hàng cần thiết. Ngoài ra, việc tích hợp dữ liệu kế toán trong hệ thống ERP cho phép ban lãnh đạo đánh giá những thay đổi trên thị trường và đưa ra quyết định về những thay đổi đó sẽảnh hưởng như thế nào đến kế hoạch sản xuất. Với hệ thống ERP, việc chia sẻ kế hoạch sản xuất dọc theo chuỗi cung ứng có thể diễn ra trong thời gian thực. Sử dụng Internet có thể làm cho giao tiếp này nhanh hơn và rẻ hơn so với sử dụng mạng EDI riêng.

Đo lường sự thành công

Các phép đo hiệu suất (đôi khi được gọi là số liệu) đã được phát triển để cho thấy tác động của việc quản lý chuỗi cung ứng tốt hơn. Một thước đo được gọi là thời gian chu kỳ tiền mặt (cash-to-cash cycle time). Thuật ngữ này đề cập đến khoảng thời gian từ khi thanh toán nguyên vật liệu thô đến khi thu tiền mặt từ khách hàng. Trong một nghiên cứu, thời gian chu kỳ chuyển thành tiền đối với các công ty có quy trình quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả là một tháng, trong khi chu kỳ trung bình là 100 ngày đối với những công ty không có quy trình quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả.

Một số liệu khác là tổng chi phí quản lý chuỗi cung ứng. Các chi phí này bao gồm chi phí mua và xử lý hàng tồn kho, xử lýđơn đặt hàng và hỗ trợ hệ thống thông tin của công ty. Trong một nghiên cứu, các công ty có quy trình quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả phải chịu chi phí tương đương 5% doanh thu. Ngược lại, các công ty không có quản lý chuỗi cung ứng phải chịu chi phí lên tới 12% doanh thu.

Các thước đo khác đã được phát triển để đo lường những gì đang xảy ra giữa một công ty và các nhà cung cấp của nó. Ví dụ, Staples, công ty cung cấp văn phòng, đo lường ba khía cạnh của mối quan hệ. Tỷ lệ lấp đầy ban đầu là tỷ lệ phần trăm của đơn đặt hàng mà nhà cung cấp đã cung cấp trong lô hàng đầu tiên. Một số liệu khác là thời gian thực hiện đơn đặt hàng ban đầu, là thời gian cần thiết để nhà cung cấp thực hiện đơn đặt hàng. Cuối cùng, Staples đo lường hiệu suất đúng giờ. Phép đo này theo dõi tần suất nhà cung cấp đáp ứng các ngày giao hàng đã thỏa thuận. Những cải tiến trong các chỉ số như vậy dẫn đến cải thiện các phép đo chi phí tổng thể của chuỗi cung ứng.

68 / 189

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) 2250_011003 (Trang 65 -68 )

×