0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (189 trang)

Quản trị chuỗi cung ứng và sản xuất trong hệ thống SAP ERP

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) 2250_011003 (Trang 49 -51 )

Người lập kế hoạch sản xuất là những nhân viên tương tác với hệ thống tồn kho và dự báo bán hàng để xác định sản lượng bao nhiêu. Các nhà lập kế hoạch tuân theo ba nguyên tắc quan trọng:

(1) Sử dụng dự báo bán hàng và tính đến mức tồn kho hiện tại, tạo một kế hoạch sản xuất tổng hợp (kết hợp) cho tất cả các sản phẩm. Kế hoạch sản xuất tổng hợp giúp đơn giản hóa quá trình lập kế hoạch theo hai cách: (i) Kế hoạch được lập cho các nhóm sản phẩm liên quan hơn là cho các sản phẩm riêng lẻ. (ii) Khoảng tăng thời gian được sử dụng trong lập kế hoạch tổng hợp thường là một tháng hoặc một quý, trong khi các kế hoạch sản xuất thực sự sẽđược thực hiện hoạt động hàng ngày hoặc hàng tuần. Các kế hoạch tổng hợp nên xem xét khả năng sẵn có của cơ sở sản xuất.

(2) Chia nhỏ kế hoạch tổng hợp thành các kế hoạch sản xuất cụ thể hơn cho các sản phẩm riêng lẻ và sau đó thành các khoảng thời gian nhỏ hơn.

50 / 189 Người lập kế hoạch sản xuất tổng hợp các sản phẩm thành các nhóm sản phẩm để giảm số lượng các biến số mà họ phải xem xét khi xây dựng kế hoạch sản xuất. Phát triển các nhóm sản xuất có thể phức tạp. Ví dụ: các nhà sản xuất ngũ cốc có thể nhóm các kích cỡ gói khác nhau lại với nhau hoặc họ có thể nhóm các nhãn hiệu sản phẩm lại với nhau (chẳng hạn như ngũ cốc dành cho trẻ em, ngũ cốc tốt cho sức khỏe, v.v.). Một công ty sản phẩm tiêu dùng có thể phân nhóm theo loại sản phẩm (ví dụ: dầu gội đầu, chất tẩy giặt và tã dùng một lần). Kế hoạch sản xuất tổng hợp cho Fitter sẽ kết hợp hai sản phẩm duy nhất là thanh NRG-A và NRG-B thành một nhóm. Kế hoạch sẽđược phát triển bằng cách tăng thời gian hàng tháng. Cuối cùng, kế hoạch sản xuất hàng tháng sẽ được phân tách để xác định đơn đặt hàng nguyên vật liệu hàng tuần và lịch trình sản xuất hàng ngày.

Phương pháp tiếp cận của SAP ERP để lập kế hoạch sản xuất

Thông tin ở mỗi giai đoạn của quy trình sản xuất đi qua các bước sau:

Dự báo bán hàng là quá trình dựđoán nhu cầu trong tương lai đối với sản phẩm của công ty.

Lập kế hoạch bán hàng và hoạt động (SOP) là quá trình xác định những gì công ty sẽ sản xuất. Trong sơđồ, dự báo bán hàngmức tồn kho bắt đầu là đầu vào cho quá trình này. Thoạt nhìn, có vẻ như một công ty chỉ nên sản xuất sản phẩm để phù hợp với doanh số dự báo, nhưng việc xây dựng kế hoạch sản xuất thường phức tạp hơn thế vì phải xem xét đến công suất. Nhiều sản phẩm có nhu cầu theo mùa và để đáp ứng nhu cầu trong thời kỳ cao điểm, các nhà lập kế hoạch sản xuất phải quyết định xem có nên tăng mức tồn kho trước lúc nhu cầu đến mức cao điểm, tăng công suất trong thời kỳ cao điểm, hợp đồng phụ sản xuất hay sử dụng kết hợp một số cách tiếp cận này.

• Trong bước Quản lý nhu cầu, kế hoạch sản xuất được chia thành các đơn vị thời gian nhỏ hơn, như số liệu sản xuất hàng tuần hoặc thậm chí hàng ngày, để đáp ứng nhu cầu cho các sản phẩm riêng lẻ.

Quy trình lập kế hoạch yêu cầu nguyên liệu (MRP) xác định số lượng và thời gian của các đơn đặt hàng nguyên liệu. Quá trình này trả lời các câu hỏi: "Chúng ta nên đặt hàng nguyên liệu thô nào để có thểđáp ứng mức sản xuất cụ thể?" và "Khi nào chúng ta nên đặt hàng những tài liệu này?"

51 / 189 • Trong bước Mua hàng, thông tin về số lượng và thời gian từ quy trình MRP được sử dụng để tạo các đơn đặt hàng mua nguyên liệu thô, được chuyển đến các nhà cung cấp đủđiều kiện.

• Quy trình lập kế hoạch chi tiết sử dụng các kế hoạch sản xuất được phát triển trong bước quản lý nhu cầu làm đầu vào cho lịch trình sản xuất. Phương pháp lập kế hoạch chi tiết được sử dụng phụ thuộc vào môi trường sản xuất. Đối với Fitter, lịch trình sản xuất chi tiết sẽ xác định thời điểm dây chuyền sản xuất chuyển đổi giữa thanh NRG-A và NRG-B.

• Quy trình Sản xuất sử dụng lịch trình chi tiết để quản lý hoạt động hàng ngày, trả lời các câu hỏi: "Chúng ta nên sản xuất cái gì?" và "Chúng ta cần nhân sự nào để sản xuất những sản phẩm đó?"

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) 2250_011003 (Trang 49 -51 )

×