0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (189 trang)

Kinh doanh thông minh

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) 2250_011003 (Trang 173 -175 )

Kinh doanh thông minh (BI), còn được đề cập đến như là phân tích kinh doanh, là một thuật ngữđược sử dụng để mô tả một loạt các ứng dụng và công nghệ khác nhau được sử dụng để trích xuất và phân tích một lượng lớn dữ liệu để hỗ trợ việc ra quyết định. BI bao gồm các công cụ khai thác dữ liệu và công cụ truy vấn, thường tương tác và trực quan. Sự phát triển của các công nghệ tạo dữ liệu như RFID, kết hợp với những cải tiến trong các công cụ BI, đã dẫn đến sự tăng trưởng đáng kể trong thị trường BI.

174 / 189 SAP đã phát triển một kiến trúc cho BI hoạt động, gồm ba thành phần là nguồn dữ liệu, khả năng phân tích và truy xuất.

Ở phía bên trái của hình vẽ là các nguồn dữ liệu BI tiềm năng, ví dụ các nguồn như Facebook, Twitter và các ứng dụng truyền thông xã hội khác có thể cung cấp thông tin về phản ứng của người tiêu dùng đối với sản phẩm mới.

Phần trung tâm thể hiện khả năng phân tích của BI bao gồm các mục như:

ng dng phân tích và thông minh kinh doanh là những bộ công cụ phân tích dữ liệu tương tự. Trong kiến trúc của SAP, các ứng dụng phân tích là các công cụ phân tích dữ liệu được áp dụng cho các ngành cụ thể như dịch vụ tài chính, sản xuất, sản phẩm tiêu dùng, bán lẻ và tiện ích hoặc cho các khu vực chức năng như quản lý chuỗi cung ứng, tài chính, nguồn nhân lực, CNTT và dịch vụ, bán hàng và marketing.

Qun lý hiu sut doanh nghip là khái niệm phát triển các mục tiêu chiến lược cho tổ chức và sau đó thu thập dữ liệu để đánh giá cách thức tổ chức đang hoạt động liên quan đến các mục tiêu đó.

Danh mc qun tr, ri ro và tuân th đại diện cho một nhóm các hoạt động tập trung vào việc đảm bảo một tổ chức hoạt động có đạo đức và hợp pháp. Quản trịđề cập đến các quá trình đảm bảo rằng lãnh đạo cao nhất nhận được dữ liệu chính xác và kịp thời cần thiết đểđiều hành tổ chức và có các cơ chế kiểm soát đểđảm bảo rằng các định hướng và hướng dẫn quản lýđang được thực hiện. Rủi ro, hay quản lý rủi ro, bao gồm các quy trình nghiệp vụđể xác định các rủi ro đối với tổ chức (công nghệ, tài chính,

Cộng tác Ứng dụng phân tích Quản lý hiệu suất doanh nghiệp Quản lý, rủi ro, và tuân thủ Kinh doanh thông minh (BI) Lập kho dữ liệu Quản lý thông tin doanh nghiệp Phương tiện xã hội Nguồn dữ liệu Khả năng phân tích Truy cập

175 / 189 bảo mật thông tin, gián đoạn chuỗi cung ứng, v.v.) và phát triển các kế hoạch để giảm thiểu thiệt hại tiềm tàng đối với những rủi ro này. Tuân thủ có nghĩa là tuân thủ các yêu cầu đã nêu, có thể là thông số kỹ thuật của khách hàng đối với hàng hóa hoặc dịch vụ, yêu cầu báo cáo của Sarbanes-Oxley hoặc các quy định của tiểu bang và liên bang, chẳng hạn như những quy định liên quan đến an toàn sản phẩm. Kho dữ liệu là công nghệđược sử dụng để lưu trữ khối lượng lớn dữ liệu được sử dụng trong phân tích.

Qun lý thông tin doanh nghip là một thuật ngữ tương đối mới mô tả các chức năng nghiệp vụ và công nghệ quản lý thông tin như một tài sản của doanh nghiệp.

Phần cuối của kiến trúc, có tiêu đề “Truy cập” mô tả cách người dùng sẽ truy cập BI thông qua các thiết bị như máy tính cá nhân, thiết bị di động, …

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) 2250_011003 (Trang 173 -175 )

×