0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (189 trang)

Vấn đề ra quyết định vận hành: Quản lý nợ

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) 2250_011003 (Trang 117 -117 )

5.4.1 Quản lý nợ ngành công nghiệp

Các công ty thường bán chịu cho khách hàng; tuy nhiên, quản lý tài chính tốt đòi hỏi chỉ có thật nhiều tín dụng được cấp cho một khách hàng. Tại một thời điểm nào đó, khách hàng phải trả một số khoản nợđể chứng minh cho niềm tin mà người bán đã thể hiện (và do đó người bán có thể biến các khoản phải thu thành tiền mặt). Việc quản lý nợ đòi hỏi sự cân bằng giữa việc cấp đủ tín dụng để hỗ trợ việc bán hàng và đảm bảo công ty không bị mất quá nhiều tiền bởi việc cấp tín dụng cho những khách hàng cuối cùng không có khả năng thực hiện nghĩa vụ tín dụng của họ.

Trên thực tế, người bán quản lý mối quan hệ này bằng cách đặt giới hạn về số tiền mà khách hàng có thể nợ tại bất kỳ thời điểm nào và sau đó theo dõi giới hạn đó khi có đơn đặt hàng mới và nhận được khoản thanh toán. Nếu người mua đạt đến hạn mức nợ, người bán sẽ không chấp nhận đơn bán hàng nào nữa cho đến khi cô ấy trả hết một số khoản nợ của mình. Hoặc thay vì từ chối đơn đặt hàng, đại diện bán hàng của người bán có thểđề nghị người mua giảm kích thước đơn đặt hàng hoặc yêu cầu cô ấy gửi một khoản thanh toán trước khi xử lýđơn đặt hàng, do đó giảm được khoản nợ của người mua. Rõ ràng, để làm cho hệ thống này hoạt động, đại diện bán hàng cần có quyền truy cập vào số dư tài khoản phải thu cập nhật cho tất cả khách hàng.

Nếu Kế toán giữ cho sổ sách được cập nhật và có thể cung cấp số dư tài khoản phải thu hiện tại cho Tiếp thị và Bán hàng khi cần, thì hạn mức nợ có thểđược quản lý

118 / 189 một cách hợp lý. Tiếp thị và Bán hàng có thể so sánh hạn mức nợ của khách hàng với số dư nợ chính xác (cộng với giá trị của đơn đặt hàng) đểđưa ra quyết định. Tuy nhiên, trong một hệ thống chưa được tích hợp, Kế toán có thể không ghi nhận ngay lập tức các biên lai bán hàng và / hoặc thanh toán khi chúng xảy ra. Trong trường hợp đó, số dư các khoản phải thu sẽ không theo thời gian thực. Hơn nữa, đại diện bán hàng có thể đang làm việc với một bản in số dư nợđã lỗi thời. Nếu bản in không phản ánh các khoản thanh toán gần đây, khách hàng có thể bị từ chối tín dụng một cách không chính đáng. Khách hàng có thể sẽ phản đối việc từ chối, điều này sẽ kích hoạt yêu cầu cập nhật thông tin trong Kế toán. Sự chậm trễ kéo theo nghiên cứu đó có thể làm giảm sự hài lòng của khách hàng và việc thực hiện nghiên cứu sẽ tiêu tốn thời gian quý báu của nhân viên.

Những vấn đề này sẽ không phát sinh với một hệ thống thông tin tích hợp. Khi một giao dịch bán hàng được thực hiện, hệ thống sẽ ngay lập tức tăng số dư tài khoản phải thu của khách hàng. Khi công ty nhận được và ghi nhận một khoản thanh toán, số dư tài khoản phải thu ngay lập tức giảm xuống. Vì cơ sở dữ liệu cơ bản có sẵn cho Kế toán và Tiếp thị và Bán hàng, các đại diện bán hàng có quyền truy cập vào thông tin số dư khách hàng cập nhật. Do đó, đại diện bán hàng không cần phải yêu cầu Kế toán số dư tài khoản phải thu của khách hàng.

5.4.2 Ví dụ về thủ tục quản lý nợ của Fitter Snacker

Khi Fitter có đơn đặt hàng mới, nhân viên bán hàng tham chiếu đến bản in hàng tuần về số dư hiện tại và hạn mức nợ của khách hàng để xem có nên cấp tín dụng hay không. Giả sửđơn đặt hàng của khách hàng không có vấn đề về giới hạn nợ, nhân viên bán hàng sẽ nhập đơn hàng vào hệ thống nhập đơn đặt hàng, đây là một chương trình máy tính độc lập. Dữ liệu bán hàng được chuyển sang Kế toán bằng cách chuyển file vào cuối mỗi ngày. Nhân viên kế toán sử dụng dữ liệu được chuyển từ hệ thống bán hàng để lập hóa đơn cho khách hàng.

Kế toán phải thực hiện điều chỉnh cho lô hàng từng phần bất kỳ trước khi tạo hóa đơn. Độ chính xác của quá trình điều chỉnh phụ thuộc vào việc nhà kho có truyền các thay đổi đơn đặt hàng cho Kế toán kịp thời hay không. Sau khi tạo hóa đơn, Kế toán thực hiện các bút toán ghi nhận doanh thu tiêu chuẩn: ghi nợ các khoản phải thu và ghi có cho doanh thu đối với số tiền được lập hóa đơn.

119 / 189 Nhân viên kế toán cũng xử lý các khoản thanh toán của khách hàng. Thư ký nhận và xử lý thủ công các séc. Họ nhập dữ liệu vào chương trình kế toán, làm tăng số dư tiền mặt và giảm số dư các khoản phải thu. Những dữ liệu này sau đó được sử dụng để cập nhật tài khoản khách hàng cá nhân, giảm số tiền khách hàng nợ Fitter. Nếu thời gian cho phép, tài khoản sẽđược đăng (và tiền gửi ngân hàng được thực hiện) vào ngày nhận được thanh toán; nếu không, các mục được thực hiện ngay khi có thể vào ngày hôm sau. Do đó, có thể có sự chậm trễ giữa thời gian Fitter nhận được séc từ khách hàng và việc giảm số dư tài khoản phải thu thực tế của khách hàng, điều này có thể dẫn đến sai sót trong quản lý nợ.

5.4.3 Quản lý nợ trong hệ thống SAP ERP

Hệ thống SAP ERP cho phép một công ty đặt hạn mức nợ cho mỗi khách hàng. Một công ty có thể định cấu hình bất kỳ số lượng tùy chọn kiểm tra nợ nào trong hệ thống SAP ERP, bao gồm thời điểm kiểm tra nợ của khách hàng (ví dụ: khi tạo đơn hàng, tạo tài liệu giao hàng hoặc khi phát hành hàng hóa) và thông báo cho ai khi một đơn đặt hàng sẽ khiến khách hàng vượt quá giới hạn nợ (ví dụ: nhân viên bán hàng hoặc nhân viên quản lý tín dụng).

Thông thường, các công ty không định cấu hình hệ thống để cung cấp cảnh báo cho nhân viên bán hàng vì họ không được trang bị để khắc phục sự cố và vì vấn đề nợ là vấn đề giữa Bộ phận kế toán phải thu của công ty bán hàng và Bộ phận kế toán phải trả của khách hàng. Thay vào đó, một người trong chức năng quản lý nợ thường xuyên xem xét tất cả các đơn bán hàng bị chặn và giải quyết vấn đề nợ trực tiếp với khách hàng.

Hầu hết các công ty đều có một nhân viên chịu trách nhiệm xem xét các đơn đặt hàng bị chặn và thực hiện hành động khắc phục. Ưu điểm của việc sử dụng SAP ERP để quản lý nợ là quy trình được tự động hóa và dữ liệu có sẵn trong thời gian thực. Người dùng có thể nhấp đúp vào đơn đặt hàng để xem thông tin công ty nhưđịa chỉ liên hệ hoặc để xem lịch sử thanh toán.

Với hệ thống hiện tại của Fitter, nhân viên bán hàng phải kiểm tra nợ theo cách thủ công. Nếu nhân viên không làm được điều này, thì khách hàng có thể gặp rủi ro xấu ngay cả khi nhân viên thực hiện kiểm tra nợ thủ công, nợ thường bị sai sót, vì dữ liệu

120 / 189 không theo thời gian thực. Với việc kiểm tra là tựđộng, dữ liệu được cập nhật và việc xem lại các đơn đặt hàng bị chặn là một vấn đềđơn giản.

5.5 Phân tích lợi nhuận

Các nhà quản lý doanh nghiệp sử dụng dữ liệu kế toán để thực hiện các phân tích lợi nhuận và các sản phẩm của công ty đó. Khi dữ liệu không chính xác hoặc không đầy đủ, các phân tích sẽ bị sai sót. Có ba lý do chính dẫn đến dữ liệu không chính xác hoặc không đầy đủ: lưu trữ hồ sơ không nhất quán, hệ thống tính giá hàng tồn kho không chính xác và vấn đề hợp nhất dữ liệu từ các công ty con.

5.5.1 Lưu trữ hồ sơ không nhất quán

Mỗi bộ phận bán hàng của Fitter duy trì bản ghi riêng và theo dõi dữ liệu bán hàng theo cách khác nhau. Biểu mẫu đơn đặt hàng của Bộ phận Bán hàng Trực tiếp bao gồm mã cho khu vực bán hàng thích hợp (Đông Bắc, Đông Nam, v.v.). Biểu mẫu đơn đặt hàng của Bộ phận bán lẻ bao gồm một mã cho tiểu bang. Giả sử rằng một giám đốc điều hành của Fitter yêu cầu một báo cáo tóm tắt số tiền bán hàng hàng tháng cho tất cả các bang Trung Đại Tây Dương (tức là một số bang từ khu vực bán hàng Đông Bắc của Fitter và một số bang từ khu vực Đông Nam) cho mỗi tháng của năm trước. Cả hai hồ sơ của bộ phận đều không được thiết lập để dễ dàng trả lời câu hỏi đó. Thay vào đó, một kế toán viên của Fitter sẽ cần phải tìm đến các chứng từ bán hàng từ Bộ phận Bán hàng Trực tiếp và bằng cách xem địa chỉ giao hàng, xác định xem liệu việc bán hàng có phải cho một công ty ở bang Trung Đại Tây Dương hay không. Nếu vậy, kế toán cần phải thêm thủ công các thông tin liên quan cho việc bán hàng này vào một bảng tính điện tử. Đối với Bộ phận bán lẻ, kế toán có thể chạy báo cáo tóm tắt bán hàng cho từng tiểu bang trong khu vực Trung Đại Tây Dương theo tháng và thêm dữ liệu này theo cách thủ công vào báo cáo bảng tính. Khi tất cả dữ liệu đã được thu thập, nó có thểđược định dạng để tạo các báo cáo mong muốn.

Bây giờ, giả sử ban quản lý của Fitter muốn đánh giá hiệu quả hoạt động của Sản xuất. Sản xuất sử dụng hồ sơ giấy, do đó, một lần nữa, dữ liệu phải được lấy từ hồ sơ giấy và nhập vào bảng tính. Như thường lệ, những hồ sơ giấy đó có thể không chính xác hoặc bị thiếu, làm cho tính hợp lệ của báo cáo cuối cùng bị nghi ngờ và việc tạo báo cáo mất nhiều thời gian.

121 / 189 Với một hệ thống ERP, loại nỗ lực này được giảm thiểu hoặc loại bỏ vì cả hai bộ phận đều ghi lại và lưu trữ dữ liệu của họ theo cùng một cách, trong cùng một cơ sở dữ liệu. Lý tưởng nhất là các quy trình của công ty sẽđược thay đổi để phù hợp với các phương pháp hay nhất của phần mềm khi phần mềm được cài đặt. Là một phần của quá trình cấu hình hệ thống, các nhà quản lý của mỗi bộ phận sẽ thống nhất về cách dữ liệu sẽđược thu thập và lưu trữ. Sau đó, các câu hỏi liên quan đến hoạt động của công ty có thể được trả lời trong vài phút bởi bất kỳ kế toán nào (hoặc người quản lý hoặc nhân viên bán hàng, đối với vấn đềđó), những người hiểu cách thực hiện truy vấn bằng ngôn ngữ cơ sở dữ liệu hoặc cách sử dụng các công cụ báo cáo quản lý tích hợp sẵn.

5.5.2 Hệ thống tính giá hàng tồn kho không chính xác

Tính toán chính xác chi phí hàng tồn kho là một trong những nhiệm vụ kế toán quan trọng và đầy thách thức trong bất kỳ công ty sản xuất nào. Các nhà quản lý cần biết chi phí để làm ra từng sản phẩm riêng lẻ là bao nhiêu, để họ có thể xác định sản phẩm nào sinh lời và sản phẩm nào không.

Cơ sở kế toán chi phí hàng tồn kho

Chi phí của một mặt hàng được sản xuất có ba yếu tố: (1) chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, (2) chi phí lao động trực tiếp và (3) chi phí sản xuất chung. Chi phí sản xuất chung bao gồm tiện ích nhà máy, lao động chung của nhà máy (như người trông coi, nhân viên bảo vệ,…), tiền lương của người quản lý nhà máy, lưu kho, bảo hiểm và các chi phí liên quan đến sản xuất khác.

Các chi phí trực tiếp có thểđược ước tính khá chính xác. Mặt khác, các khoản mục chi phí chung là chi phí gián tiếp, khó liên kết với một sản phẩm cụ thể hoặc một lô sản phẩm cụ thể. Nói cách khác, mối quan hệ nhân - quả trực tiếp giữa chi phí chung (chẳng hạn như chi phí nhiệt và ánh sáng) và việc tạo ra một sản phẩm cụ thể (thanh NRG-A) là khó thiết lập.

Tuy nhiên, chi phí chung là một phần của việc tạo ra sản phẩm, vì vậy các công ty phải có một số cách để phân bổ các chi phí gián tiếp này cho các sản phẩm mà họ sản xuất ra. Một phương pháp phổ biến là sử dụng tổng số giờ máy móc, với giảđịnh rằng chi phí phát sinh để vận hành máy móc tạo ra sản phẩm. Với cách tiếp cận này, chi phí chung cho một khoảng thời gian nhất định được cộng lại và sau đó chia cho tổng số giờ máy dự kiến trong khoảng thời gian đó để có được tỷ lệ chi phí trên mỗi giờ máy.

122 / 189 Giá trị này sau đó được sử dụng để phân bổ chi phí chung cho các sản phẩm. Giả sử Fitter đã sử dụng phương pháp này và tính toán tỷ lệ chi phí của nó là $ 1.000 mỗi giờ máy. Nếu Fitter có thể tạo ra 10.000 thanh trong một giờ, thì mỗi thanh sẽđược phân bổ chi phí $ 0,1 ($ 1.000 ÷ 10.000). Chi phí cũng có thể được phân bổ cho một sản phẩm bằng cách sử dụng giờ lao động trực tiếp hoặc chi phí vật liệu. Một công ty đưa ra quyết định về cách phân bổ chi phí chung dựa trên những gì có ý nghĩa nhất trong môi trường sản xuất của mình.

Các công ty như Fitter sản xuất hàng tồn kho thường ghi nhận chi phí sản xuất trong thời kỳ theo chi phí chuẩn (standard cost). Chi phí chuẩn cho một sản phẩm được thiết lập bằng cách nghiên cứu các mẫu chi phí trực tiếp và gián tiếp trong lịch sử của một công ty và có tính đến ảnh hưởng của những thay đổi trong sản xuất hiện tại. Vào cuối kỳ kế toán, nếu chi phí thực tế khác với chi phí chuẩn thì phải điều chỉnh các tài khoản để thể hiện giá vốn thực tế của hàng tồn kho trên bảng cân đối kế toán và giá vốn hàng tồn kho đã bán trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Nếu chi phí thực tế trong tháng bằng với chi phí chuẩn, thì không cần điều chỉnh bảng cân đối kế toán hoặc báo cáo thu nhập. Tuy nhiên, chi phí thực tế không bao giờ chính xác bằng chi phí kỳ vọng, do đó, hầu như luôn luôn cần điều chỉnh. Sự khác biệt giữa chi phí thực tế và chi phí tiêu chuẩn được gọi là phương sai chi phí (cost variances). Lưu ý rằng các phương sai chi phí có thể phát sinh với cả chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp. Các phương sai này được tính bằng cách so sánh chi phí thực tế cho vật liệu, nhân công, tiện ích, tiền thuê nhà, v.v. với chi phí chuẩn dựđoán.

Nếu công ty lưu giữ hồ sơ cho các yếu tố khác nhau một cách riêng biệt, việc thực hiện các điều chỉnh phương sai có thể khó khăn. Nếu sản phẩm được tạo ra bằng cách lắp ráp các bộ phận được sản xuất tại các địa điểm sản xuất khác nhau và các địa điểm này sử dụng các hệ thống thông tin khác nhau, thì các điều chỉnh có thể rất không chính xác.

ERP và Kế toán chi phí hàng tồn kho

Nhiều công ty có hệ thống kế toán không tích hợp phân tích các phương sai chi phí không thường xuyên vì khó khăn khi làm như vậy. Do đó, các công ty này thường không biết chi phí thực sựđể sản xuất một đơn vị sản phẩm là bao nhiêu.

123 / 189 Nếu Fitter có hệ thống ERP, các nhân viên trong toàn công ty sẽ ghi lại chi phí trong cơ sở dữ liệu của toàn công ty khi chúng xảy ra. Các phương pháp phân bổ chi phí cho sản phẩm và cho các phương sai tính toán sẽđược tích hợp sẵn trong hệ thống khi nó được cấu hình. Do đó, hệ thống có thể tựđộng tính toán các phương sai khi cần thiết. Điều này sẽđơn giản hóa quá trình điều chỉnh tài khoản và ban quản lý của Fitter

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) 2250_011003 (Trang 117 -117 )

×