0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (189 trang)

Các tính năng bổ sung trong nguồn nhân lực của hệ thống SAP ERP

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) 2250_011003 (Trang 147 -150 )

Quản lý thời gian bằng di động: Nhiều nhân viên, đặc biệt là nhân viên bán hàng dành nhiều thời gian trên đường, có thể không truy cập thường xuyên vào PC. Công cụ Mobile Time Management của SAP cho phép nhân viên sử dụng điện thoại thông minh hoặc các thiết bị di động khác để ghi lại thời gian làm việc, ghi lại thời gian vắng mặt hoặc nhập đơn xin nghỉ phép.

Quản lý nghỉ phép gia đình và y tế: Các công ty có thể lập trình mô đun Nguồn nhân lực để xác định xem một nhân viên có đủđiều kiện để nghỉ vì lý do gia đình hoặc y tế hay không và tựđộng trừ thời gian vắng mặt đó khỏi số ngày nghỉ phép của nhân viên.

Quản lý phúc lợi đối tác trong nước: Mô đun Nguồn nhân lực hiện hỗ trợ việc quản lý các phúc lợi cho các đối tác trong nước và con cái của họ. Hệ thống cung cấp cho các công ty sự linh hoạt hơn trong việc tùy chỉnh các lựa chọn bảo hiểm phụ thuộc cho các chương trình sức khỏe, tính đủđiều kiện đểđăng ký người phụ thuộc và chỉđịnh người thụ hưởng.

Quản lý các ưu đãi dài hạn: Mô đun Nguồn nhân lực cung cấp nhiều tùy chọn hơn để xử lý các ưu đãi dài hạn. Ví dụ, mô đun Payroll của SAP cho phép các công ty tính thuế chính xác khi nhân viên thực hiện quyền chọn cổ phiếu và bán cổ phần của họ trong công ty. Phân hệ Nguồn nhân lực có thểđược lập trình để chia sẻ dữ liệu ưu đãi đó với Kế toán để Kế toán có thể hoàn thành báo cáo tài chính cần thiết.

Lên kế hoạch chi phí nhân sự: Những thay đổi trong tổ chức (bao gồm mở rộng, mua lại và giảm quy mô) có thểảnh hưởng đến các chi phí liên quan đến nhân viên, thường là một phần đáng kể trong chi phí của công ty. Công cụ Lập kế hoạch Chi phí Nhân sự (Personnel Cost Planning) cho phép nhân viên nguồn nhân lực xác định và đánh giá các

148 / 189 kịch bản lập kế hoạch để tạo ra các ước tính chi phí. Thực hiện lập kế hoạch chi phí cho phép nguồn nhân lực dự báo ước tính chi phí bằng cách tích hợp dữ liệu với các phân hệ khác của SAP ERP.

Quản lý và trả lương cho nhân viên toàn cầu: Các công ty quản lýđội ngũ nhân viên trên toàn cầu phải đối mặt với các vấn đề, bao gồm quản lý kế hoạch di dời, thị thực và giấy phép lao động, trả thưởng ở nhiều quốc gia khác nhau. SAP ERP đã nâng cao tính năng quản lý các vấn đề này, với chức năng tùy chỉnh cho các công ty khác nhau đảm bảo quy trình trả lương của họđáp ứng các thỏa thuận thương lượng pháp lý hiện hành trong môi trường kinh doanh địa phương.

Quản lý theo mục tiêu (MBO): Trong MBO, các nhà quản lý là kết quả chứ không phải các hoạt động và để “thương lượng một hợp đồng các mục tiêu” với việc đưa ra các phương pháp chính xác để đạt được chúng. SAP ERP hỗ trợ thông qua một quy trình kết hợp đánh giá hiệu suất. Kết quả thẩm định có thểảnh hưởng đến lương thưởng của nhân viên, tạo ra mức tăng lương hàng năm có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của nhân viên. Quy trình MBO trong SAP ERP cũng bao gồm kết quả của các mục tiêu đã đạt được trong hồ sơ năng lực của nhân viên.

6.6 Câu hỏi ôn tập và bài tập Bài tập 1:

Tìm một ví trí công việc trên trang web việc làm. Loại thông tin nào mà công ty tuyển dụng phải thu thập để xác định xem một ứng viên có phù hợp với công việc này hay không? Liệt kê các kỹ năng mà bạn nghĩ sẽ cần cho vị trí này. Bạn có những kỹ năng đó không? Nếu không, làm thế nào bạn có thể có được chúng?

Bài tập 2:

Giả sử bạn đang thiết kế một hệ thống để tóm tắt thông tin từ các bản sơ yếu lý lịch được gửi đến bộ phận nhân sự của một công ty. Tạo một danh sách thông tin mà bạn nghĩ sẽ hữu ích để thu thập từ lý lịch.

Bài tập 3:

Giả sử bạn là người quản lý bộ phận Tài chính và Kế toán của Fitter. Bạn nghĩ bạn sẽ cần thông tin nhân sự nào để quản lý hiệu quả nhân viên Kế toán và Tài chính của mình?

149 / 189

Bài tập 4:

Liệt kê các bước trong một quy trình tuyển dụng điển hình. Làm nổi bật các bước liên quan đến tương tác với ứng viên tiềm năng. Xác định các vấn đề trong quy trình có thể khiến ứng viên nảy sinh ý kiến tiêu cực về công ty. Làm thế nào một hệ thống thông tin hiệu quả có thể giảm thiểu khả năng xảy ra những vấn đề này? Kết hợp với những kinh nghiệm trả lời của bạn mà bạn có thểđã có khi tìm việc.

150 / 189

CHƯƠNG 7: MÔ HÌNH HÓA QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ERP

Mục tiêu chương:

Sau khi học xong chương này, người học sẽđạt được các kiến thức và kỹ năng sau:

- Có khả năng mô hình hoá các quy trình nghiệp vụ trong các tổ chức / doanh nghiệp bằng sơ đồ swimlane flowchart và sơ đồ chuỗi quy trình sự kiện (Event Process Chain).

- Nắm được việc cải tiến các quy trình nghiệp vụ và hoạt động triển khai hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp trong các tổ chức / doanh nghiệp.

7.1 Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ 7.1.1 Sơđồ dòng công việc

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) 2250_011003 (Trang 147 -150 )

×