0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng Thương mại TNHH Một

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ TOÀN CẦU CHI NHÁNH QUẢNG NINH (Trang 44 -46 )

5. Kết cấu luận văn

1.3.3. Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng Thương mại TNHH Một

viên Dầu khí Toàn cầu - Chi nhánh Quảng Ninh

Một số bài học rút ra từ kinh nghiệm nâng cao chất lượng dịch vụ của một số ngân hàng trên thế giới và trong nước Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Dầu khí Toàn cầu - Chi nhánh Quảng Ninh như sau:

- Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Dầu khí Toàn cầu - Chi nhánh Quảng Ninh cần nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng chú trọng tới việc nâng cao phương tiện hữu hình của ngân hàng, nâng cao khả năng đáp ứng, độ tin cậy năng lực phục vụ của ngân hàng cũng như sự thấu hiểu khách hàng của ngân hàng. Muốn nâng các chất lượng dịch vụ, thì ngân hàng phải chú trong xây dựng chính sách khách hàng có hiệu quả trên cơ sở thu thập thông tin khách hàng đầy đủ. Cần phải xây dựng một phong cách phục vụ khách hàng thật chuẩn mực, chuyên nghiệp, xử lý yêu cầu của khách hàng kịp thời và nhanh chóng, chú trọng đến chức năng hỗ trợ và tư vấn khách hàng,..

- Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, ngân hàng cần phải thấu hiểu nhu cầu của khách hàng. Muốn vậy, ngân hàng cần biết các đối tượng khách hàng khác nhau có nhu cầu gì. Trên cơ sở đó, không ngừng đổi mới, cải tiến và đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của khách hàng và thu hút khách hàng. Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm mới nhằm tạo sự khác biệt trong cạnh tranh. Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm trên cơ sở phải nghiên

cứu thị trường, dựa trên mục tiêu phát triển và năng lực của từng ngân hàng từ đó đưa ra lộ trình phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng trong từng giai đoạn và điều kiện của ngân hàng. Sự thấu hiểu và sự cảm thông là điều mà Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Dầu khí Toàn cầu - Chi nhánh Quảng Ninh cần có thể làm hài lòng khách hàng của mình.

- Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Dầu khí Toàn cầu - Chi nhánh Quảng Ninh không ngừng đầu tư vào cơ sở vật chất kỹ thuật và nâng cao ứng dụng khoa học công nghệ vào việc phát triển sản phẩm ngân hàng, đặc biệt là tập trung phát triển các dịch vụ ngân hàng điện tử, tăng cường giao dịch qua fax, internet, điện thoại,.. để cung cấp nhiều tiện ích hơn cho khách hàng và giảm chi phí của ngân hàng. Ngoài ra, do Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Dầu khí Toàn cầu - Chi nhánh Quảng Ninh mới có mặt trên thị trường Tỉnh Quảng Ninh được một vài năm, hiện Ngân hàng mở chỉ có một chi nhánh, thì việc mở rộng các phòng giao dịch ở các địa bàn khác trong toàn tỉnh là cần thiết, thông qua đó, ngân hàng có thể thực hiện thêm các dịch như chi trả kiều hối, đại lý phát hành thẻ,…

- Tận dụng tối đa lợi thế về hệ thống mạng lưới trên khắp cả nước và thông hiểu về các thói quen, tập quán của người Việt để tiếp cận khách hàng. Từ đó mở rộng hoạt động của các mạng lưới, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới.

- Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Dầu khí Toàn cầu - Chi nhánh Quảng Ninh xây dựng chiến lược Maketing phù hợp, cụ thể nhằm quảng bá hình ảnh của ngân hàng và nâng cao uy tín, thương hiệu của ngân hàng. Chú trọng đào tạo đội ngũ nhân viên ngân hàng chuyên nghiệp, có trình độ để tiếp thị tốt các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng. Ngân hàng cần chú trọng tới vấn đề này là do so với các ngân hàng lớn khác có mặt trên thị trường từ lâu và các ngân hàng khác có lượng khách hàng lớn thì hiện tại thị phần của ngân hàng còn nhỏ. Vì vậy, việc có chính sách marketing phù hợp không chỉ góp phần giúp ngân hàng cung cấp sản phẩm dịch vụ có chất lượng mà còn hỗ trợ ngân hàng chiến thắng trong cạnh tranh.

Chương 2

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ TOÀN CẦU CHI NHÁNH QUẢNG NINH (Trang 44 -46 )

×