0

Dịch vụ tín dụng

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ TOÀN CẦU CHI NHÁNH QUẢNG NINH (Trang 66-68 )

5. Kết cấu luận văn

3.1.4.2. Dịch vụ tín dụng

Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Dầu khí Toàn cầu - Chi nhánh Quảng Ninh luôn xác định dịch vụ tín dụng là một trong những dịch vụ quan trọng hàng đầu trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Sự sống còn của chi nhánh ngân hàng phụ thuộc phần lớn vào hoạt động huy động và tín dụng. Do vậy, công tác tín dụng luôn được ban giám đốc Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Dầu khí Toàn cầu - Chi nhánh Quảng Ninh quan tâm phát triển. Trong năm 2016 chi nhánh đã liên tục triển khai các sản phẩm tài trợ vốn vay với thời gian và lãi suất hợp lý nhằm hỗ trợ tốt nhất nhu cầu vốn ổn định đời sống và phát triển kinh doanh như “Gói tín dụng cho vay mua ô tô dành cho khách hàng cá nhân”; “Gói ưu đãi tín dụng cho vay mua nhà, xây sửa nhà”; “Gói dịch vụ Ưu đãi bất tận, nhận ngàn niềm tin dành cho khách hàng Doanh nghiệp”;” Cho vay chứng minh năng lực tài chính”;… Cho dù các ngân hàng khác cũng tung ra những gói tin dụng tương tự, nhưng các sản phẩm của Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Dầu khí Toàn cầu - Chi nhánh Quảng Ninh đều rất cạnh tranh với các ngân hàng khác trên địa bàn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho khách hàng nên được nhiều khách hàng quan tâm và lựa chọn.

Ngay từ ngày đầu thành lập năm 2011, với sự năng động của mình và tận dụng các thế mạnh trong các hoạt động tín dụng, Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Dầu khí Toàn cầu - Chi nhánh Quảng Ninh đã tạo điều kiện hỗ trợ tài chính tốt nhất cho khách hàng thông qua các sản phẩm tín dụng truyền thống và hiện đại. Với sự đa dạng hóa về các sản phẩm tín dụng và chất lượng dịch vụ tín dụng có nhiều cải tiến như chủ động trong các công tác

tư vấn cho vay để đơn giản hóa thủ tục cho khách hàng, các đối tượng khách hàng được mở rộng để tạo thuận lợi cho nhiều khách hàng được vay vốn ngân hàng,… Ngoài ra, hội nghị khách hàng để tiếp thu ý kiến đóng góp của khách hàng và mở rộng và phát triển thêm mạng lưới khách hàng được Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Dầu khí Toàn cầu - Chi nhánh Quảng Ninh cũng thường xuyên tổ chức.

Tốc độ tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Dầu khí Toàn cầu - Chi nhánh Quảng Ninh trong năm 2016 được thể hiện qua bảng số liệu sau:

Bảng 3.6: Tốc độ tăng trưởng tín dụng của Chi nhánh Quảng Ninh

Đơn vị tính: triệu đồng STT Chỉ tiêu Quý 1/2016 Quý 2/2016 Quý 3/2016 Quý 4/2016 Tổng dư nợ 97.252 103.180 116.514 126.500

1 Dư nợ theo thời hạn

- Dư nợ ngắn hạn 96.072 82.247 81.312 74.656

- Dư nợ trung, dài hạn 1.180 20.933 35.202 51.844

2 Tỷ lệ tăng trưởng 6% 13% 9%

(Nguồn: Bảng cân đối tài khoản GP Bank Chi nhanh Quảng Ninh - 2016)

Bảng trên cho thấy tổng dư nợ quý 1 năm 2016 là 97.252 triệu đồng, quý 2- 103.180 triệu đồng, tăng 6% so với quý trước; quý 3- 116.514triệu đồng, tăng 13% so với quý trước; và quý - 126.500triệu đồng, tăng 9% so với quý trước.

Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Dầu khí Toàn cầu - Chi nhánh Quảng Ninh đã áp dụng nhiều sản phẩm tín dụng với nhiều mục đích cho vay khách nhau và dành cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau để đáp ứng nhu cầu tín dụng ngày càng tăng của khách hàng. Cùng với các sản phẩm tín dụng truyền thống phải có tài sản đảm bảo thì Chi nhánh cũng đã linh hoạt triển khai các sản phẩm vay tín chấp với đối tượng khách hàng là thành viên của Tập đoàn dầu khí quốc gia, hay sản phẩm cho vay hỗ trợ tiểu

thương, cho vay du học, cấp hạn mức thấu chi,.. Với thế mạnh về các sản phẩm đa dạng bên cạnh thái độ phục vụ khách hàng nhiệt tình cùng với khả năng xử lý hồ sơ nhanh chóng, thủ tục giao dịch đơn giản các mức phí và lãi suất rất cạnh tranh so với các ngân hàng khác kể cả các ngân hàng quốc doanh, sau gần một năm hoạt động GP Bank - Chi nhánh Quảng Ninh đã dần khẳng định được vị trí và thương hiệu của mình trên thị trường tín dụng tại địa bàn.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ TOÀN CẦU CHI NHÁNH QUẢNG NINH (Trang 66 -68 )

Mục lục

×