0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (137 trang)

Lịch sử hình thành và phát triển

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TĂNG CƯỜNG TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ (Trang 53 -53 )

6. Kết cấu của luận văn

3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương, được thành lập ngày 20 tháng 01 năm 2011 theo Quyết định số 126/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Hóa chất, tiền thân là Trường Kỹ thuật Trung cấp II thành lập ngày 25 tháng 06 năm 1956.

Nhà trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học và các trình độ thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời là trung tâm nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến trong hệ thống giáo dục quốc dân, đáp ứng nhu cầu kinh tế xã hội của đất nước.

Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường đã đào tạo được trên 90 ngàn cán bộ kỹ thuật bậc cử nhân, kỹ thuật viên và công nhân lành nghề phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nhà trường luôn giữ vững là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao và có uy tín với các doanh nghiệp sản xuất cũng như các cơ quan sử dụng lao động trong nước.

Để định hướng phát triển Nhà trường, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội, cuối năm 2016, Nhà trường đã thành lập Ban xây dựng chiến lược phát triển trường Đại học Công nghiệp Việt Trì giai đoạn 2016- 2020, định hướng phát triển đến năm 2025 và tiến hành soạn thảo, thảo luận chi tiết và sau đó tổ chức lấy ý kiến của các nhà giáo, nhà khoa học của Hội đồng Khoa học - Đào tạo Trường để hoàn chỉnh kế hoạch chiến lược.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TĂNG CƯỜNG TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ (Trang 53 -53 )

×