0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (137 trang)

Tăng cường công tác khai thác và quản lý các nguồn thu

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TĂNG CƯỜNG TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ (Trang 119 -121 )

6. Kết cấu của luận văn

4.2.3. Tăng cường công tác khai thác và quản lý các nguồn thu

Qua nghiên cứu thực trạng các nguồn thu đã cho thấy Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì còn phụ thuộc rất lớn vào nguồn đầu tư của NSNN, điều này dẫn đến việc nhà trường rất thụ động trước sự thay đổi của môi trường, trong các hoạt động của bản thân Trường mình. Một trong những nội dung quan trọng của cơ chế tự chủ tài chính là đa dạng hoá các nguồn tài chính.

Đa dạng hoá nguồn tài chính không chỉ nhằm cải thiện khả năng tài chính của đơn vị mà còn giúp đơn vị đứng vững trước thay đổi của môi trường bên trong và ngoài trường.

Các nguồn tài chính đầu tư cho Nhà trường hiện nay gồm có NSNN cấp, các nguồn thu sự nghiệp và các nguồn tài trợ, viện trợ,... Trong điều kiện nguồn lực từ ngân sách ngày càng giảm khi Nhà trường thực hiện xã hội hoá và cơ chế tự chủ tài chính thì việc đa dạng hoá và tăng cường thu hút các nguồn khác là giải pháp hiệu quả.

4.2.3.1. Tăng nguồn thu sự nghiệp từ mở rộng ngành nghề quy mô nghề đào tạo

Hiện nay, đối với nhà trường học phí là nguồn thu chủ yêu. Vậy để tự chủ tài chính phải tăng học phí. Đây là vấn đề khó khăn vì việc tăng mức thu học phí là vấn đề hêt sức nhạy cảm, liên quan đên nhiều vấn đề như: mức quy định thu học phí của bộ giáo dục đào tạo, khả năng tài chính của học sinh sinh viên vì đặc thù của trường đào tạo nghề cho con em trong tỉnh, các em chủ

yêu ở khu vực nông thôn thu nhập rất thấp. Với mức học phí Trường thu hiện nay thấp so với mức thu các Trường khác trong tỉnh vì vậy Trường tăng thu học phí hệ cao đẳng nghề lên 350.000đồng/1HSSV/1 tháng, hệ trung cấp nghề và bổ túc nghề tăng lên 300.000 đồng/1 học sinh/1 tháng. Trường tăng nguồn thu học phí bằng cách tăng chỉ tiêu tuyển sinh các ngành học đang đào tạo, năm 2017 chỉ tiêu tuyển sinh được giao các ngành là: 1.195 HSSV với cơ sở vật chất hiện có và nguồn nhân lực hiện có nhà trường tăng chỉ tiêu tuyển sinh lên 1.500 HSSV. Hoặc đầu tư mở rộng ngành nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu thị trường như: Khách sạn du lịch, Quản lý nhà hàng, Công nghệ thông tin, Chế biến thực phẩm,... tận dụng cơ sở vật chất mới được xây dựng hoàn thành năm 2015 với hệ thống phòng học trang bị hiện đại, hệ thống nhà xưởng được đầu tư nâng cấp hiện đại. Trường tăng nguồn thu từ học phí bằng mở rộng liên kêt đào tạo với các cơ sở đào tạo nghề trong và ngoài tỉnh, liên kêt đào tạo công nhân kỹ thuật cho các doanh nghiệp ở các khu công nghiệp trong tỉnh điều mà trường có thể đáp ứng được vì trường có đội ngũ giảng viên có trình độ kỹ năng tay nghề cao.

4.2.3.2. Tăng nguồn thu từ hoạt động dịch vụ

Qua nghiên cứu thực trạng nguồn thu, nguồn thu từ hoạt động dịch vụ còn chiêm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn thu sự nghiệp. Nhà trường có thê mạnh là có một Trung tâm ứng dụng kỹ thuật công nghệ và xuất khẩu lao động chuyên thực hiện các dịch vụ giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động,... hoạt động của trung tâm mấy năm gần đây hiệu quả chưa cao, nhà trường nên khoán tự chủ tài chính cho trung tâm để trung tâm tận dụng tiềm năng của mình. Hoạt động xuất khẩu lao động, giới thiệu việc làm, nếu biết tận dụng khai thác như mở rộng thị trường xuất khẩu lao động, đào tạo lao động theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, liên kết các doanh nghiệp, tìm kiếm mở rộng quan hệ với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên tốt nghiệp đây là biện pháp góp phần tăng thu cho nhà trường.

Tăng mức thu phí ký túc xá từ mức 100.000 đồng/1học sinh/1 tháng lên 200.000 đồng/1 học sinh/1 tháng vẫn đảm bảo đúng quy định. Mở rộng quảng cáo liên kết ra bên ngoài nhà trường trong việc đào tạo cấp chứng chỉ tin học ngoại ngữ nhằm tăng nguồn thu này như: Liên kết với các trung tâm đào tạo tin học, ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh hoặc liên kết các cơ quan trong tỉnh mở lớp đào tạo tin học ngoại ngữ tại cơ quan đó.

4.2.3.3. Tăng nguồn tài chính thông qua việc huy động nguồn tài chính từ viện trợ, biếu tặng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn vốn vay

Trong mấy năm gần đây trường không nhận được khoản viện trợ của tổ chức cá nhân nào. Trong năm tới nhà trường cần phát huy thế mạnh của mình triển khai và khai thác các nguồn vốn viện trợ, biếu tặng. Vì đây là giải pháp xây dựng một cấu trúc tài chính tối ưu, khắc phục tình trạng mất cân bằng về cơ cấu nguồn tài chính của trường. Để thực hiện được việc này Trường cần thực sự chủ động, sáng tạo, có những cơ chế thích đáng để khuyến khích, động viên, tìm kiếm, kêu gọi, bồi dưỡng và khai thác nguồn thu từ viện trợ, tài trợ, quà tặng của các doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Theo Nghị định 43, các đơn vị được phép huy động nguồn tài chính từ người lao động trong đơn vị mình. Nếu huy động đúng lúc đúng chỗ đây sẽ là nguồn lực không nhỏ, hơn nữa làm cho người lao động ngày càng gắn bó với đơn vị, hiệu suất công việc ngày càng cao.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TĂNG CƯỜNG TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ (Trang 119 -121 )

×