0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (198 trang)

11 THAM THIỀN RẤT HIỆU QUẢ ĐỂ MỞ Ý CHÍ BỒ ĐỀ VÀ THƯỢNG TRÍ

Một phần của tài liệu THUONG TRI NTHAI (Trang 136 -138 )

1 0 THAM THIỀN ĐỂ THẤU ĐẾN CHƠN THẦN

11 THAM THIỀN RẤT HIỆU QUẢ ĐỂ MỞ Ý CHÍ BỒ ĐỀ VÀ THƯỢNG TRÍ

ĐỂ MỞ Ý CHÍ BỒ ĐỀ VÀ THƯỢNG TRÍ

(Đặc biệt cho sự điều khiển một nhóm người. Thời gian từ 20 phút đến 30 phút) Bốn điều kiện trước đã giữ xong, đoạn ta bắt đầu :

1/- Thấy mình xuất ra khỏi ba thể Trí, Vía, Xác . Rồi dòm lại chúng nó. Thấy mình sáng rực hào quang, vô cùng thanh bai, vô cùng tốt đẹp, muôn màu nhấp nháng, như ngọc rắc vàng gieo, như vầng thái dương buổi trời mai, túa đầy tia sáng.

2/- Để tâm không : (Faire le vide ) trong hai phút. Không tưởng cái chi cả. Hễ có tư tưởng nào vô, thì lập tức đuổi ra ngay.

3/- Đọc 7 lần câu chơn ngôn: “ Chói hơn nhựt tinh, “ Trong hơn băng tuyết, “ Thanh hơn dĩ thái,

“ Ấy là Chơn Ngã. Chơn Ngã ẩn trong lòng tôi. “ Tôi là Chơn Ngã. Chơn Ngã là tôi”.

Đọc mỗi chữ chậm chậm và tưởng thật mạnh là mình như thế đó. Nhớ định trí cho nhiều. Đừng để xao lãng một chút nào.

4/- Để tâm không trong hai phút.

5/- Thấy mình quì gối trước Sư Phụ: (Đức Chúa hay Đức Phật hay Đấng mà mình tôn thờ)

Hào quang muôn sắc của Sư Phụ bao khắp con người của mình. Hào quang chói sáng của mình nhập một với hào quang rực rỡ của Sư Phụ. Sư Phụ để tay lên đầu mình, với nụ cười khả ái. Mình thấy từ tâm của Sư Phụ phóng ra một luồng hào quang sáng rực đến thẳng tâm mình, làm thành một con kinh chói ngời.

Tâm Sư phụ và tâm mình nối liền với nhau. Chúng nó cùng chung một nhịp. Luồng hào quang đi từ Tâm Sư Phụ tới tâm minh có ba tia sáng đặc biệt: ấy là Atma- Buddhi-Manas hay là Ý Chí – Bồ Đề và Thượng Trí. Tia Atma thuộc về ý lực. Nó đi xuyên qua tâm mình làm nẩy nở ý chí mình, khiến cho mình dũng mãnh trên đường tinh thần. Cái ý chí nầy ở trong tâm mình giúp mình rồi, mà còn xẹt ra khỏi mình để giúp những người xung quanh nở ý chí của họ nữa. Nó nâng đỡ ý chí của mình, của những người xung quanh mình, những người trong nhà, trong nước, rồi lan ra cùng khắp thế giới.

Tia Buddhi thuộc về Bồ Đề Tâm. Nó làm mở lòng Bác Ái của mình. Mình thấy tia ấy màu vàng xẹt ra khỏi tâm mình nở lớn ra, bao trùm những người gần mình, những người ở trong nhà mình, xóm giềng mình, đô thị mình, cả nước mình, và khắp thế giới. Nó đem tình thương vị tha bao trùm những người cùng khổ, những người hạnh phúc hay tội lỗi. Nó thương yêu tất cả người thương mình, người ghét mình, người xem mình như xa lạ. Nó đem tình Bác Ái bao trùm trọn cả xứ Việt Nam lan ra những xứ lân cận, rồi lan dần ra khắp thế giới. Nó bao trùm vạn vật muôn loài trên trái đất nầy.

Tia Manas thuộc về Thượng Trí. Nó khiến cho Hạ Trí yên lặng lại, chỉ để cho Thượng Trí hoạt động mà thôi. Nhờ tia sáng Manas của Sư Phụ mở sự minh triết của mình, làm cho mình thấy đặng vạn vật duy nhất, cùng chung một gốc mà ra, thấy đặng sự Hiệp Nhất của Trời, sự huy hoàng của con Đường Đạo, của những cảnh hữu hình và vô hình, thấy đặng nguyên nhân, cội rễ của Luân Hồi và Quả Báo, thấy đặng sự vinh quang của kiếp sống dưới trần.

6/- Mình thấy luồng hào quang : nối liền tâm Sư Phụ và tâm mình càng lúc càng tươi sáng thêm, càng rộng lớn thêm, càng tươi tốt thêm lên .

7/- Để tâm không trong 2 phút .

8/- Mình nhứt định làm tay sai cho Sư Phụ để phụng sự Cơ Trời .

Nguyện cầu cho xứ Việt Nam mau thoát khỏi chiến tranh để đi đến cảnh thanh bình thật sự! Nguyện cầu cho bá tánh an cư lạc nghiệp thoát khỏi cảnh lầm than của chiến cuộc.

Nguyện cầu cho ai nấy đều sống với Chơn Ngã mình và dứt đi những cái xấu của Phàm ngã, hầu đời sống được thanh cao và mỹ lệ! tiêu trừ các quả báo xấu xa!

9/- Đọc thánh ngữ AUM

Và đọc “AUM Mani Padmé Hum”

Aum Mani Padmé Hum có nghĩa là “Tôi ở trong lòng Ngài và Ngài ở trong lòng tôi”

Đọc “Aum Mani Padmes Hum” như vầy: Đọc Aum Mani ngừng một chút, rồi sẽ đọc Padmé Hum kéo dài. Aum kéo dài, Hum kéo dài .

10/- Từ từ xả thiền .

*****

Một phần của tài liệu THUONG TRI NTHAI (Trang 136 -138 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×