0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (198 trang)

CẢNH TRỜI THỨ NĂM CỦA CÕI THƯỢNG GIỚI hay là

Một phần của tài liệu THUONG TRI NTHAI (Trang 144 -146 )

hay là

CẢNH TRỜI THỨ NĂM

(tiếp theo)

Cảnh nầy là cảnh thấp nhứt của cõi Thượng Thiên. Nó là cõi vô sắc tướng (Arupa). Đó cũng là cảnh đông đúc sinh linh nhiều nhát, nhiều hơn các cõi, cái khu mà ta đã biết: bởi vì nơi đây có gần trọn đủ 6o ngàn triệu linh hồn đang đi trên đường tiến hóa hiện hữu – thật ra, trừ phi một thiểu số linh hồn có thể sinh hoạt trên cảnh thứ nhì và thứ nhất của cõi Thượng Thiên.

Như ta đã biết, mỗi linh hồn được biểu lộ dưới hình thức hình bầu dục (ovoide) Trước tiên hình bầu dục nầy là một cái bọc, như bọc bằng da, thật mỏng (pellicule) không màu sắc chi cả. Nhưng dần theo sự tiến hóa của Chơn Nhơn, nó khởi có một chút màu như móng trời chói sáng, giống như bọt xà bông hay ốc xa cừ. Màu sắc loang loáng thay đổi ở trên mặt giống như bọt nước do cây nước phun lên dưới ánh mặt trời.

Những linh hồn còn có xác thịt dưới thế gian được phân biệt dễ dàng với những linh hồn đã bỏ xác, do sự rung động bên ngoài của cái bọc Chơn Thân.

Đa số linh hồn, còn giữ hay bỏ xác, đều ở trong tình trạng mơ mộng và bán tri thức. Những linh hồn hoàn toàn tri thức, thì chiếu rạng. Họ nổi bật giữa đám đông ít sáng rỡ hơn họ; họ như những ngôi sao vĩ đại ở giữa trời đêm. Giữa những linh hồn sáng rỡ ví tợ vì tinh tú ấy với những linh hồn bán tri thức chói mập mờ hơn, còn có nhiều hạng linh hồn khác, đủ màu, đủ loại. Mỗi linh hồn biểu lộ sự tiến hóa thực sự của mình.

Đa số linh hồn chưa có tâm thức nẩy nở đầy đủ, nên không hiểu nổi mục đích của những định luật tiến hóa đang trói buộc họ. Họ tìm sự luân hồi, để tuân theo sự thúc đẩy của Ý Chí Võ Trụ và của “Tanhâ” (là sự khao khát mù mờ để được biểu lộ” . Họ muốn tìm một chốn nào để được cảm giác và để được tri thức là mình sống. Thoạt tiên, những linh hồn nầy không cảm đặng những làn rung động mau lẹ và sắc bén của chất khí quá thanh tại cõi của họ (là cõi Thượng Thiên) vì chỉ có những sự lay chuyển thô bỉ, mạnh bạo và chậm chạp của chất hồng trần là kích động được họ mà thôi. Chỉ tại cõi Hồng Trần, các linh hồn ấy mới thấy mình sống. Vì vậy, người ta mới giải đặng lòng ham muốn nồng nàn để được đầu thai lại tại cõi trần. Sự ham muốn nầy đồng nhịp với luật tiến hóa. Họ chỉ nhờ những cảm giác bên ngoài để được nẩy nở mà thôi. Họ bị chúng nó kích động từ từ. Và ở bước đầu, chỉ tại cõi trần họ mới tiếp nhận được chúng nó. Dần dần, quyền năng kích động đó tăng cường, trước hết, nó ứng đáp được với những làn rung động thanh bai hơn của cõi trần, và về sau, nó từ từ đáp ứng được với những làn rung động của cõi Trung Giới. Về sau, cái vía của họ, từ hồi nào tới giờ, chỉ là cái cầu để di chuyển những tình cảm cho Chơn Nhơn, nay từ từ trở thành một khí cụ đặc biệt cho họ dùng. Bấy giờ, tâm thức họ chú vào sự xúc động hơn là sự cảm giác thuần vật lý.

Đến mức tiến cao hơn và cũng trong tình trạng cũ (nghĩa là tập kích thích trước sự đụng chạm bên ngoài) các Chơn Nhơn gom tâm thức lại và tập trung tại thể trí, để sống đồng nhịp với những hình ảnh trí thức tự tạo ra, và cũng để lấy trí thức cai quản tình cảm.

Đến mức tiến hóa cao hơn nữa, tâm thức tập trung vào Chơn Thân (tức là Thượng Trí). Nơi đây, Chơn Nhơn mới cảm được sự sống thật sự của mình một cách mãnh liệt. Trong giai đoạn tiến hóa nầy, linh hồn vượt lên khỏi cảnh của nó và đến tận cảnh cao kế đó (cảnh thứ hai của cõi Thượng Thiên) và đời sống dưới trần từ đây hết còn ảnh hưởng tới họ nữa. Nhưng hiện nay, ta nói về đa số linh hồn ít tiến hóa, họ dò dẫm, và giương tay ra trước bể tinh thần giống như con râu con sứa đang lay chuyển. Đó là những linh hồn còn dính líu với cõi trần một cách thấp kém. Họ quên rằng, Phàm ngã là những tên biệt phái đem lại họ vật thực và sức mạnh. Phàm ngã không thấy gì cả, nó không thấy dĩ vãng và cũng không thấy tương lai: bởi vì nó chưa tri thức được chính cõi của nó. Tuy nhiên, vì lẽ nó chồng chất dần dần những kinh nghiệm, và đồng hóa chúng nó, nên nó tự biết được hành vi nào xấu và hành vi nào tốt. Nó biểu lộ sự biết ấy một cách bất toàn trong phàm tâm của nó. Dần dần, trên nấc thang tiến hóa, tri thức của nó được rõ rệt hơn, và trở thành động lực hướng dẫn tánh hạnh nó tại cõi trần.

Nhờ những cái thoáng nhìn rõ rệt của tâm thức, mà ta đã nói ở trước, những Chơn Nhơn tiến hóa nhiều lại được mở mang thêm tại đây. Họ có thể lo việc nghiên cứu về dĩ vãng của họ. Họ tìm nguyên nhân của nó và hồi cố lại những bài học đã qua, nhơn đó sự xung động của họ được hẵn định rõ ràng, và nó trở thành trong tâm thức phàm trần một cái xác tín vững chắc, một cái trực giác bất đề kháng, trong kiếp lai sinh.

Không cần lập lại nữa rằng, những hình tư tưởng của hạ trí (Rupa) không lên tới cõi Thượng Thiên được. Nơi đây mọi ảo ảnh đều biến tan, và mỗi Chơn Nhơn đều biết cái gì liên quan đến nó. Chơn Nhơn hiện lên như một vị Hoàng Đế, như một Đấng

Bất Tử, xuyên qua kiếp nầy sang kiếp khác, không làm mất đi những mối liên hệ đến đời sống thực sự của y.

Trên cảnh thứ ba của cõi Thượng Thiên (hay là cảnh thứ năm của cõi Thượng Giới) cũng có Chơn Thân của vài con thú mới thoát kiếp thú làm người. Thật ra chúng nó hết làm thú vật rồi, mà giờ đây chúng nó là những người, nhưng còn trên nấc đầu của thang tiến hóa, với cái Chơn Thân nhuộm một tí màu sắc.

Khi thú vật được thành người rồi, thì nó rút vào Chơn Thân của nó để chờ cơ hội đầu thai làm người, (tức là người thượng cổ). Ở trong Chơn Thân, dường thể nó không có chút gì tri thức đến ngoại cảnh, và sống trong an lạc tuyệt vời. Nó nếm đặng sự an tịnh và lạc thú. Trong lòng nó có xảy ra một cái gì khoáng đại mà nó khó lòng biết được nguyên nhân. Dù sao mặc lòng, nó đã nếm được tất cả sự an lạc mà nó có thể có đặng trong hiện tai.

***

Một phần của tài liệu THUONG TRI NTHAI (Trang 144 -146 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×