0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (198 trang)

THAM THIỀN ĐỂ MỞ RỘNG TÂM THỨ C:

Một phần của tài liệu THUONG TRI NTHAI (Trang 125 -127 )

LỜI NÓI ĐẦU : Người học Đạo phải tìm cách nâng cao tư tưởng, ưa ngắm nhìn những cảnh thiên nhiên hùng vĩ bao la của vũ trụ, như: lúc trăng lên, khi mặt trời mọc, lúc mặt trời lặn. Y thường trông mây bay giữa vòm trời trong xanh như đúc bằng ngọc thạch. Y thích ngồi giữa cảnh bể rừng, nơi sườn núi với lưng đèo, để tìm lại thanh bình trong vũ trụ. Y lẵng lặng hòa mình cùng thiên nhiên, và cảm thấy bên trong của từ nguyên tử li ti cho đến đại tinh cầu trong không gian vô tận. Tất cả đều có ẩn tàng một sức mạnh thiên nhiên bất di, bất dịch. Y biết đặng sự huy hoàng của cõi hồng trần với

muôn loài vạn vật đang linh động và đang tiến hóa ngày đêm, không ngừng, không nghỉ.

Người học đạo thành tâm, đem ý nguyện cao thượng và tư tưởng thanh bai lên các cõi trên, cho đến tận Đức Ngọc Đế, đoạn tưởng tượng vũ trụ nằm trong Tâm Thức của Ngài. Nhờ sự sống của Ngài mà vạn vật mới linh động và tiến hóa.

PHẦN THỰC TẬP

Thực hành “bốn điểm chuẩn bị tham thiền” xong, hành giả bắt đầu:

1/- Đem tư tưởng hướng đến Quần Tiên Hội hay Đại Đoàn Chưởng Giáo (Gouvernement intérieur) là các Đấng Cao Cả cai trị một cách vô hình. Các Ngài cùng hệ thống thần linh của các Ngài luôn luôn ở gần chúng ta, để giúp chúng ta mau tiến hóa.

2/- Để tâm của ta nhập vào Tâm của các Ngài, cũng như Tâm của các Ngài nhập vào Tâm của Đức Thượng Đế vậy.

3/- Tưởng tượng hào quang của mình (màu sắc giống như màu sắc hào quang của Đức Phật đã nói ở trước), cứ dần dần mở rộng ra mãi. Tưởng tượng nó nối liền với hào quang các vị đệ tử Chơn Sư và Chơn Sư, rồi bao trùm muôn loài van vật dưới trần gian.

4/- Nâng cao tư tưởng lên nữa, lên nữa cho chí Đức Ngọc Đế. Hào quang của Ngài bao trùm quả địa cầu trong đó có ta.

5/- Đoạn tưởng thấy mỗi hành vi, mỗi nguyện vọng, mỗi tư tưởng của ta đều thuộc về Ngài. Trí nhớ của ta cũng thuộc về trí nhớ của Ngài.

6/- Lúc đó, ta có thể tưởng đến vài đức tánh nào mà ta xem như biểu hiện của Đức Thượng Đế trong vũ trụ của Ngài, tỷ như sự Công Bình, sự Mỹ Lệ và Lòng Bác Ái là những đức tánh thiêng liêng.

Sự công bình của Đức Thượng Đế biểu lộ trong những Luật Bất di, Bất dịch của Hóa Công, như luật bảo tồn năng lực, luật phản ứng, luật tương đối, luật điều hòa, luật cảm ứng, v.v… Ta tưởng đến sự Công Bình của Luật Nhơn Quả. Ta biết đó là những kết quả không thể tránh được, bởi những hành vi, những ham muốn cùng những tư tưởng do mình tạo ra. Ta tưởng đến mối liên hệ Nhơn Quả đã lôi cuốn ta xuống cõi trần, để trả vay, vay trả không thôi.

7/- Kế đó, ta tưởng đến sự Mỹ lệ thiên nhiên của Tạo Hóa. Ngài làm cho mùa xuân trăm hoa đua nở, cây cỏ xinh tươi. Ngài sắp đặt cho các ngôi tinh tú vận chuyển trên không trung một cách tuyệt mỹ phi thường. Ngài sanh hóa đủ hạng người, nắn đúc những mỹ nhơn “nước đổ nghiêng thành”. Ngài tạo ra bao nhiêu loại phi cầm, tẩu thú, côn trùng, thảo mộc và kim thạch. Mỗi thứ có nhiều loại đặc biệt, xem không mỏi mắt. Tại Hải ngư học viện Nha Trang, ta thấy có nhiều thứ cá xinh đẹp phi thường, khiến cho người hướng đạo du khách phải buộc miệng la lên rằng : “Ôi! Trời! Con cá nầy, tôi xem nó cả trăm lần rồi, mà tôi mãi còn mê nó”. Quả thật, con cá tuyệt đẹp. Nó bằng một ngón tay, mà hình như cả một bầu trời mỹ lệ đều gom vào nó! . . . Mình xanh, đuôi trắng như thế, có lấm tấm những nốt xanh, nó lội đi như tiên nữ múa nghê thường. Đầu miệng nó có viền một lằn đỏ. Mắt nó thật là khéo vẽ : có viền một lằn xanh như lông mi. Mình nó điểm nốt đỏ nho nhỏ. Cái đẹp của nó không bút mực phàm nào tả cho nổi!

Tạo hóa là mỹ lệ, Ngài đã khéo đem sự mỹ lệ để vào tất cả mọi loài, tỷ như con sâu, cái kiến. Ta đã thấy có một con sâu đẹp đẽ phi thường. Ta hãy xem muôn thứ bướm, mỗi con có vẻ đẹp riêng của nó, nhìn hoài không chán. Ôi! sự mỹ lệ của Hóa công nói sao cho cùng.

8/- Rồi ta tưởng đến lòng Đại Từ, Đại Bi của Đức Thượng Đế thật là vô tận. Ngài thương yêu tất cả muôn loài, vạn vật. Tình thương của Ngài bao quát cả càn khôn vũ trụ. Vì lòng Bác Ái vô tận, Ngài biểu lộ để lập thành vũ trụ, và hóa sinh hằng hà sa số hình hài khác nhau. Mỗi hình hài ấy, dù cực nhỏ như siêu vi trùng, như vi trùng cũng đều có Điểm Linh Quang của Ngài. Ngài còn lo bảo tồn dạy dỗ một cách thiết tha, từ ái cho chúng nó tiến hóa đến bậc tận thiện, tận mỹ, hầu có thể nhập vào Đời Sống thiêng liêng duy nhứt của Ngài: vì ngài là tất cả và tất cả là Ngài.

9/- Đoạn ta đem tư tưởng ban ân huệ cho trần gian rồi đọc Thánh ngữ AUM. 10/- Từ từ xả thiền.

Một phần của tài liệu THUONG TRI NTHAI (Trang 125 -127 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×