0

xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi thiết kế bài giảng theo hướng dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy và học phần sinh học tế bào sinh học 10 chương trình chuẩn

Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 (qua khảo sát ở trường THPT nam hà, TP biên hòa, tỉnh đồng nai) luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 (qua khảo sát ở trường THPT nam hà, TP biên hòa, tỉnh đồng nai) luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... phương pháp dạy học tích cực việc nâng cao tính tích cực học sinh dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 Học tập trình nhận thức tích cực, tính tích cực không tồn trạng thái cụ thể mà kết trình tư ... cách dạy cách học, đặc biệt việc sử dụng PPDH tích cực nhằm nâng cao tính tích cực học tập HS Qua khảo sát thực trạng sử dụng PPDH tích cực trường THPT Nam Hà cho thấy trình giảng dạy, GV chưa sử ... trường Đại học phạm Cao đẳng phạm tiến trình dạy học kiến thức phần Công dân với pháp luật theo hướng phát huy tính tích cực, tự chủ HS; góp phần đổi PPDH, nâng cao chất lượng dạy học môn...
 • 96
 • 944
 • 1
Xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan chương động lực học chất điểm vật lý lớp 10 nâng cao

Xây dựng sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan chương động lực học chất điểm vật lý lớp 10 nâng cao

Công nghệ thông tin

... - Xây dựng hệ thống câu hỏi TNKQ NLC chương: Động lực học chất điểm VL lớp 10 NC THPT - TNSP để đánh giá tính khả thi hệ thống câu hỏi soạn thảo đánh giá việc học tập HS nhằm nâng cao chất lượng ... thức chương: Động lực học chất điểm HS lớp 10 Nâng cao( NC) thực nghiệm số lớp 10 trường THPT tỉnh Nghệ An Giả thuyết khoa học Xây dựng sử dụng hệ thống câu hỏi TNKQ phù hợp với mục tiêu dạy học ... VINH - 2 010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH VÕ DUY TẤN XÂY DỰNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN CHƯƠNG “ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM” VẬT LÝ LỚP 10 NÂNG CAO CHUYÊN NGÀNH:...
 • 94
 • 1,109
 • 2
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN KHI DẠY HỌC PHẦN “LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI”

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TỰ LUẬN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN KHI DẠY HỌC PHẦN “LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI”

Văn hóa - Lịch sử

... giáo viên học sinh, đặt yêu cầu thiết phải đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu khâu kiểm tra, đánh giá dạy học lịch sử nhằm góp phần quan trọng vào đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học lịch sử Trong ... nghiên cứu đề tài Xây dựng hệ thống câu hỏi tự luận trắc nghiệm khách quan dạy phần “Lịch sử giới cận đại”, SGK Lịch sử lớp 10 THPT, chương trình chuẩn nhằmhệ thống câu hỏi phục vụ cho việc ... dung phần “Lịch sử giới cận đại”, SGK Lịch sử lớp 10 THPT, chương trình chuẩn Chương 3: Xây dựng hệ thống câu hỏi tự luận trắc nghiệm khách quan dạy phần “Lịch sử giới cận đại” SGK Lịch sử lớp 10...
 • 65
 • 2,646
 • 7
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN ĐỂ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CHƯƠNG SỰ PHẢN XẠ VÀ SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG CỦA HỌC SINH LỚP 12 THPT

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN ĐỂ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CHƯƠNG SỰ PHẢN XẠ SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG CỦA HỌC SINH LỚP 12 THPT

Vật lý

... tiêu dạy học nội dung kiến thức vật lý THPT ĐG xác khách quan kết học tập học sinh, nâng cao chất lượng dạy học vật lý THPT NỘI DUNG Cơ sở lý luận kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh dạy học ... với kết điều tra ban đầu Từ xử lý, phân tích kết để đánh giá khả sử dụng hệ thống câu hỏi TNKQNLC phương án sử dụng 5.2 Nhiệm vụ thực nghiệm phạm: 5.2.1 .Sử dụng hệ thống câu hỏi TNKQNLC chương ... giải vấn đề học sinh -Khả sử dụng hệ thống câu hỏi TNKQNLC chươngSự phản xạ khúc xạ ánh sáng” việc kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh -Sự phù hợp số lượng, nội dung câu hỏi hệ thống với...
 • 50
 • 873
 • 1
 Luận văn thạc sỹ xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lí (110 trang)

Luận văn thạc sỹ xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tích lí (110 trang)

Thạc sĩ - Cao học

... hệ thống tập I.1.1 Tổng hợp ôn luyện kiến thức I.1.2 Phân loại tập câu hỏi hoá học I.1.3 Tác dụng tập hoá học I.1.4 Vận dụng kiến thức để giải tập I.2 Dạy học trọng ph-ơng pháp tự học I.2.1 Dạy ... I.2.1 Dạy học trọng rèn luyện ph-ơng pháp tự học I.2.2 Học thông qua tổ chức hoạt động sinh viên I.2.3 Tăng c-ờng học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác I.3 Xu h-ớng phát triển tập Hoá học I.4 ... l-u 104 IV.2.3 Sắc ký khí (GC) 105 IV.2.3.1 Sắc ký khí - rắn (GSC) 105 IV.2.3.2 Sắc ký khí - lỏng (GLC) 105 IV.3 Cơ sở lý thuyết ph-ơng pháp tách 106 IV.3.1 Tách chất ph-ơng pháp ch-ng cất 106 ...
 • 155
 • 1,491
 • 3
Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lí hoá

Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tích lí hoá

Thạc sĩ - Cao học

... hệ thống tập I.1.1 Tổng hợp ôn luyện kiến thức I.1.2 Phân loại tập câu hỏi hoá học I.1.3 Tác dụng tập hoá học I.1.4 Vận dụng kiến thức để giải tập I.2 Dạy học trọng ph-ơng pháp tự học I.2.1 Dạy ... I.2.1 Dạy học trọng rèn luyện ph-ơng pháp tự học I.2.2 Học thông qua tổ chức hoạt động sinh viên I.2.3 Tăng c-ờng học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác I.3 Xu h-ớng phát triển tập Hoá học I.4 ... l-u 104 IV.2.3 Sắc ký khí (GC) 105 IV.2.3.1 Sắc ký khí - rắn (GSC) 105 IV.2.3.2 Sắc ký khí - lỏng (GLC) 105 IV.3 Cơ sở lý thuyết ph-ơng pháp tách 106 IV.3.1 Tách chất ph-ơng pháp ch-ng cất 106 ...
 • 155
 • 1,137
 • 2
Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học hàm số lượng giác và phương trình lượng giác ở lớp 11 trường THPT

Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập phân hóa khi dạy học hàm số lượng giác phương trình lượng giác ở lớp 11 trường THPT

Thạc sĩ - Cao học

... thức thành câu hỏi tập Sắp xếp câu hỏi tập thành hệ thống Ví dụ: Xây dựng hệ thống câu hỏi tập phân hóa dạy học “Một số công thức lƣợng giác” Đại số 10 nâng caoPhân tích nội dung dạy học: + Nội ... biết Theo nhiệm vụ dạy học: Có câu hỏi tái hiện, câu hỏi gợi mở, câu hỏi củng cố kiến thức, câu hỏi hệ thống hóa kiến thức cho ôn tập Theo mức khái quát vấn đề: Có câu hỏi khái quát, câu hỏi theo ... nƣớc dạy học theo chƣơng trình kế hoạch cho học sinh trung học phổ thông 1.2 Câu hỏi tập dạy học phân hóa 1.2.1 Khái niệm câu hỏi Theo Aristotle: Câu hỏi mệnh đề chứa đựng biết chƣa biết” Câu hỏi...
 • 168
 • 2,938
 • 7
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để kiểm tra đánh giá kiến thức học phần các phương pháp phân tích hoá lý trong hoá phân tích đối với sinh viên hệ cử nhân trường đại học sư phạm Hà Nội

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để kiểm tra đánh giá kiến thức học phần các phương pháp phân tích hoá lý trong hoá phân tích đối với sinh viên hệ cử nhân trường đại học phạm Hà Nội

Thạc sĩ - Cao học

... góp phần nâng cao chất lượng dạy học Sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan học phần “Các phương pháp phân tích hoá lý” giúp sinh viên chủ động tích cực học tập học phần Xuất phát từ ... tài - Áp dụng quy trình xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan để xây dựng câu hỏi trắc nghiệm cho học phần “Các phương pháp phân tích hoá lí, dành cho hệ Cao đẳng Đại học phạm - Xây dựng đề ... Câu hỏiphân biệt thấp Câu hỏiphân biệt trung bình Câu hỏiphân biệt cao Câu hỏiphân biệt cao Câu hỏi có độ phân biệt cao mang tính tiêu cực, chứng tỏ câu hỏi có vấn đề * Tiêu chuẩn...
 • 141
 • 7,533
 • 34
Xây dựng hệ thống câu hỏi trấc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn - Phần hợp chất hữu cơ đa chức, tạp chức và Polime ban cơ bản ở trường Trung học phổ thông (THPT)

Xây dựng hệ thống câu hỏi trấc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn - Phần hợp chất hữu cơ đa chức, tạp chức Polime ban cơ bản ở trường Trung học phổ thông (THPT)

Khoa học tự nhiên

... giỏo dc hc sinh: thỏi hc tp, khuyn khớch hc sinh hc chm ch, tớnh cn thn, tinh thn trỏch nhim; giỳp hc sinh hiu bit nng lc ca mỡnh rừ hn, trỏnh thỏi lc quan, t tin quỏ ỏng; giỳp hc sinh nng lc ... vy D cú giỏ tr nm khong +100 % n 100 % - D = +100 % nu tt c nhng ngi nhúm cao u lm ỳng cõu ú v tt c nhng ngi nhúm thp u lm sai cõu ú D= - 100 % nu tt c nhng ngi nhúm cao u lm sai cõu ú v tt c ... vi cõu tr li ỳng, s hc sinh tr li ỳng nhúm cao, phi tr li ỳng nhiu hn s hc sinh tr li ỳng nhúm thp v ngc li vi cõu tr li sai, s hc sinh nhúm cao la chn phi ớt hn s hc sinh nhúm thp 1.2.2.2 Phõn...
 • 121
 • 1,713
 • 4
Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài toán hóa học có phương pháp giải nhanh làm câu trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn hóa học 10 - chương trình nâng cao

Xây dựng hệ thống câu hỏi bài toán hóa học có phương pháp giải nhanh làm câu trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn hóa học 10 - chương trình nâng cao

Khoa học tự nhiên

... biệt mà sử dụng với mục đích khác trình dạy học Quy trình biểu diễn sơ đồ 1.4 Sơ đồ 1.4 Qui trình xây dựng câu hỏi TNKQ Nghiên cứu chương trình môn học giáo trình, SGK sử dụng Xây dựng câu hỏi Lập ... Xây dựng hệ thống câu hỏi toán hóa học có PP giải nhanh làm câu trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn Hoá học lớp 10 chương trình nâng cao Mục đích nghiên cứu Nhằm xây dựng hệ thống câu hỏi ... chất lượng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm xây dựng Khách thể đối tượng nghiên cứu 4.1 Khách thể nghiên cứu Quá trình KT-ĐG kết học tập HS giảng dạy môn hóa học (lớp 10 THPT- chương trình nâng cao) ...
 • 171
 • 4,082
 • 18

Xem thêm