0

xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trình trong phân tích lí hóa

 Luận văn thạc sỹ xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lí (110 trang)

Luận văn thạc sỹ xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tích (110 trang)

Thạc sĩ - Cao học

... cảm ơn Sau một thời gian học tập nghiên cứu, tôi đã hoàn thành luận văn thạc sĩ khoa học hóa học Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tích hóa . Với sự giúp ... thông tin lĩnh hội tri thức môn học.[17] Vì những do trên đây, chúng tôi đã mạnh dạn lựa chọn đề tài Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tích hóa ” và sử dụng ... HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THANH TUẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP MỘT SỐ CHƯƠNG TRONG PHÂN TÍCH HOÁ Chuyên ngành: Hoá phân tích Mã số: 60 44 29 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA...
 • 155
 • 1,491
 • 3
Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lí hoá

Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tích hoá

Thạc sĩ - Cao học

... thông tin lĩnh hội tri thức môn học.[17] Vì những do trên đây, chúng tôi đã mạnh dạn lựa chọn đề tài Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tích hóa ” và sử dụng ... thể phân loại bài tập hóa học thành 2 loại: - Bài tập định tính. - Bài tập định lượng. Câu hỏi có thể phân loại thành: - Câu hỏi tái hiện kiến thức - Câu hỏi vận dụng kiến thức - Câu ... của hệ thống bài tập 3 I.1.1 Tổng hợp ôn luyện kiến thức 3 I.1.2 Phân loại bài tập câu hỏi hoá học 5 I.1.3 Tác dụng của bài tập hoá học 6 I.1.4 Vận dụng kiến thức để giải bài tập 7...
 • 155
 • 1,137
 • 2
Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lý hóa

Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tíchhóa

Thạc sĩ - Cao học

... Vì những do trên đây, chúng tôi đã mạnh dạn lựa chọn đề tài Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tích hóa ” và sử dụng chúng theo hướng dạy học tích cực để ... của hệ thống bài tập 3 I.1.1 Tổng hợp ôn luyện kiến thức 3 I.1.2 Phân loại bài tập câu hỏi hoá học 5 I.1.3 Tác dụng của bài tập hoá học 6 I.1.4 Vận dụng kiến thức để giải bài tập 7 ... bài tập hóa học thành 2 loại: - Bài tập định tính. - Bài tập định lượng. Câu hỏi có thể phân loại thành: - Câu hỏi tái hiện kiến thức - Câu hỏi vận dụng kiến thức - Câu hỏi suy lí, chứng...
 • 155
 • 1,113
 • 3
Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lí hóa

Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tích hóa

Khoa học tự nhiên

... Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tích hóa . Với sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo trong khoa Hóa của trường ĐHSP Thái nguyên thầy cô trong tổ bé môn Hóa ... HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THANH TUẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP MỘT SỐ CHƯƠNG TRONG PHÂN TÍCH HOÁ Chuyên ngành: Hoá phân tích Mã số: 60 44 29 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA ... của đề tài: Hệ thống câu hỏi bài tập tự luận môn phân tích hoá của 3 chương: - Chương I: Phương pháp phân tích quang phổ hấp thụ nguyên tử. - Chương II: Phương pháp phân tích quang...
 • 155
 • 823
 • 1
Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lí hóa

Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tích hóa

Sư phạm hóa

... cảm ơn Sau một thời gian học tập nghiên cứu, tôi đã hoàn thành luận văn thạc sĩ khoa học hóa học Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tích hóa . Với sự giúp ... thông tin lĩnh hội tri thức môn học.[17] Vì những do trên đây, chúng tôi đã mạnh dạn lựa chọn đề tài Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tích hóa ” và sử dụng ... II.1.2.1 Quá trình nguyên tử hoá mẫu 13 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THANH TUẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP MỘT SỐ CHƯƠNG TRONG PHÂN TÍCH HOÁ Chuyên...
 • 20
 • 2,466
 • 0
Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học hàm số lượng giác và phương trình lượng giác ở lớp 11 trường THPT

Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập phân hóa khi dạy học hàm số lượng giác phương trình lượng giác ở lớp 11 trường THPT

Thạc sĩ - Cao học

... dạng giải thành thạo phƣơng trình thuần nhất bậc hai đối với sinx cosx. 2.2. Nguyên tắc xây dựng câu hỏi bài tập phân hóa Các nguyên tắc chung khi xây dựng câu hỏi bài tập phân hóa ... tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, nghiêm túc cần cù chựu khó trong học tập. 1.4.3.2. Sử dụng câu hỏi bài tập phân hóa Giáo viên cần chuẩn bị một hệ thống câu hỏi bài tập ... tiến trình của bài học. Nhƣ vậy có thể tóm tắt quy trình thiết kế câu hỏi bài tập nhƣ sau: Ví dụ: Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập phân hóa khi dạy học Một số công...
 • 168
 • 2,938
 • 7
Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phần

Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập phần "Nhiệt hóa học" cho học sinh chuyên hóa

Trung học cơ sở - phổ thông

... tầm tập hợp lại một số câu hỏi bài tập theo một số chuyên đề, trong đó có phần dùng để luyện tập cho học sinh phần “Nhiệt hoá học”II. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Xây dựng hệ thống câu hỏi bài ... khi quá trình biến đổi thuận nghịch.XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP PHẦN “NHỆT HOÁ HỌC” DÙNG CHO HỌC SINH CHUYÊN HOÁTrường THPT chuyên Nguyễn Huệ - Hà NộiI. MỞ ĐẦU Trong quá trình giảng ... giảng dạy học tập môn Hóa học.III. NỘI DUNGA- CƠ SỞ THUYẾT : Trước khi đưa ra hệ thống bài tập cho học trò luyện tập thì giáo viên cần phải yêu cầu học trò nhớ lại một số khái niệm nội...
 • 28
 • 2,108
 • 15
luận văn: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHÂN HÓA KHI DẠY HỌC HÀM SỐ LƢỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC Ở LỚP 11 TRƯỜNG THPT pptx

luận văn: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP PHÂN HÓA KHI DẠY HỌC HÀM SỐ LƢỢNG GIÁC PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC Ở LỚP 11 TRƯỜNG THPT pptx

Thạc sĩ - Cao học

... niệm về dạy học phân hóa, các cấp độ hình thức dạy học phân hóa, quan điểm về dạy học phân hóa.  Hệ thống hóasở luận về câu hỏi bài tập; câu hỏi bài tập phân hóa.  Thực trạng ... tiến trình của bài học. Nhƣ vậy có thể tóm tắt quy trình thiết kế câu hỏi bài tập nhƣ sau: Ví dụ: Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập phân hóa khi dạy học Một số công ... dạng giải thành thạo phƣơng trình thuần nhất bậc hai đối với sinx cosx. 2.2. Nguyên tắc xây dựng câu hỏi bài tập phân hóa Các nguyên tắc chung khi xây dựng câu hỏi bài tập phân hóa...
 • 168
 • 961
 • 1
luận văn: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHÂN HÓA KHI DẠY HỌC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC Ở LỚP 11 TRƯỜNG THPT pdf

luận văn: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP PHÂN HÓA KHI DẠY HỌC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC Ở LỚP 11 TRƯỜNG THPT pdf

Thạc sĩ - Cao học

... đã hệ thống hóa một vấn đề luận về dạy học phân hóa, hệ thống hóa cơ sở luận về câu hỏi, bài tập, câu hỏi bài tập phân hóa. 2. Luận văn đã nêu lên đƣợc thực trạng của việc dạy học phân ... luận thực tiễn của dạy học phân hóa. Chƣơng II. Xây dựng một hệ thống câu hỏi bài tập phân hóa khi dạy học Hàm số lƣợng giác Phƣơng trình lƣợng giác ở lớp 11 THPT (theo chƣơng trình ... với a). + Việc xây dựng một hệ thống câu hỏi bài tập phân hóa phù hợp với các đối tƣợng học sinh cần phải đƣợc biên soạn một cách công phu, khoa học. Các câu hỏi bài tập nên diễn đạt...
 • 168
 • 937
 • 0
LỰA CHỌN, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG OXI HÓA- KHỬ (PHẦN VÔ CƠ-BAN KHTN) NHẰM PHÁT HUY NĂNG LỰC NHẬN THỨC VÀ TƯ DUY CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

LỰA CHỌN, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG OXI HÓA- KHỬ (PHẦN VÔ CƠ-BAN KHTN) NHẰM PHÁT HUY NĂNG LỰC NHẬN THỨC TƯ DUY CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Sư phạm

... dựng hệ thống câu hỏi lý thuyết bài tập về phản ứng oxi hóa- khử theo 4 bậc của quá trình nhận thức theo các dạng sau:Dạng 1: BÀI TẬP THEO TRÌNH ĐỘ NHẬN BIẾT * Câu hỏi bài tập dạng này ... duy còn thấp nhưng phần nào đã hơn so với dạng một. Dạng 3: CÂU HỎI BÀI TẬP THEO TRÌNH ĐỘ VẬN DỤNG Hệ thống câu hỏi bài tập dạng này đòi hỏi hs vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết ... nhận thức tư duy cho hs.Dạng 4: CÂU HỎI BÀI TẬP THEO TRÌNH ĐỘ VẬN DỤNG SÁNG TẠO. Hệ thống câu hỏi bài tập dạng này dành cho hs khá, giỏi có sự tư duy nhanh nhạy. Ở đây đòi hỏi hs phải...
 • 168
 • 2,937
 • 11
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHÂN HÓA TRONG DẠY HỌC HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO)   LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP PHÂN HÓA TRONG DẠY HỌC HÀM SỐ HÀM SỐ LÔGARIT Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO) LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Thạc sĩ - Cao học

... phát từ những do trên, đề tài được chọn là Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập phân hóa trong dạy học hàm số hàm số lôgarít ởTHPT” (theo chương trình nâng cao). Mục đích nhiệm vụ ... 2 4log 59+; Xây dựng được hệ thống câu hỏi bài tập phân hóa trong dạy học hàm số mũ hàm số lôgarít ở THPT (theo chương trình nâng cao), nhằm nângcao hiệu quả dạy học ở trường THPT. ... cứu- Hệ thống hóa một số vấn đề luận về dạy học phân hóa, về CH BT phân hóa. - Bằng điều tra quan sát tìm hiểu thực trạng dạy học phân hóa môntoán. Trong đó có thực trạng dạy học phân...
 • 156
 • 1,668
 • 6
Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài toán hóa học có phương pháp giải nhanh làm câu trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn hóa học 10 - chương trình nâng cao

Xây dựng hệ thống câu hỏi bài toán hóa học có phương pháp giải nhanh làm câu trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn hóa học 10 - chương trình nâng cao

Khoa học tự nhiên

... 3.5. Xây dựng hệ thống câu hỏi bài toán hóa học có PP giải nhanh làm câu hỏi TNKQ nhiều lựa chọn (chương trình lớp 10 nâng cao) để KT-ĐG thành quả học tập của HS. 3.6. Sử dụng câu hỏi bài ... soạn, xây dựng hệ thống câu hỏi, bài toán TNKQ dùng KT-ĐG kết quả học tập của HS. Hệ thống câu hỏi, bài tập đưa ra nhìn chung đã đáp ứng đựơc tiêu chuẩn của câu hỏi TNKQ. Đặc điểm của TNKQ là số ... nhau trong quá trình dạy học. Quy trình này được biểu diễn bằng đồ 1.4 Sơ đồ 1.4. Qui trình xây dựng câu hỏi TNKQ Xây dựng câu hỏi Kiểm định Chỉ số đo. Sử dụng một số ...
 • 171
 • 4,082
 • 18

Xem thêm