0

xác định các nguyên tắc biên soạn

Luận văn xác định các nguyên nhân tác động đến hiệu quả kênh phân phối của công ty cổ phần nam dương

Luận văn xác định các nguyên nhân tác động đến hiệu quả kênh phân phối của công ty cổ phần nam dương

Kinh tế - Thương mại

... học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh Xác định nguyên nhân tác động đến kênh phân phối Công Ty Cổ Phần Nam Dương” tên đề tài nội dung luận văn bao gồm chuyên mục sau: xác định loại kênh phân phối mà Công ... kênh phân phối mà Công ty Nam Dương sử dụng; đánh giá hiệu kênh phân phối; xác định yếu tố không hiệu kênh phân phối; tìm nguyên nhân tác động yếu tố đó, cuối đưa kiến nghị nhằm hoàn thiện kênh ... Nam Độc lập – Tự – Hạnh Phúc ĐƠN XIN XÁC NHẬN Kính gửi: - Ban Giám Đốc Cơng Ty Cổ Phần Nam Dương - Phòng Marketing Cơng Ty Cổ Phần Nam Dương Tôi tên là: Bùi Nguyên Phước Chức vụ: Nhân viên phòng...
 • 2
 • 270
 • 0
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đo quang trong môi trường mixen xác định các nguyên tố chuyển tiếp

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đo quang trong môi trường mixen xác định các nguyên tố chuyển tiếp

Hóa học - Dầu khí

... • Xác định khoảng tuyến tính, xác định giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng • Để ứng dụng, xét ảnh hưởng nguyên tố đến nguyên tố cách loại trừ ảnh hưởng, tách ion chúng có mặt Xác định nguyên ... để xác định nguyên tố Cd, Mn, Cu xăng, chiết đo màu xác định Pd(II), Co nước để tách riêng Zn, Cd, Tác giả xác định ion vỏ màu thuốc viên, phương pháp đo màu quang phổ kế phù hợp với việc xác định ... khoảng tuyến tính xác định Cu(II) .49 Hình 10: Đường chuẩn xác định Cu(II) 50 Hình 11: Khảo sát khoảng tuyến tính xác định Zn(II) .52 Hình 12: Đường chuẩn xác định Zn(II) ...
 • 86
 • 1,359
 • 3
Nghiên cứu đo quang xác định các nguyên tố chuyển tiếp

Nghiên cứu đo quang xác định các nguyên tố chuyển tiếp

Khoa học tự nhiên

... • Xác định khoảng tuyến tính, xác định giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng • Để ứng dụng, xét ảnh hưởng nguyên tố đến nguyên tố cách loại trừ ảnh hưởng, tách ion chúng có mặt Xác định nguyên ... để xác định nguyên tố Cd, Mn, Cu xăng, chiết đo màu xác định Pd(II), Co nước để tách riêng Zn, Cd, Tác giả xác định ion vỏ màu thuốc viên, phương pháp đo màu quang phổ kế phù hợp với việc xác định ... khoảng tuyến tính xác định Cu(II) 49 Hình 10: Đường chuẩn xác định Cu(II) 50 Hình 11: Khảo sát khoảng tuyến tính xác định Zn(II) .52 Hình 12: Đường chuẩn xác định Zn(II) ...
 • 86
 • 660
 • 1
Tách và xác định các nguyên tố đất hiếm trong lơp phủ bằng phương pháp sắc ký điện di mao quản (CEC)

Tách và xác định các nguyên tố đất hiếm trong lơp phủ bằng phương pháp sắc ký điện di mao quản (CEC)

Thạc sĩ - Cao học

... Photphat hoá Nguyên tắc phƣơng pháp tạo màng photphat tạo lớp muối photphat kết tủa bề mặt kim loại 1.5 Tổng quan phương pháp tách xác định nguyên tố đất 1.6 Các phương pháp xác định nguyên tố đất ... 3.2 Khảo sát ảnh hƣởng số nguyên tố trình tách xác định nguyên tố đất Sự có mặt nguyên tố khác nhƣ Mn, Ni, Zn, Cu, ion PO4 3- Fe ảnh hƣởng đến trình tách, xác định nguyên tố đất thành phần lớp ... cho phép xác định định lƣợng đồng thời NTĐH lớp phủ cách thuận lợi thu đƣợc kết xác với độ tin cậy cao Việc khảo sát lựa chọn điều kiện tối ƣu với kết phân tích mẫu thực tế cho thấy xác định trực...
 • 17
 • 1,235
 • 4
Nghiên cứu quy trình xác định các nguyên tố TiO2, Cr, Mg, C trong xỉ titan

Nghiên cứu quy trình xác định các nguyên tố TiO2, Cr, Mg, C trong xỉ titan

Cơ khí - Vật liệu

... tối u để xác định hàm lợng nguyên tố xỉ titan theo nguyên tắc: Nguyên tố có hàm lợng cao nh Ti, Mg ứng dụng phơng pháp khối lợng, phơng pháp chuẩn độ phơng pháp ngoại suy để xác định Các nguyên ... pháp để xác định Phơng pháp phân tích khối lợng: Thờng đợc áp dụng để xác định nguyên tố có hàm lợng cao Nguyên tắc chung đa nguyên tố dạng kết tủa: MeS, MeSO4, MeCl MeCl3 (Me: ký hiệu nguyên ... độ HCl đến kết xác định TiO2 20 Hình ảnh hởng nhiệt độ dung dịch khử đến kết xác 21 định TiO2 Hình ảnh hởng nhiệt độ đến kết xác định C 27 Hình ảnh hởng thời gian đến kết xác định C 27 Hình ảnh...
 • 59
 • 822
 • 3
Xác định các tương tác của protein xuyên màng nấm men trên quy mô lớn ppsx

Xác định các tương tác của protein xuyên màng nấm men trên quy mô lớn ppsx

Điện - Điện tử

... cải tiến (modified split-ubiquitin) Trong số 705 protein xuyên màng thích, tác giả xác định 1.985 tương tác giả định liên quan đến 536 protein Nhằm tăng độ tin cậy, họ sử dụng thuật toán SVM (support ... tương tác dựa kết thí nghiệm liệu protein thu từ nguồn tài liệu sẵn có khác Sử dụng tương tác xác định đưa nhờ máy tính trước để “huấn luyện” SVM Qua tìm nhóm tương tác theo mức độ tin cậy giảm ... có độ tin cậy thấp Nghiên cứu tìm thấy có nhiều tương tác giả định nhóm protein mà thật chúng khó phân tích với hiệu suất cao dùng cách tiếp cận khác Kết cho thấy nghiên cứu trước đây, người...
 • 6
 • 633
 • 0
TIỂU LUẬN THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG BIẾN DẠNG CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG BẰNG THIẾT BỊ NÉN CỐ KẾT TỐC ĐỘ BIẾN DẠNG KHÔNG ĐỔI (CRS)

TIỂU LUẬN THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG BIẾN DẠNG CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG BẰNG THIẾT BỊ NÉN CỐ KẾT TỐC ĐỘ BIẾN DẠNG KHÔNG ĐỔI (CRS)

Kiến trúc - Xây dựng

... trọng lý thuyết Terzaghi cho phép nội suy liệu để xác định k cv Nhưng khoảng cách điểm rộng sử dụng tốc độ tăng tải thường gây khó khăn việc xác định thông số chuyển vị Khi rút ngắn lại tốc độ ... lâu…, lý thuyết thích hợp phát triển thời điểm cách phát triển lý thuyết cố kết Terzaghi Quá trình sử dụng tăng cách đặn ứng suất có hiệu cách cách khác thay tác động ứng suất cấp Chúng phụ thuộc ... nhận gia tăng giảm tải trọng dọc trục Làm bảo hòa mẫu cách tác dụng áp lực ngược từ hai phía mẫu cách đồng thời, với van J mở Điều chỉnh cách thích hợp bước cân thiết lập Độ bảo hòa mẫu đánh...
 • 21
 • 2,061
 • 12
Một số thuật toán nội suy để xác định các nguyên hàm sơ cấp của hàm hữu tỷ

Một số thuật toán nội suy để xác định các nguyên hàm sơ cấp của hàm hữu tỷ

Khoa học tự nhiên

... ln |x − 2| + C, + (x − 2)3 2(x − 2)2 (x − 2) C số Ngồi cách xác định hệ số đạo hàm ta xác định hệ số cách đồng hệ số giải hệ phương trình Các ví dụ sau cho thấy đa dạng phong phú dạng tốn Ví dụ ... có ngun hàm hàm sơ cấp làm cách để tìm ngun hàm sơ cấp đó?” Hiện biết có nhiều cách để tính nguyên hàm hàm số sử dụng bảng nguyên hàm bản, phép đổi biến số, phép lấy nguyên hàm (tích phân) phần ... Chương trình bày định nghĩa tính chất hàm số sơ cấp, định lí tồn nguyên hàm hàm số sơ cấp với định lí Liouville cơng thức nội suy Lagrange Hermite *Chương Một số phương pháp tìm nguyên hàm hàm...
 • 69
 • 1,564
 • 1
tách và xác định các nguyên tố đất hiếm trong lơp phủ bằng phương pháp sắc ký điện di mao quản ( cec)

tách và xác định các nguyên tố đất hiếm trong lơp phủ bằng phương pháp sắc ký điện di mao quản ( cec)

Khoa học tự nhiên

... 1.4.2.2 Tạo màng Photphat hoá 1.5 Tæng quan ph-ơng pháp tách xác định nguyên tô đất 11 1.6 Các ph-ơng pháp xác định nguyên tố đất 11 1.6.1 Ph-ơng pháp quang phổ hấp thụ phân tử ... phương pháp tách xác định nguyên tố đất Ngày khoa học công nghệ phát triển cho đời thiết bị, máy móc đại loạt phƣơng pháp xác định trực tiếp nguyên tố đất đời nhƣ: Phƣơng pháp hấp thụ nguyên tử {32}, ... kích thích Khả tạo phức nguyên tố đất với thuốc thử hữu đa dạng mạnh Đó điều kiện thuận lợi cho phép xác định nguyên tố đất phƣơng pháp hấp thụ phân tử Có thể xác định NTĐH cách đo màu trực tiếp...
 • 84
 • 971
 • 1
Nghiên cứu phương pháp thu tổng đất hiếm và xác định các nguyên tố đất hiếm từ quặng

Nghiên cứu phương pháp thu tổng đất hiếm và xác định các nguyên tố đất hiếm từ quặng

Hóa học

... phưcmỵ pháp xác định tori" oxỉt đất hiền V.1 xác định tồng oxỉt' đất phương pháp chuẩn 21 22 độ complexon V xác định tồng oxỉt đất hiểm ohep đo quang, VI Cac phương nháp tách riêng re cẩc nguyên ... hầng cách định luyng qúa trình tgo phức dịch cần phải xác định hang số bền phức 30 cân b ằ n g tạo thành, phản ứng sau: I + nL = r I n Í I Bn= á]ÌsZ A7./Ị/n CĨ nhiều phirong pháp đễ xác định ... ký cặp ỉon Chúng tôỉ đẩ dùng sẩc ký cấp ỉon đễ tách xác định cá< nguyên tố đẩt - 41 - Ị.sẩc ký cặp lon; Chúng dùng kỹ thuật để tách xác định nguyên tố đẩt hiềm SICLCA ohúng tơi trinh bày kỹ thuật...
 • 103
 • 897
 • 2
Nghiên cứu, xác định các nguyên tố vi lượng zn, fe, cu, mn trong hạt sen ở huyện tháp mười, tỉnh đồng tháp bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Nghiên cứu, xác định các nguyên tố vi lượng zn, fe, cu, mn trong hạt sen ở huyện tháp mười, tỉnh đồng tháp bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Khoa học tự nhiên

... chuẩn 20 Đán iá kết p ân tíc 20 1.5.1 Xác định khoảng tuyến tính 20 1.5.2 Xây dựng đường chuẩn, xác định giới hạn phát (LOD), giới hạn định lượng (LOQ) phương pháp 21 1521 ... i chọn nh v nh chọn t i: “Nghiên cứu, xác định nguyên tố vi lượng Zn, Fe, Cu, Mn hạt sen huyện háp Mười, t nh Đồng háp b ng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)” Th c t in u n v n tốt ... Hình 3.1: Đồ thị khảo sát khoảng nồng độ tuyến tính ứng dụng xác định Zn Bảng 3.11: Kết khảo sát khoảng nồng độ tuyến tính ứng dụng xác định Fe Abs – Fe L n1 L n2 L n3 0,1 0,0060 0,0065 0,0061 0,0062...
 • 63
 • 587
 • 1
NGHIÊN cứu xác ĐỊNH các NGUYÊN tố đất HIẾM TRONG các mẫu CÔNG NGHỆ sản XUẤT đất HIẾM TINH KHIẾT BẰNG QUANG PHỔ PHÁT xạ PLASMA cảm ỨNG (ICP OES)

NGHIÊN cứu xác ĐỊNH các NGUYÊN tố đất HIẾM TRONG các mẫu CÔNG NGHỆ sản XUẤT đất HIẾM TINH KHIẾT BẰNG QUANG PHỔ PHÁT xạ PLASMA cảm ỨNG (ICP OES)

Khoa học tự nhiên

... động, phụ gia sản xuất thủy tinh, gốm sứ…[30] Các NTĐH ứng dụng nhiều lĩnh vực hạt nhân 1.3 Các phương pháp xác định hàm lượng NTĐH • Phương pháp xác định Ce NTĐH phương pháp khối lượng • Phương ... chuẩn độ • Phương pháp quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP-OES) • Xác định NTĐH ICP-MS • Xác định NTĐH kích hoạt nơtron • Xác định NTĐH huỳnh quang tia X (XRF) • Một số phương pháp khác CHƯƠNG ... mẫu nhân tạo, mẫu thêm 2.2.2 Xác định NTĐH mẫu gadolini tinh khiết 2.2.2.1 Nghiên cứu lựa chọn bước sóng xác định NTĐH gadolini tinh khiết 2.2.2.2 Đường chuẩn xác định NTĐH, độ tuyến tính 2.2.2.3...
 • 16
 • 647
 • 0
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG CÁC MẪU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐẤT HIẾM TINH KHIẾT BẰNG QUANG PHỔ PHÁT XẠ PLASMA CẢM ỨNG (ICP-OES)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG CÁC MẪU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐẤT HIẾM TINH KHIẾT BẰNG QUANG PHỔ PHÁT XẠ PLASMA CẢM ỨNG (ICP-OES)

Hóa học

... lớp positron (PET) [13] 1.3 Các phương pháp xác định hàm lượng NTĐH 1.3.1 Phương pháp xác định Ce NTĐH phương pháp khối lượng Phương pháp dùng để xác định hàm lượng nguyên tố đất thông qua việc ... mẫu vào bình định mức 50 ml, định mức tới vạch nước cất hai lần Xác định hàm lượng NTĐH ICP-OES 2.2.2 Xác định NTĐH mẫu gadolini tinh khiết 2.2.2.1 Nghiên cứu lựa chọn bước sóng xác định NTĐH gadolini ... người sử dụng tối ưu hóa hướng đèn nguyên tử hóa cách thích hợp cho loại mẫu [21] 16 1.3.3.3 Xác định nguyên tố đất ICP-OES Kỹ thuật ICP-OES sử dụng phổ biến để xác định hàm lượng NTĐH đối tượng mẫu...
 • 115
 • 1,504
 • 12
Luận văn Thạc sĩ Khoa học Nghiên cứu xác định các nguyên tố đất hiếm trong các mẫu công nghệ sản xuất đất hiếm tinh khiết bằng quang phổ phát xạ plasma cảm ứng ICPOES

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Nghiên cứu xác định các nguyên tố đất hiếm trong các mẫu công nghệ sản xuất đất hiếm tinh khiết bằng quang phổ phát xạ plasma cảm ứng ICPOES

Khoa học tự nhiên

... 1.3.3.1 Nguyên lý phương pháp 1.3.3.2 Cấu tạo hoạt động phận hệ thống ICP-OES 1.3.3.3 Xác định nguyên tố đất ICP-OES 11 1.3.4 Xác định NTĐH ICP-MS 16 1.3.5 Xác định NTĐH ... lớp positron (PET) [13] 1.3 Các phương pháp xác định hàm lượng NTĐH 1.3.1 Phương pháp xác định Ce NTĐH phương pháp khối lượng Phương pháp dùng để xác định hàm lượng nguyên tố đất thông qua việc ... mẫu vào bình định mức 50 ml, định mức tới vạch nước cất hai lần Xác định hàm lượng NTĐH ICP-OES 2.2.2 Xác định NTĐH mẫu gadolini tinh khiết 2.2.2.1 Nghiên cứu lựa chọn bước sóng xác định NTĐH gadolini...
 • 115
 • 695
 • 0
Nghiên cứu xác định các nguyên tố đất hiếm trong các mẫu công nghệ sản xuất đất hiếm tinh khiết bằng quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP OES)

Nghiên cứu xác định các nguyên tố đất hiếm trong các mẫu công nghệ sản xuất đất hiếm tinh khiết bằng quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP OES)

Thạc sĩ - Cao học

... 1.3.3.1 Nguyên lý phương pháp 1.3.3.2 Cấu tạo hoạt động phận hệ thống ICP-OES 1.3.3.3 Xác định nguyên tố đất ICP-OES 11 1.3.4 Xác định NTĐH ICP-MS 16 1.3.5 Xác định NTĐH ... lớp positron (PET) [13] 1.3 Các phương pháp xác định hàm lượng NTĐH 1.3.1 Phương pháp xác định Ce NTĐH phương pháp khối lượng Phương pháp dùng để xác định hàm lượng nguyên tố đất thông qua việc ... mẫu thêm 25 2.2.2 Xác định NTĐH mẫu gadolini tinh khiết 25 2.2.2.1 Nghiên cứu lựa chọn bước sóng xác định NTĐH gadolini tinh khiết25 2.2.2.2 Đường chuẩn xác định NTĐH, độ tuyến tính...
 • 20
 • 562
 • 0
xác định các nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi thiết kế trong giai đoạn thi công xây dựng công trình

xác định các nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi thiết kế trong giai đoạn thi công xây dựng công trình

Báo cáo khoa học

... trình nghiên cứu XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU : CÁC NGUYÊN NHÂN THAY ĐỔI THIẾT KẾ TRONG GIAI ĐOẠN THI CƠNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH Tham khảo nghiên cứu trước, sách báo, internet Xác định nguyên nhân dẫn ... Kiến nghị Kết luận Hình 3.1 thể sơ đồ qui trình nghiên cứu Sau xác định vấn đề nghiên cứu xác định chương 1, tiến hành xác định nguyên nhân dẫn đến việc thay Page 11 ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG ... lớn nguyên nhân bên nguyên nhân bên trong, nhóm lớn lại phân thành nhóm nhỏ hơn: I Nguyên nhân bên : nguyên nhân không gây bên tham gia trực tiếp đến dự án, nguyên nhân bên phân thành nhóm nguyên...
 • 96
 • 637
 • 1
Nghiên cứu xác định các nguyên tố đất hiếm trong các mẫu công nghệ sản xuất đất hiếm tinh khiết bằng quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP OES)

Nghiên cứu xác định các nguyên tố đất hiếm trong các mẫu công nghệ sản xuất đất hiếm tinh khiết bằng quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP OES)

Thạc sĩ - Cao học

... Error! Bookmark not defined 1.3.4 Xác định NTĐH ICP-MS Error! Bookmark not defined 1.3.5 Xác định NTĐH kích hoạt nơtron Error! Bookmark not defined 1.3.6 Xác định NTĐH huỳnh quang tia X (XRF)Error! ... Tính chất vật lý, hóa học nhóm nguyên tố đất hiếmError! Bookmark not defined 1.2.Ứng dụng nguyên tố đất Error! Bookmark not defined 1.3 Các phương pháp xác định hàm lượng NTĐH Error! Bookmark ... NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Nguyễn Phƣơng Thoa NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG CÁC MẪU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐẤT HIẾM TINH KHIẾT BẰNG QUANG PHỔ PHÁT XẠ PLASMA...
 • 19
 • 692
 • 1
Luận văn nghiên cứu xác định các nguyên tố đất hiếm trong các mẫu công nghệ sản xuất đất hiếm tinh khiết bằng quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP OES)

Luận văn nghiên cứu xác định các nguyên tố đất hiếm trong các mẫu công nghệ sản xuất đất hiếm tinh khiết bằng quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP OES)

Khoa học tự nhiên

... 1.3.3.1 Nguyên lý phương pháp .5 1.3.3.2 Cấu tạo hoạt động phận hệ thống ICP-OES 1.3.3.3 Xác định nguyên tố đất ICP-OES 11 1.3.4 Xác định NTĐH ICP-MS .16 1.3.5 Xác định NTĐH ... 1.1 Tính chất vật lý, hóa học nhóm nguyên tố đất 1.2.Ứng dụng nguyên tố đất 1.3 Các phương pháp xác định hàm lượng NTĐH 1.3.1 Phương pháp xác định Ce NTĐH phương pháp khối lượng.5 ... nơtron, ICP-OES, ICP-MS Do nguyên tố đất có tính chất tương tự nhau, khiến cho việc xác định chúng khó khăn, phức tạp Đặc biệt, cần phải xác định nguyên tố đất hỗn hợp có chứa nguyên tố đất khác Vì...
 • 114
 • 794
 • 0

Xem thêm