0

mở máy động cơ rôto dây quấn

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ điều chỉnh tốc độ động cơ roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ điều chỉnh tốc độ động roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung

Điện - Điện tử - Viễn thông

... stato động khơng đồng dây quấn m pha (thường m1 = 3), rơto dây quấn m2 pha (m2 = động rôto dây Đồ án tốt nghiệp Trờng Đại học Bách Khoa Hµ Néi quấn; động rơto lồng sóc m > 3) Như động khơng ... chu kỳ Trong trình làm việc hệ, điốt phải chịu mở máy điều kiện làm việc định mức Khi mở máy, thực tế để mômen mở máy lớn đồng thời dòng điện mở máy khơng q cao, ta điều chỉnh tần số đóng, cắt ... = 4,624Ω Dòng điện dây quấn rơto quy đổi phía stato lúc mở máy: Uf I' mm = (r1 + r' mm ) + x nm I' mm = 220 (1,04 + 4,624) + 2,065 = 36,492 A Dòng điện dây quấn rơto lúc mở máy: I mm = k i I'...
 • 91
 • 1,394
 • 6
điều chỉnh tốc độ động cơ roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung

điều chỉnh tốc độ động roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung

Điện - Điện tử - Viễn thông

... Mạch điện thay Nói chung, stato động không đồng dây quấn m pha (thờng m1 = 3), rôto dây quấn m2 pha (m2 = động rôto dây quấn; động rôto lồng sóc m2 > 3) Nh động không đồng hai mạch ... nhiều động thay đổi tốc độ theo quy luật chung Động không đồng rôto dây quấn đợc sử dụng với biến tần biến tần điều chỉnh tốc độ động không đồng rôto lồng sóc cách dễ dàng II Điều chỉnh tốc độ động ... tốc độ động không đồng với động yêu cầu đồ án động không đồng ba pha rôto dây quấn ta thấy phơng pháp điều chỉnh tốc độ dùng điện trở xung rôto thích hợp Chơng II Chọn tính toán mạch động lực...
 • 86
 • 710
 • 0
Đồ án tốt nghiệp thiết kế hệ điều chỉnh tốc độ động cơ roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung

Đồ án tốt nghiệp thiết kế hệ điều chỉnh tốc độ động roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung

Hệ thống thông tin

... Mạch điện thay Nói chung, stato động khơng đồng dây quấn m pha (thường m1 = 3), rơto dây quấn m2 pha (m2 = động rơto dây quấn; động rơto lồng sóc m > 3) Như động khơng đồng hai mạch điện ... = 4,624Ω Dòng điện dây quấn rơto quy đổi phía stato lúc mở máy: Uf I' mm = (r1 + r' mm ) + x nm 220 I' mm = (1,04 + 4,624) + 2,065 = 36,492 A Dòng điện dây quấn rơto lúc mở máy: I mm = k i I' ...  Ưu điểm  Mạch động lực điều khiển đơn giản làm cho thao tác điều khiển dễ dàng, chi phí vận hành sửa chữa thấp  Hạn chế dòng điện mở máy làm tăng khả mở máy cho động  Tự động hóa iu chnh...
 • 89
 • 764
 • 0
Đồ án tốt nghiệp thiết kế hệ điều chỉnh tốc độ động cơ roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung

Đồ án tốt nghiệp thiết kế hệ điều chỉnh tốc độ động roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung

Hệ thống thông tin

... Mạch điện thay Nói chung, stato động khơng đồng dây quấn m1 pha (thường m1 = 3), rơto dây quấn m2 pha (m2 = động rơto dây quấn; động rơto lồng sóc m2 > 3) Như động khơng đồng hai mạch điện ... 4,624 Dòng điện dây quấn rơto quy đổi phía stato lúc mở máy: Uf I ' mm = (r1 + r' 2mm ) + x nm 220 I ' mm = (1,04 + 4,624) + 2,0652 = 36,492A Dòng điện dây quấn rơto lúc mở máy: I 2mm = k i ... nhiều động thay đổi tốc độ theo quy luật chung Động không đồng rôto dây quấn sử dụng với biến tần biến tần điều chỉnh tốc độ động khơng đồng rơto lồng sóc cách dễ dàng II Điều chỉnh tốc độ động...
 • 105
 • 760
 • 0
ĐỀ TÀI: Thiết kế chế tạo hệ thống điều khiển mở máy động cơ không đồng bộ ba pha roto dây quấn pot

ĐỀ TÀI: Thiết kế chế tạo hệ thống điều khiển mở máy động không đồng bộ ba pha roto dây quấn pot

Điện - Điện tử - Viễn thông

... việc mở máy nhanh đơn giản Đặc tính mở máy trực tiếp (hình 2-7b) 2.2.2 Phơng pháp mở máy gián tiếp Phơng pháp mở máy điện trở phụ mạch rôto Khi mở máy dây quấn rôto đợc nối với biến trở mở máy( ... hai loại: Rôto dây quấn rôto kiểu lồng sóc - Rôto kiểu dây quấn: Dây quấn rôto giống nh dây quấn stato số cực số cực stato Các động công suất trung bình trở lên thờng dùng dây quấn sóng kiểu ... điệ mở máy giảm xuống, u điểm lớn loại động a Phơng pháp mở máy điện trở phụ đối xứng mở máy rôto Trên hình (2-9a) trình bày sơ đồ nguyên lý nối động không đồng ba pha rôto dây quấn để mở máy...
 • 56
 • 1,688
 • 1
Thiết kế động cơ không đồng bộ roto dây quấn

Thiết kế động không đồng bộ roto dây quấn

Điện - Điện tử

... dây dây quấn Stato: ltb=l1+ld1=20+47,22=67,22(cm) -Sinh viên: Cư 14 GVHD:Nguyễn Trung 46.Chiều dài dây quấn pha Stato: L1=2l1tbW110-2=2.67,22.64.10-2=86(m) 47 Chiều dài phần đầu nối với dây quấn ... 1,7 =11,05 Ta : 185 I1dm Lấy ur1=11svòng Số vòng dây nối tiếp pha: W1 = ur1.Z1 = 11.72 =44(vòng) 2.a1.m 2.3.3 Kiểu dây quấn : chọn dây quấn hai lớp bước ngắn với y=10 -Sinh viên: Cư GVHD:Nguyễn ... sắt Rôto: l2 = l1 + 0,5 =20 + 0,5 =20,5(cm) 21.Số rãnh Rôto: Z2 =2p.m.q2 =8.3.2,5 =60 Trong lấy q2=2,5 22 Bước Rơto: t2 = π D = π 39,94 =2,09(cm) ' z2 60 23 Dùng dây quấn kiểu dẫn : Số vòng dây...
 • 26
 • 817
 • 3
Đồ án: Thiết kế động cơ không đồng bộ roto dây quấn

Đồ án: Thiết kế động không đồng bộ roto dây quấn

Điện - Điện tử - Viễn thông

... xẻ rãnh để đặt dây quấn b Rơto dây quấn rơto Rơto hai loại là: rơto kiểu dây quấn rơto kiểu lồng sóc - Loại rơto kiểu dây quấn: Rơto dây quấn giống dây quấn stato Trong máy điện cỡ trung ... bình trở lên thường dùng dây quấn kiểu sóng hai lớp bớt dây đầu nối, kết cấu dây quấn rôto chặt chẽ Trong máy điện cỡ nhỏ thường dùng dây quấn đồng tâm lớp Dây quấn ba pha rôto thường đấu hình sao, ... cho tốt c Dây quấn Dây quấn stato gồm nhiều phần tử nối với theo quy luật Phần tử đay bối dây đặt vào rãnh lõi sắt cách điện tốt với lõi sắt.Bối dây quấn xó thể vòng dây (được gọi dây quấn kiểu...
 • 90
 • 1,931
 • 7
Đồ án môn học - Thiết kế động cơ không đồng bộ roto dây quấn

Đồ án môn học - Thiết kế động không đồng bộ roto dây quấn

Điện - Điện tử

... trung bình nửa vòng dây dây quấn Stato: ltb=l1+ld1=20+47,22=67,22(cm) -Sinh viên: Cư 13 GVHD:Nguyễn Trung Đồ án môn học Thiết kế động không đồng roto dây quấn 46.Chiều dài dây quấn pha Stato: L1=2l1tbW110-2=2.67,22.64.10-2=86(m) ... vòng dây nối tiếp pha: W1 = ur1.Z1 = 11.72 =44(vòng) 2.a1.m 2.3.3 Kiểu dây quấn : chọn dây quấn hai lớp bước ngắn với y=10 β = y = 10 =0,833(Với τ tra bảng 10.4 tr239 sách τ 12 “TKMĐ”) 10 Hệ số dây ... Cư Đồ án môn học Thiết kế động khơng đồng roto dây quấn Trong đó: + K1 hệ số phụ thuộc vào cosϕ máy, qua hình 10-5(tr244 sách “TKMĐ”) ta K1= 0,85 + Kd1: hệ số dây quấn Stato, Kd1= 0,932 kđ2...
 • 25
 • 816
 • 3
Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế động cơ không đồng bộ rôto dây quấn 1 pptx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế động không đồng bộ rôto dây quấn 1 pptx

Điện - Điện tử

... xẻ rãnh để đặt dây quấn b Rôto dây quấn rơto Rơto hai loại là: rơto kiểu dây quấn rơto kiểu lồng sóc - Loại rơto kiểu dây quấn: Rơto dây quấn giống dây quấn stato Trong máy điện cỡ trung ... kế động khơng đồng rơto dây quấn Trong : m1 -là số pha dây quấn stato; P - cơng suất định mức động cơ( kW); I1- dòng điện pha định mức dây quấn stato(A); U1- điện áp pha định mức đặt vào dây quấn ... dây quấn stato: J1 = I1 161,129 = = 5,27 A/cm2 s1 a1 n1 1,911.4.4 23.Kiểu dây quấn stato: chọn kiểu dây quấn dây quấn xếp hai lớp bước ngắn với bước dây quấn y=10.và hệ số rút ngắn bước dây quấn...
 • 90
 • 1,196
 • 14
Tài liệu Đồ án môn học - Thiết kế động cơ không đồng bộ roto dây quấn ppt

Tài liệu Đồ án môn học - Thiết kế động không đồng bộ roto dây quấn ppt

Điện - Điện tử

... kế động không đ ế đồng roto dây 29 Đồ án môn học quấn Thiết kế động không đồng roto dây MỤC LỤC tr LỜI MỞ ĐẦU PHẦN THIẾT KẾ ĐỘNG ĐIỆN CHƯƠNG I: TÍNH TỐN KÍCH THƯỚC CHỦ YẾU CHƯƠNG II DÂY QUẤN, ... nửa vòng dây dây quấn Stato: ltb=l1+ld1=22+39,8 = 61,8(cm) 46.Chiều dài dây quấn pha Stato: L1=2l1tbW110-2=2.61,8.60.10-2 = 74,16(m) - 17 Đồ án môn học Thiết kế động không đồng roto dây quấn 47 ... nguyên chẵn ta chọn dây quấn lơp Số vòng dây nối tiếp pha: W1 = ur1.Z1 = 20.90 =60(vòng) 2.a1.m Kiểu dây quấn :h=320>280 nên dùng dây quân 2lớp phần tử cứng đăt vào 1/2 rãnh chọn dây quấn hai lớp bước...
 • 30
 • 869
 • 7
12 thiết kế động cơ không đồng bộ roto dây quấn

12 thiết kế động không đồng bộ roto dây quấn

Điện - Điện tử - Viễn thông

... kế động không đ ế đồng roto dây 29 Đồ án môn học quấn Thiết kế động không đồng roto dây MỤC LỤC tr LỜI MỞ ĐẦU PHẦN THIẾT KẾ ĐỘNG ĐIỆN CHƯƠNG I: TÍNH TỐN KÍCH THƯỚC CHỦ YẾU CHƯƠNG II DÂY QUẤN, ... nửa vòng dây dây quấn Stato: ltb=l1+ld1=22+39,8 = 61,8(cm) 46.Chiều dài dây quấn pha Stato: L1=2l1tbW110-2=2.61,8.60.10-2 = 74,16(m) - 17 Đồ án môn học Thiết kế động không đồng roto dây quấn 47 ... nguyên chẵn ta chọn dây quấn lơp Số vòng dây nối tiếp pha: W1 = ur1.Z1 = 20.90 =60(vòng) 2.a1.m Kiểu dây quấn :h=320>280 nên dùng dây quân 2lớp phần tử cứng đăt vào 1/2 rãnh chọn dây quấn hai lớp bước...
 • 30
 • 749
 • 0
Tài liệu Thiết kế động cơ không đồng bộ rôto dây quấn pptx

Tài liệu Thiết kế động không đồng bộ rôto dây quấn pptx

Kĩ thuật Viễn thông

... 25 vòng Số vòng dây nối tiếp pha: W1 = u r Z1 25.96 = = 100 (vòng) a m 2.4.3 Kiểu dây quấn : Chọn dây quấn hai lớp bước ngắn với y = 10 β= y 10 = = sách “TKMĐ”) τ 12 Hệ số dây quấn: 0,833(Với ... vòng dây dây quấn Stato: ltb1 = l1 + ld1 = 12 + 29,246 = 41,246 (cm) 45 Chiều dài dây quấn pha Stato: L1 = 1tb1 W1 10-2 = 41,246 100 10-2 = 82,49 (m) 46 Chiều dài phần đầu nối với dây quấn ... dài lõi sắt Rôto: l2 = l1 + 0,5 = 12 + 0,5 = 12,5(cm) 20 Số rãnh Rôto: Z2 = 2p.m.q2 = 8.3.3 = 72 Trong lấy q2 = 21 Bước Rôto: π.D' π 39,9 t2 = = = 1,7 (cm) = 17 (mm) Z2 72 22 Dùng dây quấn kiểu...
 • 32
 • 805
 • 3
Tài liệu Luận văn: Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ Rôtô dây quấn bằng phương pháp điện trở xung ở mạch Rôtô pdf

Tài liệu Luận văn: Điều chỉnh tốc độ động không đồng bộ Rôtô dây quấn bằng phương pháp điện trở xung ở mạch Rôtô pdf

Cơ khí - Vật liệu

... cơng suất trượt Vì nên áp dụng hệ thống cho truyền động số lần khởi động, dừng máy đảo chiều Điều chỉnh tốc độ động KĐB rôto dây quấn cách thay đổi điện trở mạch rôto : Đối với động rôto dây ... cạnh tranh hiệu với hệ truyền động tiristo, động chiều II ĐẶC TÍNH CỦA ĐỘNG KĐB ROTO DÂY QUẤN: • Để thành lập đặc tính cơ, ta cần đưa số giả thiết sau: - pha động đối xứng - Các thông số ... khơng rộng kích thước động lớn nên động đa tốc độ chế tạo với cơng suất 20÷30 KW sử dụng số máy cắt kim loại nâng bơm ly tâm quạt gió Điều chỉnh tốc độ động KĐB rôto dây quấn phương pháp thay...
 • 90
 • 1,200
 • 2
Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế động cơ không đồng bộ roto dây quấn docx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế động không đồng bộ roto dây quấn docx

Báo cáo khoa học

... xẻ rãnh để đặt dây quấn b Rôto dây quấn rơto Rơto hai loại là: rơto kiểu dây quấn rơto kiểu lồng sóc - Loại rơto kiểu dây quấn: Rơto dây quấn giống dây quấn stato Trong máy điện cỡ trung ... kế động khơng đồng rơto dây quấn Trong : m1 -là số pha dây quấn stato; P - cơng suất định mức động cơ( kW); I1- dòng điện pha định mức dây quấn stato(A); U1- điện áp pha định mức đặt vào dây quấn ... dây quấn stato: J1 = I1 161,129 = = 5,27 A/cm2 s1 a1 n1 1,911.4.4 23.Kiểu dây quấn stato: chọn kiểu dây quấn dây quấn xếp hai lớp bước ngắn với bước dây quấn y=10.và hệ số rút ngắn bước dây quấn...
 • 90
 • 654
 • 1
điều chỉnh tốc độ đông cơ không đồng bộ roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung ở mạch roto

điều chỉnh tốc độ đông không đồng bộ roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung ở mạch roto

Điện - Điện tử - Viễn thông

... độ động KĐB rôto dây quấn cách thay đổi điện trở mạch rôto : Đối với động rôto dây quấn thờng điều chỉnh tốc độ cách thay đổi điện trở rôto ®Ĩ thay ®ỉi hƯ sè trỵt S, viƯc ®iỊu chØnh thực phía rôto ... tốc độ động KĐB sơ đồ nối tầng đợc thực cách đa vào rôto sức điện động phụ Ef sức điện động phụ chiều ngợc chiều với sức điện động cảm ứng mạch rôto E2 tần số tần số rôto Sức điện động phụ ... rộng kích thớc động lớn nên động đa tốc độ đợc chế tạo với công suất dới 20ữ30 KW đợc sử dụng số máy cắt kim loại nâng bơm ly tâm quạt gió Điều chỉnh tốc độ động KĐB rôto dây quấn phơng pháp...
 • 75
 • 1,815
 • 7
Đề tài: Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ Rôtô dây quấn bằng phương pháp điện trở xung ở mạch Rôtô pdf

Đề tài: Điều chỉnh tốc độ động không đồng bộ Rôtô dây quấn bằng phương pháp điện trở xung ở mạch Rôtô pdf

Báo cáo khoa học

... cơng suất trượt Vì nên áp dụng hệ thống cho truyền động số lần khởi động, dừng máy đảo chiều Điều chỉnh tốc độ động KĐB rôto dây quấn cách thay đổi điện trở mạch rôto : Đối với động rôto dây ... cạnh tranh hiệu với hệ truyền động tiristo, động chiều II ĐẶC TÍNH CỦA ĐỘNG KĐB ROTO DÂY QUẤN: • Để thành lập đặc tính cơ, ta cần đưa số giả thiết sau: - pha động đối xứng - Các thông số ... khơng rộng kích thước động lớn nên động đa tốc độ chế tạo với cơng suất 20÷30 KW sử dụng số máy cắt kim loại nâng bơm ly tâm quạt gió Điều chỉnh tốc độ động KĐB rôto dây quấn phương pháp thay...
 • 90
 • 847
 • 0
thiết kế hệ truyền động động cơ không đồng bộ roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung với van bán dẩn là thyristor công suất

thiết kế hệ truyền động động không đồng bộ roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung với van bán dẩn là thyristor công suất

Kinh tế - Quản lý

... dây rôto Dùng động rôto dây quấn đạt mơmen mở máy lớn đồng thời dòng điện mở máy nhỏ nên nơi dòng điện mở máy nhỏ dùng động điện loại Nhược điểm loại động điện rôto dây quấn rôto dây quấn ... cho truyền động cơng suất lớn, làm việc tiết kiệm điện ý nghĩa lớn I.5.6 Điều chỉnh tốc độ động không đồng rôto dây quấn cách thay đổi điện trở mạch rôto Đối với động rôto dây quấn người ta ... truyền động, với giá trị dòng điện khởi động lớn khơng cho phép mặt chuyển mạch phát nóng động sụt áp lưới điện • Đối với động rôto dây quấn để hạn chế dòng khởi động tăng mơmen khởi động ta...
 • 96
 • 890
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008