0

khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản

khảo sát tình hình thiếu máu của các bệnh nhân điều trị tại bệnh viện đa khoa sơn tây 6 tháng đầu năm 2008

khảo sát tình hình thiếu máu của các bệnh nhân điều trị tại bệnh viện đa khoa sơn tây 6 tháng đầu năm 2008

Y khoa - Dược

... thiếu máu với tuổi trình bày bảng 3.7 Bảng 3.7 Mối liên quan nguyên nhân thiếu máu với tuổi < 16 16 - 36 37 -60 > 60 Tỷ Tỷ Tỷ Tỷ Số Số Số Số lệ lệ lệ lệ BN BN BN BN % % % % Các bệnh máu Do ký ... Domấtkhốilượngtuầnhoànmáu 52 55, 41 44, Do bệnh bẩm sinh tù miễn Các nguyên nhân khác 20 46 62, 53, 12 40 37, 46, Các nguyên nhân Các bệnh máu Kết bảng 3.8 cho thấy nguyên nhân thiếu máu chiếm tỷ lệ cao ... học Hà Nội, tr -15 Y Tế, Vô khoa học đào tạo (1995), Kỹ thuật xét nghiệm Huyết Học, Nhà xuất Y học, Hà Nội Trần Văn Bé (2000), Bệnh lý huyết học, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán Y tế Thành Phố...
 • 18
 • 1,138
 • 7
khảo sát khả năng gây hại của các chủng vi khuẩn xanthomonas oryzae pv. oryzae gây bệnh cháy bìa lá lúa và bước đầu nghiên cứu biện pháp phòng trừ sinh học bằng xạ khuẩn trong điều kiện in vitro

khảo sát khả năng gây hại của các chủng vi khuẩn xanthomonas oryzae pv. oryzae gây bệnh cháy bìa lá lúa và bước đầu nghiên cứu biện pháp phòng trừ sinh học bằng xạ khuẩn trong điều kiện in vitro

Nông - Lâm - Ngư

... Kết luận .38 4.2 Đề nghị 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 PHỤ BẢNG viii DANH SÁCH BẢNG Bảng Tên Bảng Trang 3.1 10 chủng vi khuẩn gây bệnh cháy bìa lúa Xanthomonas ... VẬT Chứng nhận chấp nhận luận văn tốt nghiệp kỹ sƣ Bảo vệ thực vật với đề tài: “KHẢO SÁT KHẢ NĂNG GÂY HẠI CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN XANTHOMONAS ORYZAE PV ORYZAE GÂY BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚA VÀ BƢỚC ... văn tốt nghiệp chấp nhận luận văn tốt nghiệp kỹ sƣ Bảo vệ thực vật với đề tài: “KHẢO SÁT KHẢ NĂNG GÂY HẠI CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN XANTHOMONAS ORYZAE PV ORYZAE GÂY BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚA VÀ BƢỚC...
 • 56
 • 957
 • 0
Khảo Sát Tình Hình Thiếu Máu Của Các Bệnh Nhân Điều Trị Tại Bệnh Viện Đa Khoa Sơn Tây 6 Tháng Đầu Năm 2008

Khảo Sát Tình Hình Thiếu Máu Của Các Bệnh Nhân Điều Trị Tại Bệnh Viện Đa Khoa Sơn Tây 6 Tháng Đầu Năm 2008

Y khoa - Dược

... 3.5 Các nguyên nhân thiếu máu Kết nghiên cứu nguyên nhân thiếu máu đợc trình bày bảng 3.5 Bảng 3.5 .Các nguyên nhân thiếu máu Nguyên nhân Do dinh dỡng Do khối lợng tuần hoàn Do ký sinh trùng Các ... quan nguyên nhân thiếu máu với tuổi đợc trình bày bảng 3.7 Bảng 3.7 Mối liên quan nguyên nhân thiếu máu với tuổi < 16 Tui Các bệnh vỊ m¸u Do kýngun sinh trïng Các nhân Do dinh dìng 16 -36 37 - 60 ... nguyên nhân thiếu máu với địa d đợc trình bày bảng 3.8 Bảng 3.8 Mối liên quan nguyên nhân thiếu máu với địa d Địa d Nông thôn Thành thị Các nguyên nhân C¸c bƯnh vỊ m¸u Sè BN 19 Tû lƯ % 52,8 Sè BN...
 • 30
 • 581
 • 1
KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA CÁC NHÓM GIỐNG BÒ SỮA TẠI HAI TRẠI BÒ THUỘC XÃ TÂN THẠNH TÂY HUYỆN CỦ CHI – TP. HCM

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA CÁC NHÓM GIỐNG BÒ SỮA TẠI HAI TRẠI BÒ THUỘC XÃ TÂN THẠNH TÂY HUYỆN CỦ CHI – TP. HCM

Chăn nuôi

... đàn bò khảo sát 21 Bảng 4.5 Tuổi phối giống lần đầu bò số tác giả khảo sát gần 22 Bảng 4.6 Tuổi đẻ lứa đầu đàn bò khảo sát 23 Bảng 4.7 Tuổi đẻ lứa đầu bò số tác giả khảo sát gần ... lại sau sinh bò số tác giả khảo sát gần đây26 Bảng 4.12 Khoảng cách hai lứa đẻ đàn bò khảo sát 27 Bảng 4.13 Khoảng cách hai lứa đẻ bò số tác giả khảo sát gần 28 Bảng 4.14 Tỷ lệ bê đực tỷ ... sát gần 23 Bảng 4.8 Hệ số phối đàn bò khảo sát 24 Bảng 4.9 Hệ số phối bò số tác giả khảo sát gần 25 Bảng 4.10 Thời gian phối lại sau sinh đàn bò khảo sát 26 Bảng 4.11 Thời...
 • 75
 • 383
 • 0
KHẢO sát NĂNG SUẤT SINH TRƯỞNG của các GIỐNG HEO NGOẠI NUÔI tại TRUNG tâm GIỐNG GIA súc GIA cầm sóc TRĂNG

KHẢO sát NĂNG SUẤT SINH TRƯỞNG của các GIỐNG HEO NGOẠI NUÔI tại TRUNG tâm GIỐNG GIA súc GIA cầm sóc TRĂNG

Chăn nuôi

... nghiệp DANH MỤC BẢNG Bảng Khối lượng heo ngọai cao sản Bảng Năng suất heo ngoại nuôi Việt Nam Bảng Nhu cầu nước heo Bảng Nhiệt độ tối thích loại heo Bảng Tốc độ gió ... TRƯỜNG ÐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP SINH HỌC ỨNG DỤNG KHẢO SÁT NĂNG SUẤT SINH TRƯỞNG CỦA CÁC GIỐNG HEO NGOẠI NUÔI TẠI TRUNG TÂM GIỐNG GIA SÚC GIA CẦM SÓC TRĂNG Trung tâm Học liệu ĐH ... heo Bảng Hàm lượng khí tối đa chuồng Bảng Thành phần dinh dưỡng thức ăn 1102 16 Bảng Thành phần dinh dưỡng thức ăn 1202 17 Bảng Lịch tiêm phòng 18 Bảng 10 Nhiệt...
 • 57
 • 339
 • 0
KHẢO SÁT PHẨM CHẤT TINH DỊCH CỦA CÁC NHÓM HEO ĐỰC GIỐNG TẠI TRUNG TÂM GIỐNG  GREENFEED – FINNOR

KHẢO SÁT PHẨM CHẤT TINH DỊCH CỦA CÁC NHÓM HEO ĐỰC GIỐNG TẠI TRUNG TÂM GIỐNG GREENFEED – FINNOR

Chăn nuôi

... TƯỢNG KHẢO SÁT…………………………………………………… 19 3.3 CÁC CHỈ TIÊU THEO DÕI VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT…………….20 3.3.1 Các tiêu khảo sát …………………………………………………… 20 3.3.2 Đặc tính nguồn gốc nhóm heo đực giống khảo sát ………… ... BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y ************* LÊ MINH HIỂN KHẢO SÁT PHẨM CHẤT TINH DỊCH CỦA CÁC NHÓM HEO ĐỰC GIỐNG TẠI TRUNG TÂM GIỐNG ... tháng khảo sát 35 Bảng 4.7 Kết nồng độ tinh trùng trung bình (C, 106 tt/ ml) 36 Bảng 4.8 Kết nồng độ tinh trùng (C) trung bình cá thể heo đực giống qua tháng khảo sát 38 Bảng...
 • 65
 • 456
 • 0
  KHẢO SÁT PHẨM CHẤT TINH DỊCH CỦA CÁC NHÓM HEO ĐỰC GIỐNG TẠI TRUNG TÂM GIỐNG GREENFEED – FINNOR CẨM MỸ, ĐỒNG NAI

KHẢO SÁT PHẨM CHẤT TINH DỊCH CỦA CÁC NHÓM HEO ĐỰC GIỐNG TẠI TRUNG TÂM GIỐNG GREENFEED – FINNOR CẨM MỸ, ĐỒNG NAI

Chăn nuôi

... BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y ************* MẠNH XUÂN HUY KHẢO SÁT PHẨM CHẤT TINH DỊCH CỦA CÁC NHÓM HEO ĐỰC GIỐNG TẠI TRUNG TÂM GIỐNG ... nhân tạo 15 2.8.2 Huấn luyện heo đực giống nhảy giá 17 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 21 3.1 Thời gian địa điểm khảo sát 21 3.2 Sơ lược địa điểm tiến hành khảo ... heo đực khảo sát 25 3.5 Phương pháp khảo sát 26 3.6 Các tiêu theo dõi phương pháp khảo sát 26 3.6.1 Các tiêu khảo sát 26 3.6.2 Giám định xếp cấp đàn đực giống...
 • 72
 • 502
 • 0
KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA CÁC GIỐNG HEO NÁI THUẦN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN TỈNH ĐỒNG NAI

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA CÁC GIỐNG HEO NÁI THUẦN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN TỈNH ĐỒNG NAI

Thú y

... SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Cơ cấu đàn heo Công ty 4  Bảng 3.1 Phân bố số ổ đẻ khảo sát giống nái lứa đẻ .14  Bảng 3.2 Thành phần dinh dưỡng loại thức ăn 15  Bảng 3.3 Quy trình ... 10 3.3 Đối tượng khảo sát Tất heo nái đẻ nuôi con, heo theo mẹ đến cai sữa Số lượng heo nái giống số lứa đẻ khảo sát trình bày qua bảng 3.1 13 Bảng 3.1 Phân bố số ổ đẻ khảo sát giống nái lứa ... nhận nái đẻ khảo sát thực tế thời gian thực tập 231 nái Trọng lượng toàn ổ heo sơ sinh sống trung bình đàn nái khảo sát 15,58 kg/ổ 4.8.1 So sánh giống Kết trình bày qua bảng 4.12 Bảng 4.12 Trọng...
 • 110
 • 274
 • 0
KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA CÁC NHÓM GIỐNG HEO NÁI TẠI TRẠI CHĂN NUÔI HEO GIỐNG CAO SẢN THÀNH CÔNG TỈNH AN GIANG SINH

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA CÁC NHÓM GIỐNG HEO NÁI TẠI TRẠI CHĂN NUÔI HEO GIỐNG CAO SẢN THÀNH CÔNG TỈNH AN GIANG SINH

Thú y

... cấu heo nái nhóm giống số lứa đẻ khảo sát trình bày qua bảng 3.1 12 Bảng 3.1 Cơ cấu nhóm giống số lứa đẻ khảo sát Số heo Nhóm giống Tính nái Lứa đẻ (ổ) chung khảo sát (con) (ổ) L 83 80 79 69 46 ... phun thuốc sát trùng lần, thuốc sát trùng thường dùng trại là: Virkon’S, Besterquam, Biodine, TH4 3.3.6 Quy trình tiêm phòng Quy trình tiêm phòng trình bày qua bảng 3.4 Bảng 3.4 Quy trình tiêm ... con/ổ thấp kết khảo sát 9,69 con/ổ Điều tác giả khảo sát đàn heo nái nên thường có sức sinh sản thấp so với kết khảo sát tiêu đàn heo nái lai 4.3.2 So sánh lứa đẻ Kết trình bày qua bảng 4.3.2 biểu...
 • 97
 • 333
 • 0
KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA CÁC NHÓM GIỐNG BÒ SỮA TẠI XÍ NGHIỆP AN PHÚ CÔNG TY BÒ SỮA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA CÁC NHÓM GIỐNG BÒ SỮA TẠI XÍ NGHIỆP AN PHÚ CÔNG TY BÒ SỮA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thú y

... 469,0 423,9 427,4 - F1 F2 F3 HF Qua bảng 4.2 ta thấy nhóm bò F1do chúng tơi khảo sát có trọng lượng thấp kết khảo sát tác giả Trương Thanh Nhân (2009) cao kết khảo sát tác giả lại Nhóm bò F2, F3, ... CÁC BẢNG Bảng 2.1 Cơ cấu đàn bò .12 Bảng 2.2 Thành phần dinh dưỡng số loại thức ăn Xi Nghiệp An Phú Cơng Ty Bò Sữa TP HCM 16 Bảng 2.3 Định mức phần thức ăn .18 Bảng ... chăn thả (g/kg sữa) 41 Bảng 4.8 Tiêu tốn vật chất khô/kg sữa giai đoạn nuôi nhốt (g/kg sữa) 42 Bảng Tiêu tốn VCK/kg sữa chung cho suốt trình khảo sát (g/kg sữa) .43 Bảng 4.10 Tiêu tốn VCK/kg...
 • 91
 • 254
 • 0
Phân lập và khảo sát một số đặc tính của các chủng vi khuẩn nội sinh ở cây hoàn ngọc (pseuderanthemum palatiferum) và cây neem (azadirachta indica)

Phân lập và khảo sát một số đặc tính của các chủng vi khuẩn nội sinh ở cây hoàn ngọc (pseuderanthemum palatiferum) và cây neem (azadirachta indica)

Kỹ thuật - Công nghệ

... THAM KHẢO 50 PHỤ LỤC 57 iv DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Một số công dụng dƣợc liệu phận Neem Bảng 2.1 Bảng đánh giá mức độ đƣờng kính vòng kháng khuẩn 27 Bảng ... 34 Bảng 3.2 Các đặc điểm khuẩn lạc vi khuẩn nội sinh 35 Bảng 3.3 Đặc điểm tế bào tính di động chủng vi khuẩn nội sinh 37 Bảng 3.4 Các đặc điểm sinh hóa chủng vi khuẩn nội sinh 40 Bảng ... uan sát hình thái khuẩn l c 24 2.3.5 Nhuộm Gram 25 2.3.6 Xác định khả di động 25 2.3.7 Khảo sát số đặc tính sinh học chủng vi khuẩn nội sinh 26 2.3.7.1 Khảo sát...
 • 83
 • 393
 • 1
quá trình hoạt động của các đơn vị tổng công ty 90-91 tại việt nam hiện nay

quá trình hoạt động của các đơn vị tổng công ty 90-91 tại việt nam hiện nay

Kiểm toán

... nước Tổng cơng ty 90 phải có đơn vị thành viên quan hệ với công nghệ, tài chính, chương trình đầu tư phát triển, dịch vụ cung ứng, vận chuyển, tiêu thụ, thông tin, đào tạo; phải có vốn pháp định ... tác giám sát, Bộ Tài trình Chính phủ Đề án xây dựng Tổng công ty giám sát phần vốn DN, theo đó, xây dựng Tổng cục với chức năng, nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu nay, phát triển để giám sát cách thường ... quản lý, mối quan hệ đơn vị TCT điều đặc biệt quan trọng trình độ tích tụ tập trung vốn TCT thấp làm hạn chế khả cạnh tranh Việt Nam 11 gia nhập tổ chức thương mại WTO Quá trình thành lập Tập...
 • 18
 • 2,840
 • 6
Thành công của các nhãn hàng cao cấp tại Nhật Bản và tương lai bất định của nó doc

Thành công của các nhãn hàng cao cấp tại Nhật Bản và tương lai bất định của nó doc

Quản trị kinh doanh

... giai đoạn mà vị khách du lịch Nhật Bản trở thành tượng đáng ý châu Âu Các hãng thời trang cao cấp Pháp, Ý Thụy Sĩ nhìn thấy hội bắt đầu mở chi nhánh kinh doanh Nhật Bản Gucci khai trương cửa hàng ... cấp Nhật Bản, người dân nước bắt đầu có dịp chi tiêu thỏa thích q nhà khơng ngừng vung tay mua sắm quốc gia châu Âu Một nghiên cứu JP Morgan cho thấy rằng, hóa đơn tốn khách du lịch Nhật Bản ... không nghĩ cho chấp nhận khái niệm khn mẫu Các tạp chí thời trang cao cấp hàng đầu có ảnh hưởng định đến việc tạo dựng xu hướng thời trang giới Tại Nhật Bản, tạp chí có nhiều mức độ ảnh hưởng khác...
 • 15
 • 408
 • 1
LUẬN văn THẠC sĩ  CHẤT LƯỢNG CÔNG tác dân vận của các đơn vị QUÂN đội TRÊN địa bàn TỈNH ĐỒNG NAI HIỆN NAY

LUẬN văn THẠC sĩ CHẤT LƯỢNG CÔNG tác dân vận của các đơn vị QUÂN đội TRÊN địa bàn TỈNH ĐỒNG NAI HIỆN NAY

Khoa học xã hội

... tập trung nghiên cứu hoạt động CTDV của CĐVQĐ địa bàn tỉnh Đồng Nai Phạm vi đơn vị nghiên cứu, khảo sát gồm đơn vị BĐCL, BĐĐP địa bàn Tỉnh, cụ thể là: quan, đơn vị BĐĐP tỉnh Đồng Nai, Trường Sĩ ... Khái quát đơn vị quân đội địa bàn tỉnh Đồng Nai Đứng chân thực nhiệm vụ địa bàn tỉnh Đồng Nai gồm nhiều đơn vị quân đội Bộ, Quân khu Quân đồn 4, đơn vị thuộc BĐĐP BĐCL Cụ thể là: Các đơn vị BĐĐP: ... đội; đào tạo sĩ quan dự bị; đào tạo nghề cho đội xuất ngũ; tham gia đào tạo nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tiêu Nhà nước Bộ Quốc phòng giao; thực hợp tác quốc tế đào tạo Nghiên...
 • 115
 • 705
 • 1
công tác đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục bão, lũ của các đơn vị quân đội trên địa bàn nam bộ hiện nay

công tác đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục bão, lũ của các đơn vị quân đội trên địa bàn nam bộ hiện nay

Cao đẳng - Đại học

... BÃO, LŨ CỦA CÁC ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI TRÊN ĐỊA BÀN NAM BỘ 1.1 Các đơn vị quân đội địa bàn Nam Bộ nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục bão, lũ đơn vị quân đội địa bàn Nam Bộ 1.1.1 Địa bàn Nam Bộ đơn vị quân ... 8] * Các đơn vị quân đội địa bàn Nam Bộ Trên ĐBNB có nhiều đơn vị quân đội với nhiều quân chủng, binh chủng đóng quân; khái quát đơn vị đóng quân địa bàn sau: đơn vị thuộc Quân khu 7; đơn vị thuộc ... 9; đơn vị thuộc Qn đồn 4; Bộ đội biên phòng; đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân vùng 2, vùng 5; đơn vị thuộc Cảnh sát biển vùng 3, vùng 4; đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân; đơn vị...
 • 256
 • 582
 • 2
Công tác vận động nhân dân thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước của các đơn vị quân đội trên địa bàn Tây Nguyên hiện nay

Công tác vận động nhân dân thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước của các đơn vị quân đội trên địa bàn Tây Nguyên hiện nay

Cao đẳng - Đại học

... nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên tỉnh: Gia Lai; Kon Tum; Đắk Lắk; Đắc Nông Lâm Đồng Phạm vi khảo sát: Luận án chủ yếu khảo sát CTVĐ nhân dân thực sách tơn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị thuộc ... nhà nước 2.1.2 Các đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên Các đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên phận QĐND Việt Nam, phải thực tốt chức năng, nhiệm vụ trị quy định cho loại hình đơn vị; có chung chức ... điểm đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên Một đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên đa dạng loại hình, có chức năng, nhiệm vụ cụ thể khác Đứng chân địa bàn Tây Nguyên gồm nhiều đơn vị, có đơn vị đội...
 • 205
 • 468
 • 0
Công tác vận động nhân dân thực hiện chính sách tôn giáo của đảng, nhà nước của các đơn vị quân đội trên địa bàn tây nguyên hiện nay (TT)

Công tác vận động nhân dân thực hiện chính sách tôn giáo của đảng, nhà nước của các đơn vị quân đội trên địa bàn tây nguyên hiện nay (TT)

Cao đẳng - Đại học

... nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên tỉnh: Gia Lai; Kon Tum; Đắk Lắk; Đắc Nông Lâm Đồng Phạm vi khảo sát: Luận án chủ yếu khảo sát CTVĐ nhân dân thực sách tôn giáo Đảng, Nhà nước đơn vị thuộc ... Nhà nước đơn vị quân đội địa bàn Tây Nguyên 20 Chương YÊU CẦU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CƠNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC CỦA CÁC ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI ... tiếp tục tập trung giải 9 Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TƠN GIÁO CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC CỦA CÁC ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI TRÊN ĐỊA BÀN TÂY...
 • 25
 • 579
 • 1
Tính tương tác trong các chương trình phát thanh trực tiếp của đài PT TH hà nội (khảo sát chương trình “60 phút bạn và tôi” và “gặp thầy thuốc nổi tiếng” từ 6 2012 đến 6 2013)

Tính tương tác trong các chương trình phát thanh trực tiếp của đài PT TH hà nội (khảo sát chương trình “60 phút bạn và tôi” và “gặp thầy thuốc nổi tiếng” từ 6 2012 đến 6 2013)

Khoa học xã hội

... thực tiễn, làm điểm tựa cho việc khảo sát, phân tích chương chương - Phương pháp khảo sát thực tế sử dụng để nghiên cứu chương trình 60 phút Bạn Tơi chương trình Gặp thầy thuốc tiếng Đài Phát ... Đài PT- TH Hà Nội, đó: - Chương trình 60 phút Bạn Tôi: khảo sát từ tháng năm 2012 đến tháng năm 2013 - Chương trình Gặp thầy thuốc tiếng: bắt đầu khảo sát chương trình đời, từ tháng năm 2013 đến ... định cụ thể chương trình gắn bó, có ý nghĩa thiết thực thính giả Thu hút thính giả tham gia vào chương trình cách để chương trình phát gắn với họ, thuộc họ Những người làm chương trình có...
 • 10
 • 537
 • 3

Xem thêm