0

tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam

Xây dựng chương trình đào tạo nghề cho người khiếm thính tại các cơ sở đào tạo nghề người khuyết tật

Xây dựng chương trình đào tạo nghề cho người khiếm thính tại các cơ sở đào tạo nghề người khuyết tật

Quản lý giáo dục

... hội năm gần Tại sở đào tạo nghề ngƣời khuyết tật , chƣơng trình đào tạo nghề cho ngƣời khiếm thính chƣa thâ ̣t sƣ̣ phù hơ ̣p Nếu xác định đƣợc cách tiếp cận xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề ... Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục Đào tạo MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU  Thiết kế mơ hình xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề cho ngƣời khiếm thính  Nghiên cứu làm tảng giúp sở đào tạo nghề ngƣời khuyết ... đào tạo nghề ngƣời khuyết tật áp dụng để xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề cho ngƣời khiếm thính Cũng nhƣ áp dụng để xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề cho nhóm ngƣời khuyết tật GIẢ THIẾT NGHIÊN...
 • 22
 • 804
 • 1
xây dựng chương trình đào tạo nghề cho bệnh nhân phong sau điều trị tại các trại phong trong cả nước

xây dựng chương trình đào tạo nghề cho bệnh nhân phong sau điều trị tại các trại phong trong cả nước

Báo cáo khoa học

... xây dựng chương trình đào tạo nghề cho bệnh nhân phong sau ñiều trị Xây dựng từ – chương trình ñào tạo nghề tài liệu học tập kèm theo IV KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu Chương ... XÂY DỰNG NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO BỆNH NHÂN PHONG SAU ĐIỀU TRỊ 23 II TIẾP CẬN ĐÀO TẠO VÀ MƠ HÌNH THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH 23 II LỰA CHỌN NGHỀ VÀ THỬ NGHIỆM ĐÀO TẠO ... phong - Đề xuất mơ hình, ngun tắc thiết kế chương trình đào tạo nghề cho người khuyết tật bệnh phong - Xây dựng chương trình đào tạo số nghề thích hợp cho người khuyết tật bệnh phong Kết đạt -...
 • 15
 • 588
 • 2
xây dựng chương trình đào tạo nghề cho người khiếm thính tại các cơ sở đào tạo nghề người khuyết tật

xây dựng chương trình đào tạo nghề cho người khiếm thính tại các cơ sở đào tạo nghề người khuyết tật

Kỹ thuật

... chƣơng trình đào tạo nghề cho ngƣời khiếm thính nhƣ sau: Bảng II Một số định hướng câu hỏi đánh giá chương trình đào tạo TIÊU CHÍ Ý NGHĨA Cơ sở xây dựng chƣơng trình đào tạo  Xác định sở xây dựng ... (xây dựng mục tiêu chung, xây dựng mục tiêu cụ thể, xác định tiêu chuẩn kết đào tạo) , Ứng dụng, Phát triển Đánh giá 2.1.5 Xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề theo mơ đun 2.1.5.1 Ý nghĩa xây dựng ... nâng cao trình độ kỹ nghề lĩnh vực chun mơn  Đánh giá q trình đào tạo: Đánh giá trình đào tạo làm bổ sung, điều chỉnh chƣơng trình đào tạo Đánh giá đào tạo nhằm đƣa hƣớng cải thiện chƣơng trình...
 • 101
 • 713
 • 1
Xây dựng chương trình đào tạo ngành may theo nhu cầu xã hội tại trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh

Xây dựng chương trình đào tạo ngành may theo nhu cầu xã hội tại trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh

Cơ khí - Chế tạo máy

... trúc chương trình biên soạn đề cương chương trình, biên soạn chương trình chi tiết cho nghề cụ thể 2.1.3 Xây dựng chương trình đào tạo nghề theo nhu cầu doanh nghiệp Là chương trình đào tạo xây dựng ... đào tạo theo trình độ đào tạo (trình bày dạng tổng quát); - Kế hạch đào tạo; - Sơ đồ nội dung môđun đào tạo 2.3 Nguyên tắc xây dựng chương trình đào tạo 2.3.1 Chương trình dạy nghề dài hạn (trình ... vậy, mục tiêu đào tạo so với yêu cầu người sử dụng, chương trình việc triển khai chương trình đào tạo đảm bảo thực mục tiêu đào tạo chất lượng đào tạo cao Xây dựng chương trình đào tạo 2.1 Các...
 • 151
 • 503
 • 0
Nghiên cứu thực trạng, nhu cầu phát triển đội ngủ chấp hành viên và xây dựng chương trình đào tạo theo yêu cầu cải cách tư pháp

Nghiên cứu thực trạng, nhu cầu phát triển đội ngủ chấp hành viên và xây dựng chương trình đào tạo theo yêu cầu cải cách tư pháp

Báo cáo khoa học

... chấp hành viên Chuyên đề 8: Thực trạng chương trình đào tạo, bồi dưỡng chấp hành 363 viên quan thi hành án dân Việt Nam giải pháp hoàn thiện Chuyên đề 9: Phương pháp đào tạo chấp hành viên thi hành ... trạng, tạo tiền đề cho việc đưa giải pháp xác định nhu cầu, xây dựng khung đào tạo Chấp hành viên điều kiện cải cách tư pháp Việt Nam 41 Chương THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CHẤP HÀNH VIÊN VÀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ... việc đào tạo đội ngũ Chấp hành viên Trên thực tế, lâu việc đào tạo Chấp hành viên mang tính chắp vá, thiếu đồng Việc đào tạo chuẩn hố trình độ chấp hành viên chậm chưa quan tâm mức Công tác đào tạo...
 • 515
 • 1,258
 • 2
Xây dựng chương trình đào tạo nghề vận hành máy thi công nền

Xây dựng chương trình đào tạo nghề vận hành máy thi công nền

Cơ khí - Chế tạo máy

... 1.2.1.1 Chương trình đào tạo Chƣơng trình đào tạo (CTĐT) thiết kế tổng cho hoạt động đào tạo Hoạt động khố đào tạo kéo dài vài giờ, ngày, tuần, vài nămcho ta biết tồn nội dung cần đào tạo; rõ ... niệm chƣơng trình đào tạo 15 1.2.2 Phát triển chƣơng trình đào tạo 17 1.2.3 Các hƣớng tiếp cận việc xây dựng chƣơng trình đào tạo 18 1.2.4 Các loại chƣơng trình đào tạo ... chƣơng trình khung Chƣơng trình khung chủ quản trực tiếp quản lý, xây dựng ban hành Các sở dạy nghề dựa theo chƣơng trình khung ban hành để xây dựng chƣơng trình cụ thể 15 cho sở đào tạo Đối với...
 • 109
 • 530
 • 1
Xây dựng chương trình đào tạo nghề tiện theo cấu trúc modul ở các trường cao đẳng

Xây dựng chương trình đào tạo nghề tiện theo cấu trúc modul ở các trường cao đẳng

Cơ khí - Chế tạo máy

... nghề xây dựng ban hành chương trình khung mơ đun cho 48 nghề đào tạo cho phép sở dạy nghề vào tình hình thực tế đơn vị để phát triển chương trình đào tạo sở chương trình khung tổng cục Chương trình ... thống chương trình đào tạo nghề Việt Nam Việc xây dựng hệ thống chương trình đào tạo nghề quan tâm từ sớm, sở tham khảo hệ thống chương trình Liên Xơ cũ nước xã hội chủ nghĩa trước đây, chương trình ... thể trình bày phụ lục 38 2.1.2 Một số đặc điểm chương trình Đây chương trình đào tạo xây dựng sở chương trình khung nghề cắt gọt kim loại, trình độ cao đẳng nghề Trong trình thực chương trình đào...
 • 102
 • 850
 • 1
Xây dựng chương trình đào tạo từ xa một môn học

Xây dựng chương trình đào tạo từ xa một môn học

Kĩ thuật Viễn thông

... phát triển nh vò b·o, chóng em mong mn thiÕt kÕ mét ch¬ng trình ứng dụng đợc vào thực tế Vì chúng em chọn đề tài: Xây dựng chơng trình đào tạo từ xa môn học với nội dung nh sau: Các giáo viên cập ... hoàn thành chơng trình Đào tạo từ xa môn học với chức cập nhật giảng Visual Basic, chức khác Web Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phân tích toán Bài toán: Đào ... vậy, loạt chơng trình đào từ xa đời mà công nghệ thông tin ngày phát triển nhằm mục đích đáp ứng đợc hai nhu cầu Đào tạo từ xa đề tài mang tính chất thực tế, làm giảm bớt chi phí cho việc dạy học...
 • 24
 • 660
 • 4
Tài liệu Một trong những thách thức lớn của việc xây dựng chương trình đào tạo ... docx

Tài liệu Một trong những thách thức lớn của việc xây dựng chương trình đào tạo ... docx

Kỹ năng đọc tiếng Anh

... trình đào tạo (ở định việc phân loại học viên lựa chọn chương trình, giáo trình phù hợp) Vì thế, trình đào tạo tiếng Anh bậc đại học Việt Nam bị trục trặc từ khâu Chẳng trách hiệu đào tạo tiếng Anh ... người học chưa có quyền lựa chọn yếu tố trình đào tạo lựa chọn chương trình đào tạo theo trình độ sẵn có; lựa chọn sở đào tạo, giáo trình học tập, giảng viên cho phù hợp với hồn cảnh, thói quen học ... học, giảng viên, chương trình, giáo trình, mục tiêu sử dụng, nên tạo tình trạng hỗn loạn nói Cũng vậy, lúng túng người có trách nhiệm chuyên mơn việc xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với...
 • 11
 • 823
 • 2
Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Việt Nam phục vụ công tác áp dụng ISO 14001:2004

Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Việt Nam phục vụ công tác áp dụng ISO 14001:2004

Quản trị kinh doanh

... 2004 Chương 4: Khả đảm bảo nguồn lực phân loại nhóm để xây dựng Chương trình đào tạo nhận thức ISO 14001:2004 Chương trình bày sở cần thiết phải phân loại nhóm để đào tạo Chương 5: Xây dựng Chương ... Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Chương trình bày nội dung Chương trình đào tạo cho nhóm phân chương 4, bao gồm: Ban lãnh đạo, Ban ISO, Khối Văn phòng, Khối Công nhân Chương 6: Đưa Chương ... tế - Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép phù hợp với khả nhận thức trình độ khác phận làm việc khác - Đưa Chương trình đào tạo vào phần mềm Access để lập ngân hàng giảng cho...
 • 150
 • 977
 • 2
BÁO CÁO

BÁO CÁO " XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO – PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA " pot

Báo cáo khoa học

... chức tổ chức chương trình đào tạo cần xây dựng cách hệ thống xem xét nhu cầu thực cần tổ chức Tuy nhiên, nhà quản trị nhận thức nhu cầu đào tạo doanh nghiệp nên chương trình đào tạo không đánh ... công tác đào tạo Vậy nên, doanh nghiệp nên xây dựng chương trình đào tạo theo cách tiếp cận hệ thống minh họa hình sau Mơ hình gồm giai đoạn:  Giai đoạn đánh giá nhu cầu  Giai đoạn đào tạo  Giai ... ĐOẠN ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN ĐÁNH GIÁ Đánh giá nhu cầu đào tạo:  Phân tích tổ chức  Phân tích cơng việc  Phân tích cá nhân Lựa chọn phương pháp đào tạo nguyên tắc học Xác định mục tiêu đào tạo Xây dựng...
 • 5
 • 950
 • 5
skkn xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH đào tạo NGẮN hạn GIÁO VIÊN mầm NON PHỤC vụ yêu cầu PHỔ cập mầm NON 5 TUỔI

skkn xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH đào tạo NGẮN hạn GIÁO VIÊN mầm NON PHỤC vụ yêu cầu PHỔ cập mầm NON 5 TUỔI

Giáo dục học

... non số huyện Chương trình xây dựng để đào tạo ngắn hạn có tính liên thơng để tiếp tục đào tạo cho người học hoàn chỉnh chương trình Trung cấp Sư phạm Mầm non Do chương trình xây dựng nhằm giải ... tốc khơng theo chương trình đào tạo qui người học sau tốt nghiệp khơng cấp tốt nghiệp Từ thực tiễn dựa sở chương trình đào tạo trung cấp mầm non qui để xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn giáo ... chơi (Làm đồ chơi) 15 15 Thực tập 30 3- Bảng so sánh chương trình ngắn hạn chương trình TCCN: Chương trình đào tạo ngắn hạn Chương trình đào tạo TCCN Số STT Tên mơn học Số STT Tên môn học tiết...
 • 9
 • 713
 • 2
Xây dựng chương trình đào tạo, kiểm tra online dành cho đội ngũ Điện thoại viên hỗ trợ các dịch vụ Viễn thông Tin học.

Xây dựng chương trình đào tạo, kiểm tra online dành cho đội ngũ Điện thoại viên hỗ trợ các dịch vụ Viễn thông Tin học.

Cơ sở dữ liệu

... chƣơng trình đào tạo, cải tiến, đa dạng hoá phƣơng pháp đào tạo nhằm tăng cƣờng cho đội ngũ ĐTV lực thích ứng với việc làm, khả tự học tập Vì chúng tơi lựa chọn đề tài: Xây dựng chƣơng trình đào tạo, ... cứu xây dựng chương trình đào tạo, kiểm tra online dành cho đội ngũ điện thoại viên hỗ trợ gián tiếp – đhsc dịch vụ viễn thông – tin học” Mục tiêu đề tài Mục tiêu đề tài xây dựng tài liệu đào tạo, ... “Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo, kiểm tra online dành cho đội ngũ điện thoại viên hỗ trợ gián tiếp – đhsc dịch vụ viễn thông – tin học” CHƢƠNG NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BỘ TÀI LIỆU ĐÀO TẠO ĐIỆN...
 • 110
 • 519
 • 0
tạp chí khoa học: VỀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

tạp chí khoa học: VỀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Báo cáo khoa học

... b ê ũ ô à ô H R R be R e be ệ : Giáo trình luật kinh doanh dựa sở Bộ luật thương mại thống Hoa Kỳ, trình bày vấn đề pháp lý pháp luật thương mại pháp luật hành ( ) ỞVệ N ă ữ L K ỷ9 ỷ XX T e P ... Rosenberg, Luật kinh doanh (B e w) ấ b T Đạ L Hà N ( ) Giáo trình Luật Thương mại, Nxb Cơng an nhân dân, Hà N T Đạ K TP HCM (2007), Giáo trình Luật kinh tế, N b Đạ TP.HCM ... HCM V K L ệ ê ê bệ L í L K ô L " L bằ ệ ạ àL T K ặ KẾT LUẬN V e ữ ệ í ê ằ ệ L T Đạ à L B Đà b Thành Hồ C í M à b à Đ ấ T ạ L ấ b à L í e C ệ à Đạ T L ê TÀI LIỆU THAM KHẢO P T Lê Hồ Hạ (2001),...
 • 4
 • 522
 • 3
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ GỖ MỸ NGHỆ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ LONG THÀNH – NHƠN TRẠCH

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ GỖ MỸ NGHỆ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ LONG THÀNH – NHƠN TRẠCH

Giáo dục học

... theo chương trình khung ban hành để xây dựng chương trình đào tạo cụ thể cho sở đào tạo Đối với ngành, nghề đào tạo chưa có chương trình khung, trường tự xây dựng phát triển chương trình đào tạo ... Nai KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ GỖ MỸ NGHỆ 3.1 Cơ sở xây dựng chương trình đào tạo nghề gỗ mỹ nghệ 3.2 Xây dựng chương trình đào tạo nghề gỗ mỹ nghệ trình độ sơ cấp ... chương trình đào tạo 15 1.3.2 Các mô hình xây dựng chương trình đào tạo nghề 21 1.4 Qui trình xây dựng chương trình đào tạo nghề 32 1.4.1 Tiến trình xây dựng chương trình dự án SVTC...
 • 213
 • 726
 • 3
skkn xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên mầm non phục vụ yêu cầu phổ cập mầm non 5 tuổi trương mầm non hoa bi

skkn xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên mầm non phục vụ yêu cầu phổ cập mầm non 5 tuổi trương mầm non hoa bi

Giáo dục học

... tốc khơng theo chương trình đào tạo qui người học sau tốt nghiệp không cấp tốt nghiệp Từ thực tiễn dựa sở chương trình đào tạo trung cấp mầm non qui để xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn giáo ... cho trẻ (Múa PP vận động theo nhạc) 14 Hoạt động vui chơi (Làm đồ chơi) 15 15 Thực tập 30 3- Bảng so sánh chương trình ngắn hạn chương trình TCCN: Chương trình đào tạo ngắn Chương trình đào tạo ... PPGD Thể chất 45 - Trên sở chương trình đào tạo TCSP mầm non trường CĐSP Kiên Giang với tổng số tiết 1410 tiết đào tạo học kỳ (2 năm), dã xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn nêu với 320 tiết...
 • 11
 • 801
 • 0
Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học ngành báo chí - truyền thông ở Việt Nam

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học ngành báo chí - truyền thông ở Việt Nam

Khoa học xã hội

... lượng chương trình đào tạo đối sánh chất lượng chương trình đào tạo Việt Nam với trường đại học khu vực: Nguyễn Quý Thanh (2014) - Nghiên cứu xây dựng mơ hình đánh giá chương trình đào tạo: Nguyễn ... chất lượng chương trình đào tạo, đánh giá chất lượng chương trình đào tạo xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nhằm phác hoạ mơ hình đảm bảo chất lượng đào tạo đại học ... trình đào tạo Đánh giá chất lượng chương trình tiến hành ngun nhân sau: Khai sáng, giải trình, hồn thiện chương trình, làm sáng tỏ chương trình, phát triển chương trình Đánh giá chất lượng chương...
 • 24
 • 965
 • 4
Ứng dụng mô hình ''quản lý và lãnh đạo bản thân'' trong việc xây dựng chương trình đào tạo tại Công ty Viễn thông Viettel

Ứng dụng mô hình ''quản lý và lãnh đạo bản thân'' trong việc xây dựng chương trình đào tạo tại Công ty Viễn thông Viettel

Quản trị kinh doanh

... 3.1.1 Úng dụng xây dựng chương trình đào tạo “Quản lý lãnh đạo thân ” cho lãnh đạo Việt Nam 77 3.1.2 ửng dụng xây dựng chương trình tư vẩn chiến lược cho doanh nghiệp Việt Nam ... 2.2.2 Đội ngũ nhân lực chương trình đào tạo 67 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ỬNG DỤNGMƠ HÌNHSML TRONG VIỆC XÂY DựNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: “QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO BẢN THÂN” TẠI CÔNG TY VIẺN THÔNGVIETTEL ... Viettel, từ tạo dựng chương trình đào tạo « Lành đạo qn lý thân » cho Công ty Viền thông Viettel, để đáp ứng công tác xây dựng phát triển Viettel bền vững Đối tưọng phạm vỉ nghiên cứu Đối tượng nghiên...
 • 127
 • 986
 • 4
Đề xuất xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ bậc Cao đẳng nghề ngành Quản trị mạng lên bậc Đại học ngành Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh An Giang

Đề xuất xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ bậc Cao đẳng nghề ngành Quản trị mạng lên bậc Đại học ngành Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh An Giang

Thạc sĩ - Cao học

... lý liên quan đến đào tạo liên thơng; chương trình đào tạo chương trình đào tạo liên thơng; tài liệu, sách tham khảo xây dựng chương trình đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo liên thơng, phân ... cứu đề tài đắn Lý thuyết xây dựng chương trình đào tạo 2.1 Lý thuyết xây dựng chương trình 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng chương trình Xây dựng chương trình đào tạo (CTĐT) cơng việc khó ... nhà trường tổ chức đào tạo liên thông 14 CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THƠNG TỪ BẬC CAO ĐẲNG NGHỀ LÊN BẬC ĐẠI HỌC I Phân tích chương trình khung đào tạo đại học công nghệ...
 • 28
 • 807
 • 1

Xem thêm