0

khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể

Bước đầu khảo sát mục tiêu đào tạo Đại học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia HN trong những năm gần đây

Bước đầu khảo sát mục tiêu đào tạo Đại học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia HN trong những năm gần đây

Báo cáo khoa học

... lịch sử cụ thể giai đoạn mởi này, vấn đề cải cách giáo dục trước hết vấn đề cải cách mục tiêu đào tạo, tức cách mổ hình nhfln cách giáo dục - đào tạo Nhà trường Đề tài: "Tỉirớc đầu khảo sát mục ... tiêu tạo vấn
 • 75
 • 639
 • 1
Chương trình Vietnam online với công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của chính phủ (khảo sát chương trình Vietnam Online từ tháng 5-2008-5-2010.PDF

Chương trình Vietnam online với công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của chính phủ (khảo sát chương trình Vietnam Online từ tháng 5-2008-5-2010.PDF

Báo chí

... trình nghiên cứu cụ thể Chương trình Vietnam Online Đài THKTS VTC Do đó, ḷn văn Chương trình Vietnam Online với công tác thông tin tuyên truyền hoạt động Chính phủ - Khảo sát Chương trình Vietnam ... Chính phủ đạo, điều hành đất nước thể Chương trình Vietnam Online 41 2.1.1 Giới thiệu Chương trình Vietnam Online 41 2.1.2 Khảo sát Chương trình Vietnam Online từ tháng 5/2008 ... chí, cơng trình nghiên cứu báo chí thời gian qua Chính vậy, tác giả lựa chọn đề tài Chương trình Vietnam Online với công tác thông tin tuyên truyền hoạt động Chính phủ - Khảo sát Chương trình Vietnam...
 • 97
 • 667
 • 0
Phiếu khảo sát nhu cầu đào tạo cán bộ, công chức phường, xã

Phiếu khảo sát nhu cầu đào tạo cán bộ, công chức phường, xã

Tài liệu khác

... hiệu vi phạm pháp luật  Khác, đề nghị nêu cụ thể nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng: B Khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ứng dụng CNTT phường, xã (Dành ...  Khác, đề nghị nêu cụ thể nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng: IV Dành cho công chức Văn hóa - Xã hội  Chuyên đề kỹ lập chương trình, kế hoạch cơng ... dưỡng, chăm sóc đối tượng xã hội cộng đồng; theo dõi việc thực chương trình xóa đói giảm nghèo  Khác, đề nghị nêu cụ thể nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng: ...
 • 3
 • 8,069
 • 76
Khảo sát nhu cầu đào tạo của các tổ chức xã hội nhân sự

Khảo sát nhu cầu đào tạo của các tổ chức xã hội nhân sự

Kỹ năng tổ chức

... phía Nam với đơn vị có phản hồi khảo sát qua bảng hỏi 10 2.2 Phạm vi đánh giá khảo sát Để làm sở cho việc xây dựng chương trình đào tạo cho tổ chức VNGO, nhóm đánh giá tập trung khảo sát thu thập, ... trợ Giáo dục Nâng cao Năng lực cho Phụ nữ – CEPEW) Kết khảo sát đánh giá dùng làm sở để xây dựng chương trình đào tạo khuôn khổ dự án cho VNGO lĩnh vực quản trị nội vận động sách Kết khảo sát trình ... dụng kiến thức, kỹ vào hoạt động VĐCS cụ thể đó, kiến thức kỹ đào tạo không áp dụng mai theo thời gian Nhu cầu đào tạo VNGO 4.1 Nhu cầu đào tạo - chủ đề đào tạo Trong khuôn khổ mục tiêu dự án,...
 • 89
 • 3,225
 • 8
Biện chứng của quá trình phát triển giáo dục và đào tạo cùng với khoa học công nghệ theo mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ

Biện chứng của quá trình phát triển giáo dục và đào tạo cùng với khoa học công nghệ theo mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ

Kinh tế - Quản lý

... chứng giáo dục đào tạo khoa học cơng nghệ _ Vai trò giáo dục đào tạo phát triển khoa học công nghệ _Sự tác động trở lại khoa học công nghệ giáo dục đào tạo _ Sự thông phát triển giáo dục đào tạo ... triển _ Giáo dục đào tạo _ Khoa học công nghệ _ Mục tiêu cơng nghiệp hố, đại hố _ Vài nét thời kỳ độ Giáo dục đào tạo thời kỳ độ _ Sự cần thiết phải phát triển giáo dục đào tạo thời kỳ độ _ Giáo ... mục tiêu hàng đầu giáo dục đào tạo người – đào tạo nguồn nhân lực – đào tạo đội ngũ cán có chun mơn trình độ cao tiếp nhận, phát triển sáng tạo khoa học công nghệ Vấn đề định tạo nguồn nhân lực...
 • 18
 • 1,040
 • 1
Báo cáo

Báo cáo " Mô hình đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay " pot

Báo cáo khoa học

... ngành nghề, trình độ đào tạo hợp lý Hình 1: Mơ mơ hình qui trình đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp (3) Đầu vào (các nguồn tuyển sinh theo yêu cầu chương trình đào tạo) (2) Cơng nghệ đào tạo - Quản ... tư vấn Các hoạt động có liên hệ với Tuy nhiên, hoạt động đào tạo có tính phổ qt dễ hợp tác hơn, viết tập trung vào phân tích đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp) Lợi ích đào tạo gắn với nhu ... - Chương trình đào tạo, Học liệu - Cơ sở vật chất - Dịch vụ đào tạo - Tài (1) Đầu - Kiến thức - Kỹ - Nghiệp vụ - Phẩm chất Hình Mơ mơ hình qui trình đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp Do trình...
 • 8
 • 711
 • 1
Báo cáo

Báo cáo " Mô hình đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp ở Việt nam hiện nay " pot

Báo cáo khoa học

... qui mơ, c u ngành ngh , trình t o h p lý Hình 1: Mơ ph ng mơ hình qui trình t o g n v i nhu c u c a doanh nghi p (3) u vào (các ngu n n sinh theo yêu c u c a t ng chương trình t o) (2) Công ngh ... s thi t k n i dung chương trình v ki n th c, k năng, nghi p v nh ng ph m ch t ngh nghi p c n thi t Các doanh nghi p c n tham gia tr c ti p vào vi c xây d ng, c i ti n chương trình t o thông qua ... c t t c n i dung c a qui trình t o u ph i c phân tích k lư ng, làm s xây d ng chương trình t o, n ch n u vào, l a ch n gi ng viên i u ki n c n thi t th c hi n chương trình t o Vi c g n k t t...
 • 8
 • 753
 • 1
Đề tài

Đề tài " Mô hình đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay " docx

Báo cáo khoa học

... qui mơ, c u ngành ngh , trình t o h p lý Hình 1: Mơ ph ng mơ hình qui trình t o g n v i nhu c u c a doanh nghi p (3) u vào (các ngu n n sinh theo yêu c u c a t ng chương trình t o) (2) Cơng ngh ... s thi t k n i dung chương trình v ki n th c, k năng, nghi p v nh ng ph m ch t ngh nghi p c n thi t Các doanh nghi p c n tham gia tr c ti p vào vi c xây d ng, c i ti n chương trình t o thơng qua ... c t t c n i dung c a qui trình t o u ph i c phân tích k lư ng, làm s xây d ng chương trình t o, n ch n u vào, l a ch n gi ng viên i u ki n c n thi t th c hi n chương trình t o Vi c g n k t t...
 • 9
 • 501
 • 0
biện pháp quản lý hoạt động đào tạo gắn với doanh nghiệp tại trường cao đẳng nghề du lịch huế

biện pháp quản lý hoạt động đào tạo gắn với doanh nghiệp tại trường cao đẳng nghề du lịch huế

Thạc sĩ - Cao học

... lý giáo trình chương trình đào tạo gắn với doanh nghiệp Quản lý giáo trình chương trình đào tạo gắn với DN thực chất quản lý việc xây dựng giáo trình chương trình đào tạo gắn liền với DN Cụ thể: ... nội dung, chương trình đào tạo Quản lý nội dung chương trình quản lý việc xây dựng thực nội dung, chương trình đào tạo theo yêu cầu mục tiêu đào tạo đặt Việc xây dựng chương trình đào tạo trường ... 1.4.1.2 Quản lý giáo trình chương trình đào tạo gắn với doanh nghiệp .27 1.4.1.3 Quản lý kế hoạch đào tạo gắn với doanh nghiệp 27 1.4.2 Quản lý tổ chức hoạt động đào tạo gắn với doanh nghiệp...
 • 117
 • 1,522
 • 1
Phản biện xã hội trên truyền hình (Khảo sát chương trình Đối thoại chính sách và Tiêu điểm, trên kênh VTV1 từ 01-2013 đến 06-2013

Phản biện xã hội trên truyền hình (Khảo sát chương trình Đối thoại chính sách và Tiêu điểm, trên kênh VTV1 từ 01-2013 đến 06-2013

Việt Nam học

... dựng đƣợc nội dung chƣơng trình cách chất lƣợng Bắt đầu câu chuyện cụ thể, gần với vấn đề ngƣời dân đƣợc khái quát phạm vi rộng Khán giả, với trình độ hiểu biết khác nhau, với mối quan tâm khác ... đổi chƣơng trình Cụ thể hơn, clip mở đầu chƣơng trình nêu cụ thể tên hai vị khách mời tham gia chƣơng trình: Hai nhà kinh tế Nguyễn Đức Thành Quách Mạnh Hào Nhƣ thấy, có nội dung ngắn nhƣng Clip ... phức tạp, vĩ mô đƣợc thể cách sinh động vụ việc cụ thể mà phóng viên bỏ nhiều công sức để tiếp cận khai thác thơng tin Bằng vụ việc cụ thể đó, thực trạng vấn đề đƣợc khẳng định cách thuyết phục,...
 • 111
 • 839
 • 1
luận văn quản trị nhân lực ’’KHẢO SÁT CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ELEAD

luận văn quản trị nhân lực ’’KHẢO SÁT CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ELEAD

Quản trị kinh doanh

... Có hình thức: đào tạo nơi làm việc (đào tạo lần đầu đào tạo trình làm việc) đào tạo nơi làm việc 1.5.5 Theo đối tượng học viên Có hình thức: đào tạo đào tạo lại Đào tạo áp dụng với người lao ... khóa/lớp đào tạo thực năm 2008 : 36 Số lượt cán đào tạo năm 2008: 304 Số chứng đạt : 13 Đối tượng chương trình đào tạo cơng nhân viên, cán công ty Sở dĩ công ty chọn chương trình đào tạo sát với thực ... tế chương trình đào tạo So sánh lợi ích bỏ lợi ích thu về, tìm mặt mạnh mặt yếu trình đào tạo để rút kinh nghiệm cho lần đào tạo sau 39 Khảo sát công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực CHƯƠNG...
 • 43
 • 587
 • 0
Tính tương tác trong các chương trình phát thanh trực tiếp của đài PT TH hà nội (khảo sát chương trình “60 phút bạn và tôi” và “gặp thầy thuốc nổi tiếng” từ 6 2012 đến 6 2013)

Tính tương tác trong các chương trình phát thanh trực tiếp của đài PT TH hà nội (khảo sát chương trình “60 phút bạn và tôi” và “gặp thầy thuốc nổi tiếng” từ 6 2012 đến 6 2013)

Khoa học xã hội

... xác định cụ thể chương trình gắn bó, có ý nghĩa thiết thực thính giả Thu hút thính giả tham gia vào chương trình cách để chương trình phát gắn với họ, thuộc họ Những người làm chương trình có ... thực tiễn, làm điểm tựa cho việc khảo sát, phân tích chương chương - Phương pháp khảo sát thực tế sử dụng để nghiên cứu chương trình 60 phút Bạn Tơi chương trình Gặp thầy thuốc tiếng Đài Phát ... giả chương trình phát tương tác xóa tính chiều, áp đặt thơng tin Có thể thấy rằng, chương trình phát trực tiếp mang tính tương tác cao có thính giả tham gia, tính đối tượng chương trình cụ thể...
 • 10
 • 503
 • 3
khảo sát chương trình thời sự 60 giây của đài truyền hình thành phố hồ chí minh

khảo sát chương trình thời sự 60 giây của đài truyền hình thành phố hồ chí minh

Khoa học xã hội

... tin khán giả, 60 giây chương trình thời gắn bó mật thiết với gia đình 21 CHƯƠNG II: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ 60 GIÂY 2.1 Tin tức trị - xã hội Chương trình 60 giây chương trình thời phát sóng ... chương trình thời để phân loại nội dung chương trình 10 - Phương pháp khảo sát: Khảo sát chương trình thời phát sóng HTV số đài khác, bên cạnh người viết khảo sát thêm sách, báo, nguồn tài liệu để ... cạnh khảo sát chương trình thời 60 giây chúng tơi tham khảo thêm sách, báo xem thêm số chương trình thời khác để giúp luận văn phong phú Phương pháp nghiên cứu Đi vào nghiên cứu đề tài Khảo sát chương...
 • 151
 • 1,983
 • 5
Tính tương tác trong các chương trình phát thanh trực tiếp của đài PT TH hà nội (khảo sát chương trình “60 phút bạn và tôi” và “gặp thầy thuốc nổi tiếng” từ 6 2012 đến 6 2013)

Tính tương tác trong các chương trình phát thanh trực tiếp của đài PT TH hà nội (khảo sát chương trình “60 phút bạn và tôi” và “gặp thầy thuốc nổi tiếng” từ 6 2012 đến 6 2013)

Khoa học xã hội

... quát hai chƣơng trình diện khảo sát 30 1.4.1 .Chương trình “60 phút bạn tôi” 30 1.4.2 .Chương trình “Gặp thầy thuốc tiếng” 35 Chƣơng 2: TÍNH TƢƠNG TÁC TRONG CHƢƠNG TRÌNH 60 PHÚT BẠN ... ngƣời dẫn với ngƣời dẫn 39 2.1.1 .Chương trình 60 phút bạn 39 2.1.2 .Chương trình “Gặp thầy thuốc tiếng” 48 2.2.Tƣơng tác ngƣời dẫn với thính giả 52 2.2.1 .Chương trình “60 ... định cụ thể chƣơng trình gắn bó, có ý nghĩa thiết thực thính giả Thu hút thính giả tham gia vào chƣơng trình cách để chƣơng trình phát gắn với họ, thuộc họ Những ngƣời làm chƣơng trình có hội để...
 • 141
 • 1,012
 • 2
KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRÊN QUY TRÌNH SẢN XUẤT TÔM ĐÔNG BLOCK CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG (STAPIMEX)

KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRÊN QUY TRÌNH SẢN XUẤT TÔM ĐÔNG BLOCK CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG (STAPIMEX)

Thủy sản

... quan Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Sóc Trăng, nguồn nguyên liệu, xây dựng chương trình quản lý chất lượng theo HACCP  Khảo sát quy trình sản xuất tơm đơng block  Xây dựng kế hoạch HACCP cho mặt hàng ... phẩm từ trình sản xuất như: vỏ, đầu, râu tôm để tạo nguồn sử dụng hiệu giảm việc thải chất bẩn môi trường đảm bảo tránh ô nhiễm từ trình sản xuất CHÂN THÀNH CẢM ƠN Q THẦY CƠ CÙNG TỒN THỂ CÁC BẠN ... 01 Trưởng ban - 02 Phó ban - 06 Thành viên Đội HACCP có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực quy định chương trình GMP, SSOP kế hoạch HACCP Yêu cầu: thành viên gồm chuyên ngành khác nhau, am...
 • 20
 • 997
 • 0
Phóng sự ngắn phát thanh trên hệ VOV1 ( khảo sát chương trình thời sự 6h,12h,18h trên hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1, 6 tháng đầu năm 2015)

Phóng sự ngắn phát thanh trên hệ VOV1 ( khảo sát chương trình thời sự 6h,12h,18h trên hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1, 6 tháng đầu năm 2015)

Khoa học xã hội

... việc hoàn thành chương luận văn Phương pháp khảo sát thực tế: dựa vào kịch chương trình thời 6h,12h, 18h, văn phóng ngắn sử dụng chương trình, văn có liên quan… Khảo sát chương trình thời 6h, ... đầu, nội dung luận văn trình bày chương Cụ thể sau: Chƣơng 1: Một số vấn đề lý luận phóng ngắn phát 13 Chương trình bày khái niệm liên quan đến phóng sự, phóng ngắn chương trình thời sự, hình thành ... phóng ngắn sử dụng chương trình thời sự, tác giả luận văn thống kê theo số lượng, nội dung, hình thức phản ánh đưa kết luận thực trạng sử dụng phóng ngắn chương trình thời theo số liệu cụ thể Với...
 • 148
 • 502
 • 1
Khoá luận đánh giá chất lượng chương trình gameshow ca nhạc cho thiếu nhi trên sóng đài truyền hình việt nam hiện nay thông qua khảo sát chương trình đồ rê mí năm 2012

Khoá luận đánh giá chất lượng chương trình gameshow ca nhạc cho thiếu nhi trên sóng đài truyền hình việt nam hiện nay thông qua khảo sát chương trình đồ rê mí năm 2012

Báo chí

... đời chương trình 1.2 Quá trình phát triển chương trình Đồ Rê Mí Khảo sát, đánh giá chất lượng chương trình Đồ Rê Mí 2008 Chương III : Một số đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chương trình ... show) Nếu theo cách phân chia chương trình Đồ Rê Mí chương trình Game show thuộc nhóm Chương trình tổng hợp Chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi Hiểu cách đơn giản chương trình truyền hình ... qua chương trình cụ thể, khán giả tiếp nhận thông điệp phản hồi lại với nhà Đài, với người sản xuất để nâng cao chất lượng chương trình 1.2 Phân chia chương trình truyền hình 10 Có nhiều cách...
 • 45
 • 901
 • 0
kháo sát thực trạng đào tạo giáo viên dạy kỹ thuật và nghề theo quan điểm đáp ứng nhu cầu xã hội và nghiên cứu đề xuất giải pháp

kháo sát thực trạng đào tạo giáo viên dạy kỹ thuật và nghề theo quan điểm đáp ứng nhu cầu xã hội và nghiên cứu đề xuất giải pháp

Báo cáo khoa học

... hình đào tạo giáo viên GDNN 27 Bảng 10 Chương trình khung đào tạo giáo viên hai cấp trình độ 31 Bảng 11 Các kiểu trường đào tạo giáo viên có số nước giới 33 DANH MỤC HÌNH Hình Mơ hình đào ... tổ chức đào tạo đạt mục tiêu đào tạo2 Bộ LĐTBXH hướng dẫn xây dựng chương trình ban hành 150 chương trình khung nghề đào tạo ban hành tiêu chuẩn nghề để sở GDNN xây dựng chương trình đào tạo theo ... nội dung chương trình nghiệp vụ sư phạm cho đào tạo qui chương trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm bổ sung cho giáo viên dạy nghề Các trường cao đẳng nghề đào tạo sư phạm nghề theo chương trình khung...
 • 54
 • 598
 • 0

Xem thêm