0

điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí

Xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý trường cao đẳng thương mại và du lịch

Xây dựng đội ngũ giảng viên cán bộ quản lý trường cao đẳng thương mại du lịch

Kinh tế

... minh họa - Đối tượng điều tra Đối với đội ngũ cán quản lý quy mô Trường nhỏ (tổng số cán công nhân viên Trường 141 người, có 24 cán quản lý, 105 giảng viên bao gồm cán quản lý làm giảng viên kiêm ... nước Với kì vọng giảng viên, cán quản NVCL phải tương đương với giảng viên, cán quản đại học tiên tiến giới, ĐHQGHN yêu cầu cao đối Số hóa trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ 30 với ... phù hợp với đối tượng giảng viên, giảng viên tập Theo đó, giảng viên trẻ giảng viên có thâm niên trình độ cao kèm cặp, bảo, hướng dẫn chuyên môn lẫn nghiệp vụ sư phạm trình tham gia trợ giảng bắt...
 • 118
 • 698
 • 0
Xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý trường cao đẳng thương mại và du lịch

Xây dựng đội ngũ giảng viên cán bộ quản lý trường cao đẳng thương mại du lịch

Thạc sĩ - Cao học

... ĐẦU………………………………………………………………… CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁN BỘ QUẢN LÝ………………… 1.1 Những lý luận liên quan đến xây dựng đội ngũ giảng viên cán quản lý………………………………………………………………………… ... dựng đội ngũ giảng viên ……………… 1.1.1.1 Khái niệm, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vai trò giảng viên 1.1.1.2 Tiêu chuẩn ngạch giảng viên số tiêu thức đánh giá trình độ, lực giảng viên ……………………………………………………… ... 2.3.3 Đánh giá chất lượng giảng viên cán quản lý……………………… 39 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG CỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG CAO ĐẲNG THƢƠNG MẠI DU LỊCH…………………………………………………………………...
 • 11
 • 435
 • 0
Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục mầm non tỉnh Hòa Bình1

Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên cán bộ quản giáo dục mầm non tỉnh Hòa Bình1

Báo cáo khoa học

... dưỡng thêm quản tài chính, tổ chức nhà trường, đổi dạy học cho cán quản nội dung r t quan trọng Vì cán quản trưởng thành từ giáo viên, điều kiện công việc, nh t vùng xa xơi r t có điều kiện ... nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên cán quản mầm non tỉnh Hồ Bình giai đoạn 2014-2020 Giải pháp Tạo điều kiện thời gian, giảm áp lực công việc để giáo viên, cán quản nâng cao trình độ Thực tế ... số hiệu trưởng So với số hiệu trưởng So với số tổng số So với số tổng số người muốn học So với số tổng số người muốn học So với số tổng số người muốn học So với số tổng số giáo viên hỏi Một số...
 • 7
 • 700
 • 2
Giáo trình nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học phần 2  đặng huỳnh mai

Giáo trình nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cán bộ quản giáo dục tiểu học phần 2 đặng huỳnh mai

Cao đẳng - Đại học

... Lượng giá thực vào đầu trình giảng dạy để giúp tìm hiểu chuẩn đốn (diagnostic) đối tượng giảng dạy, triển khai tiến trình (formative) giảng dạy để tạo thơng tin phản hồi giúp cho việc điều chỉnh ... CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH GIÁO VIÊN TIỂU HỌC I - GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Chức trách Giáo viên tiểu học viên chức chuyên môn nghiệp vụ chịu trách nhiệm giảng dạy, tạo điều kiện để phát huy tính tích ... (Bảng trang 75) Vấn đề phải giải : Vấn đề - Tính tỉ lệ đầu vào (số năm đào tạo) so với số đầu (số tốt nghiệp) theo trạng thái tưởng 72 Vấn đề - Tính tỉ lệ đầu vào (số năm đào tạo) so với số...
 • 68
 • 814
 • 1
Tạp chí khoa học: Tổ chức và hoạt động điều tra vụ án hình sự của Viện kiểm sátViện công tố ở một số nước trên thế giới Những kinh nghiệm rút ra đối với việc đổi mới Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân

Tạp chí khoa học: Tổ chức hoạt động điều tra vụ án hình sự của Viện kiểm sátViện công tố ở một số nước trên thế giới Những kinh nghiệm rút ra đối với việc đổi mới Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân

Báo cáo khoa học

... Khác với mơ hình tổ chức điều tra bang, cấp liên bang thành lập quan điều tra chuyên trách (Cơ quan điều tra liên bang) quan có thẩm quyền điều tra tất tội phạm liên bang Trong trình điều tra điều ... chức điều tra Như vậy, Cộng hòa Liên bang Đức, việc điều tra thuộc thẩm quyền trách nhiệm quan công tố, Cơng tố viên có quyền can thiệp vào tất hoạt động điều tra vụ án, huy hoạt động điều tra ... phổ biến vai trò Cơng tố hoạt động điều tra Một là, Công tố đạo hoạt động điều tra từ đầu, tức Công tố viên định mở điều tra theo trình tự Tố tụng, đạo Điều tra viên thu thập chứng buộc tội truy...
 • 12
 • 803
 • 2
Điều tra, thống kê ý kiến sinh viên đối với vấn đề “Trung Quốc hạ đặt trái phép dàn khoan HD981 tại vùng biển Việt Nam” năm 2016

Điều tra, thống kê ý kiến sinh viên đối với vấn đề “Trung Quốc hạ đặt trái phép dàn khoan HD981 tại vùng biển Việt Nam” năm 2016

Tài chính doanh nghiệp

... đích điều tra 1.1 Mục đích điều tra 1.2 Yêu cầu điều tra Đối tượng, đơn vị, phạm vi điều tra 2.1 Đối tượng điều tra 2.2 Đơn vị điều tra 2.3 Phạm vi điều tra Nội dung điều tra 3.1 Nội dung điều tra ... án điều tra Phương pháp vấn trực tiếp: Điều tra viên trực tiếp đến tiếp xúc với cá nhân thuộc đối tượng điều tra giới thiệu mục đích, ý nghĩa, nội dung với họ ghi thông tin vào phiếu điều tra ... tiếp: Điều tra viên trực tiếp đến tiếp xúc với cá nhân thuộc đối tượng điều tra giới thiệu mục đích, ý nghĩa, nội dung với họ ghi thông tin vào phiếu điều tra Phương pháp áp dụng cá nhân thuộc đối...
 • 15
 • 517
 • 0
Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động điều tra đối với các vụ án Chống người thi hành công vụ thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát quân sự Bộ đội biên phòng

Thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động điều tra đối với các vụ án Chống người thi hành công vụ thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát quân sự Bộ đội biên phòng

Tài liệu khác

... yêu cầu điều tra kiểm sát viên mặt pháp lý thực tiễn hội tụ đủ yếu tố gần gũi, liền gắn kết với biện pháp điều tra Điều tra viên, đồng thời nội dung yêu cầu điều tra nêu định hướng điều tra, nêu ... can chết Cơ quan điều tra phải định đình điều tra vụ án, đình điều tra bị can Bản kết luận điều tra phải nêu rõ trình điều tra vụ án, lý đình điều tra Quá trình thực kiểm sát điều việc đình tạm ... thiện thủ tục tố tụng… điều tra viên tiếp nhận thực nghiêm túc Do yêu cầu điều tra thực công cụ để kiểm sát viên đạo, định hướng hoạt động điều tra, đảm bảo hoạt động điều tra tuân thủ quy định...
 • 79
 • 535
 • 3
Tìm hiểu về UCP No.600 đối với giảng viên và học sinh, sinh viên chuyên ngành thương mại quốc tế

Tìm hiểu về UCP No.600 đối với giảng viên học sinh, sinh viên chuyên ngành thương mại quốc tế

... vụ kiểm tra chứng từ toán của doanh nghiệp xuất khẩu (XK) bằng L/C, bảo vệ quyền lợi cho người XK Đối với ngân hàng phát hành, L/C tạo sở cho ngân hàng kiểm tra chứng ... L/C để ràng buộc tra ch nhiệm và nghĩa vụ của các bên - UCP bản gốc bằng tiếng Anh Phòng Thương mại quốc tế ICC phát hành mới có giá trị dẫn chiếu và tranh chấp, các ... trình đào tạo chính quy các giáo viên không thể nào có đủ thời gian cho phép để đề cập hết Do vậy, chúng thiết nghĩ rằng đối với giáo viên yêu cầu bắt buộc là phải nắm...
 • 3
 • 1,092
 • 11
Sự khác biệt trong đánh giá giữa giảng viên và sinh viên đối với chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên tại trường cao đẳng nông lâm đông bắc – quảng ninh

Sự khác biệt trong đánh giá giữa giảng viên sinh viên đối với chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên tại trường cao đẳng nông lâm đông bắc – quảng ninh

Khoa học xã hội

... nghiên cứu Với lý đó, tơi lựa chọn đề tài nghiên cứu luận văn là: “Sự khác biệt đánh giá giảng viên sinh viên chất lượng hoạt động giảng dạy giảng viên Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc – Quảng Ninh” ... hoạt động giảng dạy GV cao so với GV hầu hết khía cạnh hoạt động giảng dạy GV - Giải pháp với Nhà trường, với GV với SV để trì nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy GV Khách thể đối tƣợng nghiên ... vụ giảng dạy học tập) mức cao so với GV (Mean = 8.55 so với Mean = 7.90) với giá trị kiểm định có ý nghĩa Sig = 0.000 SV đánh giá Tiêu chí (Kết giảng dạy GV) mức cao so với GV (Mean = 8.44 so với...
 • 15
 • 597
 • 0
sự khác biệt trong đánh giá giữa giảng viên và sinh viên đối với chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên tại trường cao đẳng nông lâm đông bắc, quảng ninh

sự khác biệt trong đánh giá giữa giảng viên sinh viên đối với chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên tại trường cao đẳng nông lâm đông bắc, quảng ninh

Khoa học xã hội

... đánh giá việc xác định đối tượng hỏi hay đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin Đối với đề tài “Sự khác biệt đánh giá giảng viên sinh viên chất lượng hoạt động giảng dạy giảng viên Trường Cao đẳng ... nghiên cứu Với lý đó, tơi lựa chọn đề tài nghiên cứu luận văn là: “Sự khác biệt đánh giá giảng viên sinh viên chất lượng hoạt động giảng dạy giảng viên Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc – Quảng Ninh” ... thành luận văn Học viên xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, cán giảng viên, công nhân viên sinh viên Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ học viên suốt khóa học...
 • 110
 • 431
 • 0
feedback on esl writing teachers’ practices and students’ preferences = hoạt động thực tế của giảng viên và mong muốn của sinh viên đối với phản hồi trên bài viết tiếng anh

feedback on esl writing teachers’ practices and students’ preferences = hoạt động thực tế của giảng viên mong muốn của sinh viên đối với phản hồi trên bài viết tiếng anh

Khoa học xã hội

... WRITING: TEACHERS’ PRACTICES AND STUDENTS’ PREFERENCES HOẠT ĐỘNG THỰC TẾ CỦA GIẢNG VIÊN MONG MUỐN CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI PHẢN HỒI TRÊN BÀI VIẾT TIẾNG ANH M.A MINOR THESIS Field: English Language ... lot to fulfill my study ii ABSTRACT This case study was conducted at College of Technologies and Economics in Trade to investigate teachers’ practices and students’ strategies for handling the feedback ... students’ strategies for handling feedback they received and their preferences toward different types of feedback in teaching – learning English writing at College of Technologies and Economics in Trade...
 • 60
 • 705
 • 2
Sự khác biệt trong đánh giá giữa giảng viên và sinh viên đối với chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc – Quảng Ninh

Sự khác biệt trong đánh giá giữa giảng viên sinh viên đối với chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc – Quảng Ninh

Sư phạm

... đánh giá việc xác định đối tượng hỏi hay đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin Đối với đề tài “Sự khác biệt đánh giá giảng viên sinh viên chất lượng hoạt động giảng dạy giảng viên Trường Cao đẳng ... CƯỜNG SỰ KHÁC BIỆT TRONG ĐÁNH GIÁ GIỮA GIẢNG VIÊN SINH VIÊN ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC – QUẢNG NINH Chuyên ngành: Đo lường đánh ... nghiên cứu Với lý đó, tơi lựa chọn đề tài nghiên cứu luận văn là: “Sự khác biệt đánh giá giảng viên sinh viên chất lượng hoạt động giảng dạy giảng viên Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc – Quảng Ninh”...
 • 109
 • 624
 • 1
Kiểm sát điều tra đối với các vụ án xâm phạm sở hữu (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn quận nam từ liêm, thành phố hà nội)

Kiểm sát điều tra đối với các vụ án xâm phạm sở hữu (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn quận nam từ liêm, thành phố hà nội)

Luật

... tiến hành số hoạt động điều tra Điều tra viên giai đoạn điều tra vụ án hình Đối tượng hoạt động kiểm sát điều tra Cùng với hoạt động điều tra, hoạt động KSĐT tập trung vào việc xác định có hay ... điều tra Cùng với công tác kiểm sát hoạt động điều tra, quyền pháp lý VKS giai đoạn điều tra Điều 28 Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình 2004 quy định: Khi có tranh chấp thẩm quyền điều traquan điều ... tạm đình đình điều tra: Căn đình điều tra quy định rõ khoản Điều 160 khoản Điều 164 BLTTHS, có quy định khoản Điều 105 Điều 107 BLTTHS Điều 19, Điều 25 khoản Điều 69 BLHS: Đối với tội phạm xâm...
 • 91
 • 740
 • 6
Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn quận cầu giấy, thành phố hà nội)

Thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn quận cầu giấy, thành phố hà nội)

Luật

... hạn điều tra không chứng minh bị can phạm tội Việc đình điều tra đình tồn vụ án đình điều tra bị can Khi 19 đình điều tra CQĐT làm kết luận điều tra, nêu rõ trình điều tra vụ án đình điều tra (Điều ... Kiểm sát viên tiến hành đối chất trường hợp có yêu cầu CQĐT thấy việc đối chất Điều tra viên chưa làm rõ mâu thuẫn Khi cần phải đối chất Kiểm sát viên phải thông báo trước với Điều tra viên thực ... gia hạn điều tra Vì vậy, để kiểm sát tốt thời hạn điều tra, Kiểm sát viên phải theo dõi sát tiến trình điều tra, kịp thời nhắc nhở Điều tra viên nhanh chóng tiến hành biện pháp điều tra để đảm...
 • 100
 • 909
 • 7
Kiểm sát điều tra đối với các vụ án xâm phạm sở hữu (trên cơsở nghiên cứu thực tiễn địa bàn quận nam từ liêm, thành phố hà nội)

Kiểm sát điều tra đối với các vụ án xâm phạm sở hữu (trên cơsở nghiên cứu thực tiễn địa bàn quận nam từ liêm, thành phố hà nội)

Thạc sĩ - Cao học

... tư pháp có kiểm sát hoạt động điều tra vụ án hình thể chức Viện kiểm sát, bảo đảm hoạt động điều tra tiến hành Cơ quan điều tra quan khác giao thực hoạt động điều tra pháp luật; không để lọt tội ... kiểm sát hoạt động điều tra Viện kiểm sát nhân dân 1.1.1 Kiểm sát điều tra – chức Viện kiểm sát nhân dân tố tụng hình 1.1.2 Tăng cường Kiểm sát hoạt động điều tra – yêu cầu khách ... kiểm sát hoạt động điều tra vụ án xâm phạm sở hữu Error! Bookmark not defined Chương 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN ĐỐI VỚI CÁC VỤ ÁN XÂM...
 • 24
 • 402
 • 0

Xem thêm