0

các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ

Chương 2.2: Các đặc tính của động cơ không đồng bộ ba pha ppsx

Chương 2.2: Các đặc tính của động không đồng bộ ba pha ppsx

Điện - Điện tử

... tĩnh dạng động điện ? Thiết lập phương trình đặc tính cơ, vẽ dạng đặc tính nêu đại lượng đặc trưng cho đặc tính động chiều kích từ song song ? Hãy nêu thông số ảnh hưởng đến đặc tính động chiều ... thái hãm động điện ? Trình bày trạng thái hãm động cho động chiều kích từ nối tiếp ? 14 Thiết lập phương trình đặc tính cơ, vẽ dạng đặc tính nêu đại lượng đặc trưng cho đặc tính động khơng đồng ba ... chương I Câu hỏi ơn tập: Đặc tính động điện ? Hãy phân loại đặc tính nêu thơng số đặc trưng cho đặc tính ? Đặc tính máy sản xuất ? Hãy viết phương trình phân biệt dạng đặc tính MSX theo hàm tốc...
 • 18
 • 1,031
 • 9
Phần 2.5_Chương 2: Các đặc tính của động cơ không đồng bộ ba pha potx

Phần 2.5_Chương 2: Các đặc tính của động không đồng bộ ba pha potx

Điện - Điện tử

... hưởng đến đặc tính động không đồng ba pha ? 16 Hãy trình bày phương pháp xây dựng đặc tính động c không đồng ba pha ? 17 Hãy trình bày phương pháp tính tốn điện trở khởi động cho động không đồng ba ... thái hãm động điện ? Trình bày trạng thái hãm động cho động chiều kích từ nối tiếp ? 14 Thiết lập phương trình đặc tính cơ, vẽ dạng đặc tính nêu đại lượng đặc trưng cho đặc tính động không đồng ba ... tĩnh dạng động điện? Thiết lập phương trình đặc tính cơ, vẽ dạng đặc tính nêu đại lượng đặc trưng cho đặc tính động chiều kích từ song song ? Hãy nêu thơng số ảnh hưởng đến đặc tính động chiều...
 • 17
 • 10,879
 • 133
Bài giảng động cơ điện - Các đặc tính của máy phát điện đồng bộ pdf

Bài giảng động điện - Các đặc tính của máy phát điện đồng bộ pdf

Điện - Điện tử

... định đặc tính tải cảm từ đặc tính khơng tải tam giác điện kháng Hình 22-9 Đồ thị véctơ s.đ.đ máy phát điện đồng tải cảm • • Với trị số I cosφ ta đặc tính tải Trong đặc tính tải, đường đặc tính ... cạnh BC tam giác điện kháng phải dài 5.6 CÁC ĐẶC TÍNH GĨC CỦA MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ 5.6.1 Đặc tính góc cơng suất tác dụng: P = f(ө) E = const, U = const ө - góc tải véctơ s.đ.đ E điện áp U Để đơn ... đặc tính khơng tải lúc mạch từ khơng bão hồ Tam giác ABC gọi tam giác điện kháng Các cạnh BC AB tam giác điện kháng tỷ lệ với dòng điện tải định mức Iđm • Cách thành lập đặc tính tải cảm từ đặc...
 • 31
 • 6,234
 • 98
CHƯƠNG I : MÔ HÌNH HÓA VÀ KHẢO SÁT CÁC ĐẶC TÍNH CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU pptx

CHƯƠNG I : MÔ HÌNH HÓA VÀ KHẢO SÁT CÁC ĐẶC TÍNH CỦA ĐỘNG ĐIỆN MỘT CHIỀU pptx

Điện - Điện tử - Viễn thông

... trình bày loại động điện chiều Hình 1.2 Các loại động điện chiều a) Động điện chiều kích từ độc lập b) Động điện chiều kích từ song song c) Động điện chiều kích từ nối tiếp d) Động điện chiều kích ... KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH VỊNG HỞ ĐỘNG ĐIỆN MỘT CHIỀU Dựa vào cấu trúc điều khiển động điện chiều hình 1.4, ta xây dựng mơ hình mơ động điện chiều Simulink sau: Hình 1.5 Mơ hình mơ động điện chiều ... khảo sát đặc tính vòng hở động điện chiều kích từ độc lập, ta rút kết luận sau: - Động điện chiều kích từ độc lập đối tượng phi tuyến; - Khi khởi động trực tiếp động cơ, thời gian độ, dòng điện phần...
 • 39
 • 1,129
 • 1
Nghiên cứu các đặc tính của dòng chảy bao quanh thân tàu

Nghiên cứu các đặc tính của dòng chảy bao quanh thân tàu

Cao đẳng - Đại học

... tàu hạn chế Phụ thuộc vào cơng thức thống kê như: tính tốn sức cản cho tàu, tính tốn hệ số dòng theo, hệ số hút, tính tốn vận tốc chất lỏng sau đuôi tàu phục vụ cho việc tính tốn thiết kế thiết ... kế thiết bị đẩy, thiết bị lái…, thiếu tính trực quan, khó kiểm tra đắn khó kiểm sốt sai số sử dụng công thức thống kê Chọn đề tài: “NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC TÍNH CỦA DỊNG CHẢY BAO QUANH THÂN TÀU” 1.2 ... dòng Hình dáng vỏ bao tàu Phạm vi nghiên cứu: P,v, đặc tính chảy rối , sức cản P,v, đặc tính chảy rối , sức cản Tối ưu hình dáng tàu mặt thủy động lực học Bài toán thiết kế tàu 1.3 phương pháp...
 • 57
 • 436
 • 0
Xây dựng được các bài tập về đặc tính của động cơ DC kích từ độc lập,động cơ kích từ nối tiếp, động cơ không đồng bộ ba pha

Xây dựng được các bài tập về đặc tính của động DC kích từ độc lập,động kích từ nối tiếp, động không đồng bộ ba pha

Cơ khí - Vật liệu

... trị đặc tính tự nhiên Dựa vào bảng giá trị vẽ đường đặc tính nhân tạo 3/ Các tham số ảnh hưởng đến đặctính động : Từ phương trình đặc tính hay đặc tính tốc độ động : n= n= # Cho thấy đường đặc tính ... đường đặc tính tự nhiên động - Đặc tính nhân tạo : Cũng tương tự cách vẽ đặc tính tự nhiên đặc tính lúc ảnh hưởng giá trị điện trở nối thêm vào @ Trên đặc tính tự nhiên : nTN = @ Khi thêm điện ... LÊ TRUNG CHƯƠNG II : ĐẶC TÍNH CỦA ĐỘNG ĐIỆN I/ Khái niệm chung : Đặc tính mối quan hệ tốc độ moment động n = f(M) hay M = f (n) Ngồi động DC loại Đó đường đặc tính điện biểu diễn mối quan...
 • 91
 • 2,181
 • 11
Xây dựng các bài tập về đặc tính của động cơ DC kích từ độc lập,động cơ kích từ nối tiếp, động cơ không đồng bộ ba pha

Xây dựng các bài tập về đặc tính của động DC kích từ độc lập,động kích từ nối tiếp, động không đồng bộ ba pha

Điện - Điện tử - Viễn thông

... trị đặc tính tự nhiên Dựa vào bảng giá trị vẽ đường đặc tính nhân tạo 3/ Các tham số ảnh hưởng đến đặctính động : Từ phương trình đặc tính hay đặc tính tốc độ động : n= n= # Cho thấy đường đặc tính ... đường đặc tính tự nhiên động - Đặc tính nhân tạo : Cũng tương tự cách vẽ đặc tính tự nhiên đặc tính lúc ảnh hưởng giá trị điện trở nối thêm vào @ Trên đặc tính tự nhiên : nTN = @ Khi thêm điện ... LÊ TRUNG CHƯƠNG II : ĐẶC TÍNH CỦA ĐỘNG ĐIỆN I/ Khái niệm chung : Đặc tính mối quan hệ tốc độ moment động n = f(M) hay M = f (n) Ngồi động DC loại Đó đường đặc tính điện biểu diễn mối quan...
 • 89
 • 1,351
 • 0
Tài liệu Đặc tính của động cơ không đồng bộ_Chương 2c doc

Tài liệu Đặc tính của động không đồng bộ_Chương 2c doc

Cao đẳng - Đại học

... khởi động + Sau tuyến hóa đặc tính khởi động động ĐK, ta tiến hành xây dựng đặc tính khởi động t ơng tự động ĐMđl, cuối ta đ ợc đặc tính khởi động gần edcbaXL nh hình 2-33 d TN 2.4.3.2 Tính điện ... khởi động: *Dùng ph ơng pháp đồ thị: c + Khi tuyến hóa đặc tính khởi động động ĐK, ta có: K2 K1 Giáo Trình: Truyền động điện Tự động Nếu điểm cuối gặp đặc tính TN mà không trùng với giao điểm đặc ... trình đặct tính tự nhiên: M Sđm = 0,02 m s th s §iĨm NM 0,35 2,15 M Hình 2-32: Các đặc tính TN vµ NT vÝ dơ 2-5 Trang 67 Ths Kh ơng Công Minh Giáo Trình: Truyền động điện Tự động 2.4.3 Đặc tính động...
 • 7
 • 649
 • 0
Tài liệu Đặc tính của động cơ điện một chiều doc

Tài liệu Đặc tính của động điện một chiều doc

Điện - Điện tử

... Đmnt khởi động cấp, m = b) Các đặc tính khởi động Đmnt, m = Quá trình xây dựng đặc tính khởi động theo b ớc sau: Dựa vào thông số động đặc tính vạn năng, vẽ đặc tính tự nhiên Chọn dòng điện giới ... ĐMnt sử dụng đặc tính vạn đặc tính tự nhiên Trang 48 h e TN c R f2 R f1 a a) * f d b K2 K1 Hình 2-13: Các đặc tính vạn Đmnt * Giáo Trình: Truyền động điện Tự động 2.3.3 Đặc tính khởi động ĐMnt: ... đ ờng đặc tính khởi động tuyến tính hoá thoả mãn yêu cầu khởi động ta đ ờng khởi động abcdefXL b) Tính điện trở khởi động: Theo ph ơng pháp tuyến tính hoá trên, điện trở phụ tổng đ ợc tính...
 • 7
 • 1,516
 • 30
Tài liệu Đặc tính của động cơ điện docx

Tài liệu Đặc tính của động điện docx

Điện - Điện tử

... định: E sức điện động phần ứng động (V) K R ổ + R ổf Iổ K Đây ph ơng trình đặc tính - điện động chiều kích từ độc lập U điện áp phần ứng động cơ, (V) E= Giáo Trình: Truyền động điện Tự động Trong ... thất điện trở phần ứng dòng điện định mức gây nửa tổn thất động cơ: Đặc tính tự nhiên (TN) đặc tính tham số định mức điện trở phụ mạch phần ứng động cơ: U ổõm K õm (2-14) Đối với đặc tính ... đặc tính TN mà không trùng với giao điểm đặc tính TN I1 = const ta phải chọn lại I1 I2 tiến hành lại từ đầu 2.2.4 Đặc tính khởi động ĐMđl tính điện trở khởi động: 2.2.4.1 Khởi động xây dựng đặc...
 • 12
 • 709
 • 0
CẤU TẠO, NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG, GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG CỦA LÒ VI SÓNG VÀ BẾP ĐIỆN TỪ,VẬT LIỆU SIÊU DẪN, CÁC ĐẶC TÍNH CỦA VẬT LIỆU SIÊU DẪN pot

CẤU TẠO, NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG, GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG CỦA LÒ VI SÓNG VÀ BẾP ĐIỆN TỪ,VẬT LIỆU SIÊU DẪN, CÁC ĐẶC TÍNH CỦA VẬT LIỆU SIÊU DẪN pot

Vật lý

... lượng điện khơng bị tiêu hao q trình chuyển tải điện từ nơi sang nơi khác Đây coi dạng chuyển động vĩnh cửu điện Đặc tính trên, gọi là: Đặc tính riêng thứ chất siêu dẫn Tính dẫn điện nghĩa điện ... chất dẫn điện, điện tử hay hạt mang điện nằm vật đặc biệt linh động, dễ dàng dao động nhanh theo biến đổi điện từ trường Chúng tạo ảnh điện nguồn phát sóng, tạo nên điện trường mạnh vật dẫn điện ... dao động trường điện từ với tần số thường 2450 MHz (bước sóng cỡ 12,24 cm) Các phân tử thức ăn (nước, chất béo, đường chất hữu khác) thường dạng lưỡng cực điện (có đầu tích điện âm đầu tích điện...
 • 9
 • 3,295
 • 29
NGHIÊN CỨU MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA QUẢN TRỊ CÔNG TY QUA CÁC ĐẶC TÍNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN.PDF

NGHIÊN CỨU MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA QUẢN TRỊ CÔNG TY QUA CÁC ĐẶC TÍNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN.PDF

Kinh tế

... - L B n lu th v c tính c a H ph c aG tài um i ng qu n tr v i hi u qu ho cơng trình nghiên c u th c s c a cá nhân n Ng gi a qu n tr công ng c a công ty c is ng d n khoa h c Các s li u lu n g ... m 2009 , trung bình cơng ty m 2009 43,9% Tuy nhiên nhìn chung cơng ty bình n m 2010 29,4% n trung 26 dù a c ý a ng hành ( ) QT) n nhìn chung cá nh g ang i a lãnh Khơng cơng - h 27 c k ày ... 2.2 Các nghiên trung tâm công ty , 30 2.2.1 a : (CEO) (Kula V., 2005, trang - m Yermack D quy mô Ning Y - 31 S 7.000 quy mô công ty Bennedsen M (2008) không uy mô thành viên (quy mơ cơng ty...
 • 161
 • 407
 • 1
các đặc tính của máy điện đồng bộ

các đặc tính của máy điện đồng bộ

Điện - Điện tử

... dung: điện áp ↑ + Tải cảm: điện áp ↓ I 6.4.3 Đặc tính điều chỉnh: It = f(I) U = const cosϕ = const f = const Đặc tính điều chỉnh cho biết phải điều chỉnh dòng kích từ để bù điện áp rơi cuộn dây phần ... ứng (giữ cho U không đổi) n & cosϕ không đổi I (A) It(A) It0 tải R tải L tảiC Iđm m It cosϕ trễ cosϕ =1 cosϕ sớm It0 Iđm I Khi phụ tải tăng (I↑) muốn trì điện áp cực máy phát không đổi, ta phải ... (I↑) muốn trì điện áp cực máy phát không đổi, ta phải tăng giảm E0 cách tăng giảm It (tùy tính chất tải) Trang 11 Giáo trình Máy điện Trang 12 ...
 • 3
 • 532
 • 1
CÁC ĐẶC TÍNH CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC

CÁC ĐẶC TÍNH CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC

Kỹ thuật lập trình

... Các đặc tính thời gian khâu khuếch đại * Các đặc tính tần số: 31 t Chương Các đặc tính hệ thống điều khiển tự động liên tục - Hàm truyền tần số: W ( jω ) = k - Đặc tính BT: A (ω ) = k - Đặc tính ... 2.12 Các đặc tính thời gian khâu vi phân * Các đặc tính tần số: - Hàm truyền tần số: W ( jω ) = T jω 38 t Chương Các đặc tính hệ thống điều khiển tự động liên tục - Đặc tính BT: A (ω ) = T ω - Đặc ... ta đề cập đến đặc tính thời gian, đặc tính tần số phần tử đặc điểm khâu động học 2.2 ĐẶC TÍNH THỜI GIAN CỦA PHẦN TỬ Đặc tính thời gian phần tử thay đổi phần tử theo thời gian tác động đầu vào...
 • 19
 • 1,386
 • 7
Những kiến thức cơ bản và các đặc tính về hồ quang điện

Những kiến thức bản và các đặc tính về hồ quang điện

Vật lý

... QUANG ĐIỆN Tài liệu KTĐ CHƯƠNG HỒ QUANG ĐIỆN SỰ ION HÓA (tt) Tài liệu KTĐ CHƯƠNG HỒ QUANG ĐIỆN Tài liệu KTĐ CHƯƠNG HỒ QUANG ĐIỆN SỰ PHÓNG ĐIỆN HỒ QUANG (tt) Tài liệu KTĐ CHƯƠNG HỒ QUANG ĐIỆN ... KTĐ CHƯƠNG HỒ QUANG ĐIỆN Tài liệu KTĐ CHƯƠNG HỒ QUANG ĐIỆN Tài liệu KTĐ CHƯƠNG HỒ QUANG ĐIỆN Tài liệu KTĐ CHƯƠNG HỒ QUANG ĐIỆN Tài liệu KTĐ CHƯƠNG HỒ QUANG ĐIỆN HỒ QUANG ĐIỆN DC (tt) Tài liệu ... HỒ QUANG ĐIỆN Tài liệu KTĐ CHƯƠNG HỒ QUANG ĐIỆN Tài liệu KTĐ CHƯƠNG HỒ QUANG ĐIỆN Tài liệu KTĐ CHƯƠNG HỒ QUANG ĐIỆN Tài liệu KTĐ CHƯƠNG HỒ QUANG ĐIỆN Tài liệu KTĐ CHƯƠNG HỒ QUANG ĐIỆN Tài...
 • 18
 • 1,019
 • 10
Tài liệu Đặc tính của động cơ một chiều_Chương 2b pdf

Tài liệu Đặc tính của động một chiều_Chương 2b pdf

Cao đẳng - Đại học

... Đmnt khởi động cấp, m = b) Các đặc tính khởi động Đmnt, m = Quá trình xây dựng đặc tính khởi động theo b ớc sau: Dựa vào thông số động đặc tính vạn năng, vẽ đặc tính tự nhiên Chọn dòng điện giới ... ĐMnt sử dụng đặc tính vạn đặc tính tự nhiên Trang 48 h e TN c R f2 R f1 a a) * f d b K2 K1 Hình 2-13: Các đặc tính vạn Đmnt * Giáo Trình: Truyền động điện Tự động 2.3.3 Đặc tính khởi động ĐMnt: ... đ ờng đặc tính khởi động tuyến tính hoá thoả mãn yêu cầu khởi động ta đ ờng khởi động abcdefXL b) Tính điện trở khởi động: Theo ph ơng pháp tuyến tính hoá trên, điện trở phụ tổng đ ợc tính...
 • 7
 • 877
 • 1
Tài liệu Chế độ làm việc và đặc tính của động cơ đốt trong docx

Tài liệu Chế độ làm việc và đặc tính của động đốt trong docx

Kĩ thuật Viễn thông

... nhiều động đốt đặc tính sau: - Đặc tính tốc độ gồm đặc tính đặc tính phận - Đặc tính chân vịt - Đặc tính tổng hợp - Đặc tính điều tốc - Đặc tính không tải - Đặc tính tải - Đặc tính điều chỉnh ... nn (đờng 3) Đặc tính thiết kế đặc tính động cơ, thông số kinh tế kỹ thuật động đờng đặc tính nàu đợc nhà máy chế tạo đảm bảo - Đặc tính sử dụng thờng gọi tắt đặc tính (đờng 4) đặc tính tốc độ ... Chuyển từ đặc tính tuyệt đối sang 1- đặc tính tuyệt đối; 2- đặc đặc tính sử dụng, điều kiện hoạt động tính nhả khói đen; 3- đặc tính ngoài; - đặc tính phận động xăng thờng thay đổi không nhiều,...
 • 25
 • 4,589
 • 62
Tài liệu Các đặc tính kỹ thuật cơ bản của vệ tinh VINASAT-1 pdf

Tài liệu Các đặc tính kỹ thuật bản của vệ tinh VINASAT-1 pdf

Hóa học - Dầu khí

... thu thập liệu từ phận cấu thành sau xử lý phát trái đất; Các cảm biến giám sát hoạt động vệ tinh cung cấp liệu về: nhiệt độ, điện áp, dòng điện, áp suất, cho hệ thống đo xa; Tín hiệu từ cảm biến ... tinh cách thay đổi tốc độ quay; Khi bánh đà quay đến tốc độ tới hạn mà không điều khiển vệ tinh vị trí quỹ đạo xử lý kích hoạt động đẩy phản lực đặt nhiều nơi vệ tinh làm việc đưa vệ tinh vị trí ... thay đổi quán tính hướng mặt phẳng trục quay Cần bánh đà để điều khiển vệ tinh quay theo trục, bánh đà làm nhiệm vụ ổn định vệ tinh khơng gian hiệu chỉnh vị trí quỹ đạo vệ tinh cách thay đổi...
 • 7
 • 2,138
 • 19
Nghiên cứu đánh giá các đặc tính của cách điện treo bằng composite vận hành trong hệ thống điện việt nam (gđ2)

Nghiên cứu đánh giá các đặc tính của cách điện treo bằng composite vận hành trong hệ thống điện việt nam (gđ2)

Báo cáo khoa học

... đựng điện áp tần số công nghiệp cách điện số (từ vật liệu gốc) cách điện số số nghĩa sau năm hoạt động, cách điện trì đặc tính điện học chúng Bảng 1.2 Kết thử nghiệm điện học cách điện Cách điện ... phần, tính chất đặc tính cách điện composite Phân tích nghiên cứu khả phục hồi tính chất cách điện cách điện composite chịu tác động phá huỷ Điều tra sơ sử dụng sứ cách điện composite hệ thống điện ... HỒI CÁC ĐẶC TÍNH CÁCH ĐIỆN COMPOSITE KHI CHỊU CÁC TÁC ĐỘNG PHÁ HỦY QUA CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 1.1 Một số dạng phá hủy xảy vật liệu cách điện composite 1.2 Tác động sương muối lên đặc tính...
 • 102
 • 1,164
 • 4

Xem thêm