0

khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam

TỔNG QUAN NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG dạy TIẾNG ANH GIAO TIẾP đại học KHÔNG CHUYÊN NGỮ tại VIỆT NAM (tt)

TỔNG QUAN NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG dạy TIẾNG ANH GIAO TIẾP đại học KHÔNG CHUYÊN NGỮ tại VIỆT NAM (tt)

Thạc sĩ - Cao học

... việc dạy đơi để kịp chương trình chưa tính đến yếu tố hiệu Tổng quan tình hình nghiên cứu ứng dụng dạy- học tiếng Anh đại học không chuyên ngữ theo cách tiếp cận giao tiếp Việt Nam Các khảo sát ... tham khảo I Tiếng Việt Bộ Giáo dục Đào tạo (2006), Đề án đổi giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020 Hồng Văn Vân (2010), Dạy tiếng Anh khơng chun trường Đại học Việt Nam vấn đề lý luận thực ... giá chuẩn NLGT Việt Nam nhằm định hướng việc DNNGT đạt hiệu tốt Kết luận Thực tế nghiên cứu ứng dụng DNNGT Việt Nam cho thấy nhiều vấn đề cần quan tâm, xem xét để việc giảng dạy tiếng Anh ngày...
 • 10
 • 510
 • 1
Nghiên cứu việc sử dụng phương pháp dạy kĩ năng đọc theo đường hướng giao nhiệm vụ cho sinh viên năm thứ nhất không chuyên ngữ tại trường cao đẳng kinh tế công nghiệp hà nội

Nghiên cứu việc sử dụng phương pháp dạy kĩ năng đọc theo đường hướng giao nhiệm vụ cho sinh viên năm thứ nhất không chuyên ngữ tại trường cao đẳng kinh tế công nghiệp hà nội

Công nghệ thông tin

... (NGHIÊN CỨU VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY KĨ NĂNG ĐỌC THEO ĐƯỜNG HƯỚNG GIAO NHIỆM VỤ CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT KHÔNG CHUYÊN NGỮ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI) M.A MINOR PROGRAMME ... VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI UNIVERSITY OF LANGUAGES AND INTERNATIONAL STUDIES FACULTY OF POST-GRADUATE ... Arts at Faculty of Post Graduate studies – University of Languages and International Studies-Vietnam National University Hanoi, September, 2014 Signature Lê Thị Thúy i ACKNOWLEDGEMENTS I would...
 • 60
 • 802
 • 1
thực tế công tác quy hoạch và kế hoạch tại việt nam

thực tế công tác quy hoạch và kế hoạch tại việt nam

Quản trị kinh doanh

... gián tiếp nước nước ta Khuyến khích người Việt nam định cư nước nước đầu tư kinh doanh; doanh nghiệp Việt nam đầu tư nước ngồi có sách hỗ trợ công dân Việt nam kinh doanh hợp pháp nước ngồi" Kế hoạch ... toàn kinh tế ngành, địa phương sở Tổng hợp kế hoạch đầu tư theo dự án sở kế hoạch đầu tư đơn vị tư tổng hợp theo ngành, địa phương cho nước THỰC TẾ CÔNG TÁC QUY HOẠCH VÀ KẾ HOẠCH VIỆT NAM Thực trạng ... phát từ yếu tố, chất tác dụng thực tế công tác Kế hoạch hoá đầu tư Việt nam trình đổi đất nước, ta thấy kế hoạch hố đóng vai trò quan trọng nay, công cụ quản lý kinh tế xã hội tầm vĩ mô công cụ...
 • 15
 • 577
 • 0
Nâng cao các hoạt động nói tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất không chuyên ngữ tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội = Improving English speaking activities of

Nâng cao các hoạt động nói tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất không chuyên ngữ tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội = Improving English speaking activities of

Giáo dục học

... NON-ENGLISH MAJOR STUDENTS AT HA NOI COMMUNITY COLLEGE Nâng cao hoạt động nói tiếng Anh sinh viên năm thứ không chuyên ngữ trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội M.A MINOR PROGRAMME THESIS FIELD: ENGLISH ... Specific Purposes courses (ESP) Most of the teachers are trained in Vietnam, at Thai Nguyen College of Education, Viet Nam National University- Hanoi University of languages and International ... in speaking lesson of the first year major students of english at vietnam university of commerce (Unpublished M.A), Vietnam National Unversity, Hanoi Doff, A (1988) Teaching English Cambridge:...
 • 67
 • 615
 • 0
Xây Dựng Các Giải Pháp Tạo Động Cơ Học Tiếng Anh Tích Cực Theo Chuẩn Quốc Tế TOEIC Cho Sinh Viên Không Chuyên Ngữ Tại Trường Đại Học Nha Trang

Xây Dựng Các Giải Pháp Tạo Động Cơ Học Tiếng Anh Tích Cực Theo Chuẩn Quốc Tế TOEIC Cho Sinh Viên Không Chuyên Ngữ Tại Trường Đại Học Nha Trang

Sư phạm

... Phạm vi tình giảng dạy học bao gồm kỹ thuật hoạt động GV học viên thực học GV tăng cường chất lượng nội dung giảng dạy + Phạm vi chương trình giảng dạy: GV soạn thảo chương trình giảng dạy dựa sở ... nghe giảng TA, không giao tiếp (thông thường chuyên môn) TA, không đọc tài liệu chuyên môn tài liệu thường thức khác TA, không viết TA dẫn đến kết nhu cầu, động người học cao hiệu thực tế lại ... NGOẠI NGỮ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SV TÊN ĐỀ TÀI XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG CƠ HỌC TIẾNG ANH TÍCH CỰC THEO CHUẨN QUỐC TẾ TOEIC CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ TẠI TRƯỜNG...
 • 88
 • 1,611
 • 2
Tiểu luận Đầu tư quốc tế Vấn nạn chuyển giá trong hoạt động đầu tư quốc tế, thực trạng và giải pháp hạn chế chuyển giá tại Việt Nam

Tiểu luận Đầu tư quốc tế Vấn nạn chuyển giá trong hoạt động đầu tư quốc tế, thực trạng và giải pháp hạn chế chuyển giá tại Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... tương đồng kinh tế Chúng ta phải tiếp thu kinh nghiệm quý báu thành công kinh tế mà quốc gia đạt để áp dụng vào kinh tế Việt Nam giúp cho kinh tế Việt Nam phát triển nhanh đón đầu kinh tế giới Nhưng ... Giải pháp hạn chế Chuyển giá Việt Nam Việt Nam kêu gọi đầu tư nước ngoài, nhiều cơng ty nước ngồi mở chi nhánh hoạt động nước ta Ngược lại, nhiều công ty Việt Nam 12 | N h ó m Footer Page 12 ... đồng sang công ty mối liên kế Việt Nam công ty A4 để lắp ráp với giá nhân công lắp ráp 10 đồng Sau sản phẩm bán Việt Nam 50 đồng Tính lợi nhuận gộp cơng ty A4 Việt Nam khơng có lãi (giá nhập 40...
 • 14
 • 463
 • 0
TIỂU LUẬN: Khảo sát thực tế thực trạng của Nhà máy trong giai đoạn hiện nay và những năm gần đây về tổ chức quản lý tại Nhà máy thuốc lá Thăng Long ppt

TIỂU LUẬN: Khảo sát thực tế thực trạng của Nhà máy trong giai đoạn hiện nay và những năm gần đây về tổ chức quản lý tại Nhà máy thuốc lá Thăng Long ppt

Kinh tế - Thương mại

... máy đầu tàu Tổng công ty thuốc Việt nam Thành tích q trình phát triển cố gắng nỗ lực CBCNV Nhà máy Trong trình thực tập Nhà máy thuốc Thăng Long, khảo sát thực tế thực trạng Nhà máy giai đoạn năm ... thuốc lá, nhóm khảo sát vừa trực tiếp đến địa phương để xem xét, tìm hiểu khả thực tế việc khoanh vùng sản xuất nguyên liệu cho nhà máy Sau ngày làm việc say mê trách nhiệm, nhóm khảo sát thống đến ... công thực tế Phụ cấp trách nhiệm xác định: PCtni = (Lmindn  Số ngày làm việc thực tế tháng  Htn)/26 Trong đó: Pctni: phụ cấp trách nhiệm người i Htn : hệ số trách nhiệm Tiền lương thực tế mà...
 • 55
 • 914
 • 1
Khảo sát nội dung giảng dạy hành động ngôn từ trong các giáo trình dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ hiện nay

Khảo sát nội dung giảng dạy hành động ngôn từ trong các giáo trình dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ hiện nay

Văn học - Ngôn ngữ học

... ngơn từ giảng dạy ngoại ngữ Bên cạnh đó, luận văn có đóng góp định phƣơng pháp giảng dạy ngoại ngữ, góp phần cụ thể hóa phƣơng pháp giảng dạy ngoại ngữ nói chung phƣơng pháp giảng dạy tiếng Việt ... phƣơng pháp giảng dạy ngoại ngữ giới nay, lý thuyết hành động ngôn từ - sở phƣơng pháp dạy tiếng đại Chương 2: Khảo sát nội dung giảng dạy hành động ngôn từ giáo trình dạy tiếng Việt ngoại ngữ Luận ... giảng dạy hành động ngơn từ giáo trình dạy tiếng Việt nhƣ ngoại ngữ đƣợc sử dụng Chính lí này, lựa chọn đề tài luận văn Khảo sát nội dung giảng dạy hành động ngôn từ giáo trình dạy tiếng Việt...
 • 125
 • 790
 • 2
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông (qua khảo sát thực tế tại trường THPT diễn châu 5  huyện diễn châu  tỉnh nghệ an)

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông (qua khảo sát thực tế tại trường THPT diễn châu 5 huyện diễn châu tỉnh nghệ an)

Thạc sĩ - Cao học

... đn không phỡli l qu ^ trxnh tù nhi n mụ cã chn ý viỡc ®-a c«ng CNTT vụo hơ thèng gi, о dơc mét c,ch hiơu quSI lụ mét qu ò trxnh ph0c t1p, đa diụn, lian quan đến không ch0 vấn đề công nghụ Thực ... CNTT đ* góp phần thay đổi quan nim v ho1t động thực tiụn cna qu4 trxnh ®ỉi mii ph—ing ph4p d1y hâc tr-êng hâc SƯ dơng c«ngnghố th«ng tin nh- c«ng không phfi ch0 mang ý nghỹr đổi mil học Sệ dụngcông ... met с ch ryng, chŸnh x4c vp giao cho m4y thực hiửn Công nghử thông tin đem l1i hiửu quSI, chất 1-ợng cho ho1t âeng d1y học môn GDCD Cho đện phSIi nọi không met nghi ngê vơ vai trß to lin vp nh^-ng...
 • 145
 • 1,048
 • 2
LIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP CỦNG CỐ KHỐILIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC QUA KHẢO SÁT THỰC TẾ Ở HUYỆN CẨM GIÀNG TỈNH HẢI DƯƠNG

LIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP CỦNG CỐ KHỐILIÊN MINH CÔNG – NÔNG – TRÍ THỨC QUA KHẢO SÁT THỰC TẾ Ở HUYỆN CẨM GIÀNG TỈNH HẢI DƯƠNG

Kinh tế chính trị

... cơng – nơng – trí thức qua khảo sát thực tế huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương” Qua đó, tơi muốn tìm hiểu, hệ thống lí luận liên minh cơng - nơng - trí thức Đồng thời tìm hiểu thực trạng khối liên minh ... khác” Đảng Cộng sản Việt Nam cụ thể hoá quan điểm vào điều kiện nước ta thực qua giai đoạn cách mạng: - Trong Đại hội lần thứ II tháng năm 1951, Đảng rõ "Chính quyền nước Việt Nam dân chủ cộng hồ ... tế trở thành động lực nội thúc đẩy chủ thể kinh tế hoạt động sản xuất vật chất + Xác định cấu kinh tế gắn liền với nhu cầu kinh tế công nhân, nông dân, trí thức tồn xã hội Nội dung cấu kinh tế...
 • 31
 • 11,359
 • 42
KHẢO sát nội DUNG GIẢNG dạy HÀNH ĐỘNG NGÔN từ TRONG các GIÁO TRÌNH dạy TIẾNG VIỆT NHƯ một NGOẠI NGỮ HIỆN NAY

KHẢO sát nội DUNG GIẢNG dạy HÀNH ĐỘNG NGÔN từ TRONG các GIÁO TRÌNH dạy TIẾNG VIỆT NHƯ một NGOẠI NGỮ HIỆN NAY

Thạc sĩ - Cao học

... giảng dạy hành động ngơn từ giáo trình dạy tiếng Việt ngoại ngữ sử dụng Chính lí này, lựa chọn đề tài luận văn Khảo sát nội dung giảng dạy hành động ngôn từ giáo trình dạy tiếng Việt ngoại ngữ ... tiếng Việt giới thiệu giáo trình dạy tiếng Việt một ngoại ngữ lưu hành - Trong khuôn khổ luận văn này, tiến hành khảo sát hành động ngơn từ 13 giáo trình dạy tiếng Việt ngoại ngữ sử dụng sở dạy ... việc khảo sát hành động ngơn từ giáo trình dạy tiếng Việt ngoại ngữ, luận văn hướng tới mục đích tìm cách thức giảng dạy tiếng Việt ngoại ngữ từ góc nhìn tương đối mẻ hành động ngôn từ tiếng Việt...
 • 22
 • 646
 • 2
KHẢO SÁT THỰC TẾ TRẠM 110.15KV THỦ ĐỨC BẮC.DOC

KHẢO SÁT THỰC TẾ TRẠM 110.15KV THỦ ĐỨC BẮC.DOC

Điện - Điện tử - Viễn thông

... 110KV xuất điện áp U0 khác không I0 khác không Rơle tác động gởi tín hiệu cắt máy cắt 171(hoặc MC 172) 2.3/ R.50/51ABC : MCGG 82 (GEC) Rơle bảo vệ dòng chạm pha A,B,C không hướng Nguồn tín hiệu ... giải trừ để R.86 ngưng tác động cách nhấn nút reset R.86 ** III KHẢO SÁT RƠLE BẢO VỆ ĐƯỜNG DÂY : Bảo vệ đường dây phía 110 KV : Để thực bảo vệ cho đường dây 110KV, trạm Thủ Đức Bắc thiết kế loại ... đường dây phía 15 KV : Để thực bảo vệ cho đường dây 15KV, trạm Thủ Đức Bắc thiết kế loại bảo vệ sau: + Bảo vệ dòng chạm pha không hướng (50/51ABC) + Bảo vệ dòng chạm đất không hướng (50/51N) Toàn...
 • 29
 • 1,753
 • 5
Kế toán bán hàng và thanh toán tiền hàng – Khảo sát thực tế tại Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Nam Tiến .DOC

Kế toán bán hàng và thanh toán tiền hàng – Khảo sát thực tế tại Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Nam Tiến .DOC

Kế toán

... công cụ quản lý kinh tế phải thay đổi hoàn thiện cho phù hợp với tình hình Trong thời gian học tập trường thực tập Công ty TNHH Thương mại sản xuất Nam Tiến, qua tìm hiểu thực tế nhận thức tầm quan ... công tác bán hàng, em chọn đề tài: “ Kế toán bán hàng toán tiền hàng – Khảo sát thực tế Công ty TNHH Thương mại sản xuất Nam Tiến “ để làm báo cáo tốt nghiệp Với bảo tận tình giáo Trần Thị Thu ... sản xuất Nam Tiến 1/ Quá trình hình thành & phát triển Cơng ty TNHH Thương mại sản xuất Nam Tiến : 1.1 Lịch sử hình thành : Cơng ty TNHH Thương mại sản xuất Nam Tiến thành lập Việt Nam theo pháp...
 • 99
 • 7,257
 • 78
Khảo sát thực tế hệ thống rơle bảo vệ trạm biến áp 110/15KV Thủ Đức Bắc

Khảo sát thực tế hệ thống rơle bảo vệ trạm biến áp 110/15KV Thủ Đức Bắc

Kỹ thuật lập trình

... vận hành thực tế trạm III MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU : Vận dụng kiến thức học trường để áp dụng nghiên cứu thực tế Qua đó, thực tiễn để học hỏi tích lũy kiến thức nhằm phục vụ cho công tác chuyên môn ... dụng phương pháp quan sát tham khảo tài liệu * Kế hoạch nghiên cứu: Đề tài thực thời gian tuần Kế hoạch nghiên cứu nhóm sau : - Tuần : Soạn đề cương , thu thập tài liệu thực tế trạm - Tuần đến ... lệch qua rơle IR ≠ Tuy nhiên thực tế không đồng biến dòng điện trở nhánh không hoàn toàn nên làm việc bình thường dòng điện qua rơle có giá trò đònh Dòng điện gọi dòng không cân Ikcb Trong trường...
 • 32
 • 2,873
 • 11
KHẢO SÁT THỰC TẾ          TRẠM 110/15 KV THỦ ĐỨC BẮC

KHẢO SÁT THỰC TẾ TRẠM 110/15 KV THỦ ĐỨC BẮC

Điện - Điện tử

... 110KV xuất điện áp U0 khác không I0 khác không Rơle tác động gởi tín hiệu cắt máy cắt 171(hoặc MC 172) 2.3/ R.50/51ABC : MCGG 82 (GEC) Rơle bảo vệ dòng chạm pha A,B,C không hướng Nguồn tín hiệu ... giải trừ để R.86 ngưng tác động cách nhấn nút reset R.86 ** III KHẢO SÁT RƠLE BẢO VỆ ĐƯỜNG DÂY : Bảo vệ đường dây phía 110 KV : Để thực bảo vệ cho đường dây 110KV, trạm Thủ Đức Bắc thiết kế loại ... đường dây phía 15 KV : Để thực bảo vệ cho đường dây 15KV, trạm Thủ Đức Bắc thiết kế loại bảo vệ sau: + Bảo vệ dòng chạm pha không hướng (50/51ABC) + Bảo vệ dòng chạm đất không hướng (50/51N) Toàn...
 • 29
 • 1,114
 • 1
báo cáo khảo sát thực tế vè maritimebank.doc

báo cáo khảo sát thực tế vè maritimebank.doc

Tài chính - Ngân hàng

... thành lập Việt Nam (Giấy phép thành lập số 0001/NH-GP ngày 08/06/1991 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) , Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam tích cực tham gia vào cơng đổi kinh tế Việt Nam khẳng ... trường: Năm 2008 kinh tế Việt Nam bị tác động từ khó khăn kinh tế tồn cầu, nhiên kinh tế Việt Nam dự báo ổn định phát triển trung dài hạn Bên cạnh đó, nguồn đầu tư nước ngồi Việt Nam ngày tăng, kết ... hàng nước ngân hàng nước giai đoạn đầu kinh tế Việt Nam hội nhập kinh tế khu vực giới So với số ngân hàng thương mại cổ phần đánh giá có vị hàng đầu Việt Nam số tổng tài sản, tổng mức huy động vốn,...
 • 34
 • 6,954
 • 14
Nội dung khảo sát thực tế tại Trung tâm khai thác Bưu chính liên tỉnh khu vực 1.doc

Nội dung khảo sát thực tế tại Trung tâm khai thác Bưu chính liên tỉnh khu vực 1.doc

Quản trị kinh doanh

... pháp luật cho phép thực nhiệm vụ Tổng công ty giao 7) Thanh toan cước dịch vụ Bưu quốc tế Việt Nam với nước Điều phối, đối soát, cân đối toán chuyển tiền nước quốc tế Báo cáo thực tập tốt nghiệp ... chí, tuyết đường thư đơn vị phụ trách 21 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Học viện công nghệ BCVT – Khoa QTKD CHƯƠNG 2: NỘI DUNG KHẢO SÁT THỰC TẾ TẠI TRUNG TÂM KHAI THÁC BƯU CHÍNH LIÊN TỈNH KHU VỰC ... tổ chức thực chế độ bảo hiểm tài sản giải vấn đề liên quan - Xây dựng tổ chúc thực định mức kinh tế kĩ thuật nội (trừ định mức lao động) - Xây dựng tổ chức thực dự án đầu tư phê duyệt - Thực cung...
 • 82
 • 938
 • 3
Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả trong doanh nghiệp thương mại - Khảo sát thực tế tại công ty TNHH thương mại Vĩnh Long.DOC

Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả trong doanh nghiệp thương mại - Khảo sát thực tế tại công ty TNHH thương mại Vĩnh Long.DOC

Kế toán

... giá thực tế đích danh: Khi ta nhận biết giá thực tế thứ loại hàng hoá theo lần nhập kho định giá cho theo giá thực tế đích danh * Phơng pháp giá thực tế tồn đầu kỳ: Căn vào giá trị thực tế hàng ... hoá đơn mà hàng cha Tại Công ty không xảy trờng hợp thực tế kinh tế thị trờng việc nhập hàng hóa phải nhanh chóng, kịp thời Vì Công ty không sử dụng TK 151 Hàng mua đờng * Nhật ký chøng tõ sè ... định, đảm bảo tính trung thực, thống Trong kế toán sử dụng hai cách đánh giá hàng hoá: Đánh giá theo giá thực tế đánh giá theo giá hạch toán 1.1 Đánh giá theo giá thực tế: Trị giá hàng hoá mua...
 • 73
 • 755
 • 2

Xem thêm