0

hướng dẫn đọc, thảo luận văn bản trong sách giáo khoa địa lí 8, giúp phát huy tính tích cực nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh

43 1,204 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2015, 20:31

BẢN TÓM TẮT ĐỀ TÀI TÊN ĐỀ TÀI: Hướng dẫn đọc, thảo luận văn bản trong sách giáo khoa địa lí 8, giúp phát huy tính tích cực nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh Họ và tên tác giả: Trần Thị Tuyết Hồng – Võ Thị Hạnh. Đơn vị công tác: Trường THCS Bàu Năng 1. Lý do chọn đề tài: Do sự chuyển biến về dạy và học tích cực của giáo viên và học sinh còn chậm chuyển biến, cách tổ chức tiết dạy trên lớp không gây hứng thú cho HS rất nhiều giáo viên khai thác SGK còn đơn điệu, hướng dẫn học sinh đọc và thảo luận văn bản trong SGK Địa lí quá sơ sài đã gây ảnh hưởng không nhỏ đối với chất lượng dạy học, đồng thời hạn chế việc phát triển trí tuệ của học sinh khi học môn Địa lí; từ đó việc dạy và học Địa lí không chỉ trở thành gánh nặng của thầy và trò mà để lại sự nhàm chán, học sinh không thích học bộ môn. Dạy và học như trên sẽ không đáp ứng được những yêu cầu của xã hội, của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, không phát huy tính tích cực trong học tập, hạn chế chất lượng học tập bộ môn. 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Thời gian thực hiện từ đầu năm học 2010- 2011 - Đối tượng: + Đối với giáo viên tập trung vào hai vấn đề: hướng dẫn đọc, hướng dẫn đọc và thảo luận các loại văn bản trong SGK Địa lí 8 giúp phát huy tính tích cực nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh. + Đối với học sinh phải khai thác các loại văn bản trong SGK Địa lí 8 .như thế nào để phát huy tính tích cực học tập và nâng cao chất lượng học tập bộ môn. + Phạm vi nghiên cứu được giáo viên tập trung vào kiến thức phần Địa lí Việt Nam lớp 8 và tác động trên lớp 8A1 của trường THCS Bàu Năng. - Phương pháp nghiên cứu: + Nghiên cứu lí thuyết: các văn bản, quan điểm giáo dục của Đảng; sách tham khảo . 1 + Điều tra, khảo sát: qua tiết dự giờ, chuyên đề và thăm dò lấy ý kiến từ các giáo viên dạy Địa lí ở đơn vị bạn và thực nghiệm trên hai lớp 8A1 ( trước và sau tác động ) 3. Đề tài đưa ra các giải pháp: - Sử dụng văn bản trong SGK để dạy học là một việc làm thường xuyên, có tính chất “ truyền thống” trong dạy học địa lí; song sử dụng như thế nào để mang lại hiệu quả cao trong học tập và phát huy được tính tích cực của học sinh? - Tổ chức các hoạt động đọc và thảo luận văn bản như thế nào để mang lại hiệu quả cao trong học tập và phát huy được tính tích cực của học sinh? 4. Hiệu quả áp dụng: - Học sinh biết cách sử dụng các văn bản trong SGK Địa lí phát huy tính tích cực học tập - Chất lượng bộ môn nâng cao sau tác động 5. Phạm vi áp dụng: Tiếp tục thực hiện trong năm học này và rộng rãi cho các khối lớp trong nhà trường và cả các đơn vị khác trong huyện. Bàu Năng, ngày tháng năm 2011 Người thực hiện Trần Thị Tuyết Hồng Võ Thị Hạnh TÊN ĐỀ TÀI HƯỚNG DẪN ĐỌC, THẢO LUẬN VĂN BẢNTRONG SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA LÍ 8 GIÚP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài: Từ những năm 90 của thế kỉ XX, cùng với việc đổi mới về mục tiêu, chương trình, sách giáo khoa (SGK) Địa lí THCS theo những định hướng của cải cách giáo 2 dục thì việc đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) Địa lí cũng được chú trọng. Tuy nhiên cho đến nay việc đổi mới PPDH bộ môn diễn ra vẫn còn rất chậm, chưa đáp ứng được mục tiêu giáo dục. Có thể nêu một số nét về bức tranh chung trong việc dạy học Địa lí hiện nay như sau: đa số giáo viên truyền thụ kiến thức theo kiểu thuyết trình xen kẽ hỏi đáp, nặng về thông báo giảng giải, nhẹ về phát huy tính tích cực và phát triển tư duy học sinh (HS), HS thụ động tiếp thu kiến thức; hình thức tổ chức dạy học còn đơn điệu, dạy theo lớp là chủ yếu, nếu có hoạt động nhóm thì hầu như không hiệu quả; khai thác các phương tiện dạy học ( PTDH ) đặc biệt là sách giáo khoa ( SGK ) rất hạn chế; hay việc tạo động cơ học tập đúng đắn cho HS và thực hiện các hình thức khen thưởng động viên đối với người học không được quan tâm một cách thích đáng Nhìn chung, giờ Địa lí chưa mang lại nhiều hứng thú cho HS tuy rằng trong nhà trường đã xuất hiện ngày càng nhiều tiết dạy tốt của các giáo viên ( GV ) giỏi, theo hướng tổ chức cho HS hoạt động, tự chiếm lĩnh tri thức. Có thể nói, rất nhiều GV khai thác SGK còn đơn điệu, hướng dẫn HS sử dụng SGK quá sơ sài đã gây ảnh hưởng không nhỏ đối với chất lượng dạy học, đồng thời hạn chế việc phát triển trí tuệ của HS khi học môn Địa lí; từ đó việc dạy và học Địa lí trở thành gánh nặng của cả thầy và trò. Cách dạy và học như trên không thể đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển xã hội, đòi hỏi của công cuộc đổi mới đất nước. Vì vậy, GV phải có giải pháp hướng dẫn HS khai thác SGK như thế nào có hiệu quả đặc biệt là khai thác các loại văn bản, đó là một trong những vấn đề quan trọng mà GV phải thực hiện để phát huy tính tích cực nhằm nâng cao chất lượng học tập của HS trong bộ môn Địa lí. 2. Mục đích nghiên cứu: Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học cần chú trọng rèn luyện phương pháp học tập phát huy năng lực tự học của học sinh để thực hiện được vấn đề trên, giáo viên không chỉ đơn thuần truyền đạt tri thức mà còn phải tìm ra các giải pháp hướng dẫn HS biết đọc và thảo luận văn bản trong SGK Địa lí 8, giúp phát huy tính tích cực học tập nhằm nâng cao kết quả bộ môn. 3. Đối tượng nghiên cứu: 3 Đối với giáo viên tập trung vào hai vấn đề: - Thứ nhất, hướng dẫn đọc các loại văn bản trong SGK Địa lí 8 để phát huy tính tích cực nhằm nâng cao chất lượng học tập của HS. - Thứ hai, hướng dẫn đọc và thảo luận các loại văn bản trong SGK Địa lí 8 giúp phát huy tính tích cực nhằm nâng cao chất lượng học tập của HS. Đối với học sinh phải biết khai thác các loại văn bản trong SGK Địa lí 8. Như thế nào để phát huy tính chủ động nâng cao hiệu quả trong học tập. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào hướng dẫn HS đọc, thảo luận các văn bản trong sách giáo khoa phần Địa lí Việt Nam lớp 8 và tác động trên lớp 8A1, 8A4 của trường THCS Bàu Năng. 4. Phương pháp nghiên cứu: Ý tưởng về nghiên cứu đề tài này đã xuất hiện trong chúng tôi từ rất lâu.Trong một thời gian chuẩn bị ngay vào đầu năm học 2010-201 chúng tôi đã thực nghiệm đề tài vào dạy và học Địa lí 8 đi sâu vào phần Địa lí Việt Nam, với một số phương pháp như sau: a) Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Sưu tầm tài liệu có liên quan, đó là các văn bản về quan điểm giáo dục, đường lối phát triển giáo dục của Đảng, Nhà nước, các tài liệu chuyên môn như hướng dẫn chuẩn kiến thức- kĩ năng, sách tham khảo, sách giáo khoa… là cơ sở lí luận trong quá trình nghiên cứu. ( GV +PHT ) b) Phương pháp điều tra, khảo sát: - Thông qua các tiết dự giờ các giáo viên trong đơn vị và trường bạn để tìm hiểu các giáo viên hướng dẫn học sinh đọc và thảo luận văn bản như thế nào? các phương pháp, hệ thống câu hỏi hướng dẫn học sinh khai thác văn bản có minh chứng cho chuẩn kiên thức – kĩ năng, có phát huy tính tích cực trong giờ học địa lí không? Có nâng cao chất lượng bộ môn không? ( GV + PHT ) - Ngoài ra còn điều tra, khảo sát bằng các phiếu câu hỏi, lấy ý kiến trên diện rộng ở các đơn vị bạn cụ thể các phiếu sau: 4 + Phiếu thăm dò ý kiến của giáo viên Địa lí ( bài T- test ) cách sử dụng các văn bản có hiệu quả trong dạy và học Địa lí. ( Mẫu số 1) ( PHT ) + Phiếu thăm dò ý kiến của giáo viên Địa lí cần hướng dẫn HS đọc và thảo luận các văn bản trong sách giáo khoa Địa lí 8 như thế nào giúp phát huy tính tích cực nhằm nâng cao chất lượng học tập của HS.( Mẫu số 2) ( PHT ) c) Trên cơ sở những quan sát, điều tra, giáo viên tiến hành phương pháp thực nghiệm trên lớp 8A1 kiểm tra đánh giá việc thực hiện, so sánh đối chiếu kết quả chưa áp dụng giải pháp và khi đã áp dụng giải pháp.( trước tác động và sau tác động ) ( GV + PHT ) 5. Giả thuyết khoa học: Vấn đề hướng dẫn HS đọc và thảo luận văn bản trong SGK Địa lí 8 có không nhiều bài viết về đề tài này, được trình bày trong các tài liệu bồi dưỡng GV như: Tài kiệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS chu kì III ( 2004-2007 ) môn Địa lí của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các tài liệu trên chủ yếu bàn về hướng dẫn HS đọc, thảo luận văn bản trong SGK Địa lí như thế nào nói chung mà chưa đi sâu vào tính hiệu quả. Như vậy, hướng dẫn đọc và thảo luận văn bản trong SGK Địa lí 8 có phát huy được tính tích cực, nâng cao chất lượng học tập của HS không? Chúng tôi muốn có một đề tài cụ thể hơn, một kết quả thiết thực hơn thông qua các giải pháp và khẳng định rằng: hướng dẫn đọc và thảo luận văn bản trong SGK Địa lí 8 sẽ phát huy được tính tích cực, nâng cao chất lượng học tập của HS. 5 II. NỘI DUNG 1. Cơ sở lí luận: a) Các văn bản chỉ đạo của cấp trên: Việc đổi mới toàn diện quá trình giáo dục, trong đó có đổi mới PPDH đã được khẳng định ở những văn bản của Đảng và Nhà nước, cụ thể: - Nghị quyết TW 2 ( khóa VII ) nêu rõ: “ Đổi mới phương pháp giáo dục và đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào trong quá trình dạy học, bảo đảm điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho HS…” - Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 ( Ban hành kèm theo Quyết định số 201/2001/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ ), ở mục 5.2 ghi rõ: “ Đổi mới và hiện đại hóa phương pháp dạy học. Chuyển từ việc truyền thụ tri thức thụ động, thầy giảng, trò ghi sang hướng dẫn người học chủ động tư duy trong quá trình tiếp cận tri thức; dạy cho người học phương pháp tự học, tự thu nhận thông tin một cách có hệ thống và có tư duy phân tích, tổng hợp; phát triển năng lực của mỗi cá nhân; tăng cường tính chủ động, tính tự chủ của HS trong quá trình học tập…” b) Các quan niệm khác về giáo dục: Các loại văn bản trong sách giáo khoa Địa lí gồm có: bài đọc chính, bài đọc thêm, các hướng dẫn hoạt động hay thực hành kĩ năng. Mỗi loại văn bản có vai trò và chức năng khác nhau. Bài đọc chính, đây là loại văn bản chiếm tỉ lệ nhiều nhất trong hệ thống kênh chữ trong SGK. Bài đọc chính hợp với các phần phụ trợ thuộc kênh chữ ( bài đọc thêm, bảng thống kê, hệ thống câu hỏi, bài tập và thực hành ), cũng như phần hình ( hình vẽ, tranh ảnh, bản đồ, biểu đồ ) tạo thành bài học hoàn chỉnh. Bài đọc chính có chức năng là một trong những nguồn cung cấp thông tin chính của bài học, là 6 một trong những cơ sở đáng tin cậy để GV xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp. Thông qua việc đọc, thảo luận bài đọc chính, HS không chỉ có được những kiến thức cần thiết của bài học mà còn phát triển khả năng đọc hiểu, phân tích, tổng hợp, trao đổi thông tin từ kênh chữ, học cách diễn đạt thông tin bằng kênh chữ. Bài đọc thêm thường được sắp xếp ở sau bài học chính, có nhiệm vụ hổ trợ cho bài học chính, làm tăng tính hấp dẫn của các bài học địa lí. Trong SGK Địa lí, bài đọc thêm có các chức năng sau: Thứ nhất, cung cấp biểu tượng, giúp HS hình thành khái niệm địa lí tương ứng trong bài học chính, Ví dụ bài đọc thêm trang 91 SGK Địa lí 8: Vùng biển chủ quyền của nước Việt Nam, giúp cho việc hình thành khái niệm về các bộ phận của biển Việt Nam, Thứ hai, bổ sung, mở rộng kiến thức cho bài học chính như bài đọc thêm: Gió Tây khô nóng ở nước ta trang 113 SGK Địa lí 8, có tác dụng giúp HS hiểu thêm về hiện tượng phơn ở nước ta. Thứ ba, thông qua việc đọc các bài đọc thêm, HS không chỉ có thêm một số kiến thức cụ thể, sinh động về một số sự vật, hiện tượng địa lí mà còn phát triển trí tưởng tượng, lòng ham hiểu biết khoa học Các hướng dẫn hoạt động hay thực hành kĩ năng, loại văn bản này có chức năng hướng dẫn HS tiến hành các hoạt động học tập cụ thể như quan sát hình nào, làm những gì… trong quá trình học tập. Vì vậy, loại văn bản này có vai trò lớn trong việc định hướng cho GV về phương pháp dạy học, hướng dẫn HS cách học, trên cơ sở đó mà hình thành, rèn luyện kĩ năng và phương pháp học tập bộ môn. 2. Cơ sở thực tiễn: a) Thực trạng của việc dạy và học Địa lí ở đơn vị và các trường khác trong huyện hiện nay: Qua quá trình trực tiếp giảng dạy, dự giờ đồng nghiệp, thăm dò khảo sát các đơn vị bạn, chúng tôi nhận thấy những vấn đề sau: 7 - Hoạt động dạy và học chưa thật sự đổi mới vì trong giảng dạy vẫn còn một số giáo viên thực hiện một số tiết hoặc một số đoạn trong bài dạy còn lấy hoạt động dạy làm trung tâm, đôi lúc giáo viên giảng học sinh nghe, giáo viên ghi bảng – học sinh chép vào vở, học sinh thụ động tiếp thu kiến thức. - Các phương tiện dạy học chưa thật sự được xem là nội dung để khai thác kiến thức cơ bản của bài học, mà đôi lúc giáo viên còn dùng phương tiện dạy học để minh họa cho tiết dạy, bởi vì giáo viên thường sợ cho học sinh khai thác sẽ làm mất thời gian không hoàn thành được bài dạy trong tiết theo thời gian. Đây chính là hạn chế mà giáo viên còn mắc phải khi thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng dạy học tích cực. Từ hạn chế trên dẫn tới một số học sinh chưa biết đọc và thảo luận văn bản trong SGK như thế nào để tìm ra kiến thức kĩ năng bài học. - Thường các câu hỏi GV đưa ra còn đơn giản chưa kích thích sự tư duy sáng tạo của HS hay chưa tạo ra tình huống có vấn đề cho HS động não. - Bộ môn địa lí chưa có chuyên đề riêng về “hướng dẫn học sinh đọc, thảo luận văn bản trong sách giáo khoa” có chăng thì cũng tổ chức chuyên đề chung với nhóm tổ bộ môn Sử - Địa –Anh. b) Sự cần thiết của giải pháp: Việc hướng dẫn đọc và thảo luận văn bản trong SGK Địa lí 8 có nhiều ưu điểm: Về HS: biết rõ yêu cầu, mục đích của bài học về chuẩn KT-KN và các thao tác tư duy. Biết dành thời gian thích đáng để tự làm việc với SGK và nhạy bén hơn trong các hoạt động. Biết cách đọc và thảo luận các văn bản, làm việc hợp tác, ví dụ:tìm hiểu đặc điểm khí hậu và hải văn của biển ( Bài 24, mục 1b, Địa lí 8 ), HS chuẩn bị ở nhà đọc nội dung SGK mục 1b kết hợp với các phần phụ trợ là hình 24.2 và hình 24.3, đấy là cách đọc truyền thống. Ngoài ra, HS còn phải biết phát hiện ra những kiến thức chưa rõ cần phải giải quyết như: Tại sao mưa trên biển lại ít hơn trên đất liền? Thế nào là vùng nước trồi, vùng nước chìm? Các câu hỏi này HS có thể tự giải thích hoặc trao đổi với các bạn. Như thế việc đọc văn bản mới có hiệu quả. Về giáo viên: hạn chế giải thích, thuyết trình, minh họa, hạn chế các câu hỏi vụn vặt mà sẽ tập hợp các câu hỏi thành những gơi ý hướng dẫn HS giải quyết vấn đề 8 trọn vẹn, Ví dụ: để tìm hiểu về đặc điểm lãnh thổ ( Bài 23, mục 2 Địa lí 8), GV yêu cầu HS đọc mục 2 SGK. GV không nên đưa ra những câu hỏi như: Phần đất liền nước ta kéo dài bao nhiêu km? Đường bờ biển có hình gì dài bao nhiêu km? vì những kiến thức ấy chỉ nhìn vào SGK là trả lời được. Như vậy, GV phải làm thế nào? Chỉ một câu hỏi: Lãnh thổ nước ta có đặc điểm gì và hình dạng lãnh thổ có ảnh hưởng gì tới các điều kiện tự nhiên và hoạt động giao thông vận tải?, HS sẽ phải phát huy các thao tác tư duy, tổng hợp và sắp xếp kiến thức một cách hoàn chỉnh. Bên cạnh đó còn giúp GV chọn PPDH phù hợp, phát huy được các kĩ thuật dạy học tích cực: kĩ thuật XYZ, kĩ thuật trình bày 1 phút…đây là những kĩ thuật day học nhất thiết phải rèn cho HS trong dạy và học Địa lí. 3. Nội dung vấn đề: a) Hướng dẫn đọc và thảo luận văn bản trong SGK Địa lí 8 ( phần Địa lí Việt Nam ) như thế nào giúp phát huy tính tích cực nhằm nâng cao chất lượng học tập của HS? Nhiều tiết dạy mẫu, tiết minh họa chuyên đề, tiết hội giảng… đều được giáo viên quan tâm trong việc chọn phương pháp và các phương tiện dạy học tích cực. Tuy nhiên các tiết dạy ấy mặt tồn tại được rút kinh nghiệm nhiều nhất là học sinh chưa tích cực hoạt động: chưa biết sử dụng SGK, đọc các văn bản nhưng không khai thác được kiến thức, kĩ năng từ văn bản ấy nên hiệu quả dạy và học còn hạn chế. Có bao giờ giáo viên nghĩ rằng việc HS không biết sử dung văn bản hay chỉ yêu cầu HS đọc được văn bản là đủ, hoặc các hoạt động nhóm trên lớp không cần đọc các văn bản trong SGK, các tiết dạy như thế vẫn phát huy tính độc lập, tích cực ở học sinh và không ảnh hưởng gì đến chất lượng học tập của HS.Chưa hẳn là như thế. Những năm gần đây, phương pháp giảng dạy Địa lí tuy đã có một số cải tiến nhằm phát huy tính tích cực của học sinh bằng cách tăng cường các hoạt động của HS trên lớp, kể cả ở nhà.Việc chuẩn bị bài ở nhà được GV dành thời gian thích đáng với rất nhiều câu hỏi bài tập, kĩ năng: đọc đoạn nào, chú ý nội dung gì?. Trên lớp, GV chú ý phát triển tư duy trong quá trình giảng bài mới, chẳng hạn trước khi thảo luận , HS phải đọc văn bản cá nhân, tự trao đổi rồi mới tiến hành nhóm, nhưng 9 những việc làm đó cũng vẫn chỉ hạn chế trong phạm vi những kiến thức sẵn có trong văn bản Tuy nhiên, quá trình HS tiếp thu thụ động đã giảm đi nhiều. Thực hiện các giải pháp để hướng dẫn HS đọc và thảo luận văn bản trong SGK Địa lí 8 ( phần Địa lí Việt Nam ) sẽ mang lại hiệu quả cao trong giảng dạy và học tập. Nhiệm vụ chủ yếu của giáo viên là trở thành người thiết kế các giải pháp thực hiện cho việc học tích cực của học sinh trong bối cảnh cụ thể. Nhiệm vụ truyền thống của giáo viên trước đây là chuyển giao thông tin, nay được điều chỉnh và mở rộng thành một nhiệm vụ tạo ra các điều kiện học tập và hổ trợ quá trình học tập của học sinh, thông qua đó người học xây dựng mối liên hệ giữa thông tin mới và những kiến thức kĩ năng sẵn có. Điều này có thể đạt được thông qua các phương pháp dạy học và các hoạt động học tập khác nhau, trong đó có nhiệm vụ hướng dẫn đọc và thảo luận văn bản trong SGK Địa lí 8. Hiện nay, những hạn chế trong đọc vả thảo luận các văn bản trong SGK Địa lí là: - Học sinh chưa được trang bị đầy đủ những kĩ năng cần thiết để tự mình biết khai thác các nguồn tri thức từ các loại văn bản trong SGK Địa lí. - Học sinh khai thác sách giáo khoa còn nặng về luợng kiến thức có sẵn. - Phương tiện, các trang thiết bị phục vụ dạy, học còn hạn chế. - Một số giáo viên còn quen cách dạy truyền thống, tự mình làm nốt công việc của HS đó là chủ động truyền đạt kiến thức… Vấn đề đặt ra: Trong điều kiện hiện nay, với những hạn chế trên để hướng dẫn đọc và thảo luận văn bản trong SGK Địa lí 8 (phần Địa lí kinh tế việt Nam) có hiệu quả, phát huy tính tích cực và nâng cao chất lượng bộ môn cần tập trung vào: - Sử dụng văn bản trong SGK để dạy học là một việc làm thường xuyên, có tính chất “truyền thống” trong dạy học Địa lí; song sử dụng như thế nào để mang lại hiệu quả cao trong học tập và phát huy được tính tích cực của HS? - Tổ chức các hoạt động đọc và thảo luận văn bản như thế nào để mang lại hiệu quả cao trong học tập giúp phát huy được tính tích cực nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh? 10 [...]... năm học. chỉ đạo tổ chun mơn mở chun đề về hướng dẫn học sinh đọc, thảo luận văn bản trong sách giáo khoa mơn địa lí b) Giải quyết vấn đề đặt ra: Trong q trình giảng dạy, chúng tơi đã có những kinh nghiệm trong việc hướng dẫn cho HS đọc và thảo luận văn bản: * Hướng dẫn sử dụng các loại văn bản trong SGK Địa lí 8 ( phần Địa lí Việt Nam) - Hướng dẫn HS sử dụng bài học chính: u cầu đối với bài học chính... khi hướng dẫn HS đọc, thảo luận văn bản trong SGK địa lí 8 đã giúp phát huy tính tích cực nhằm nâng cao chất lượng học tập của HS một cách rõ rệt III KẾT LUẬN 1 Bài học kinh nghiệm: Qua việc thăm lớp, dự giờ khảo sát trước tác động HS khai thác các văn bản chỉ dừng lại ở hoạt động đọc lướt qua, chưa xem đó là hoạt động cần thiết Trên lớp HS thụ động, GV chủ động cung cấp kiến thức, chất lượng học tập. .. hành thảo luận Kết thúc q trình thảo luận nhóm/ lớp cần có những kết luận cần thiết về nội dung học tập thơng qua đọc và thảo luận văn bản Những kết luận này có thể là đề cương cùa bản báo cáo, những ý chính của bài hoặc đoạn văn bản, các sơ đồ, biểu bảng, tranh vẽ… thể hiện nội dung học tập có trong văn bản tùy theo u cầu, nhiệm vụ được giao khi đọc và thảo luận văn bản Khi hướng dẫn HS đọc và thảo luận. .. hoạt động, tính tự tin trong học tập và cuốc sống, nói khác đi là hình thành kĩ năng sống thơng qua mơn Địa lí Tuy nhiên, nếu việc tổ chức đọc và thảo luận văn bản khơng tốt sẽ khơng phát huy được tính tích cực của tất cả HS trong nhóm/lớp hoặc HS chỉ đọc lại các nội dung của văn 15 bản mà khơng có sự suy nghĩ, tìm hiểu bản chất của nội dung học tập có trong văn bản Đây là một vấn đề mà bản thân đã... thực nghiệm thấy được tính tích cực học tập của học sinh dần được nâng lên từ đọc lướt qua văn bản, đọc để tìm tòi kiến thức, đền đọc và thảo luận văn bản mặc dù chuyển biến còn chậm Nên đề tài này áp dụng được rộng rãi ở tất cả các khối lớp tại đơn vị và các đơn vị khác trong tồn huy n 3 Hướng nghiên cứu đề tài tiếp theo: Hiện nay, hướng dẫn đọc, thảo luận các văn bản trong SGK Địa lí chưa được thực hiện... hướng dẫn các hoạt động mang tính thực hành k Đưa ra các câu hỏi, bài tập u cầu HS tìm kiến thức từ bài đọc chính, bài đọc thêm Các ý đúng là a, d, e, k, Thị Trấn, ngày tháng 3 năm 2011 Giáo viên 34 Lục Kiều Hương MẪU SỐ 2: PHIẾU THĂM DỊ Ý KIẾN GIÁO VIÊN ĐỊA LÍ ( Cần hướng dẫn HS đọc và thảo luận các văn bản như thế nào để phát huy tính tích cực, nâng chất lượng học tập của HS trong dạy và học Địa lí. .. thay đổi phương pháp dạy học đều tay thì hướng dẫn đọc, thảo luận văn bản trong SGK Địa lísẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho việc góp phần hình thành, phát triển các năng lực hành động, năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh, hiệu quả bộ mơn sẽ được khẳng định Với ý nghĩa đó thì “ Hướng dẫn đọc, thảo luận văn bản trong SGK Địa lí 9” là hướng nghiên cứu cho năm học sau PHỤ LỤC GIÁO ÁN MINH HỌA: 26 ĐẶC... cao Đề tài này sẽ hạn chế những tồn tại trên bằng các giải pháp được đưa ra, đồng thời rút ra được cần hướng dẫn HS đọc và thảo luận các văn bản như thế nào để phát huy tính tích cực của HS và nâng cao kết quả học tập bộ mơn: - GV khơng nên tập trung vào việc giảng giải các nội dung đã có trong văn bản mà nên đưa ra những u cầu buộc HS phải đọc, nghiên cứu kĩ các văn bản để tìm kiến thức địa lí ở trong. .. giáo viên : Nguyễn Thị Kim Lan 2 Đơn vị: Trường THCS Suối Đá 35 3 Nội dung khảo sát: Theo bạn cần hướng dẫn HS đọc và thảo luận các văn bản như thế nào để phát huy tính tích cực của HS và nâng cao chất lượng bộ mơn? Có các ý kiến sau: - GV khơng nên tập trung vào việc giảng giải các nội dung đã có trong văn bản mà nên đưa ra những u cầu buộc HS phải đọc, nghiên cứu kĩ các văn bản để tìm kiến thức địa. .. kĩ thuật dạy học tích cực cho từng hoạt dộng, tạo điều kiện cho tất cả HS tham gia 2 Hướng phổ biến và áp dụng đề tài: Học sinh dù là đối tượng nào, lớp nào giáo viên cũng phải hướng dẫn đọc và thảo luận văn bản trong SGK Địa lí Tuy mức độ áp dụng sẽ có khác nhau tuỳ theo khối lớp, nhưng đây là phương pháp dạy học thu hút tồn bộ lớp tham gia, phát huy 25 được tính tích cực độc lập ở học sinh Qua thời . BẢN TÓM TẮT ĐỀ TÀI TÊN ĐỀ TÀI: Hướng dẫn đọc, thảo luận văn bản trong sách giáo khoa địa lí 8, giúp phát huy tính tích cực nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh Họ và tên. nhất, hướng dẫn đọc các loại văn bản trong SGK Địa lí 8 để phát huy tính tích cực nhằm nâng cao chất lượng học tập của HS. - Thứ hai, hướng dẫn đọc và thảo luận các loại văn bản trong SGK Địa lí. nâng cao chất lượng học tập của học sinh. + Đối với học sinh phải khai thác các loại văn bản trong SGK Địa lí 8 .như thế nào để phát huy tính tích cực học tập và nâng cao chất lượng học tập bộ
- Xem thêm -

Xem thêm: hướng dẫn đọc, thảo luận văn bản trong sách giáo khoa địa lí 8, giúp phát huy tính tích cực nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh, hướng dẫn đọc, thảo luận văn bản trong sách giáo khoa địa lí 8, giúp phát huy tính tích cực nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan