0

SKKN: VẬN DỤNG MỘT SỐ KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC SINH TRONG GIẢNG ĐỊA LÍ 7

23 4,569 33

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2014, 20:13

với giáo viên ở nhiều trường, nhiều địa phương thì các kỹ thuật dạy học tích cực vẫn là vấn đề khá mới mẻ, việc vận dụng vào thực tiễn chưa thật thường xuyên, nhiều nơi còn mang tính hình thức... Riêng đối với trường THCS Cẩm Ngọc, việc ứng dụng các kỹ thuật dạy học còn khá khiêm tốn, một phần do trang bị của giáo viên về kỹ thuật dạy học còn hạn chế, phần vì điều kiện cơ sở vật chất, khả năng của học sinh...Từ thực tế trên, tôi mạnh dạn thực hiện đề tài Vận dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực để nâng cao chất lượng học sinh trong giảng dạy địa lí 7 với hy vọng cùng chia sẻ kinh nghiệm, hiểu biết về kỹ thuật dạy học với đồng nghiệp, đồng thời cùng nhau vận dụng vào thực tiễn dạy học để nâng cao chất lượng môn địa lí. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ PHÒNG GD&ĐT CẨM THỦY SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI VẬN DỤNG MỘT SỐ KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC SINH TRONG GIẢNG ĐỊA LÍ 7 Người thực hiện: Phạm Thị Phương Hoàn Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường THCS Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy SKKN thuộc lĩnh mực (môn): Địa lý THANH HOÁ NĂM 2013 PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Giáo dục là nền tảng của xã hội, là cơ sở tiền đề để quyết định sự phồn vinh của đất nước. Giáo dục cung cấp những hiểu biết về kho tàng tri thức của nhân loại cho biết bao thế hệ, giúp cho các em những hiểu biết cơ bản cần thiết về khoa học và cuộc sống. Mặt khác giáo dục còn góp phần hình thành và bồi dưỡng nhân cách tốt đẹp cho học sinh Vậy để giáo dục có hiệu quả và đạt chất lượng cao, trong quá trình giảng dạy chúng ta cần thiết phải đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học, trong đó đổi mới phương pháp nhằm phát huy tích tích cực của học sinh là vấn đề quan trọng. Định hướng đổi mới phương pháp dạy và học được xác định trong nghị quyết Trung ương 4 khóa VII(1-93), nghị quyết Trung ương 2 khóa VII (12- 1996), được thể chế hóa trong Luật Giáo dục (2005), trong chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đăc biệt chỉ thị số 14(4-1999). Luật Giáo dục, điều 28.2, đã ghi “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”. Hè năm 2012, Giáo viên đã được tập huấn chuyên đề về một số phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực nằm trong dự án Việt - Bỉ. Tuy nhiên, việc vận dụng các kỹ thuật dạy học trong môn địa lí không phải là vấn đề đơn giản, nó phụ thuộc khá nhiều vào yếu tố khách quan như cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, trình độ học sinh vì vậy, với giáo viên ở nhiều trường, nhiều địa phương thì các kỹ thuật dạy học tích cực vẫn là vấn đề khá mới mẻ, việc vận dụng vào thực tiễn chưa thật thường xuyên, nhiều nơi còn mang tính hình thức Riêng đối với trường THCS Cẩm Ngọc, việc ứng dụng các kỹ thuật dạy học còn khá khiêm tốn, một phần do trang bị của giáo viên về kỹ thuật dạy học còn hạn chế, phần vì điều kiện cơ sở vật chất, khả năng của học sinh Từ thực tế trên, tôi mạnh dạn thực hiện đề tài "Vận dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực để nâng cao chất lượng học sinh trong giảng dạy địa lí 7" với hy vọng cùng chia sẻ kinh nghiệm, hiểu biết về kỹ thuật dạy học với đồng nghiệp, đồng thời cùng nhau vận dụng vào thực tiễn dạy học để nâng cao chất lượng môn địa lí. Phần II: NỘI DUNG Phạm Thị Phương Hoàn – THCS Cẩm Ngọc 2 I. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI. 1. Phương pháp dạy học Phương pháp dạy học là cách thức tương tác giữa giáo viên và học sinh trong phạm trù hoạt động dạy và học nhằm mục đích giáo dục và trau dồi học vấn cho thế hệ trẻ. Phương pháp dạy học theo quan niệm hiện nay là cách thức hướng dẫn và chỉ đạo của giáo viên nhằm tổ chức họat động nhận thức và hoạt động thực hành của học sinh, dẫn tới việc học sinh lĩnh hội vững chắc nội dung học vấn, hình thành thế giới quan và phát triển năng lực nhận thức. Theo quan điểm này thì dạy học chính là quá trình tổ chức cho học sinh lĩnh hội tri thức. Vai trò của học sinh trong quá trình dạy học là quá trình chủ động. Như vậy việc dạy học theo những phương pháp dạy học tích cực là vấn đề thật cần thiết. 2. Kĩ thuật dạy học Kỹ thuật dạy học là biện pháp, cách thức tiến hành các hoạt động dạy học dựa vào các phương tiện thiết bị nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả giảng dạy và giáo dưỡng hay có thể nói cách khác đó là cách thức hoạt động dạy học, tổ chức hoạt động giáo dưỡng để bảo đảm hiệu quả, chất lượng giảng dạy. Các kỹ thuật dạy học chưa phải là các phương pháp dạy học độc lập, chúng là những thành phần của phương pháp dạy học. Kỹ thuật dạy học là đơn vị nhỏ nhất của phương pháp dạy học. Trong mỗi phương pháp dạy học có nhiều kỹ thuật dạy học khác nhau, kỹ thuật dạy học khác với phương pháp dạy học. Tuy nhiên, vì đều là cách thức hành động của giáo viên và học sinh, nên kỹ thuật dạy học và phương pháp dạy học có những điểm tương tự nhau, khó phân biệt rõ ràng. Năng lực sử dụng các kỹ thuật dạy học khác nhau trong từng giáo viên và nó được xem là rất quan trọng đối với người đứng lớp, nhất là trong bối cảnh đổi mới phương pháp dạy học hiện nay ở trường phổ thông. Rèn luyện để nâng cao năng lực này là một nhiệm vụ, một vấn đề thật cần thiết của mỗi giáo viên, nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học ở nhà trường. Kỹ thuật dạy học tích cực là những kỹ thuật dạy học có ý nghĩa đặc biệt trong việc phát huy sự tham gia tích cực của học sinh vào quá trình dạy học, kích thích tư duy, sự sáng tạo và sự cộng tác làm việc của học sinh. Có rất nhiều kỹ thuật dạy học khác nhau mà người giáo viên có thể sử dụng trong quá trình giảng dạy để phát huy tính tích cực của học sinh. Và trong đề tài này chỉ mới đề cập đến một số kỹ thuật dạy học tích cực thường xuyên sử dụng trong giảng dạy địa lí 7. Bao gồm các kỹ thuật: kỹ thuật đặt câu hỏi, kỹ thuật khăn phủ bàn, kỹ thuật mảnh ghép, kỹ thuật sơ đồ tư duy. II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ Phạm Thị Phương Hoàn – THCS Cẩm Ngọc 3 Theo chương trình của Bộ Giáo dục thì đến năm 2015 sẽ thực hiện thay sách giáo khoa mới. Vì vậy việc áp dụng những phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực vào trong quá trình dạy học là hết sức cần thiết. Hè năm 2012, Sở giáo dục đào tạo đã triển khai chuyên đề giới thiệu một số phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực. Tuy nhiên việc áp dụng các kỹ thuật dạy học này để phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh còn hạn chế, nhiều nơi còn mang tính hình thức. Kiểu dạy học phổ biến trong nhiều môn học hiện nay vẫn là giáo viên truyền thụ những nội dung được trình bày trong SGK, học sinh nghe và ghi nhớ một cách thụ động. Hiện nay, việc áp dụng các kỹ thuật dạy học tích cực vào giảng dạy còn hạn chế. Nguyên nhân là do một số giáo viên vẫn còn có quan điểm cho rằng những kỹ thuật dạy học tích cực rất khó áp dụng vào giảng dạy trong thời gian 45 phút trên lớp nên cũng rất ít sử dụng các kỹ thuật này. Ngoài ra còn do cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy học còn hạn chế. Đời sống một bộ phận cán bộ giáo viên còn nhiều khó khăn nên chưa đầu tư thỏa đáng vào việc đổi mới phương pháp kỹ thuật dạy học. Đối với học sinh, đa số chú ý nghe giảng, tập trung suy nghĩ trả lời các câu hỏi mà giáo viên đặt ra như các em đã chuẩn bị bài mới ở nhà, trả lời các câu hỏi cuối mục trong bài cho nên khi học các em luôn chú ý để nắm chắc bài hơn. Đa số học sinh đều tích cực thảo luận nhóm và đã đưa lại hiệu quả cao trong quá trình lĩnh hội kiến thức. Tuy nhiên vẫn còn một số học sinh lười học, chưa có sự say mê học tập, một bộ phận học sinh thường xuyên không chuẩn bị bài ở nhà, không làm bài tập đầy đủ, trên lớp các em thiếu tập trung suy nghĩ, cho nên không nắm vững được nội dung bài học. Một số học sinh chỉ có thể trả lời được những câu hỏi dễ, đơn giản (như trình bày), còn một số câu hỏi tổng hợp, phân tích, giải thích, so sánh…thì còn rất lúng túng khi trả lời hoặc trả lời mang tính chất chung chung. Qua các lần kiểm tra đối với lớp 7A tôi có sử dụng đồ dùng dạy học và một số phương pháp dạy học thông thường, chủ yếu học sinh khá- giỏi tham gia học tập, số học sinh yếu ít có cơ hội tham gia hoạt động. Chính vì thế nên việc học tập thường ít hứng thú, nội dung đơn điệu, giáo viên ít quan tâm đến phát triển năng lực cá nhân. Đầu năm học 2012 – 2013 tôi đã tiến hành khảo sát tình trạng học tập của học sinh lớp 7A và thu được kết quả như sau: Kết quả khảo sát của lớp 7A Phạm Thị Phương Hoàn – THCS Cẩm Ngọc 4 Sĩ số học sinh lớp: 31 hs Nội dung Thường xuyên Đôi khi Không Chú ý nghe giảng 17 10 4 Tham gia trả lời câu hỏi 16 8 7 Nhận xét ý kiến của bạn 15 9 7 Tự giác làm bài tập 18 8 5 Qua kết quả kiểm tra trên cho thấy: mức độ chú ý nghe giảng còn hạn chế. Học sinh tham gia trả lời câu hỏi, nhận xét ý kiến của bạn còn ít, vẫn còn học sinh chưa tự giác làm bài tập. Đồng thời, ở nhiều học sinh hoạt động giao tiếp, kỹ năng sống rất hạn chế, chưa mạnh dạn nêu chính kiến của mình trong các giờ học, không dám tranh luận nhất là với thầy cô giáo, chưa có thói quen hợp tác trong học tập đã ảnh hưởng rất không tốt đến việc học tập của HS. Có nhiều nguyên nhân cho những hạn chế trên nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là do phương pháp giáo dục. III. GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN Phạm Thị Phương Hoàn – THCS Cẩm Ngọc 5 Trong quá trình giảng dạy địa lí 7 bản thân tôi đã tích cực sử dụng tối đa các kỹ thuật dạy học tích cực trong quá trình giảng dạy để nâng cao chất lượng giảng dạy. Các kỹ thuật dạy học chủ yếu được áp dụng là: Kỹ thuật mảnh ghép, kỹ thuật khăn phủ bàn và kỹ thuật sử dụng sơ đồ tư duy. 1. Kỹ thuật mảnh ghép: 1.1 Khái niệm: Kỹ thuật mảnh ghép là kĩ thuật tổ chức hoạt động học tập hợp tác kết hợp giữa cá nhân, nhóm và liên kết giữa các nhóm nhằm mục tiêu: • Giải quyết một nhiệm vụ phức hợp • Kích thích sự tham gia tích cực của học sinh trong hoạt động nhóm • Nâng cao vai trò của cá nhân trong quá trình hợp tác (Không chỉ nhận thức hoàn thành nhiệm vụ ở Vòng 1 mà còn phải truyền đạt kết quả và hoàn thành nhiệm vụ ở Vòng 2) - Tăng cường tính độc lập, trách nhiệm của mỗi cá nhân 1.2 Cách tiến hành Kỹ thuật mảnh ghép được tiến hành qua 2 giai đoạn: - Giai đoạn 1: “Nhóm chuyên sâu”: Lớp học được chia thành các nhóm, mỗi nhóm được giao nhiệm vụ tìm hiểu sâu 1 vấn đề. Sau 1 thời gian nhất định thảo luận, mỗi thành viên trong nhóm đều nắm vững và trình bày được kết quả của nhóm. - Giai đoạn 2: “Nhóm mảnh ghép”: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở giai đoạn 1, mỗi học sinh ở các nhóm chuyên sâu khác nhau lại tập hợp lại thành nhóm mới là nhóm mảnh ghép. Và nhóm “mảnh ghép” nhận được một nhiệm vụ mới, nhiệm vụ này mang tính khái quát, tổng hợp toàn bộ nội dung đã được tìm hiểu từ các nhóm “chuyên sâu” 1.3 Vận dụng kỹ thuật “mảnh ghép” trong giảng dạy địa lí 7 Trong quá trình giảng dạy Địa lí 7, có thể áp dụng kỹ thuật “mảnh ghép” vào các bài sau: Tiết học Bài học Tên bài Tên mục sử dụng kỹ thuật mảnh ghép Tiết 2 Bài 2 Sự phân bố dân cư, các chủng tộc trên thế giới Mục 2: Các chủng tộc Tiết 3 Bài 3 Quần cư. Đô thị hóa Mục 1: Quần cư nông thôn và quần cư đô thị Tiết 6 Bài 6 Môi trường nhiệt đới Mục 1: Khí hậu Phạm Thị Phương Hoàn – THCS Cẩm Ngọc 6 Tiết 7 Bài 7 Môi trường nhiệt đới gió mùa Mục 1: Khí hậu Tiết 8 Bài 9 Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng Mục 1: Đặc điểm sản xuất nông nghiệp Tiết 14 Bài 13 Môi trường đới ôn hòa Mục 2: Sự phân hóa của môi trường Tiết 18 Bài 17 Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa Mục 2: Ô nhiễm nước Tiết 19 Bài 18 Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòa Mục 1: Xác định các biểu đồ tương quan nhiệt ẩm của đới ôn hòa. Tiết 20 Bài 19 Môi trường hoang mạc Mục 1: Đặc điểm của môi trường Tiết 31 Bài 30 Kinh tế châu Phi Mục 1: Nông Nghiệp Tiết 33 Bài 32 Các khu vực châu phi Mục 2: Khu vực Trung Phi Tiết 37 Bài 34 Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi Mục 2: So sánh nền kinh tế của 3 khu vực Tiết 39 Bài 36 Thiên nhiên Bắc Mĩ Mục 1: Các khu vực địa hình Tiết 44 Bài 41 Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ Mục 1b: Khu vực Nam Mĩ Tiết 47 Bài 44 Kinh tế Trung và Nam Mĩ Mục 1a: Các hình thức sở hữu trong nông nghiệp Tiết 53 Bài 48 Thiên nhiên châu Đại Dương Mục 2: Khí hậu thực vật và động vật Tiết 58 Bài 52 Thiên nhiên châu Âu (tiếp) Mục 3: Các môi trường tự nhiên Tiết 59 Bài 53 Thực hành: Đọc và phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu Mục 2: Phân tích một số biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa. Trong điều kiện giảng dạy trên lớp, trong thời gian 1 tiết học, kỹ thuật mảnh ghép thích hợp nhất là vào những phần khi thảo luận bao gồm 2 nội dung chính. Cách tiến hành như sau: Phạm Thị Phương Hoàn – THCS Cẩm Ngọc 7 + Trong giai đoạn 1, giáo viên chia lớp thành 8 hoặc 10 nhóm theo các bàn. Yêu cầu các nhóm lẻ (nhóm 1,3,5,7,) thảo luận 1 nội dung; các nhóm chẵn (nhóm 2,4,6,8) thảo luận 1 nội dung bài học. Sau thời gian 2 đến 3 phút các thành viên trong nhóm đã nắm vững nội dung thảo luận của nhóm mình. Sang giai đoạn 2 giáo viên yêu cầu các nhóm lẻ sẽ quay xuống dưới và tạo thành nhóm mới là các nhóm: 1 và 2 tạo thành nhóm A; 3 và 4 là nhóm B; 5 và 6 là nhóm C; 7 và 8 tạo thành nhóm D. Như vậy ở vòng 2 này các nhóm mới đã biết đầy đủ nội dung bài học và điền kết quả thảo luận vào bảng phụ để trình bày trước lớp. Khi áp dụng kỹ thuật mảnh ghép nếu chia nhóm như ở trên thi học sinh không phải thay đổi chỗ ngồi nhiều gây lộn xộn lớp. Đồng thời tham gia tích cực quá trình thảo luận và nắm vững nội dung bài học * Ví dụ cụ thể: Tiết 18 – bài 17 : Ô nhiêm môi trường ở đới ôn hòa Mục 2 : Ô nhiễm nước. - Giai đoạn 1: GV chia lớp thành 8 nhóm (theo 8 bàn), yêu cầu các nhóm dựa vào sgk + hiểu biết của bản thân + hình ảnh trên bảng làm vào phiếu học tập số 1 + Nhóm lẻ: tìm hiểu nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước sông và hậu quả tới thiên nhiên và con người? + Nhóm chẵn: tìm hiểu nguyên nhân gây ô nhiễm nước biển? Hậu quả? Phiếu học tập số 1a(nhóm lẻ) Phiếu học tập số 1b(nhóm chẵn) - Giai đoạn 2: Sau thời gian 3 phút GV yêu cầu các nhóm 1 và 2; 3 và 4; 5 và 6; 7 và 8 quay lại tạo thành 4 nhóm mới và thảo luận thống nhất nội dung điền vào bảng phụ nguyên nhân và tác hại của ô nhiễm nước sông và biển. - Sau 3 phút đại diện các nhóm lên báo cáo, các nhóm khác nhận xét bổ xung. Phạm Thị Phương Hoàn – THCS Cẩm Ngọc Ô NHIỄM NƯỚC NGỌT Nguyên nhân Hậu quả Ô NHIỄM NƯỚC MẶN Nguyên nhân Hậu quả 8 Ô nhiễm nước ngọt Ô nhiễm nước mặn Nguyên nhân - Rác thải từ công nghiệp - Lượng phân hoá học, thuốc trừ sâu dư thừa trên đồng ruộng. - Chất thải sinh hoạt đô thị - Váng dầu (khai thác, chuyên chở, đắm tàu ) - Khu đô thị ven biển thải ra - Chất thải từ sông ngòi chảy ra. - Chất thải phóng xạ, chất thải công nghiệp Hậu quả - Gây bệnh tật cho con người (bệnh ngoài da, bệnh đường ruột, ung thư ) - Ảnh hưởng xấu đến ngành nuôi trồng thuỷ sản - Tạo ra hiện tượng thuỷ triều đen, thuỷ triều đỏ gây chết ngạt nhiều sinh vật biển. - Ảnh hưởng xấu đến ngành nuôi trồng hải sản, huỷ hoại cân bằng sinh thái. - GV chuẩn kiến thức bổ xung thêm kiến thức: + Thủy triều đỏ: Do dư thừa lượng đạm và Nitơ nước thải sinh hoạt, phân bón hóa học đối với loài tảo đỏ chứa chất độc phát triển nhanh chiếm hết lượng khí oxi trong nước khiến cho cả hệ sinh thái biển vùng cửa sông, ven bờ chết hàng loạt, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến hệ sinh thái . Ô nhiễm nặng vùng ven bờ. + Thủy triều đen: Sự ô nhiễm dầu mỏ nghiêm trọng nhất cho biển về môi trường. Màng váng dầu ngăn cản việc tiếp xúc giữa nước và không khí làm cho thức ăn của động vật bị suy giảm. Váng dầu cùng 1 số chất độc khác hòa tan vào trong nước lắng xuống sâu gây hại cho hệ sinh thái đáy biển, hủy diệt sự sống trên biển và ven biển. Phạm Thị Phương Hoàn – THCS Cẩm Ngọc 9 Một số hình ảnh áp dụng kỹ thuật “mảnh ghép” trong giảng dạy địa lí 7 ở trường THCS Cẩm Ngọc: Học sinh làm việc theo nhóm "chuyên sâu" Học sinh làm việc theo nhóm "mảnh ghép" Học sinh trình bày kết quả làm việc của nhóm (KT mảnh ghép) Phạm Thị Phương Hoàn – THCS Cẩm Ngọc 10 [...]... tích cực có thể áp dụng trong giảng dạy địa lí 7 để nâng cao chất lượng học sinh − Đưa ra được một số bài cụ thể có thể áp dụng trong từng kỹ thuật dạy học và có những ví dụ minh họa thực tế cho các bài − Đề ra một số biện pháp phù hợp với thực tế trong điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế − Đề xuất một số cách thức tiến hành, một số công đoạn của các kỹ thuật dạy học đạt được hiệu quả trong thời gian... đề ra một số kỹ thuật chính, chưa đi vào tất cả các kỹ thuật Phạm vi đề tài chỉ thực hiện trong chương trình địa lí 7 do thời gian có hạn Vì vậy, hướng phát triển tiếp tục của đề tài sẽ là: Vận dụng các kỹ thuật dạy học tích cực trong môn Địa lí cấp Trung học cơ sở Sau khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm này, tôi có một số kiến nghị sau: − Khi vận dụng các kỹ thuật dạy học cần có sự hỗ trợ tích cực về... sở vật chất từ phía nhà trường để hỗ trợ cho việc dạy học − Cần tích cực nghiên cứu các kỹ thuật dạy học tích cực để vận dụng một cách thành thạo và có hiệu quả vào quá trình dạy học − Cần phải có sự kết hợp đồng bộ giữa các giáo viên để học sinh có thể nắm vững các thao tác của các kỹ thuật dạy học − Giáo viên cần liên tục củng cố thêm kiến thức và phương pháp trong quá trình giảng dạy để nâng cao hơn... * Một số hình ảnh áp dụng kỹ thuật khăn phủ bàn trong giảng dạy Địa lí 7 ở Trường THCS Cẩm Ngọc: Phạm Thị Phương Hoàn – THCS Cẩm Ngọc 13 Học sinh trình bày kết quả làm việc của nhóm theo kỹ thuật “khăn phủ bàn” Phạm Thị Phương Hoàn – THCS Cẩm Ngọc 14 2.4 Nhận xét: Qua áp dụng kỹ thuật khăn trải bàn trong chương trình địa lí 7 có thể rút ra một số nhận xét như sau: Kỹ thuật “khăn phủ bàn” là một kỹ thuật. .. THCS Cẩm Ngọc bản thân giáo viên đã cố gắng vận dụng tối đa các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực vào một số bài học có thể Kết quả cho thấy học sinh đã làm quen với các thao tác của các kỹ thuật dạy học, trong giờ học đã chú ý học hơn, số học sinh tham gia hoạt động đông hơn làm cho tiết học sôi nổi, hào hứng, cởi mở và đạt kết quả cao hơn Vào cuối năm học 2012 – 2013 giáo viên tiến hành kiểm... nhân học sinh thảo luận nhóm, thống nhất ý kiến và viết vào phần chính giữa của tờ giấy A0 “khăn phủ bàn” 2.3 Vận dụng kỹ thuật “khăn phủ bàn” vào chương trình Địa lý 7 Trong chương trình Địa lí 7 có thể sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn vào tất cả các bài học Tuy nhiên kỹ thuật này cũng mất nhiều thời gian nên trong Phạm Thị Phương Hoàn – THCS Cẩm Ngọc 11 giảng dạy địa lí 7 bản thân tôi đã sử dụng vào một. .. Phương Hoàn – THCS Cẩm Ngọc 22 1 Địa lí 7 – Nguyễn Dược, Phan Huy Xu, Nguyễn Hữu Danh, Mai Phú Thanh NXB Giáo dục 2 Lí luận dạy học địa lí – Nguyễn Dược, Nguyễn Trọng Phúc NXB Đại học sư phạm 3 Dạy và học tích cực: Một số phương pháp và kĩ thuật dạy học – Bộ giáo dục và đào tạo theo Dự án Việt - Bỉ NXB Đại học sư phạm 4 Giáo dục kỹ năng sống trong môn Địa lí ở trường Trung học cơ sở - Lưu Thu Thủy, Lê... biết vận dụng kiến thức đã học trước đó vào những phần sau Phần lớn số học sinh này khi đọc sách hoặc nghe giảng trên lớp không biết cách tự ghi chép để lưu thông tin, lưu kiến thức trọng tâm vào trí nhớ của mình Sử dụng thành thạo BĐTD trong dạy học, học sinh sẽ học được phương pháp học, tăng tính độc lập, chủ động, sáng tạo và phát triển tư duy - SĐTD giúp học sinh học tập một cách tích cực Một số. .. chỉnh nhận thức của mình một cách tích cực Nhờ vậy mà nâng cao hiệu quả học tập và phát triển các kỹ năng sống cho học sinh Tuy nhiên kỹ thuật này cũng có nhược điểm là nếu giáo viên không chú ý đôn đốc học sinh tích cực làm việc trong hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm thì sẽ mất nhiều thời gian trong giờ học Kỹ thuật này thích hợp nhất với những phòng học chức năng có bàn rộng đủ để trải hết tờ giấy... tế giảng dạy có thể thấy rõ một số tác dụng sơ đồ tư duy (SĐTD) như sau: - SĐTD giúp học sinh học được phương pháp học: Việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là mục tiêu dạy học Thực tế cho thấy một số học sinh học rất chăm chỉ nhưng vẫn học kém, các em này thường học bài nào biết bài đấy, học phần sau đã quên phần trước và không . thực hiện: Phạm Thị Phương Hoàn Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường THCS Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy SKKN thuộc lĩnh mực (môn): Địa lý THANH HOÁ NĂM 2013 PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Giáo dục là nền tảng của. phần gồm phần chính giữa và phần xung quanh. phần xung quanh đuợc chia thành 8 phần nhỏ dành cho 8 hoc sinh. - Mỗi cá nhân suy nghĩ, trả lời câu hỏi vào phần giấy của mình trên "khăn phủ bàn" -
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: VẬN DỤNG MỘT SỐ KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC SINH TRONG GIẢNG ĐỊA LÍ 7, SKKN: VẬN DỤNG MỘT SỐ KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC SINH TRONG GIẢNG ĐỊA LÍ 7,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan