0

Vận dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực trong giảng dạy GDCD lớp 10

19 2,859 10
  • Vận dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực trong giảng dạy GDCD lớp 10

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 09:36

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT ĐINH CHƯƠNG DƯƠNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VẬN DỤNG MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀO DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10 Người thực hiện: Nguyễn Thị Liên Chức vụ : Giáo Viên SKKN môn : Giáo dục công dân THANH HOÁ NĂM 2013 MỤC LỤC I. ĐẶT VẤN ĐỀ Trang 1 II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Trang 2 1. Giới thiệu một số kĩ thuật dạy học tích cực Trang 2 1.1 Kĩ thuật khăn trải bàn Trang 2 1.2 Kĩ thuật các mảnh ghép Trang 5 1.3. Kĩ thuật KWL Trang 6 2. Thực trạng của việc vận dụng các kĩ thuật dạy học vào dạy môn giáo dục công dân Trang 8 3. Một số ví dụ cụ thể áp dụng kĩ thuật dạy học tích cực Trang 9 III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trang 15 1. Kết luận Trang 15 2. Kiến nghị và đề xuất Trang 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Sách giáo viên GDCD 10. NXB Giáo Dục – Hà Nội 2. Tài liệu BDTX Giáo viên THPT chu kỳ III (2004 – 2007) - Nhiều tác giả - NXB Giáo Dục - Quyển I lớp 10. 3. Đổi mới phương pháp dạy học môn GDCD – Lưu Thị Thuỷ - NXB Giáo Dục. 4. Những vấn đề chung về đổi mới Giáo Dục THCS môn GDCD. NXB Giáo dục – 2007. Nguyễn Hải Châu. 5. Sách Giáo khoa môn GDCD 10 – NXB Giáo dục - Nhiều tác giả. 6. Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn GDCD trung học phổ thông – Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam 7. Bài tập tình huống GDCD 10. NXB Giáo dục nhiều tác giả. 8. Tài liêu tập huấn các kĩ thuật dạy học tích cực - Bộ giáo dục và đào tạo 2011 9. Tài liệu thống kê về ô nhiễm môi trường năm 2012 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Việt Nam – NXB Chính trị quốc gia Hà Nội. 10. Trang Web: www.cac ky thuat day hoc tich cuc.com.vn I. ĐẶT VẤN ĐỀ Dạy học là một môn nghệ thuật. Nghệ thuật ấy không phải ai cũng thể hiện giống nhau. Vì vậy “ Đổi mới phương pháp dạy học” để phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc điểm từng lớp học, từng môn học là nhiệm vụ “ Sống còn” của mỗi người giáo viên. Môn GDCD ở trường THPT có vị trí hành đầu trong việc định hướng phát triển nhân cách của học sinh thông qua việc cung cấp hệ thống tri thức cơ bản về giá trị đạo đức- nhân văn, đường lối chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và pháp luật, kế thừa các truyền thống đạo đức, bản sắc dân tộc Việt Nam; trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc và CNXH; tiếp thu những giá trị tốt đẹp của nhân loại và thời đại. Với vị trí và vai trò quan trọng như vậy. Tuy nhiên, môn GDCD vẫn bị coi là môn học khó, khô và khổ. Nhiều giáo viên chỉ dạy qua loa, chiếu lệ; còn học sinh thì coi thường môn học. Vì vậy, đòi hỏi mỗi giáo viên dạy bộ môn phải có những phương pháp thích hợp để tạo hứng thú cho học sinh trong các giờ học. Để mỗi giờ học không còn là “nỗi khổ” cho cả thầy và trò. Xuất phát từ vai trò của bộ môn, thời gian qua bộ giáo dục và đào tạo cũng đã có nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn. Ban hành hưỡng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức – kĩ năng, đưa ra một số kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng trong dạy- học môn GDCD ở trường THPT Qua việc áp dụng những kĩ thuật dạy học tích cực vào bài dạy, tôi thấy có hiệu quả, tạo được hứng thú cho học sinh trong các bài học. VÌ vậy tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài “ Vận dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực trong giảng dạy GDCD lớp 10 ” làm sáng kiến kinh nghiệm với hi vọng được chia sẻ những hiểu biết của mình với đồng nghiệp đồng thời cùng nhau vận dụng vào thực tiễn để nâng cao chất lượng môn GDCD II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Phương pháp và hình thức dạy học môn GDCD rất phong phú, đa dạng, bao gồm các phương pháp hiện đại: (thảo luận nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, nghiên cứu trường hợp điển hình, trò chơi, dự án, động não…)và các phương pháp truyền thống:(thuyết trình, đàm thoại, kể chuyện…). Bên cạnh những phương pháp dạy học lại có các kĩ thuật dạy học hỗ trợ. Mỗi phương pháp dạy học và kĩ thuật dạy học đều có mặt tích cực và hạn chế riêng, phù hợp với từng loại bài và đòi hỏi những điều kiện thực hiện riêng. Vì vậy, giáo viên không nên phủ định hoặc lạm dụng phương pháp nào. Điều quan trọng là căn cứ vào nội dung, tính chất của từng bài, căn cứ vào trình độ nhận thức của học sinh và năng lực, sở trường của giáo viên, căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của lớp, của trường mà lựa chọn và sử dụng phối hợp các phương pháp dạy học một cách hợp lý.Trong dạy học môn GDCD, có thể vận dụng các kĩ thuật dạy học tích cực nhằm: - Kích thích, thúc đẩy sự tham gia tích cực - Tăng cường hiệu quả học tập - Tăng cường trách nhiệm cá nhân - Yêu cầu áp dụng nhiều năng lực khác nhau - Tăng cường sự hợp tác, giao tiếp, chia sẻ kinh nghiệm 1. Giới thiệu một số kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn GDCD 1.1. Kĩ thuật “khăn trải bàn” 1.1.1. Thế nào là kĩ thuật “ khăn trải bàn”? Là hình thức tổ chức hoạt động mang tính hợp tác kết hợp giữa hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm nhằm: - Kích thích, thúc đẩy sự tham gia tích cực - Tăng cường tính độc lập, trách nhiệm của cá nhân học sinh - Phát triển mô hình có sự tương tác giữa HS và HS 1.1.2. Tác dụng đối với học sinh: - Học sinh được tiếp cận với nhiều giải pháp và chiến lược khác nhau - Rèn kĩ năng suy nghĩ, quyết định và giải quyết vấn đề - Học sinh đạt được mục tiêu học tập cá nhân cũng như hợp tác - Sự phối hợp làm việc cá nhân và làm việc theo nhóm nhỏ tạo cơ hội nhiều hơn cho học tập có sự phân hóa - Nâng cao mối quan hệ giữa học sinh. Tăng cường sự hợp tác, giao tiếp, học cách chia sẽ kinh nghiệm và tôn trọng lẫn nhau. - Nâng cao hiệu quả học tập 1.1.3. Cách tiến hành - Chia học sinh thành các nhóm và phát cho mỗi nhóm một tờ giấy A0 - Trên giấy A0 chia thành các phần, gồm phần chính giữa và các phần xung quanh. Phân xung quanh được chia theo số thành viên của nhóm (ví dụ nhóm 4 người). Mỗi người ngồi vào vị trí tương ứng với từng phần xung quanh. - Mỗi cá nhân làm việc độc lập trong khoảng vài phút, tập trung suy nghĩ trả lời câu hỏi/nhiệm vụ theo cách nghĩ cách hiểu riêng của mỗi cá nhân và viết vào phân giấy của mình trên tờ A0. - Trên cơ sở những ý kiến của mỗi cá nhân, học sinh thảo luận nhóm, thống nhất ý kiến và viết vào phần chính giữa của tờ giấy A0 “khăn phủ bàn”. Viết ý kiến Cá nhân Viết ý kiến Cá nhân V i ế t ý k i ế n C á n h â n Viết ý kiến Cá nhân Ý kiến chung của nhóm 1.1.4. Một số lưu ý khi tổ chức dạy học theo kĩ thuật khăn phủ bàn - Câu hỏi thảo luận là câu hỏi mở - Trong trường hợp số học sinh trong nhóm quá đông, không đủ chỗ trên “khăn phủ bàn”, có thể phát cho học sinh những mảnh giấy nhỏ để học sinh ghi ý kiến cá nhân, sau đó đính vào phần xung quanh “khăn phủ bàn”. - Trong quá trình thảo luận thống nhất ý kiến, đính những ý kiến thống nhất vào giữa “khăn phủ bàn”. Những ý kiến trung nhau có thể đính chồng lên nhau. - Những ý kiến không thống nhất, cá nhân có quyền bảo lưu và được giữ lại ở phần xung quanh của “khăn phủ bàn”. Tóm lại: Kĩ thuật khăn phủ bàn là một kĩ thuật dạy học đơn giản, dễ thực hiện, có thể tổ chức trong tất cả các bài học, môn học, cấp học giống như học theo nhóm. Tuy nhiên kĩ thuật khăn phủ bàn khắc phục được những hạn chế của học theo nhóm. Trong học theo nhóm, nếu tổ chức không tốt, đôi khi chỉ có các thành viên tích cực làm việc, các thành viên thụ động thường hay ỷ lại, trông chờ, “nghỉ ngơi” như người ngoài cuộc hoặc như một quan sát viên. Do đó dẫn đến mất nhiều thời gian và hiệu quả học tập không cao. Trong kĩ thuật khăn phủ bàn đòi hỏi tất cả các thành viên phải làm việc cá nhân, suy nghĩ, viết ra ý kiến của mình trước khi thảo luận nhóm. Như vậy có sự kết hợp giữa hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm. Từ đó, các cuộc thảo luận thường có sự tham gia của tất cả các thành viên và các thành viên có cơ hội chia sẽ ý kiến, kinh nghiệm của mình, tự đánh giá và điều chỉnh nhận thức của mình một cách tích cực. Nhờ vậy hiệu quả học tập được đảm bảo và không mất thời gian cũng như giữ được trật tự trong lớp. 1.2. Kĩ thuật “các mảnh ghép” 1.2.1. Kỹ thuật “các mảnh ghép” là kĩ thuật dạy học mang tính hợp tác, kết hợp giữa cá nhân, nhóm và liên kết giữa các nhóm nhằm giải quyết một nhiệm vụ phức hợp, kích thích sự tham gia tích cực cũng như nâng cao vai trò của cá nhân trong quá trình hợp tác. 1.2.2. Cách tiến hành: Vòng 1: Nhóm chuyên sâu Lớp học sẽ được chia thành các nhóm (khoảng từ 3- 6 người). Mỗi nhóm được giao một nhiệm vụ với những nội dung học tập khác nhau. Ví dụ: + Nhóm 1: Nhiệm vụ A + Nhóm 2: Nhiệm vụ B + Nhóm 3: Nhiệm vụ C Mỗi cá nhân làm việc độc lập trong khoảng vài phút, suy nghĩ về câu hỏi, chủ đề và ghi lại những ý kiến của mình. Khi thảo luận nhóm phải đảm bảo mỗi thành viên trong từng nhóm đều trả lời được tất cả các câu hỏi trong nhiệm vụ được giao và trở thành chuyên gia của lĩnh vực đã tìm hiểu và có khả năng trình bày lại câu trả lời của nhóm ở vòng 2. Vòng 2: Nhóm mảnh ghép Hình thành nhóm mới khoảng từ 3-6 người (bao gồm 1-2 người từ nhóm 1; 1-2 từ nhóm 2; 1-2 người từ nhóm 3…), gọi là nhóm mảnh ghép. Các câu hỏi và câu trả lời của vòng 1 được các thành viên trong nhóm mới chia sẻ đầy đủ với nhau. Khi mọi thành viên trong nhóm mới đều hiểu, được tất cả nội dung ở vòng 1 thì nhiệm vụ mới sẽ được giao cho các nhóm để giải quyết (lưu ý nhiệm vụ mới này phải gắn liền với kiến thức thu được ở vòng 1) Các nhóm mới thực hiện nhiệm vụ trình bày và chia sẻ kết quả. 1.2.3. Một số lưu ý khi tổ chức dạy học theo kỹ thuật các mảnh ghép: - Đảm bảo những thông tin từ các mảnh ghép lại với nhau có thể hiểu được bức tranh toàn cảnh của một vấn đề và là cơ sở để giải quyết một nhiệm vụ phức hợp ở vòng 2. - Các chuyên gia ở vòng 1 có thể có trình độ khác nhau, nên cần xác định yếu tố hỗ trợ kịp thời để tất cả mọi chuyên gia có thể hoàn thành nhiệm vụ ở vòng 1, chuẩn bị cho vòng 2. - Số lượng mảnh ghép không nên quá lớn để đảm bảo các thành viên có thể truyền đạt lại kiến thức cho nhau. - Đặc điểm của nhiệm vụ mới ở vòng 2 là một nhiệm vụ phức hợp và chỉ có thể giải quyết được trên cơ sở nắm vững những kiến thức đã có ở vòng 1. Do đó cần xác định rõ những yếu tố cần thiết về kiến thức, kĩ năng, thông tin,…cũng như các yếu tố hỗ trợ cần thiết để giải quyết nhiệm vụ phức hợp này. 1.3. Kĩ thuật KWL 1.3.1. Kỹ thuật KWL: là sơ đồ liên hệ các kiến thức đã biết liên quan đến bài học, các kiến thức muốn biết và các kiến thức học được sau bài học. Trong đó K(Know) - điều đã biết; W (Want to know) – điều muốn biết; L (Learned) – điều đã học được. 1.3.2. Mục tiêu: - Học sinh xác định động cơ, nhiệm vụ học tập và tự đánh giá kết quả học tập sau nội dung/bài học thông qua việc xác định những hiểu biết, kinh nghiệm và kiến thức đã có liên quan đến bài học, xác định nhu cầu về kiến thức mới và đánh giá kết quả học tập của mình sau bài học. Trên cơ sở kết quả thu được học sinh tự điều chỉnh cách học của mình. - Tăng cường tính độc lập của học sinh. - Giáo viên có thể đánh giá được kết quả của giờ học thông qua tự đánh giá, thu hoạch của học sinh. Trên cơ sở đó có thể điều chỉnh cách dạy của mình cho phù hợp. Tác dụng đối với học sinh: - Học sinh xác định được nhiệm vụ học tập, nhu cầu, mong muốn được trang bị thêm hiểu biết, kiến thức, kỹ năng qua bài học. Qua việc nhìn lại những gì đã học được sau bài học, học sinh phân tích, đánh giá những thong tin mới được hình thành và nhận thức được sự tiến bộ của mình sau bài học. 1.3.3. Cách tiến hành: Bước 1: Sau khi giới thiệu bài học, mục tiêu cần đạt của bài học, Giáo viên phát phiếu học tập “KWL” (Kỹ thuật này có thể thực hiện cho cá nhân hoặc nhóm học sinh). Bước 2: Hướng dẫn học sinh điền các thông tin vào phiếu học tập. Bước 3: Học sinh điền các thông tin trên phiếu như sau: Tên bài học (hoặc chủ đề):……………………. [...]... pháp dạy học, nâng cao hiệu quả của giờ dạy Nhà trường ủng hộ việc vận dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học, có máy móc phục cho việc ứng dụng kĩ thuật dạy học tích cực Học sinh nhiệt tình tham gia vào hoạt động để đổi mới phương pháp học Tuy nhiên, cơ sở vật chất phục vụ cho việc ứng dụng dạy học còn hạn chế Một số học sinh còn yếu, lơ là, chưa tiếp cận tốt với các kĩ thuật dạy học. .. có thể sử dụng tốt các kỷ thuật dạy học và mang lại hiệu quả cao là: - Cần tích cực nghiên cứu các kĩ thuật dạy học tích cực để vận dụng một cách thành thạo và có hiệu quả vào quá trình dạy học - Cần có sự hỗ trợ tích cực về cơ sở vật chất từ phía nhà trường để hỗ trợ cho việc dạy học - Vận dụng linh hoạt vào từng tiết học Không làm hình thức, không quá lạm dụng các kĩ thuật dạy học tích cực 2 Những... theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh Là giáo viên đang đứng trên bục giảng khi nghiên cứu đề tài này nó giúp tôi nắm vững lí luận, nội dung và yêu cầu của một số kĩ thuật dạy học tích cực có thể áp dụng có hiệu quả hơn trong quá trình dạy học để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1 Kết luận Qua thời gian dài giảng dạy, dự giờ đồng nghiệp ở trường trong quá trình thực hiện... 3 Một số ví dụ cụ thể áp dụng kĩ thuật dạy học tích cực Ví dụ 1: Ứng dụng kĩ thuật “ khăn trải bàn” và kĩ thuật các mảnh ghép vào dạy bày bài 7: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức Với mục tiêu: Giúp HS hiểu được thế nào là nhận thức, thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.Nội dung kiến thức có mối liên hệ với nhau, giáo viên có thể sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn và kĩ. .. bài học, học sinh điền vào cột L của phiếu những gì vừa học được Lúc này, HS xác nhận về những điều các em đã học được qua bài học đối chiếu với những điều muốn biết, đã biết để đánh giá kết quả học tập, sự tiến bộ của mình qua giờ học 4 Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm Từ thực tế giảng dạy, tôi nhận thấy việc sử dụng các kỷ thuật dạy học trong các tiết dạy đã đem lại kết quả tốt đẹp trong dạy và học. .. và hành vi của học sinh trong dạy học môn GDCD thực hiện chưa đạt được yêu cầu đề ra của chương trình Nhiều nơi chủ yếu chỉ sử dụng các thiết bị dạy học môn học tối thiểu do Bộ qui định, chưa quan tâm đến việc tự làm thiết bị, đồ dùng dạy học Nhiều cấp quản lý chưa thực sự quan tâm đến môn GDCD, vẫn xem đó là môn học phụ, nên chưa tạo điều kiện để giáo viên GDCD nâng cao chất lượng dạy học ” Thật vậy,... trong dạy và học Học sinh rất say mê hứng thú khi tìm hiểu bài học Các em hiểu bài nhanh và nắm bài vững Số học sinh hiểu và nắm được bài ngay tại lớp ngày càng tốt hơn Các em yêu thích và say mê bộ môn hơn, số học sinh giỏi và khá ngày càng tăng, số học sinh yếu cũng giảm dần Vai trò của bộ môn vì thế cũng được tăng lên Góp phần đổi mới công tác dạy học môn GDCD nó chung và môn GDCD lớp 10 nói riêng... chức các lớp chuyên đề, tập huấn về kĩ thuật dạy học tích cực cho giáo viên để triển khai đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ - Đối với các trường THPT Không ngừng yêu cầu GV tự học, tự bồi dưỡng để năng cao năng lực chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính độc lập, sáng tạo của HS Tạo điều kiện cho Gv sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình dạy học Những... tiễn, với đối tượng học sinh địa phương.Thực hiện phương pháp dạy theo mô hình lấy học sinh làm trung tâm chưa rõ ràng .Vận dụng các yếu tố trực quan để kích thích người học chưa thật sự sinh động Học sinh lĩnh hội kiến thức còn nhàm chán Để đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, Bộ giáo dục và đào tạo cũng đã ban hành tài liệu và tổ chức tập huấn cho giáo viên về các kĩ thuật dạy học hiện đại Từ... của đa số giáo viên về đổi mới phương pháp dạy học là đúng nhưng chưa đầy đủ vị trí, vai trò môn học, còn xem nhẹ, cải tiến các phương pháp còn chậm, vận dụng chưa đa dạng, kết hợp chưa hiệu quả, ngại đổi mới vì không muốn mất nhiều thời gian, công sức đầu tư cho việc chuẩn bị giờ dạy Giáo viên giảng dạy vận dụng phương pháp hiệu quả còn thấp, sử dụng hình thức còn đơn điệu, chưa phù hợp với bài học, với . một số kĩ thuật dạy học tích cực Trang 2 1.1 Kĩ thuật khăn trải bàn Trang 2 1.2 Kĩ thuật các mảnh ghép Trang 5 1.3. Kĩ thuật KWL Trang 6 2. Thực trạng của việc vận dụng các kĩ thuật dạy học. những kĩ thuật dạy học tích cực vào bài dạy, tôi thấy có hiệu quả, tạo được hứng thú cho học sinh trong các bài học. VÌ vậy tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài “ Vận dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực. cao hiệu quả của giờ dạy. Nhà trường ủng hộ việc vận dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học, có máy móc phục cho việc ứng dụng kĩ thuật dạy học tích cực. Học sinh nhiệt tình
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực trong giảng dạy GDCD lớp 10, Vận dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực trong giảng dạy GDCD lớp 10, Vận dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực trong giảng dạy GDCD lớp 10

Từ khóa liên quan