0

SKKN Một số kỹ thuật dạy từ vựng tiếng anh đối với học sinh phổ thông và các hoạt động luyện tập từ vựng trên lớp theo đường hướng giao tiếp

23 7,555 89
  • SKKN Một số kỹ thuật dạy từ vựng tiếng anh đối với học sinh phổ thông và các hoạt động luyện tập từ vựng trên lớp theo đường hướng giao tiếp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2014, 20:37

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG TRƯỜNG THPT LẠNG GIANG SỐ 1 TỔ TIẾNG ANH  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH MỘT SỐ KỸ THUẬT DẠY TỪ VỰNG TIẾNG ANH ĐỐI VỚI HỌC SINH PHỔ THÔNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP TỪ VỰNG TRÊN LỚP THEO ĐƯỜNG HƯỚNG GIAO TIẾP Người thực hiện: Lê Thị Thúy Hồng Giáo viên trường THPT Lạng Giang số 1 Lạng Giang, tháng 9 năm 2014 MỤC LỤC NỘI DUNG Trang Phần I: Mở đầu……………… ………………………… 1 I. Lý do chọn đề tài 1 II. Mục đích nghiên cứu 1 III. Đối tượng nghiên cứu 2 IV. Phương pháp nghiên cứu 2 V. Những đóng góp của đề tài 2 Phần II: Nội dung nghiên cứu và kết quả 3 Chương I: Cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài 3 Chương II: Một số kĩ thuật dạy từ vựng Tiếng Anh đối với học sinh phổ thông và các hoạt động luyên tập từ vựng trên lớp theo đường hướng giao tiếp I. Giới thiệu từ bằng đồ vật có thật (REALIA) II. Dạy từ bằng tranh (VISUAL) III. Đưa tình huống (SITUATION) IV. Vẽ hình (DRAWING) V. Minh họa bằng hành động (MIMING) VI. Sử dụng ví dụ (EXAMPLE) VII. Sử dụng từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa 5 5 5 6 6 7 7 7 (SYNONYM or ANTONYM) VIII. Sử dụng Video 8 Chương III: Các hoạt động luyện tập trên lớp theo đường hướng giao tiếp I. Vẽ tranh ( DRAWING) II. Đố vui từ vựng (VOCABULARY QUIZ) III. Trò chơi giải thích nghĩa của từ (EXPLAINING GAME) IV. Đoán từ qua gợi ý (WORD CLUES) V. Tìm người qua liên hệ với từ có sẵn (FIND SOMEONE WHO) VI. Thử tài trí nhớ (MEMORY GAMES) VII. Sử dụng hành động (MIMING) VIII. Tìm từ biết nghĩa (SLAP THE BOARD) IX. Dừng xe (STOP THE BUS) X. Đọc chính tả kiểu mới ( NEW DICTATION) 9 9 10 11 12 13 13 14 15 15 16 Chương IV: Kết quả nghiên cứu 18 Phần III: Kết luận và đề nghị 19 Danh mục tài liệu tham khảo 21 PHẦN I: MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Kiến thức từ vựng là một phần quan trọng trong việc học ngoại ngữ. Đặc biệt, với đường hướng dạy học giao tiếp, khi mà bốn kỹ năng ngôn ngữ đều được nhấn mạnh nhằm hoàn thiện năng lực giao tiếp, vốn từ vựng càng đóng vai trò quan trọng hơn. Hiện tại, ý tưởng về lợi ích của việc giảng dạy theo đường hướng giao tiếp đã được tiếp cận, tuy nhiên, những hoạt động học tập có thể triển khai hiệu quả hầu hết được đưa ra trong các điều kiện dạy học tối ưu. Nghĩa là, số lượng người học vừa phải cho một lớp học ngoại ngữ (dưới 20), trình độ đã được phân loại đồng đều, cơ sở vật chất đảm bảo. Tuy nhiên, trong thực tế, với những nơi có điều kiện khó khăn, như lớp học đông (trên 40 học sinh), cơ sở vật chất hạn chế, việc triển khai các hoạt động nhóm, sẽ đòi hỏi nhiều chuẩn bị và khó triển khai. Điều này dễ khiến giáo viên bỏ qua các hoạt động mang tính giao tiếp cho học sinh. Và để tiết kiệm thời gian chuẩn bị bài cũng như công sức tổ chức quản lý lớp học, giáo viên sẽ có xu hướng sử dụng phương pháp Dịch - Ngữ pháp, việc áp dụng này sẽ mang lại bất lợi cho người học trong việc sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp. Trong phạm vi bài viết này, tôi xin giới thiệu “ Một số kĩ thuật dạy từ vựng Tiếng Anh đối với học sinh phổ thông và các hoạt động luyên tập từ vựng trên lớp theo đường hướng giao tiếp” nhằm nâng cao vốn từ vựng cho học sinh và cũng giúp cho giáo viên chuẩn bị và tổ chức hoạt động dạy học dễ dàng và hiệu quả. II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Giáo viên có thêm kiến thức về kĩ thuật dạy từ vựng và tổ chức các hoạt động luyện tập từ vựng trên lớp học. 1 - Hình thành kĩ năng học tập và ghi nhớ từ vựng tự nhiên cho học sinh. - Phát triển kĩ các năng giao tiếp và rèn luyện sự nhanh nhẹn, tự tin, năng động cho học sinh. III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU - Việc dạy và học Tiếng Anh tại trường THPT Lạng Giang số 1 IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu tài liệu. - Qua các tiết thực nghiệm trên lớp. - Dự giờ đồng nghiệp. - Điều tra hiệu quả của phương pháp qua phiếu điều tra, qua chất lượng học tập của học sinh. V. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI Chuyên đề nghiên cứu giúp giáo viên có nhiều lựa chọn trong kĩ thuật dạy từ vựng và tổ chức các hoạt động luyện tập từ vựng phong phú để nâng cao hiệu quả dạy và học từ vựng trong trường phổ thông. Giúp các em học sinh có được một vốn từ vựng cần thiết và có thể sử dụng được vốn từ của mình một cách có hiệu quả nhất. 2 PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI - Từ vựng tiếng Anh là một công cụ, phương tiện quan trọng nhất trong việc sử dụng và học tiếng Anh . Ở bất kỳ một kỹ năng nào của việc học ngoại ngữ đều phải sử dụng đến từ vựng.Vì vậy từ vựng tiếng Anh là nguồn vốn,là sản phẩm vô giá, là công cụ chính cho người sử dụng từ vựng tiếng Anh - Quá trình dạy học bao gồm hai mặt liên quan chặt chẽ: Hoạt động dạy của thầy và hoạt động học của trò. Để đổi mới phương pháp dạy học hiệu quả cần nghiên cứu sâu hơn về hoạt động học của trò rồi dựa trên thiết kế hoạt động học của trò mà thiết kế hoạt động dạy của thầy. Trong hướng đổi mới phương pháp dạy học hiện nay là tập trung thiết kế các hoạt động của trò sao cho họ có thể tự lực khám phá, chiếm lĩnh các tri thức mới dưới sự chỉ đạo của thầy. Bởi một đặc điểm cơ bản của hoạt động học là người học hướng vào việc cải biến chính mình, nếu người học không chủ động tự giác, không có phương pháp học tốt thì mọi nỗ lực của người thầy chỉ đem lại những kết quả hạn chế. Trong hướng đổi mới phương pháp dạy học hiện nay là tập trung thiết kế các hoạt động của trò sao cho họ có thể tự lực khám phá, chiếm lĩnh các tri thức mới dưới sự chỉ đạo của thầy. Bởi một đặc điểm cơ bản của hoạt động học là người học hướng vào việc cải biến chính mình, nếu người học không chủ động tự giác, không có phương pháp học tốt thì mọi nỗ lực của người thầy chỉ đem lại những kết quả hạn chế. II. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI - Phần đông học sinh khi hỏi đến các em có thích học tiếng Anh không? Các em trả lời là có , còn khi đề cập đến vấn đề học từ vựng thì hầu hết các 3 em đều trả lời là không thích. Vì các em cho rằng học từ vựng tiếng Anh khó nhớ và mất nhiều thời gian, học rồi lại quên, hầu hết học sinh ngại học và lười học từ vựng Tiếng Anh một cách chu đáo. - Đa số giáo viên đều chủ quan,chưa chú ý đi sâu vào việc tìm hiểu cách học và cách dùng từ vựng của học sinh, phần lớn các giáo viên chỉ kiểm tra sơ lược một vài em bằng cách đọc to từ đó hoặc ghi lên bảng. Vì vậy dẫn đến học sinh chỉ học đối phó nhưng chưa sâu. - Trong hầu hết các tiết học tiếng Anh nào đều có phần dạy từ vựng. Để dạy từ vựng có hiệu quả hầu hết các giáo viên phải sử dụng linh hoạt các kỹ năng dạy từ vựng tiếng Anh cũng như kỹ năng truyền đạt của giáo viên. Yêu cầu mỗi giáo viên phải nắm bắt , và hiểu được tầm quan trọng của việc sử dụng từ vựng tiếng Anh , trong quá trình học tập của học sinh. Do đó giáo viên phải biết lựa chọn các kỹ năng phù hợp với trình độ nhận biết của học sinh. Người giáo viên phải xác định rõ nhiệm vụ của việc dạy và học từ vựng tiếng Anh, chúng ta phải xác định dạy cho học sinh học từ vựng tiếng Anh là giúp cho học sinh thực hiện tốt các kỹ năng như nghe, nói , đọc, viết. Học sinh phát triển được vốn từ vựng, có khả năng lựa chọn, sắp xếp câu, ý rõ ràng. Rèn luyện khả năng tư duy trí tưởng tượng phong phú và khả năng dùng từ chính xác của học sinh. Qua đó giúp học sinh tự tin, có khả năng ứng xử, giao tiếp linh hoạt và khả năng sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống. - Do có nhiều môn học, các em không đủ thời gian để tìm tòi, nghiên cứu và đi sâu vào việc học tập các bộ môn nói chung và bộ môn tiếng Anh nói riêng. Các em chỉ học vẹt, học đối phó để giáo viên kiểm tra, sau đó khi dùng lại thì các em đều quên hết. Tuy vậy đây là một bộ môn khó và quan trọng nên cả giáo viên và học sinh đều rất coi trọng, đặc biệt là việc học và dạy từ vựng cho học sinh. 4 Chương II: MỘT SỐ KỸ THUẬT DẠY HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH ĐỐI VỚI HỌC SINH PHỔ THÔNG THEO ĐƯỜNG HƯỚNG GIAO TIẾP Thông thường, cách dạy từ vựng nhanh và tiết kiệm thời gian nhất là dạy theo cách dịch nghĩa, nhưng trong dạy học theo đường hướng giao tiếp, cách dạy này không được đánh giá cao do không tạo được sự tương tác giữa giáo viên và người học, hoặc giữa người học với nhau. Sau đây là một số phương pháp dạy từ vựng đơn giản và hiệu quả khác. I. GIỚI THIỆU TỪ BẰNG ĐỒ VẬT CÓ THẬT (REALIA) Khi dạy những từ vựng liên quan đến khung cảnh lớp học, buổi ngoại khoá hoặc một số bộ phận cơ thể, giáo viên có thể chỉ ngay những vật, bộ phận này kèm theo từ tiếng Anh để người học đoán nghĩa. Sau đó, giáo viên đưa ra nghĩa của từ. Ví dụ: khi dạy những từ như door (cửa ra vào), desk (bàn), curtain (rèm cửa), leg (chân), trainers (giày thể thao)… giáo viên có thể áp dụng thủ thuật này. II. DẠY TỪ BẰNG TRANH (VISUAL) Ở phương pháp này, giáo viên chuẩn bị tranh ảnh có chứa nội dung kiến thức cần giảng dạy. Giáo viên giơ từng bức tranh và yêu cầu học sinh nhận biết nội dung chứa đựng trong bức tranh. Dạy bằng tranh là một cách sinh động, dễ tạo hiệu ứng tốt cho người học. Giáo viên chuẩn bị một số bức tranh cho những từ chỉ đồ vật hoặc nghề nghiệp để giới thiệu trước lớp kèm theo từ tiếng Anh. Người học sẽ dễ dàng đoán nghĩa của từ. Ví dụ: khi dạy những từ như engineer (kĩ sư), musical instrument (nhạc cụ), ski (trượt tuyết) … 5 Đặc biệt, hiện nay trong một số phòng học được trang bị máy chiếu, giáo viên có thể tìm tranh trên mạng Internet hoặc scan tranh trong sách giáo khoa để trình chiếu và dạy từ. III. ĐƯA TÌNH HUỐNG (SITUATION) để giới thiệu từ. Với một số từ, cách giới thiệu tốt nhất là đưa ra tình huống. Giáo viên đưa ra tình huống, nhấn mạnh từ giới thiệu và yêu cầu người học đoán nghĩa của từ. Ví dụ, một số từ như trolley (xe đẩy), frightened (sợ hãi) vv… giáo viên có thể đặt ra tình huống như: Yesterday I went to Big C and bought a lot of things. Then I put them all in a trolley and I pushed the trolley all around the supermarket. (Hôm qua tôi đi Big C và mua được rất nhiều đồ. Rồi tôi để chúng vào một cái trolley. Sau đó tôi đẩy chiếc trolley khắp xung quanh siêu thị). IV. VẼ HÌNH (DRAWING) Khi dạy một số danh từ, tính từ và động từ giáo viên có thể minh hoạ bằng cách vẽ phác hoạ đơn giản trực tiếp trên bảng đế học sinh có thể đoán từ như những ví dụ ở dưới đây. happy sad T-shirt Gloves jump V. MINH HỌA BẰNG HÀNH ĐỘNG (MIMING) 6 Cách này rất thích hợp khi dạy một số động từ chỉ hành động của con người hoặc tính từ chỉ cảm xúc, thái độ. Ở phương pháp này giáo viên dùng hành động, cử chỉ nét mặt của mình. Trên cơ sở đó người học quan sát và đoán nghĩa của từ mới. Ví dụ: khi dạy từ angry (giận dữ), sad (buồn), hoặc smile (cười), wash your face (rửa mặt)… Giáo viên làm các cử chỉ điệu bộ minh hoạ cho các từ này để người học đoán từ. VI. SỬ DỤNG VÍ DỤ (EXAMPLE) Giáo viên đưa ra một loạt các ví dụ, người học phải nhóm chúng lại với nhau và tìm ra một từ khái quát nhất. Phương pháp giảng dạy này phát huy khả năng khái quát hoá của người học đồng thời nó buộc người học phải tư duy sáng tạo và lôgic. Sử dụng ví dụ để giới thiệu từ vựng cũng là một cách hiệu quả đối với những danh từ chung hoặc gồm nhiều bộ phận: computer (máy tính), building (toà nhà), zoo (vườn bách thú), flower (hoa), animal (động vật). Ví dụ: Khi dạy từ animal, giáo viên có thể lấy ví dụ: Cat, bird, snake, tiger are animals, so, what does animal mean? (Mèo, chim, rắn, hổ là animals, vậy animal nghĩa là gì?) VII. SỬ DỤNG TỪ ĐỒNG NGHĨA HOẶC TRÁI NGHĨA (SYNONYM or ANTONYM) Một cách dạy từ vựng khác nữa là sử dụng từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa, với dấu >< để thể hiện từ trái nghĩa, và = để biểu thị đồng nghĩa, giáo viên có thể giúp người học dựa trên những kiến thức sẵn có để học những từ chưa biết. 7 [...]... cao: - Các tiết học trở nên sôi nổi và sinh động hơn, học sinh hứng thú, chủ động, tích cực tham gia hoạt động học tập và luyện tập - Học sinh nhớ được cách phát âm, nghĩa và cách sử dụng từ mới các từ mới ngay tại lớp học một cách tự nhiên - Vốn từ vựng của học sinh tăng nên rõ rệt - Học sinh năng động hơn, tự tin hơn trong các hoạt động học tập cũng như các hoạt động tập thể 17 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ... với các học sinh khá, tiếp thu nhanh giáo viên sử dụng các kĩ năng thường mang tính chất yêu cầu học sinh tái tạo lại phần từ đã học Đối với học sinh yếu, tiếp thu chậm hơn thì sử dụng các cách kiểm tra mang tính gợi mở từ 16 Chương IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Khi áp dụng các kĩ thuật dạy từ vựng và tổ chức các hoạt động luyện tập từ vựng trên lớp theo đường hướng giao tiếp, chất lượng các tiết học đã được... học tập và luyện tập một cách có hiệu quả Giáo viên nên hướng dẫn , giúp học sinh đưa ra những phương pháp học tối ưu nhất trong việc học và luyện tập từ vựng là một công việc thuộc nguyên tắc dạy từ vựng tiếng Anh Giáo viên phải dạy tốt phần học từ vựng cho học sinh, trong phần học đó học sinh cũng phải biết tư duy , ứng dụng từ một cách linh hoạt Trong giờ học giáo viên phải cần kết hợp và hướng. .. hợp với bài học Với những thủ thuật giới thiệu từ vựng trên đây, người học sẽ được tương tác với giáo viên và có thể trao đổi với bạn cùng học ngay từ giai đoạn đầu tiên của bài học, chú trọng vào sự tư duy, hướng sự tập trung chú ý của người học vào các từ đang học Việc lựa chọn thủ thuật nào là do ý nghĩa của từ được đưa ra 8 Chương III : CÁC HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP TỪ VỰNG TRÊN LỚP THEO ĐƯỜNG HƯỚNG GIAO. .. HÀNH ĐỘNG (MIMING) Như đã nêu cách này rất phù hợp khi dạy một số động từ chỉ hành động của con người hoặc tính từ chỉ thái độ Ví dụ: khi dạy từ angry (giận dữ), sad (buồn), hoặc smile (cười), wash your face (rửa mặt)…, giáo viên có thể tổ chức một số hoạt động như sau: - Giáo viên yêu cầu một số học sinh, mỗi học sinh thực hiện một hành động theo chủ đề đã học để các học sinh khác đoán từ - Học sinh. .. hướng dẫn cho các em nhận xét về quy mô, số lượng từ phải học và luyện tập hằng ngày, nhằm đảm bảo theo hướng đổi mới phương pháp dạy học , lấy học sinh làm trung tâm Các em học tập tích cực, chủ động sáng tạo, suy nghĩ độc lập tự nhiên không gò bó, không rập khuôn máy móc Tuy nhiên học sinh vẫn còn một số khó khăn khi học và luyện tập từ vựng Tiếng Anh, vì vậy đòi hỏi giáo viên phải linh hoạt và sáng tạo... GIAO TIẾP I VẼ TRANH ( DRAWING) Hoạt động này giúp người học luyện tập và ghi nhớ các từ một cách tự nhiên và có thêm sản phẩm khá thú vị sau giờ học ( bức tranh học sinh tự vẽ) Ví dụ: Sau khi học các từ miêu tả người ( Sách giáo khoa Tiếng Anh 11Unit 1 Speaking), giáo viên có thể tổ chức hoạt động như sau: Hoạt động 1: Giáo viên yêu cầu học sinh chuẩn bị giấy và bút chì màu Giáo viên miêu tả một nhân... hoạt động nào tùy vào đối tượng, số lượng học sinh từng lớp và thời gian tổ chức hoạt động trên lớp Các kĩ năng kiểm tra được thực hiện ở mỗi giờ dạy khác nhau để tạo ra sự mới mẻ, không gây nhàm chán cho học sinh Song ta cũng cần chú ý đến đối tượng học sinh, hay chính là trình độ nhận thức của học sinh nhanh hay chậm để đảm bảo việc kiểm tra được thực hiện thường xuyên và với mọi học sinh Đối với các. .. thủ thuật và hoạt động hữu ích trong việc dạy học từ vựng để áp dụng trong thực tế để áp dụng trong bài viết này với hy vọng, những người có cùng mối quan tâm có thể có được một tài liệu hướng dẫn nhỏ để tham khảo và áp dụng trong việc dạy học của mình Qua thực tế hướng dẫn học sinh học tập và rèn luyện từ vựng tiếng Anh là một vấn đề cần thiết và quan trọng Giáo viên phải tạo điều kiện cho các em học. .. CỦA TỪ (EXPLAINING GAME) Hoạt động này có thể dùng để ôn tập từ vựng cho cả một chủ đề lớn * Cách 1: - Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm và đặt tên cho nhóm của mình - Giáo viên chuẩn bị các thẻ, trên mỗi thẻ có một câu có chứa một từ khóa đã học được gạch chân - Phát cho mỗi học sinh một thẻ Yêu cầu học sinh tìm cách giải thích từ được gạch chân trong thẻ của mình ( không được đọc từ gạch chân) Học . học sinh đều rất coi trọng, đặc biệt là việc học và dạy từ vựng cho học sinh. 4 Chương II: MỘT SỐ KỸ THUẬT DẠY HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH ĐỐI VỚI HỌC SINH PHỔ THÔNG THEO ĐƯỜNG HƯỚNG GIAO TIẾP Thông. kĩ thuật dạy từ vựng Tiếng Anh đối với học sinh phổ thông và các hoạt động luyên tập từ vựng trên lớp theo đường hướng giao tiếp I. Giới thiệu từ bằng đồ vật có thật (REALIA) II. Dạy từ. thuật dạy từ vựng và tổ chức các hoạt động luyện tập từ vựng phong phú để nâng cao hiệu quả dạy và học từ vựng trong trường phổ thông. Giúp các em học sinh có được một vốn từ vựng cần thiết và
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số kỹ thuật dạy từ vựng tiếng anh đối với học sinh phổ thông và các hoạt động luyện tập từ vựng trên lớp theo đường hướng giao tiếp, SKKN Một số kỹ thuật dạy từ vựng tiếng anh đối với học sinh phổ thông và các hoạt động luyện tập từ vựng trên lớp theo đường hướng giao tiếp, SKKN Một số kỹ thuật dạy từ vựng tiếng anh đối với học sinh phổ thông và các hoạt động luyện tập từ vựng trên lớp theo đường hướng giao tiếp

Từ khóa liên quan