0

SKKN Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho hoc sinh phổ thông

22 1,679 1
  • SKKN Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho hoc sinh phổ thông

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:42

ĐẶT VẤN ĐỀ Năm học 2007-2008 trường THPT Trần Phú thị xã Móng Cái đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Huân chương lao động Hạng Nhì và đón nhận quyết định của công nhận là trường THPT đạt chuẩn Quốc gia trong dịp tổ chức kỷ niệm 50 năm xây dựng và trưởng thành của nhà trường (1957-2007). Để có được những phần thưởng cao quý đó là cả quá trình phấn đấu liên tục của các thế hệ thầy và trò của nhà trường trong suốt 50 năm qua, đó là sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, các cấp uỷ chính quyền địa phương cùng với các thầy cô giáo trong Ban giám hiệu của nhà trường đã dày công xây dựng lên các kết quả về sự đoàn kết nhất trí cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của các năm học mà ngành Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trong mỗi giai đoạn phát triển của đất nước. Để tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được, nhà trường từng bước kiện toàn cán bộ quản lý, các tổ chức đoàn thể, xây dựng đội ngũ và kế hoạch phát triển của nhà trường trong các giai đoạn tiếp theo để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương đồng thời góp phần vào sự phát triển bền vững của một trường THPT chuẩn Quốc gia. Muốn vậy nhà trường cần phải xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện đồng bộ các nội dung giáo dục toàn diện trong đó việc xây dựng kế hoạch về “Giáo dục lao động hướng nghiệp và giáo dục ngoài giờ lên lớp” đóng vai trò quan trọng trong hoạt động dạy và học của nhà trường đạt được kết quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ các năm học. Trước mắt nhà trường triển khai kịp thời các nhiệm vụ năm học thực hiện từng bước có hiệu quả công tác quản lý chất lượng trường THPT. Xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2008-2009 hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học đã đề ra. Cần phải xác định và hiểu đầy đủ về vị trí và tầm quan trọng của công tác Giáo dục lao động hướng nghiệp và giáo dục ngoài giờ lên lớp trong nhà trường phổ thông hiện nay, đó là: Giáo dục lao động hướng nghiệp và giáo dục ngoài giờ lên lớp =Trang1= trong nhà trường phổ thông một nội dung quan trọng trong quá trình giáo dục toàn diện cho học sinh trong hệ thống giáo dục phổ thông nhằm mục đích bồi dưỡng, hướng dẫn việc chọn nghề của học sinh cho phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội đồng thời phù hợp với năng khiếu của cá nhân, bên cạnh đó chuẩn bị tốt mọi mặt cho học sinh sẵn sàng đi vào lao động sản xuất sau khi ra trường. Với vị trí và tầm quan trọng như trên để xây dựng kế hoạch cho nội dung Giáo dục lao động hướng nghiệp và giáo dục ngoài giờ lên lớp đạt hiệu quả cần tiến hành đánh giá thực trạng quá trình thực hiện nhiệm vụ và xây dựng các biện pháp để thực hiện tốt hơn nữa trong các năm học tiếp theo. CĂN CỨ PHÁP LÝ: Điều 23: Luật giáo dục ghi rõ: "Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam XHCN, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc ". - Mục tiêu phát triển giáo dục đến năm 2010 xác định cho trường THPT là: "Giúp học sinh có hiểu biết kỹ thuật, chú trọng hướng nghiệp để tạo thuận lợi cho việc phân luồng sau THPT để học sinh vào đời hoặc chọn ngành nghề học tiếp sau khi tốt nghiệp ". - Đại hội Đảng toàn quốc khoá IX khẳng định: Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực thúc đẩy sự nghiệp CNH - HĐH, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người "Coi trọng công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh trung học chuẩn bị cho tốt nghiệp và lao động nghề nghiệp phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong cả nước và từng địa phương ". - Quyết định số 23 /HĐBT ngày 29/3/1989 về một số vấn đề cấp bách của giáo dục chỉ rõ : " Phải đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp, phát triển hệ thống dạy nghề, kết hợp dạy văn hoá và dạy nghề ở bậc THPT". - Chỉ thị số 33/2003 CT-BGD&ĐT ngày 23/7/2003 nêu rõ : =Trang2= + Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cần nâng cao hơn nữa nhận thức về ý nghĩa, mục đích, nội dung và những biện pháp thực hiện giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông . + Quán triệt yêu cầu giáo dục hướng nghiệp trong suốt quá trình xây dựng, hoàn thiện chương trình, biên soạn sách giáo khoa, sách giáo viên và trong giảng dạy các môn học, + Nghiêm túc triển khai thực hiện sinh hoạt hướng nghiệp ở các trường THCS, THPT và TTKTH-HN theo tài liệu hướng dẫn của Bộ giáo dục và Đào tạo, + Nâng cao chất lượng và mỡ rộng việc dạy nghề phổ thông để giúp học sinh tìm hiểu nghề, làm quen với một số kỹ năng lao động nghề nghiệp, + Các cấp quản lý giáo dục cần quán triệt chủ trương xã hội hoá giáo dục của Đảng và Nhà nước trong chỉ đạo thực hiện giáo dục hướng nghiệp . + Văn kiện hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành TW khoá IX, phần chiến lược phát triển giáo dục viết: "Thực hiện giáo dục toàn diện, tạo chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục, đặc biệt là trong các trường Đại học, Cao đẳng. Đặc biệt giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Bồi dưỡng cho thế hệ trẻ tinh thần yêu nước, yêu quê hương, gia đình, lý tưởng XHCN, bản lĩnh chính trị, lòng nhân ái, ý thức tôn trọng pháp luật, lối sống văn hoá, tác phong công nghiệp, tinh thần hiếu học, chi tiến thủ, lập thân, lập nghiệp. "Không cam chịu nghèo hèn, đào tạo lớp người năng động sáng tạo có sức khoẻ, có kiến thức, làm chủ kỹ năng nghề nghiệp, nhạy cảm với cái mới, có ý thức vươn lên nắm bắt thành tựu mới về khoa học và công nghệ. Điều lệ trường THPT điều 24 viết: Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp do nhà trường phối hợp với lực lượng giáo dục ngoài nhà trường tổ chức, bao gồm hoạt động ngoại khoá về khoa học, văn học nghệ thuật, thể dục, thể thao nhằm phát triển năng lực toàn diện của học sinh, tổ chức các hoạt động vui chơi, tham quan du lịch, giao lưu văn hoá, các hoạt động giáo dục công ích, các hoạt động xã hội, các hoạt động từ thiện phối hợp với lứa tuổi học sinh. =Trang3= THỰC TRẠNG: Có thể nói rằng trong những năm học vừa qua công tác giáo dục hướng nghiệp và giáo dục ngoài giờ lên lớp trong các nhà trường THPT nói chung và ở trường THPT Trần Phú nói riêng bước đầu đã có những kết quả đáng khích lệ, đáp ứng được phần nào yêu cầu của xã hội và của địa phương trong việc đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ cũng như định hướng cho một bộ phận học sinh tiếp tục con đường học tập nghiên cứu trong các trường chuyên nghiệp để phục vụ cho cho xã hội sau này. Song kết quả đó chưa đạt được là bao, chưa thực sự đáp ứng được đại đa số của các em học sinh cũng như của các bậc phụ huynh của nhà trường. Bởi lẽ các môi trường giáo dục: Nhà trường - Gia đình - Xã hội chưa hiểu đầy đủ về tầm quan trọng của công tác này trong từng giai đoạn phát triển của đất nước và của địa phương. GD LĐ HN ƯU ĐIỂM Cán bộ quản lý, giáo viên được phân công phụ trách của nhà trường ngày càng nhận thức đầy đủ về vai trò của công tác giáo dục lao động hướng nghiệp cho học sinh trong nhà trường. Triển khai các nội dung chỉ đạo của ngành, xây dựng các kế hoạch hoạt động theo từng tháng từng học kỳ của năm học và lồng ghép với các hoạt động học tập văn hoá nhằm thực hiện đầy đủ và có kết quả các buổi sinh hoạt lao động hướng nghiệp theo đúng chương trình và hướng dẫn của Bộ. Nhiều giáo viên đã đầu tư thời gian, các phương tiện hỗ trợ trong các giờ dạy nghề và tổ chức tư vấn hướng nghiệp theo chương trình mới. Số lượng và chất lượng các giờ sinh hoạt hướng nghiệp đã từng bước được nâng lên. Trường đã thực hiện công tác hướng nghiệp qua các môn văn hoá nhất là môn kỹ thuật, hướng nghiệp qua các buổi sinh hoạt ngoại khoá và sinh hoạt ngoài giờ. Tổ chức lao động đơn giản thông qua các đợt lao động vệ sinh trường lớp của đầu năm và kết thúc mỗi năm học. Tạo được cho các em có thói quen bảo vệ của công và giữ gìn vệ sinh trong nhà trường. Ngoài ra các em còn được trực tiếp tham =Trang4= gia hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại khuôn viên của nhà trường để tạo cây xanh bóng mát và nơi cho các em sinh hoạt ngoại khoá và hoạt động tập thể. Thông qua các giáo viên chủ nhiệm tổ chức một số buổi hội thảo, tư vấn hướng nghiệp vào tiết sinh hoạt thứ 7 hàng tuần ngay tại các lớp học. Mặt khác nhà trường đã bố trí giáo viên có năng lực chuyên môn để tham gia công tác dạy nghề phổ thông cho hai môn: Tin học ứng dụng và Điện dân dụng có hiệu quả. Trong 3 năm học gần đây đã có 90% số học sinh lớp 12 được cấp chứng chỉ nghề phổ thông. Đa số học sinh đã có những thông tin cần thiết để định hướng chọn nghề sau khi tốt nghiệp. HẠN CHẾ - Trước hết tư tưởng chỉ đạo về giáo dục lao động hướng nghiệp trong nhà trường chưa được thống nhất đồng đều, nhận thức về vai trò vị trí của hoạt động hướng nghiệp trong BGH và trong mỗi giáo viên chưa thực sự sâu sắc, chưa thấy rõ tính cấp bách, quan trọng của giáo dục hướng nghiệp trong giai đoạn hiện nay. - Công tác chỉ đạo của nhà trường : + Khâu xây dựng kế hoạch hoạt động hướng nghiệp còn mang tính khái quát, chưa cụ thể. Do vậy, khi thực hiện còn nhiều vướng mắc lúng túng. Thời gian giành cho hoạt động hướng nghiệp còn ít, thường bị chồng chéo bởi các hoạt động khác, công tác kiểm tra giám sát chưa được thường xuyên. Công tác sơ kết, tổng kết chưa được đầu tư thích đáng, chưa phát huy được tính tích cực của công tác giáo dục lao động hướng nghiệp trong nhà trường. - Về đội ngũ và cơ sở vật chất: +Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên hoạt động hướng nghiệp dạy nghề yếu, hiểu biết còn hạn chế trong các lĩnh vực về nghề( Kể cả việc tìm hiểu các lĩnh vực phát triển các loại hình nghề của địa phương) cũng như tình hình kinh tế xã hội; khả năng truyền thụ kiến thức cho học sinh rất nhiều hạn chế , chưa mang tính giáo dục sâu sắc. =Trang5= + Nhiều giáo viên coi nhẹ hoạt động hướng nghiệp, coi đây là việc làm bắt buộc, cho rằng cứ dạy tốt các môn văn hoá là được, nếu học giỏi thì làm nghề gì cũng được. Không ít người nhận thức đối với nhà trường thì tiêu chí chỉ là: Tỷ lệ tốt nghiệp, số lượng học sinh giỏi các cấp, tỷ lệ đậu vào Đại học, Cao đẳng ; nhiều lúc còn xem nhẹ các môn không thi Đại học, Cao đẳng, tốt nghiệp (Trong đó có môn Kỹ thuật ) coi thường lao động sản xuất, hoạt động ngoài giờ lên lớp; dạy nghề phổ thông đang xem là học để các em có thêm cơ hội để tốt nghiệp THPT. + Cơ sở vật chất đầu tư cho giáo dục lao động hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông còn ở mức rất thấp và không đồng bộ. Thư viện nhà trường hầu như chưa có sách và tài liệu hướng dẫn lao động hướng nghiệp. Nhiều giáo viên dạy nghề phổ thông vẫn trong hiện tượng “Dạy chay”, kỹ năng thực hành nghề còn thấp. + Vệ sinh trường lớp, khu nội trú của học sinh và giáo viên trong nhà trường chưa được quan tâm đúng mức. Các khu vệ sinh công cộng cho học sinh còn thiếu và chưa đảm bảo yêu cầu sử dụng. + Ý thức chăm sóc bảo vệ hệ thống cây bóng mát và cây cảnh trong khuân viên nhà trường còn thấp. Chưa mạnh dạn giao những việc cụ thể cho các lớp nhận phụ trách các khâu chăm sóc và bảo vệ hệ thống các cây trong khuân viên để giúp cho các em cảm nhận được vai trò và trách nhiệm của mình đối với công việc hữu ích này. + Sự kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động hướng nghiệp chưa được tốt; Chưa phát huy hết sức mạnh của hội cha mẹ học sinh trong công tác hướng nghiệp. + Chưa tổ chức được cho học sinh các buổi xuống các cơ sở sản xuất, các khu nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn của thị xã tham quan nên cũng gây ảnh hưởng một phần tới việc làm quen nghề của các em. + Ban tuyển sinh của nhà trường chưa thực sự năng động, hiệu quả công tác còn hạn chế. Thiếu thông tin cần thiết để tư vấn cho học sinh lớp 12 dự thi vào các trường, ngành nghề phù hợp với khả năng học tập và điều kiện gia đình của các em, nên hằng năm số lượng các em đỗ vào các trường chuyên nghiệp còn thấp ( đạt 10- 15% số học sinh lớp 12). =Trang6= Do những hạn chế trên nên kết quả giáo dục lao động hướng nghiệp của nhà trường chưa được như ý muốn. Tình hình học sinh tốt nghiệp THPT khi ra trường chọn nghề cho bản thân là rất khó, dẫn đến lựa chọn nghề tuỳ tiện theo cảm tính không phù hợp với năng lực cá nhân và yêu cầu của xã hội. Còn nhiều học sinh khi tốt nghiệp xong không lựa chọn được nghề nghiệp cho bản thân. GDNGLL Những năm gần đây công tác chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của nhà trường đã có những bước phát triển đáng kể. Nhà trường đã chỉ đạo các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo kế hoạch năm học một cách tích cực, chủ động sáng tạo bước đầu đạt kết quả: + Tổ chức tốt các hoạt động đáp ứng yêu cầu xã hội như: Phòng chống tệ nạn xã hội, ma tuý, HIV/AIDS đặc biệt trong các năm học vừa qua đã đẩy lùi ma tuý xâm nhập vào trong nhà trường, ATGT, không vận chuyển tàng trữ chất cháy nổ và đốt pháo, giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên, hoạt động xây dựng môi trường giáo dục "xanh, sạch, đẹp". + Tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử và truyền thống của nhà trường, đặc biệt hàng năm tổ chức cho học sinh viếng thăm bia tưởng niệm của đồng chí Trần Phú tổng Bí thư đầu tiên của Đảng CSVN tại khu đồi Trần Phú( Phường Hải Hoà). + Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động chính trị ở địa phương: Tuyên truyền cho bầu cử HĐND các cấp, Đại hội Đảng các cấp và tham gia cùng với địa phương tuyên truyền các chiến dịch về ATGT, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ. +Tham gia giao lưu hát đối Việt-Trung, cổ động đoàn đua xe đạp nữ Quốc tế Hà Nội mở rộng năm 2007. +Tổ chức tuyên truyền, tham gia bình chọn vịnh Hạ Long là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới. + Thực hiện tốt truyền thống đền ơn đáp nghĩa như : Tặng quà các bà mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách, cựu THXP của thị xã =Trang7= + Tham gia tích cực các hoạt động nhân đạo từ thiện : Quỹ vì người nghèo, quỹ xoá nhà tranh, mua tăm tre cho hội người khiếm thị của tỉnh. Quyên góp ủng hộ bằng vật chất cho các em học sinh nhỏ THCS của hai xã Hải Sơn và Bắc Sơn trị giá 6 triệu đồng. + Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thi sáng tác thơ văn, xây dựng và biểu diễn các trích phẩm văn học trong các giờ ngoại khoá văn học trong nhà trường, tham gia các cuộc thi về môi trường. + Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh” giữa các tập thể lớp trong toàn trường. + Tham gia các các cuộc thi về tìm hiểu Luật Dân sự, Luật biên giới (Do Bộ tư lệnh Biên phòng tổ chức) đạt giải nhì. + Kết hợp với hội cựu chiến binh của phường Ka Long tổ chức cho các em nghe buổi nói chuyện ôn lại truyền thống của anh Bộ đội Cụ Hồ nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12). Qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp học sinh không những được giáo dục về mặt đạo đức lối sống mà còn khắc sâu những kiến thức văn hoá được học ở trên lớp. Việc triển khai và chỉ đạo có hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong mấy năm qua đã tạo nên không khí sôi nổi phấn khởi trong nhà trường thúc đẩy phong trào dạy học của trường đạt kết quả cao: HẠN CHẾ: - Một bộ phận nhỏ giáo viên, học sinh nhận thức chưa đúng đắn về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. - Công tác chỉ dạo và tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp còn nhiều bất cập: Kế hoạch chưa khoa học, hình thức hoạt động chưa phong phú, nội dung hoạt động chưa phong phú, chưa đồng đều, chưa thường xuyên. - Cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ cho hoạt động còn thiếu thốn hạn hẹp. - Việc phối hợp với các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường còn hạn chế. Qua thực trạng hoạt động giáo dục hướng nghiệp và giáo dục ngoài giờ lên lớp của trường THPT Trần Phú nói riêng và tình hình giáo dục hướng nghiệp và giáo =Trang8= dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh THPT nói chung trong giai đoạn hiện nay là vấn đề cấp bách, bức xúc cho học sinh, nhà trường, gia đình và toàn xã hội. Chúng ta là những người làm công tác giáo dục không thể không băn khoăn bức xúc suy nghĩ về thực trạng này và cần có những biện pháp tốt để tổ chức hoạt động phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường phù hợp với năng lực sở trường các em đồng thời đáp ứng yêu cầu cảu sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TÓM TẮT TÌNH HÌNH CỦA NHÀ TRƯỜNG ĐỐI VỚI GIÁO DỤC LAO ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP Trên cơ sở quán triệt các quan điểm cơ bản về giáo dục của Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ IX, nghị quyết 40/2000/QH10 của quốc hội và chỉ thị 14/2001/CT-TTg của thủ tướng chính phủ về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông . Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông nhằm mục đích bồi dưỡng, hướng dẫn học sinh, ngay từ trong nhà trường, chọn nghề phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội đồng thời phù hợp với năng lực cá nhân . Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh có nhiệm vụ: Giáo dục thái độ lao động và ý thức đúng đắn với nghề nghiệp cho học sinh làm quen một số nghề phổ biến trong xã hội và các nghề truyền thống của địa phương; tìm hiểu năng khiếu, khuynh hướng nghề nghiệp của từng học sinh để khuyến khích hướng dẫn và bồi dưỡng khả năng nghề nghiệp thích hợp nhất; động viên học sinh đi vào những nghề, những nơi đang cần. =Trang9= Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông bằng các hình thức: Tích hợp nội dung giáo dục hướng nghiệp qua các môn học, lao động sản xuất và học nghề phổ thông, hoạt động sinh hoạt hướng nghiệp và các hoạt động ngoại khoá khác. 3.2 – Quán triệt về nhận thức tư tưởng : - Nhà trường phải chỉ đạo tổ chức cho cán bộ giáo viên học tập đầy đủ những văn bản về nhiệm vụ của hoạt động giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo theo tinh thần các nghị quyết của Đảng và luật giáo dục đễ mỗi giáo viên, cán bộ có nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí, ý nghĩa của công tác giáo dục hướng nghiệp trong giai đoạn hiện nay. - Thông qua các cuộc họp phụ huynh làm cho cha mẹ các em và nhân dân thấy được việc lựa chọn nghề và hành nghề cho phù hợp với mỗi học sinh là hết sức quan trọng. Cha mẹ học sinh phải biết được năng lực của con mình từ đó giúp các em một phần trong lựa chọn nghề nghiệp . - Giáo dục cho học sinh chọn nghề phù hợp , có cơ sở khoa học vừa có ý nghĩa kinh tế và có ý nghĩa về xã hội và nhân văn, ý nghĩa chính trị sâu sắc góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, của đất nước. Tránh sự lãng phí về kinh tế tài chính, về đào tạo và sử dụng lao động – một tài sản vô giá của quốc gia . - Giúp học sinh đánh giá đúng bản thân: + Nếu học tập bình thường hoặc yếu thì con đường thi vào đại học và cao đẳng là không thực tế, nên dựa vào khả năng và hoàn cảnh cụ thể của gia đình, địa phương và xã hội để học nghề là ttốt nhất và có hiệu quả nhất . + Nếu các em học xuất sắc, giỏi thì nên động viên các em vượt qua những khó khăn hiện tại, động viên mọi nguồn lực hổ trợ để các em được học lên bậc cao hơn vì đó là nguồn nhân tài của đất nước sau này. 3.3 – Công tác chỉ đạo thực hiện : - Phải thống nhất giữa BGH với hội đồng sư phạm nhà trường để có kế hoạch cụ thể, chi tiết, rõ ràng, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng giáo viên. Xác định giáo dục hướng nghiệp là một trong những nhiệm vụ chính trị của nhà trường. =Trang10= [...]... học sinh 3.3 Xây dựng điều kiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: 3.3.1 Về nhân lực: - Huy động lực lượng giáo viên, học sinh trong trường phối hợp với hội cha mẹ học sinh, hội khuyến học, hội đồng sư phạm, hội cựu học sinh tạo nguồn nhân lực lớn phục vụ cho hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp - Tổ chức tốt đội ngũ giáo viên chủ nhiệm chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Sử dụng các giáo. .. ngành cần phối hợp với giáo dục hơn nữa để làm tốt việc giới thiệu, tuyên truyền nghề và tư vấn nghề cho học sinh ĐỐI VỚI GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 3.1- Tăng cường bồi dưỡng nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho toàn thể CB quản lý, giáo viên và học sinh trong trường giúp mọi người nhận thức được - Hoạt động ngoài giờ lên lớp là hoạt động giáo dục cơ bản được thực... trò hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và trách nhiệm của mình đối với công tác giảng dạy, giáo dục học sinh 3.2 Vận dụng một cách có hiệu quả các chức năng và chu trình quản lý trong việc điều khiển hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp : Chức năng quản lý là hoạt động quản lý chuyên biệt, thông qua hoạt động này mà người quản lý tác động vào đối tượng quản lý để nhằm thực hiện mục tiêu quản lý giáo. .. giáo dục cơ bản được thực hiện một cách có mục đích, có tổ chức, có kế hoạch để bồi dưỡng, đào tạo nhân cách học sinh, đáp ứng yêu cầu của xã hội Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp không chỉ nhằm mục tiêu về trí dục, mỹ dục, thể dục, lao động mà nó còn giúp giáo dục đạo đức, phẩm chất cho các em học sinh =Trang16= - Việc giáo dục ngoài giờ lên lớp không phải chỉ là công việc của hiệu trưởng hay một... phối hợp với trung tâm giáo dục KTTH làm tốt công tác dạy nghề có chất lượng, có tác dụng giáo dục trong công tác hướng nghiệp cho học sinh 3.11 – Hướng nghiệp qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp : + Hoạt động ngoài giờ lên lớp rất đa dạng, phong phú và có tính đa mục tiêu với nhiều hình thức tổ chức của nhiều đoàn thể quần chúng; thông qua đó chúng ta phải phối hợp linh hoạt và chặt chẽ để làm... chọn nghề của học sinh; tổ chức thảo luận qua các buổi sinh hoạt lớp, tìm hiểu truyền thống của địa phương vùng và xã hội - Giáo viên chủ nhiệm thực hiện giáo dục hướng nghiệp thông qua tổ chức lao động sản xuất giáo dục thái độ, tình cảm tác phong đối với nghề nghiệp - Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với Đoàn trường, chi đoàn lớp để lên kế hoạch cụ thể về giáo dục hướng nghiệp cho lớp 3.4 – Thực hiện... giáo viên có tài về các hoạt động để làm nòng cốt - Phát huy tính tích cực chủ động của học sinh, xây dựng đội ngũ cán bộ lớp, cán bộ đoàn có khả năng tự quản để phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tiến hành hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của lớp mình =Trang21= 3.3.2 Về tổ chức: - Xây dựng quy chế hoạt động mang tính dân chủ, công khai - Cải tiến nội dung, phương pháp hoạt động cho phù hợp với tâm lý,... đáng về thời gian, cơ sở vật chất cho hoạt động giáo dục hướng nghiệp –lao động – dạy nghề phổ thông, luôn kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm để kịp thời phát hiện uốn nắn điều chỉnh đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục hướng nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động hướng nghiệp - Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp: Ngoài giáo dục hướng nghiệp qua các buổi sinh hoạt hướng nghiệp đồng thời trao đổi... trường - Xã hội - Muốn hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có hiệu quả cao thì phải biết phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường c Chỉ đạo HĐGDNGLL : Tổ chức các lực lượng theo dõi, giám sát các hoạt động xen kẽ trong chương trình học tập trong lớp như: Lớp trực tuần, đội cờ đỏ, nhóm trưởng chủ nhiệm theo dõi các khối ở mỗi bộ phận đều phải tổ chức chặt chẽ từ khâu... công tác hướng nghiệp + Thông qua các hoạt động như xem phim, xem kịch, cắm trại, câu lạc bộ văn thơ,… để giáo dục hướng nghiệp + Tận dụng tối đa các phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục hướng nghiệp + Tổ chức cho học sinh tham gia các trò chơi hướng nghiệp làm cho các em quen dần với hoạt động nghề nghiệp trong xã hội =Trang15= + Động viên học sinh tích cực tham gia hoạt động hướng nghiệp của . vai trò hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho toàn thể CB quản lý, giáo viên và học sinh trong trường giúp mọi người nhận thức được. - Hoạt động ngoài giờ lên lớp là hoạt động giáo dục cơ bản. CHẾ: - Một bộ phận nhỏ giáo viên, học sinh nhận thức chưa đúng đắn về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. - Công tác chỉ dạo và tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp còn nhiều bất cập:. nghiệp và giáo dục ngoài giờ lên lớp trong nhà trường phổ thông hiện nay, đó là: Giáo dục lao động hướng nghiệp và giáo dục ngoài giờ lên lớp =Trang1= trong nhà trường phổ thông một nội dung quan
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho hoc sinh phổ thông, SKKN Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho hoc sinh phổ thông,

Từ khóa liên quan