0

Phương pháp ôn luyện học sinh giỏi giải toán sinh học trên máy tính Casio phần sinh học lớp 10

45 1,762 2
  • Phương pháp ôn luyện học sinh giỏi giải toán sinh học trên máy tính Casio phần sinh học lớp 10

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 20:01

Trửụứng THPT Yờờn Mụ A GV : V Th Tnh T CM: Sinh hc LI CM N Tụi xin chõn thnh cm n Ban giỏm hiu, tp th cỏn b giỏo viờn v t chuyờn mụn Sinh - Th dc - Quc phũng trng THPT Yờn Mụ A ó hng dn, ụn c, ng viờn tụi hon thnh tt ti ny. Tụi rt mong nhn c s trao i, gúp ý ca lónh o nghnh, Ban giỏm hiu, cỏc thy cụ giỏo v cỏc em hc sinh ti c hon thin hn. Tụi xin chõn thnh cm n! Yờn Mụ, Thỏng 4 nm 2012 Tỏc gi V Th Tnh Duyeọt cuỷa BGH Duyt ca TTCM www.giaoducviet.net 1 Tröôøng THPT Yêên Mô A GV : Vũ Thị Tỉnh – Tổ CM: Sinh học I. MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn đề Bắt đầu từ năm học 2008 kì thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính casio ở các bộ môn Toán, Lí, Hóa, Sinh được tổ chức nhằm phát huy khả năng tư duy sáng tạo, kĩ năng tính toán và khả năng phân tích của học sinh, đặc biệt nó giúp đỡ các em rất nhiều về kĩ năng tính toán nhanh, và chính xác trong các kì thi trắc nghiệm tốt nghiệp và đại học. Và vì thế việc rèn luyện kĩ năng giải bài tập sinh học có một vai trò rất lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ chung đó. Nhằm góp phần bỗi dưỡng và rèn luyện kĩ năng giải toán sinh học trên máy tính cầm tay cho học sinh tôi đã chọn đề tài “ phương pháp ôn luyện học sinh giỏi giải toán sinh học trên máy tính Casio phần sinh học lớp 10.” Làm đề tài sáng kiến kinh nghiệm của bản thân 2. Mục đích của đề tài Đề tài nêu kĩ năng giải một số dạng bài tập sinh học trong chương trình Sinh học lớp 10, cung cấp tư liệu cho giáo viên tham khảo và vận dụng vào công tác giảng dạy, rèn luyện, bồi dưỡng học sinh giỏi . 3. Đối tượng nghiên cứu Phương pháp giải bài toán sinh học trên máy tính Casio. 4. Nội dung nghiên cứu Với mục tiêu trên tôi đề ra một số nội dung sau: 1. Hướng dẫn các thao tác sử dụng máy tính casio (fx 500 MS) 1. Từ lí thuyết sinh học xây dựng các công thức tính 2. Hướng dẫn giải các bài tập vận dụng và hướng dẫn các thao tác trên máy tính casio ( Casio fx- 500MS) 3. Đưa ra hệ thống các bài tập tự giải 5. Giới hạn của đề tài Có rất nhiều dạng bài tập có thể áp dụng giải trên máy tính casio tuy nhiên trong giới hạn của đề tài tôi chỉ đề cập đến những dạng bài tập thuộc phần Sinh học tế bào ( Sinh học lớp 10) www.giaoducviet.net 2 Tröôøng THPT Yêên Mô A GV : Vũ Thị Tỉnh – Tổ CM: Sinh học 6. Thực trạng nghiên cứu Tình hình thực tế trong nhà trường hiện nay, việc giải bài toán sinh học trên máy tính casio là một vấn đề còn khá mới mẻ đối với học sinh, phần lớn các em chỉ sử dụng máy tính trong giải bài tập toán học, vật lý, hóa học mà chưa chú ý đến bài toán sinh học.Về Giáo viên, nhiều giáo viên bộ môn chưa có điều kiện và nhiều thời gian nghiên cứu vấn đề này. Vì vậy qua đề tài, có thể giúp cho giáo viên phần nào trong việc nghiên cứu và vận dụng vào rèn luyện kĩ năng cho học sinh. Đồng thời góp phần gây hứng thú trong học sinh đối với môn Sinh học. 7. Đề xuất giải quyết thực trạng Để thực hiện tốt việc giải bài toán sinh học trên máy tính casio tôi xin nêu một số đề xuất sau: - Cần thực hiện nhuần nhuyễn, linh hoạt các thao tác giải các phép toán trên máy tính. - Phân tích dữ kiện của đề bài, xác định dạng bài tập . - Vận dụng công thức phù hợp thực hiện phép toán. www.giaoducviet.net 3 Tröôøng THPT Yêên Mô A GV : Vũ Thị Tỉnh – Tổ CM: Sinh học II. NỘI DUNG Chương 1. CÁC THAO TÁC SỬ DỤNG MÁY TÍNH CASIO 1. Làm quen với máy tính caiso Màn hình chỉ hiện 10 chữ số. Giá trị lớn hơn được hiện dạng a x ${10}^{n}$. Với số thập phân ta được chọn 1 trong 2 dạng của a x ${10}^{n}$. Để thay đổi dạng hiện ta ẩn và ấn tiếp một số tương ứng với sự lựa chọn của ta: Fix Sci Norm 1 2 3 Ấn ấn tiếp (Norm 1), hoặc (Norm 2) Norm 1: đưa vào dạng a x ${10}^{n}$ những số x có: | x | < ${10}^{-2}$ hay | x | $\ge$ ${10}^{10}$ Norm 2: đưa vào dạng a x ${10}^{n}$ những số x có: | x | < ${10}^{-9}$ hay | x | $\ge$ ${10}^{10}$ 2. Nhập dữ liệu cho máy Màn hình nhập biểu thức tính (được 79 bước). Mỗi phím dấu , , , , một phím số là 1 bước. Cặp phím hay là 1 bước. Đến bước thứ 73 trở đi con trỏ hiện ■ (thay vì -) Nếu biểu thức dài hơn 79 bước, ta phải cắt ra 2 hay nhiều biểu thức. Ấn để gọi kết quả vừa tính xong 3. Sửa lỗi khi nhập Dùng phím hay để di chuyển con trỏ đến chỗ cần chỉnh. www.giaoducviet.net 4 Tröôøng THPT Yêên Mô A GV : Vũ Thị Tỉnh – Tổ CM: Sinh học Ấn để xoá ký tự đang nhấp nháy (có con trỏ). Ấn con trỏ trở thành ở trạng thái chèn và chèn thêm trước ký tự đang nhấp nháy. Khi ấy ấn , ký tự trước con trỏ bị xoá. Ấn lần nữa hoặc ta được trạng thái bình thường (thoát trạng thái chèn). 4. Hiện lại biểu thức tính Sau mỗi lần tính toán, máy lưu biểu thức và kết quả vào bộ nhớ. Ấn màn hình cũ (biểu thức và kết quả vừa tính) hiện lại, ấn lần nữa, màn hình cũ trước hiện lại. Khi màn hình cũ hiện lại, ta dùng hoặc để chỉnh sửa và tính lại (kể cả màn hình đang tính). Ấn , con trỏ hiện ở đầu dòng biểu thức. Ấn màn hình không bị xoá trong bộ nhớ. Bộ nhớ màn hình lưu được 128 byte cho bộ biểu thức và kết quả. - Bộ nhớ màn hình bị xoá khi:Ấn Lập lại mode và cài đặt ban đầu (Ấn (MODE) ). Đổi mode Tắt máy - Định vị trí sai Ấn hay sau khi có thông báo lỗi, con trỏ nhấp nháy liền sau ký tự lỗi. - Nối kết nhiều biểu thức Dùng dấu: ( ) để nối hai biểu thức tính. Ví dụ: Tính 2 + 3 và lấy kết quả nhân 4 2 3 4 2+3 5 Disp Ans x 4 20. www.giaoducviet.net 5 Tröôøng THPT Yêên Mô A GV : Vũ Thị Tỉnh – Tổ CM: Sinh học 5. Nhập phân số Ví dụ 1: 1$\frac{2}{3}$ $\leftrightarrow$ $\frac{5}{3}$ Ấn 1 2 3 1 2 3 5 3 1 2 3 Có thể cài đặt màn hình để chỉ nhập và hiện kết quả là phân số (không nhập và hiện hỗn số) như sau: Ấn nhiều lần để có màn hình D i p s 1 Ấn tiếp Máy hiện: ${a}^{b/c}$ d/c 1 2 Ấn (${a}^{b/c}$ ): nếu chọn nhập và hiện có hỗn số Ấn (d/c ) : nếu chọn nhập chỉ là phân số Có thông báo lỗi khi chọn mà nhập hỗn số. 6. Tính phần trăm Ví dụ 1: Tính 12% của 1500 (kết quả 180) Ấn 1500 x 12 SHIFT % Ví dụ 2: Tính 600 là mấy phần trăm của 880 Ấn 660 $\div$ 880 SHIFT % (Kết quả 75%) Ví dụ 3: Tính 2500 + 15% của 2500 Ấn 2500 x 15 SHIFT % + (Kết quả 2875) 7. Các phép toán khác Vào COMP mode ấn MODE 1 (COMP) www.giaoducviet.net 6 Tröôøng THPT Yêên Mô A GV : Vũ Thị Tỉnh – Tổ CM: Sinh học Số âm trong phép tính phải đặt trong dấu ngoặc sin -1.23 $\to$ sin ( (-) 1.23 ) Nếu số âm là số mũ thì khỏi đặt trong dấu ngoặc sin 2.34 x ${10}^{-5}$ $\to$ sin 2.34 EXP (-) 5 Ví dụ 1: Tính 3 x (5 x ${10}^{-9}$ ) = a.5 x ${10}^{-8}$ Ấn 3 x 5 EXP (-) 9 = Ví dụ 2: Tính 5 x ( 9 + 7 ) = Có thể bỏ dấu ) trước = đưa con trỏ lên dòng biểu thức và sửa số 46 thành 48 (Kết quả 20%) www.giaoducviet.net 7 Tröôøng THPT Yêên Mô A GV : Vũ Thị Tỉnh – Tổ CM: Sinh học CHƯƠNG 2. HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬN DỤNG Chủ đề 1. CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ PHÂN TỬ I. Các công thức thể hiện cấu trúc ADN, ARN và Protein 1. Cấu trúc ADN 1.1. Mối liên quan về số lượng các loại nucleotit trong phân tử AND N= A+T+G+X= 2A+2G A= T; G= X A+G= T+X= N/2 %A+%G=%X+%T= 50% 1.2. Mối liên quan về số lượng các loại nucleotit trên 2 mạch đơn trong phân tử AND A 1 =T 2 ; X 1 =G 2 G 1 =X 2 T 1 =A 2 A= T= A 1 +A 2 = T 1 +T 2 = A 1 +T 1 = A 2 +T 2 G=X= G 1 +G 2 = X 1 +X 2 = G 1 +X 1 = G 2 +X 2 1.3. Chiều dài của ADN L= N/2.3,4 (A o ) 1.4. Khối lượng phân tử của ADN M= N. 300 ( đvC) 1.5. Số liên kết hóa trị D-P giữa các nucleotit HT (giữa các nucleotit)= N- 2 1.6. Số liên kết hóa trị D-P trong phân tử ADN ( Chính bắng số liên kết hóa trị giữa các nu cộng với số liên kết hóa trị trong mỗi nu) HT ( trong ADN)= 2N- 2 1.7. Số liên kết hidro giữa các nucleotit bổ sung trên 2 mạch đơn H = 2A+3G 1.8 Số chu kì xoắn C = N/ 20 www.giaoducviet.net 8 Tröôøng THPT Yêên Mô A GV : Vũ Thị Tỉnh – Tổ CM: Sinh học 2. Cấu trúc của ARN 2.1. Số lượng ribonucleotit trong mARN rN = N/2= A m + U m +G m +X m A m + U m = A= T G m + X m = G= X 2.2. % số ribonucleotit trong mARN %A= %T = 2 %% UmAm + %G = %X = 2 %% XmGm + 2.3. Chiều dài phân tử ARN L = rN x 3.4 3. Cấu trúc protein - Nguyên tắc chung cứ 3 nucleotit đứng kế tiếp nhau mã hóa cho một aa - Trong gen cấu trúc, mã kết thúc không tham gia mã hóa aa - Khi kết thúc dịch mã tạo chuỗi polipeptit thì bộ ba mở đầu bị cắt ra tạo thành protein hoàn chỉnh 3.1. Số bộ ba trên mARN Số bộ ba = 3 rN = 6 N 3.2. Số aa trong chuỗi polipeptit = Số bộ ba - 1 = N/6 - 1 3.3. . Số aa trong phân tử protein hoàn chỉnh = Số bộ ba - 2 = N/6 - 2 M (protein) = Số aa × 110 đvC ( một aa có khối lượng 110đvC) II. Các công thức thể hiện cơ chế tự sao, sao mã và dịch mã. 1. Cơ chế tự sao ( Tổng hợp ADN ) 1.1. Số lượng gen tạo ra sau k lần tự sao: 2 k 1.2. Số lượng nucleotit môi trường cung cấp cho quá trình tự sao: N( 2 k - 1) 1.3. Số lượng nucleotit môi trường cung cấp hoàn toàn mới trong các ADN con tạo ra qua quá trình tự sao: N (2 k - 2) www.giaoducviet.net 9 Tröôøng THPT Yêên Mô A GV : Vũ Thị Tỉnh – Tổ CM: Sinh học 1.4. Số liên kết hidro bị phá vỡ bằng số liên kết hidro hình thành trong các ADN mới = N (2A+3G) 1.5. Số liên kết hóa trị D-P bị phá vỡ = số liên kết hóa trị hình thành= N- 2 2. Cơ chế sao mã. 2.1. Số phân tử mARN tạo ra sau k lần sao mã: = k 2.2. Số lượng từng loại ribonucleotit môi trường cung cấp cho quá trình sao mã: rNu ( cung cấp)= k. rNu 3. Cơ chế dịch mã 3.1. Các công thức xác định vận tốc trượt của riboxom 3.1.1. Khi biết chiều dài của gen và thời gian tổng hợp xong một protein V t = L g / t 1p ( A o / s) 3.1.2. Khi biết thời gian của cả quá trình tổng hợp, thời gian tiếp cúa giữa các riboxon và chiều dài gen V t = )()( txtqtt Lg − ( A o / s) 3.1. 3. Biết khoảng cách độ dài ( L kc ) và khoảng cách thời gian giữa 2 riboxom ( t RB ) kế tiếp nhau trên mARN V t = L kc × t RB ( A o / s) 3.1.4. Khi biết thời gian giải mã trung bình cho 1 aa V t = )1( 2,10 aat ( A o / s) 3.2. Số aa cần cung cấp cho quá trình giải mã Vì bộ ba kết thúc trên mARN không tham gia mã hóa aa nào nên số aa cần cung cấp = Số bộ ba trên mARN - 1 = Số aa trong phân tử protein hoàn chỉnh + 1 3.3. Số liên kết peptit hình thành Vì cứ 2aa được hình thành kế tiếp nhau thì có 1 liên kết peptit tạo ra Nên số liên kết hình thành: =Số aa môi trường cung cấp - 1 = Số bộ ba trên mARN - 1 www.giaoducviet.net 10 [...]... ra: nlg2 = lgNt - lgNo Suy ra: n = lg Nt − lg No lg10 6 − lg 10 2 = = lg 2 lg 2 4 =13,3 lg 2 www.giaoducviet.net  Bật máy tính ấn các phím : ( , log, ấn số 10 , ^ 6, -, log, ấn số 10 , ^ , 2 , ) rồi ấn phím : , log , 2 phím = Hiển thị trên máy 28 Tröôøng THPT Yêên Mô A GV : Vũ Thị Tỉnh – Tổ CM: Sinh học Thời gian của pha lũy thữa: tính ( log106 - log102) : log2, Được kết quả t = n.g=13,3 x 26 ≈ 346... Nhập ( , 6, x 10 , ^ , 27, ), : , ( , 5, x, 10, ^ , 23, = sẽ hiển thị trên máy tính: 6x1027 : 5x1023 được kết quả 1,2 .104 0  nhập các phím (, log , 1,2 , + , 40, ), : , log, 2, = hiển thị trên máy tính ( log1,2 + 40) : log2 được kết quả 133, 4 làm tròn 133  tương tự cách nhập bài trên được kết quả Thời gian cần thiết: 133: 3 = 44, 3 ( giờ) 44, 3 h Bài 4: Người ta cấy trực khuẩn Gram âm phân giải prôtêin... khối lượng khoảng 5 .10- 13g, cứ 20 phút nhân đôi 1 lần Giả sử nó được nuôi trong các điều kiện sinh trưởng hoàn toàn tối ưu Hãy tính xem khoảng thời gian là bao lâu khối lượng do tế bào vi khuẩn này sinh ra sẽ đạt tới khối lượng của trái đất là 6 102 7gram ( lấy log2 = 0,3) Cách giải: Thao tác máy tính: Ta có tỉ số khối lượng trái đất và tế bào là: 6 .10 27 = 1, 2 .104 0 23 5 .10 Áp dụng công thức: n = Số lần... 4 .105 tế bào vi khuẩn phát triển không qua pha tiềm phát (lag) Sau 6 giờ số lượng tế bào đạt 3,68 .107 Xác định thời gian thế hệ của vi khuẩn www.giaoducviet.net 27 Tröôøng THPT Yêên Mô A GV : Vũ Thị Tỉnh – Tổ CM: Sinh học Cách giải: Thao tác máy tính: Áp dụng công thức : 2n = Nt/No Lấy logarit cơ số 10 hai vế: lg2n = lg( Nt/No) Suy ra: n lg2 = lgNt - lgNo Suy ra: n = lg Nt − lg No = lg 2 lg 3,6 810. .. lgNt - lgNo Suy ra: n = lg Nt − lg No = lg 2 lg 3,6 810 7 − lg 4105 1,95 = lg 2 =6,5 ( 6 đến 7 lần) lg 2 Thời gian thế hệ của tế bào là: Đổi 6h = 360 phút Áp dụng công thức: t= n.g  Bật máy tính ấn các phím : ( , log, ấn số 3, 68, x , 10 , ^ 7, - , log, ấn số 4105 , ) rồi ấn phím : , log , 2 phím = Hiển thị trên máy tính ( log 3,68 x 106 - log 4105 ) : log2, Được kết quả 6,5  g = t : n = 360 : 6,5 = 55,4... nucleotit và của phân tử ADN trên d Khi sự nhân đôi liên tiếp 3 đợt từ gen trên đã tạo ra bao nhiêu phân tử ADN và môi trường nội bào cung cấp bao nhiêu nucleotit mỗi loại e Xác định số lượng ribonucleotit từng loại trên phân tử mARN được tổng hợp từ gen trên ( Biết mạch 1 là mạch gốc) • Cách giải: • Thao tác máy tính: a Ta có L = 5100 ° suy ra N= 5100 * 2: 3.4 =  Bật máy tính, nhập vào các số 5, 1,... phím 3, 7,5 , x, 2, = Hiển thị trên máy tính: 375 x 2= 750  Nhập các phím 7, 5, 0, +, 1, 5, 0, = Hiển www.giaoducviet.net 11 Tröôøng THPT Yêên Mô A GV : Vũ Thị Tỉnh – Tổ CM: Sinh học b - Số liên kết H= 2A+ 3G = 2*900+ 3* thị trên máy tính: 750 + 150 = 900 600 = 3600 Nhập các phím 3, 7, 5, +, 2, 2, 5, = Hiển thị - Số liên kết hóa trị: Hht= N- 2 = 3000 - 2 = trên máy tính: 375 + 225 = 600 2998  Nhập... không lặp lại d Khoảng cách đều giữa các riboxom ( theo A o) Nếu biết rằng thời gian tổng hợp xong 1 phân tử protein là 125 giây, thời gian tiếp xúc của mARN với 8 riboxom hết 153 giây Các riboxom cách đều nhau khi trượt trên mARN • Thao tác máy tính: Cách giải: www.giaoducviet.net 12 Tröôøng THPT Yêên Mô A GV : Vũ Thị Tỉnh – Tổ CM: Sinh học Có M = 45 .104 đvc  Bật máy tính, nhập vào các số 4,5, x, 10, ... Mô A 90 GV : Vũ Thị Tỉnh – Tổ CM: Sinh học 3 8 8 a Hãy cho biết thời gian thế hệ (g) và tốc độ sinh trưởng riêng của loài sinh vật trên? b Giả sử, cấy một lượng khoảng 200 tế bào vi sinh vật trên vào môi trưởng dinh dưỡng C, nhận thấy pha cân bằng đạt được sau 7 giờ với tổng số tế bào là 1638400 tb/ml Liệu vi khuẩn có qua pha tiềm phát không? Cách giải: Thao tác máy tính: a Thời gian thế hệ là 30 phút... nguyên phân Tổng số tế bào con tạo thành là 248 a Tìm số hợp tử nói trên b Tính số tế bào con sinh ra từ mỗi nhóm hợp tử • Cách giải: • Thao tác máy tính: a.Số hợp tử: www.giaoducviet.net 16 Tröôøng THPT Yêên Mô A GV : Vũ Thị Tỉnh – Tổ CM: Sinh học Gọi a : tổng số hợp tử - Số hợp tử nhóm 1: a 4  Số TB con tạo ra a 3 2 4  Bật máy tính, nhập vào các số 1, - , (, 1, a - Số hợp tử nhóm 2: 3 phím a  . sinh học trên máy tính cầm tay cho học sinh tôi đã chọn đề tài “ phương pháp ôn luyện học sinh giỏi giải toán sinh học trên máy tính Casio phần sinh học lớp 10. ” Làm đề tài sáng kiến kinh nghiệm. GV : Vũ Thị Tỉnh – Tổ CM: Sinh học I. MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn đề Bắt đầu từ năm học 2008 kì thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính casio ở các bộ môn Toán, Lí, Hóa, Sinh được tổ chức nhằm phát. nghiên cứu Phương pháp giải bài toán sinh học trên máy tính Casio. 4. Nội dung nghiên cứu Với mục tiêu trên tôi đề ra một số nội dung sau: 1. Hướng dẫn các thao tác sử dụng máy tính casio (fx
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp ôn luyện học sinh giỏi giải toán sinh học trên máy tính Casio phần sinh học lớp 10, Phương pháp ôn luyện học sinh giỏi giải toán sinh học trên máy tính Casio phần sinh học lớp 10, Phương pháp ôn luyện học sinh giỏi giải toán sinh học trên máy tính Casio phần sinh học lớp 10

Từ khóa liên quan