0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (88 trang)

ĐH Giao thơng

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 49 -51 )

ĐH Giao thơng

vận tải 0905912601

2 Lê Hồng Hà Hà Nội1974 - kiêm Chi cục Phĩ GĐ Sở, trưởng

Chi cục Quản lý thị trường

TP. Pleiku Thạc sĩ Kế tốn

2017 - Trường ĐH

3 Lê Thị Phú Gia Lai1988 - Kiểm sốt viên Phịng NV-TH Quản lý thị trườngChi cục TP. Pleiku Thạc sĩ

Quản trị

kinh doanh 2013 - Trường ĐH Kinh tế Huế CV 0906518023

4 Trần Minh Trường Gia Lai1980 - QLTT Lưu ĐộngĐội trưởng Đội Quản lý thị trườngChi cục

TP. Pleiku Thạc sĩ Luật

2016 - Học viện

Khoa học xã hội CV 0914141616

5 Hà Quang Tuấn Quảng Ngãi1971 - Đội QLTT số 14Đội trưởng Quản lý thị trườngChi cục

TP. Pleiku Thạc sĩ Luật

2016 - Học viện

Khoa học xã hội CV 0935481010

6 Hồ Thị Tường Vi Hà Tĩnh1988 - Thống kê viên Thống kê TP. Pleiku Thạc sĩChi cục kinh doanhQuản trị Tơn Đức Thắng 2018 - ĐH

TP. HCM CV 0974990747

7 Trần Viết Trà Gia Lai1976 - Phĩ Chi cục trưởng Chi cục thuế TP. Pleiku Thạc sĩ phát triểnKinh tế ĐH Đà Nẵng2013 - CV 0944666665

8 Dương Anh Tuấn Gia Lai Phĩ Đội trưởng Chi cục thuế TP. Pleiku Thạc sĩ1976 - kinh doanhQuản trị ĐH Đà Nẵng2016 - CV 0905137509

9 Nguyễn Đăng Cơng Bắc Ninh1981 - Phĩ Trưởng CA phường Cơng an TP. Pleiku Thạc sĩ Điều tra TP về TTATXH ĐH CSND2011 - 0593820507

10 Đinh Quang Hào Thanh Hĩa1978 - CA phườngTrưởng Cơng an TP. Pleiku Thạc sĩ Điều tra TP về TTATXH ĐH CSND2012 - 0593877699

11 Nguyễn Đình Vũ Lộc 1977 - Bình Định Đội trưởng Cơng an TP. Pleiku Thạc sĩ Luật học ĐH CSND2010 - 0593869192

12 Chu Ngọc Tâm Gia Lai1982 - Phĩ đội trưởng Cơng an TP. Pleiku Thạc sĩ Điều tra TP về TTATXH ĐH CSND2011 - 0593869259

13 Nguyễn Văn Trung Quảng Trị1966 -

Chủ tịch Hội đồng Quản trị - kiêm Tổng Giám đốc Cơng ty CP Xuất nhập khẩu y tế Gia Lai Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 2017 - Trường ĐH Văn Hiến 0903507092

14 Phan Sĩ Đồng Hà Tĩnh1973 - Dự báo viên Đài KTTV khu vực Tây Nguyên Thạc sĩ Thủy văn ĐH TNMT Hà Nội2018 - CV 0936148678 15 Trần Quang Hào Nam Định Trưởng phịng 1970 - Đài KTTV khu vực Tây Nguyên Thạc sĩ Thủy văn ĐH TNMT Hà Nội2018 - CVC 0982102435

16 Trần Xuân Hiền Hà Nam1967 - Giám đốc Đài KTTV khu vực Tây Nguyên Thạc sĩ Khí tượng ĐH TNMT Hà Nội2018 - CVC 0913667880 17 Nguyễn Văn Huy Bắc Giang1971 - Giám đốc Đài KTTV khu vực Tây Nguyên Thạc sĩ Thủy văn ĐH TNMT Hà Nội2018 - CVC 0914414096 18 Lê Thị Thanh Quỳnh Nghệ An1990 - Dự báo viên Đài KTTV khu vực Tây Nguyên Thạc sĩ Thủy văn ĐH KHTN Hà Nội2018 - CV 0945020690

19 Phạm Ngọc Sơn Thái Nguyên Dự báo viên1992 - Đài KTTV khu vực Tây Nguyên Thạc sĩ Thủy văn ĐH KHTN Hà Nội2017 - CV 0984094258

20 Trần Trung Thành Nghệ An Phĩ Giám đốc1967 - Đài KTTV khu vực Tây Nguyên Thạc sĩ Khí tượng ĐH TNMT Hà Nội2018 - CVC 0907145891

21 Nguyễn Thị Thúy Hịa Gia Lai1990 -

Chuyên viên Ban KTXH và điều hành quỹ hỗ trợ nơng dân

Hội Nơng dân

tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Kinh tế

2016 - ĐH Nơng Lâm ĐH Nơng Lâm

TP. HCM CV 0973689792

22 Nguyễn Năng Dũng Quảng Trị1964 - Phĩ trưởng phịng Phịng Kinh tế TP. Pleiku Thạc sĩ Kinh tế phát triển ĐH Đà Nẵng2011 - 0903570328

23 Trần Văn Đăng Vĩnh Phúc Chuyên viên1974 - Phịng Kinh tế TP. Pleiku Thạc sĩ Lâm học ĐH Nơng lâm 2013 -

24 Trần Trung Kiên Gia Lai1981 - Phĩ trưởng phịng Phịng Kinh tế TP. Pleiku Thạc sĩ Nơng nghiệp ĐH Huế2011 - 0935610477 25 Phan Thị Thu Trang Gia Lai1982 - Chuyên viên Phịng Kinh tế TP. Pleiku Thạc sĩ Kinh tế 2013 - ĐH Nơng lâm TP. HCM 0905437279

26 Nguyễn Thị Châu Nghệ An Trưởng phịng1980 - Thương binh và Xã hộiPhịng Lao động -

TP. Pleiku Thạc sĩ Luật Kinh tế

2016 - Học viện Khoa học Học viện Khoa học

Xã hội CV 0914234525

27 Lê Quốc Cường Gia Lai1981 - Chuyên viên Phịng Nội vụ TP. Pleiku Thạc sĩ Quản lý Hành chính cơng Học viện Hành 2012 -

chính Quốc gia 0988818645

28 Hồng Ngọc Luân Gia Lai1989 - Chuyên viên Phịng Quản lý đơ thị TP. Pleiku Thạc sĩdựng dân dụng Cơng trình xây và cơng nghiệp

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 49 -51 )

×