0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (88 trang)

ĐH Kiến trúc

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 32 -34 )

ĐH Kiến trúc

TP. HCM CV 0908318082

10 Nguyễn Ngọc Linh Gia Lai1982 - Trưởng phịng Trung tâm Quy hoạch xây dựng tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Kiến trúc ĐH Xây dựng2017 - CV 0905499968

4.2.15. SỞ Y TẾ (1 Tiến sĩ; 39 Thạc sĩ; 16 CKII;115 CKI)

1 Dương Hồi Bắc Thái Bình1955 - Hưu trí Bệnh viện 331 CKI Cộng đồng Cán bộ quản lý 1994 - Trường

y tế - Bộ y tế BS 0905690719

2 Nguyễn Thành Chung Hà Nội1977 - Phĩ Giám đốc Bệnh viện 331 CKI Hàm - MặtRăng - ĐH Y Dược Huế2013 - BS 0964069715

3 Vũ Trọng Dũng Thái Bình1973 - Phĩ Giám đốc phụ trách Bệnh viện 331 CKII Tai - Mũi - Họng ĐH Y Dược Hà Nội2006 - BS 0983737589

4 Lâm Mậu Hiền Hà Giang1996 - Khoa ngoại sảnPhĩ khoa Bệnh viện 331 CKI Chấn thương chỉnh hình ĐH Y Dược 2012 -

TP. HCM BS 0906788688

5 Nguyễn Cơng Huân Hà Tĩnh1976 - Khoa Hồi sức Phĩ khoa -

cấp cứu Bệnh viện 331 CKI Hồi sức cấp cứu

2016 -

ĐH Y Dược Huế BS 0915797065

6 Trần Thị Thanh Nga Ninh Bình1975 - Trưởng khoa - Khoa Hồi sức

cấp cứu Bệnh viện 331 CKI Nội khoa

2007 -

ĐH Y Dược Huế BS 0772226648

7 Văn Thành An Gia Lai1970 - Phĩ Khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai CKI Gây mê hồi sức ĐH Y Dược 2012 -

TP. HCM BSC 0905150809

8 Nguyễn Thanh An Gia Lai Phĩ Khoa khám1965 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai CKI Nội tổng quát ĐH Tây Nguyên2009 - 0916877091

9 Nguyễn Đăng Bảo Quảng Ngãi1967 - Bác Sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai CKII Ngoại tổng quát ĐH Y dược 2008 -

TP. HCM BSC 0913452822

10 Lê Đức Bảo Gia Lai1979 -

Phĩ khoa Khoa Hồi sức

tích cực - Chống độc

Bệnh viện Đa khoa

tỉnh Gia Lai CKI Nội tổng quát ĐH Tây Nguyên2014 - 0982673165

11 Nguyễn Tỉnh Bình Nghệ An1960 - Trưởng Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai CKI Phụ sản 1995 - ĐH Y Huế BSC 0913433472

12 Đồn Văn Bình Thừa Thiên 1961 - Huế

Trưởng Khoa

Vi Sinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai CKI vi sinh 1991 - ĐH Y Huế BSC 0914170883

13 Kiều Văn Bước Bình Định1970 - Hồi sức tích cực Trưởng Khoa - Chống độc

Bệnh viện Đa khoa

tỉnh Gia Lai CKI Hồi sức cấp cứu ĐH Y Hà Nội2009 - BSC 0905164121

14 Nguyễn Thành Cơng 1973 - Gia Lai Trưởng khoa Khoa Lão Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Y học ĐH Y Dược 2006 -

TP. HCM BSC 0903593251

16 Trần Dương Mỹ Dung Phú Yên1968 - Nhân viên Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai CKII Sản phụ khoa ĐH Y Hà Nội2009 - CVC 0382894794

17 Nguyễn Anh Dũng Gia Lai1960 - Trưởng Khoa Răng - Hàm - Mặt

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai CKI

Phẫu thuật Răng - Hàm - Mặt 1995 - ĐH Y Dược TP. HCM 0903584566

18 Phạm Ngọc Duy Gia Lai1968 - Tổ chức cán bộPhĩ Phịng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai CKI Chẩn đốn hình ảnh ĐH Y dược Huế2011 - 0914220089

19 Vũ Thị Hồng Gấm Thái Bình1974 - Phĩ Khoa Nội Cán bộ trung cao

Bệnh viện Đa khoa

tỉnh Gia Lai CKI Nội Khoa ĐH Y dược Huế2011 - 0982748117

20 Phạm Thị Lệ Hằng Gia Lai1969 - Nhân viên Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai CKI Sản 2001 - ĐH Y Huế CVC 0914013507

21 Lê Thị Mỹ Hạnh Bình Định1988 - Nhân viên Khoa Lão Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Nội khoa 2015 - ĐH Huế

22 Hồng Thị Mai Hạnh 1969 - Cao Bằng Phĩ khoa Mắt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai CKI Y đa khoa ĐH Tây Nguyên2013 - BSC 0905181909

23 Nguyễn Quang Hậu 1977 - Đăk Lăk

Nhân viên - Khoa ngoại Thần kinh - Sọ não

Bệnh viện Đa khoa

tỉnh Gia Lai CKII Ngoại khoa ĐH Y Dược Huế2017 - 09830570519

24 Nay H’Bình Gia Lai1972 - Nhân viên - Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai CKI Sản phụ khoa 2009 - ĐH Y Hà Nội 0905164112

25 Đinh Quang Hiệp Đà Nẵng1976 - Phĩ khoa ngoại Thần kinh - Sọ não

Bệnh viện Đa khoa

tỉnh Gia Lai CKII Ngoại khoa ĐH Y Dược Huế2017 - 0914013891

26 Trần Trọng Hổ Gia Lai1971 - Khoa Gây mê Nhân viên - hồi sức

Bệnh viện Đa khoa

tỉnh Gia Lai CKI Gây mê hồi sức ĐH Y Dược Huế2017 - 01682631389

27 Hồng Văn Hoa Thanh Hĩa1965 - Trưởng Khoa Dược Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai CKI Y tế cơng cộng ĐH Y dược Huế2008 - 0905458237

28 Hồng Thị Hoa Bắc Giang1989 - Nhân viên Khoa Đơng y Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Y học cổ truyền Học viện Y học 2015 -

cổ truyền 0912256884

29 Nguyễn Thị Hoa Bình Định1971 - - Khoa Răng - Nhân viên Hàm - Mặt

Bệnh viện Đa khoa

tỉnh Gia Lai CKI Hàm - MặtRăng - 2016 - ĐH Y Huế 0905186868

30 Bùi Viết Hồng Gia Lai1975 - Khoa Ngoại Nhân viên - Tổng hợp

Bệnh viện Đa khoa

tỉnh Gia Lai CKII Ngoại lồng ngực

2017 - ĐH Y Dược

TP. HCM CVC 0983234448

31 KPă Hùng Gia Lai1963 - Ngoại Tổng hợpPhĩ Khoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai CKII Ngoại tiêu hĩa ĐH Y dược Huế2008 - BSC 0983847689

32 Đinh Thị Thu Hường Hà Tây1983 - Phĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc

Bệnh viện Đa khoa

tỉnh Gia Lai CKI Nội khoa ĐH Y Dược Huế2014 - 0387797475

33 Đặng Quang Huy Gia Lai1990 - Phịng QLCL Nhân viên - và ATNB

Bệnh viện Đa khoa

tỉnh Gia Lai Thạc sĩ bệnh việnQuản lý ĐH Tây Nguyên2017 - 0935353481

34 Hồ Thị Mỹ Lệ Bình Định1967 - Nhân viên - Khoa Nội tổng hợp

Bệnh viện Đa khoa

tỉnh Gia Lai CKI Nội tổng quát Quân đội Hà Nội1999 - Học viện 0982328006

35 Phạm Thị Liên Kon Tum1974 - Nhân viên - Khoa Lão Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai CKI Lão khoa ĐH Y Dược 2014 - TP. HCM

36 Thái Thị Thùy Linh Quảng Trị1986 - Khoa Cấp cứuNhân viên - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Nội khoa 2014 - ĐH Huế

37 Từ Thị Thùy Linh Gia Lai1974 - Chẩn đốn Phĩ Khoa hình ảnh

Bệnh viện Đa khoa

tỉnh Gia Lai CKI Chuẩn đốn hình ảnh

2011 - ĐH Y Dược

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 32 -34 )

×