0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (88 trang)

ĐH Sư phạm kỹ thuật

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 51 -53 )

Sư phạm kỹ thuật

TP. HCM CV 0988345495

29 Nguyễn Hồng Quang Minh Gia Lai1979 - Phĩ trưởng phịng Phịng Quản lý đơ thị TP. Pleiku Thạc sĩ Kiến trúc sư ĐH Xây dựng 2015 -

Hà Nội CV 0984446699

30 Lê Thị Thu Nguyệt Gia Lai1982 - Kế tốn Phịng Quản lý đơ thị TP. Pleiku Thạc sĩ Kinh tế 2013 - ĐH Nơng lâm TP. HCM CV 0983635999

31 Phạm Thế Tâm Đà Nẵng Trưởng phịng1974 - Phịng Quản lý đơ thị TP. Pleiku Thạc sĩ xây dựngKỹ thuật Sư phạm kỹ thuật 2017 - ĐH

TP. HCM CV 0913412688

32 Trần Mạnh Trường Gia Lai1980 - Chuyên viên Phịng Quản lý đơ thị TP. Pleiku Thạc sĩ Kiến trúc sư ĐH Kiến trúc 2013 -

TP. HCM CV 0933686033

33 Trần Mạnh Trường Gia Lai1980 - Chuyên viên Phịng Quản lý đơ thị TP. Pleiku Thạc sĩ Quy hoạch đơ thị ĐH Kiến trúc 2012 -

TP. HCM 0933686033

34 Nghiêm Thế Hùng Gia Lai1984 - Phịng TC-KH Chuyên viên Phịng TC-KH TP. Pleiku Thạc sĩ phát triểnKinh tế Học viện Hành 2014 -

chính Quốc gia 0396523629

35 Nguyễn Thị Thu Ngân Ninh Bình1987 - Chuyên viên Phịng TC-KH TP. Pleiku Thạc sĩ phát triểnKinh tế ĐH Kinh tế - 2017 -

ĐH Đà Nẵng CV 0984039114

36 Ngơ Xuân Hiền Bình Định1974 - Phĩ trưởng phịng Phịng TNMT TP. Pleiku Thạc sĩ Lâm học ĐH Huế2012 - 0934723456

37 Hồ Thanh Sơn Gia Lai1981 - Chuyên viên Phịng TNMT TP. Pleiku Thạc sĩ Quản lý đất đai ĐH Nơng nghiệp 2010 -

Hà Nội 0909522553

38 Nguyễn Thị Mộng Điệp Gia Lai1976 - Trưởng phịng Phịng Tư pháp TP. Pleiku Thạc sĩLuật Hiến pháp và Luật Hành chính

2017 - Học viện Khoa học

xã hội CV 0905324999

39 Nguyễn Thanh Bình Nghệ An Trưởng phịng Phịng Y tế TP. Pleiku Thạc sĩ1966 - Truyền nhiễm và bệnh nhiệt đới ĐH Y Dược Huế2012 - CV 0982872929

40 Nguyễn Thanh Bình Nghệ An Trưởng phịng1966 - Phịng Y tế TP. Pleiku CKI Truyền nhiễm và bệnh nhiệt đới ĐH Y Dược Huế2012 - 0982872929

41 Đồn Xuân Hịa Bình Định1979 - Thẩm phán Tịa án nhân dân TP. Pleiku Thạc sĩ Luật dân sự và TTDS ĐH Luật TP. HCM2018 - 0968080279

42 Lê Văn Nhàn Bình Định1977 - Chánh án Tịa án nhân dân TP. Pleiku Thạc sĩ Luật học Viện Hàn Lâm 2016 -

KHXH VN 0905970909

43 Thủy Sơn Phương Gia Lai1988 - Thư ký Tịa án nhân dân TP. Pleiku Thạc sĩ Luật học Viện Hàn Lâm 2016 -

44Nguyễn Thị Hồi Thơ 1988 - Gia Lai Thư ký Tịa án nhân dân TP. Pleiku Thạc sĩ Luật học ĐH Luật TP. HCM2018 - 0973807398

45 Võ Thị Thanh Thúy Gia Lai1984 - Thẩm phán Tịa án nhân dân TP. Pleiku Thạc sĩ Luật Hình sự ĐH Luật TP. HCM2012 - 0935590611 46 Trần Đặng Anh Việt Bình Định Phĩ Chánh án1984 - Tịa án nhân dân TP. Pleiku Thạc sĩ Luật học ĐH Luật TP. HCM2018 - 0905797286

47 Lê Thị Thúy Anh Gia Lai1968 - Trưởng khoa Nội - Nhi - Nhiễm

Trung tâm Y tế

TP. Pleiku CKI Nội - Nhi ĐH Y khoa Huế1999 - 0986916371

48 Nay Lin Đa Gia Lai1974 - Trưởng khoa CSSKSS Trung tâm Y tế TP. Pleiku CKI Phụ sản ĐH Y Hà Nội2009 - 0917103795 49 Nguyễn Hồng Bình Định1970 - Phịng KHTHPhụ trách Trung tâm Y tế TP. Pleiku CKI Bệnh nhiệt đới ĐH Y khoa Huế2012 - 0983024294 50 Nguyễn Thị Ngọc Huệ Gia Lai1979 - phịng KHTHPhĩ trưởng Trung tâm Y tế TP. Pleiku CKI Nội tổng quát ĐH Tây Nguyên2013 - 0976616931

51 Phạm Thanh Hưng Gia Lai1971 - Phĩ Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Pleiku CKI Hàm - MặtRăng -

2013 - TT Đào tạo CĐT Bệnh viện RHM Trung ương

TP. HCM

0913429838

52 Nguyễn Cơng Khoa 1974 - Bình Định Khoa CĐHA-XNPhĩ phụ trách Trung tâm Y tế TP. Pleiku CKI Chẩn đốn hình ảnh Phạm Ngọc Thạch2014 - ĐH Y khoa 0838709039

53 Nguyễn Đỗ Ái Lam Gia Lai1983 - Bác sỹ Trung tâm Y tế TP. Pleiku Thạc sĩ Hàm - MặtRăng - ĐH Y Dược 2017 -

TP. HCM 0911005577

54 Phan Thị Loan Nghệ An1985 - Bác sỹ Trung tâm Y tế TP. Pleiku CKI Phụ sản ĐH Y Dược Huế2017 - 0962010077

55 Nguyễn Thị Loan Quảng Nam1963 - Hưu trí Trung tâm Y tế TP. Pleiku CKI Bệnh nhiệt đới ĐH Y khoa Huế2012 - 0906571179

56 Vũ Hạnh Nguyên Lâm Đồng1972 - Trưởng khoa Khám bệnh Trung tâm Y tế TP. Pleiku CKI Nội tổng quát ĐH Tây Nguyên2013 - 0935112388

57 Nguyễn Thị Kim Phú Gia Lai1974 - Bác sỹ Trung tâm Y tế TP. Pleiku CKI Da liễu 2016 - ĐH Y Dược TP. HCM 0977052025

58 Dương Đình Sơn Nghệ An1972 - Trưởng Khoa KSBT và HIV/ AIDS

Trung tâm Y tế

TP. Pleiku CKI Nội tổng quát ĐH Y Tây Nguyên2011 - 0977597279

59 Lê Thiện Thanh Bình Định Phĩ Giám đốc1968 - Trung tâm Y tế TP. Pleiku CKI Bệnh nhiệt đới ĐH Y khoa Huế2012 - 0913452000

60 Tăng Văn Thành Quảng Nam1969 - Ngoại tổng hợpTrưởng khoa Trung tâm Y tế TP. Pleiku CKI Chấn thương chỉnh hình 2007 - ĐH Y dược TP. HCM 0914199031

61 Nguyễn Như Thịnh Gia Lai1975 - khoa Nội - Nhi - Phĩ Trưởng Nhiễm

Trung tâm Y tế

TP. Pleiku CKI truyền nhiễm ĐH Y Hà Nội2009 - 0983046607

62 Nguyễn Tự Tín Bình Định1962 - Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Pleiku CKI Ngoại ĐH Y khoa Huế2002 - 0914031737 63 Quảng Thanh Xuân 1965 -Quảng Ngãi Bác sỹ khoa Khám Bệnh Trung tâm Y tế TP. Pleiku CKI Phụ sản ĐH Y khoa Huế1995 - 0947983000

64 Vũ Tiến Anh Quảng Nam1978 - Chủ tịch UBND phường Diên Hồng Thạc sĩ ơ tơ và đường XD đường

thành phố 2011 - ĐH GTVT 0908588596

65 Hồ Thị Cẩm Diệp Bình Định1976 - Cơng chức địa chính - xây dựng

UBND

phường Hoa Lư Thạc sĩ Quản lý đất đai

2014 - ĐH Nơng lâm ĐH Nơng lâm

66 Hồng Thị Ngọc Tuyền Gia Lai1982 - địa chính - xây Cơng chức dựng

UBND

phường Phù Đổng Thạc sĩ Quản lý đất đai 2015 - ĐH Nơng lâm TP. HCM 0985582080

67 Nguyễn Kim Đại Phú Yên1964 - Phĩ Chủ tịch UBND TP. Pleiku Thạc sĩ xây dựngKỹ thuật 2004 - ĐH Xây dựng Hà Nội 0987936699

68 Trần Thị Thúy Hằng Gia Lai1983 - Chuyên viên UBND TP. Pleiku Thạc sĩ QL Hành chính cơng 2012 - Học viện hành chính 0918605689

69 Võ Tồn Gia Lai1982 - Chuyên viên UBND TP. Pleiku Thạc sĩ kinh doanhQuản trị 2011 - ĐH Kinh tế quốc dân 0919050582

70 Trần Thị Mỹ Hằng Kon Tum1982 - Nhân viên chứng Xuân Hiệp, Văn phịng Cơng Gia Lai Tiến sĩ

Văn hĩa

dân gian 2007 - Viện nghiên cứu Văn hĩa CV 0982977898

71 Trương Đức Vinh Gia Lai1980 - Giám đốc Văn phịng Đăng ký đất đai TP. Pleiku Thạc sĩ Quản lý Đất đai 2013 - ĐH Nơng nghiệp Hà Nội CV 0935034567

9.2. THỊ XÃ AN KHÊ (16 Thạc sĩ; 1 CKI)

1 Võ Đăng Trường Bình Định1982 - Phĩ phịng Kỹ thuật

Chi nhánh Tổng cơng ty Lâm nghiệp Việt Nam - Cơng ty CP - Cơng ty MDF VinaFor

Gia Lai

Thạc sĩ Cơng nghệ chế tạo máy ĐH Bách khoa 2012 -

TP. HCM 0987312178

2 Trương Quốc Thắng Bình Định1979 - Bí thư Phường Ngơ Mây Thạc sĩĐảng ủy Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 51 -53 )

×