0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (88 trang)

HUYỆN KƠNG CHRO (12 Thạc sĩ; 5 CKI)

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 70 -70 )

9. 11 HUYỆN IA GRAI (22 Thạc sĩ; 5 CKI)

9.14. HUYỆN KƠNG CHRO (12 Thạc sĩ; 5 CKI)

1 Phạm Thành Cơng Hải Dương1985 - Đội tham mưu Đội trưởng tổng hợp

Cơng an

huyện Kơng Chro Thạc sĩ

Tội phạm học và phịng ngừa tội phạm 2016 - ĐH Cảnh sát nhân dân 0986961678

2 Nguyễn Ngọc Thanh Hà Nội1974 - Nhân viên Phịng khám đa khoa khu vực SRĩ CKI Y tế cơng cộng Cơng cộng Hà Nội2015 - ĐH Y tế 0367276480

3 Lý Duyên Lộc Bình Định1983 - Cơng chức Phịng Kinh tế - Hạ tầng huyện Kơng Chro Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng dân dụng và chuyên nghiệp 2018 - ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM CV 0984675723

4 Trần Khương Vũ Bình Định1980 - Chuyên viên Phịng NN & PTNT huyện Kơng Chro Thạc sĩ Chăn nuơi ĐH Tây Nguyên2017 - CV 0963144009

5 Nguyễn Thị Cẩm Vân 1981 - Gia Lai Kế tốn trưởng. Phịng Văn hĩa - Thơng tin huyện

Kơng Chro Thạc sĩ Kế tốn

2017 - ĐH Tơn Đức Thắng

TP. HCM 0964324466

6 Đỗ Thanh Hà Nghệ An Trưởng phịng1965 - huyện Kơng ChroPhịng Y tế CKI Ngoại khoa ĐH Y Dược Huế2002 - CV 0903549501 7 Phan Phúc Định Bình Định Cán bộ kỹ thuật1986 - Trạm Khuyến nơng huyện Kơng Chro Thạc sĩ Khoa học cây trồng 2014 - ĐH Nơng lâm TP HCM 0935467343 8 Nguyễn Ngọc Hiền Bình Định Cán bộ kỹ thuật1986 - Trạm Khuyến nơng huyện Kơng Chro Thạc sĩ Lâm học ĐH Tây Nguyên2013 - 0968400086

9 Nguyễn Bá Tỵ Bắc Ninh1967 - Trạm trưởng huyện Kơng ChroTrạm thú y Thạc sĩ Nơng nghiệp Học viện Nơng 2010 -

nghiệp Việt Nam 0977459043

10 Phan Văn Chơi Bình Định1968 - Giám đốc huyện Kơng ChroTrung tâm Y tế CKI Nội Khoa ĐH Y dược Huế2007 - 0985846669 11 Trần Văn Dần Nghệ An1975 - Trưởng khoa huyện Kơng ChroTrung tâm Y tế CKI Nội Khoa ĐH Y Tây Nguyên2017 - 0973864303 12 Nguyễn Đình Dương 1976 - Gia Lai Trưởng khoa huyện Kơng ChroTrung tâm Y tế CKI Ngoại khoa ĐH Y dược Huế2008 - 0977632050

13 Lê Thị Hà Thanh Hĩa1987 - Giáo viên Trường THPT Hà Duy Tập Thạc sĩ Lý thuyết, Vật lý - Vật lý - Tốn

2012 -

ĐH Huế 0972827093

14 Huỳnh Thị Hà Gia Lai1990 - Giáo viên Trường THPT Hà Duy Tập Thạc sĩ Tốn học ĐH Quy Nhơn2016 - 0989658055 15 Phạm Thiết Quốc Quảng Ngãi1985 - Giáo viên Trường THPT Hà Duy Tập Thạc sĩ Hĩa hữu cơ ĐH Đà Nẵng2013 - 0935869609 16 Ngơ Chung Tồn Phú Yên1985 - Giáo viên Trường THPT Hà Duy Tập Thạc sĩ Tốn học ĐH Quy Nhơn2012 - 0984694574 17 Phan Thị Cẩm Hằng Hà Tĩnh1990 - Giáo viên Quang Trung huyện Truường THCS

Kơng Chro Thạc sĩ Địa lý tự nhiên

2014 -

ĐH Huế 0974673851

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 70 -70 )

×