0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (88 trang)

HUYỆN CHƯ PRƠNG (18 Thạc sĩ; 11 CKI)

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 57 -59 )

2015 Học viện Báo chí

9.5. HUYỆN CHƯ PRƠNG (18 Thạc sĩ; 11 CKI)

1 Trịnh Quang Xuân Hải Phịng Bệnh xá trưởng1972 - Cơng ty TNHH MTV Bình Dương, IaTơ,

Chư Prơng CKI Nội khoa

2014 -

ĐH Tây Nguyên 0983847845

2 Nguyễn Thị Dịu Gia Lai1987 - Phịng QLKTNhân viên Cơng ty TNHH MTV Cao su Chư Prơng Thạc sĩ Khoa học cây trồng ĐH Nơng Lâm 2015 -

TP. HCM CV 0977911533

3 Phan Đình Hùng Ninh Bình1991 - Đội Sản xuấtĐội trưởng Cơng ty TNHH MTV Cao su Chư Prơng Thạc sĩ Kinh tế ĐH Nơng Lâm 2017 -

TP. HCM CV 0986298499

5 Võ Thành Long Ninh Bình1969 - Trung tâm y tế Giám đốc Cơng ty TNHH MTV Cao su Chư Prơng CKI Nội tổng quát Học viện Quân Y2005 - CVC 0979853887 6 Lương Văn Nam Gia Lai1985 - Phịng QLKTNhân viên Cơng ty TNHH MTV Cao su Chư Prơng Thạc sĩ kinh doanhQuản trị ĐH Tơn Đức Thắng2017 - CV 0984236898 7 Võ Tồn Thắng Quảng Ngãi Tổng Giám đốc1973 - Cơng ty TNHH MTV Cao su Chư Prơng Thạc sĩ kinh doanhQuản trị ĐH Bình Dương2016 - CVC 0983400621

8 Trần Mạnh Thắng Bình Định1978 - Nhân viên Phịng TC - LĐTL

Cơng ty TNHH MTV

Cao su Chư Prơng Thạc sĩ Luật Khoa học Xã hội2015 - Học viện CV 0934947779

9 Hồng Thị Ngát Hưng Yên Chuyên viên1981 - huyện Chư prơngPhịng Dân tộc Thạc sĩ Bảo vệ thực vật ĐH Nơng nghiệp 2013 -

Hà Nội 0976845798

10 Bùi Thị Thu Huyền Gia Lai1988 - Chuyên viên Phịng Kinh tế và hạ tầng huyện Chư prơng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 2013 - Repulic of the Philipphin: Nueva Ecija Univerrsity of Sciece and Technology 0977881155

11 Nguyễn Thị Bảo Thư 1984 - Gia Lai Chuyên viên Phịng Tài nguyên và Mơi trường huyện Chư Prơng Thạc sĩ

Quản lý Tài nguyên và Mơi trường 2016 - ĐH Nơng Lâm TP. HCM CV 0986159567

12 Hồ Thị Minh Quế Bình Định Trưởng phịng1966 - huyện Chư prơngPhịng Y tế CKI Nội tổng quát ĐH Y Tây Nguyên2013 - 0986647211 13 Vũ Văn Chư Ninh Bình1970 - Trưởng trạm Trạm Y tế Ia Púch huyện Chư Prơng CKI Nội tổng quát ĐH tây 2015 - Nguyên CV 0984235713 14 Nguyễn Đức Hạnh Gia Lai1980 - Nhân viên huyện Chư PrơngTrung tâm Y tế CKI CTCH ĐH Y dược TP. HCM2011 - CV 0935743855 15 Nguyễn Văn Hữu Bắc Giang Phĩ giám đốc1968 - huyện Chư PrơngTrung tâm Y tế CKI Nội tổng quát ĐH tây Nguyên2013 - CV 0914528383 16 Võ Hồi Long Hà Tĩnh1962 - Giám đốc huyện Chư PrơngTrung tâm Y tế CKI YTCĐ ĐH Y Huế2008 - CV 0983843044 17 Bùi Văn Quyết Hịa Bình1969 - Trưởng khoa (Hưu trí) huyện Chư PrơngTrung tâm Y tế CKI Sản khoa ĐH Huế2015 - CV 0986256695 18 Nguyễn Ngọc Sơn Ninh Bình1969 - Phĩ khoa Khoa khám - HSCC huyện Chư PrơngTrung tâm Y tế CKI Hàm - MặtRăng - ĐH Huế2016 - CV 0914380952 19 Thanh ThủyNguyễn Thị Gia Lai1974 - Phĩ giám đốc huyện Chư PrơngTrung tâm Y tế CKI Nội tổng quát ĐH tây nguyên 2012 - CV 0374967077 20 Lê Văn Trì Bình Đinh Phĩ Giám đốc1979 - huyện Chư PrơngTrung tâm Y tế CKI Nội tổng quát ĐH Tây 2009 - Nguyên CV 0946064717 21 Hồng Thị Đức Hạnh 1987 - Gia Lai Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đơn Thạc sĩ Tốn học ĐH Quy Nhơn2012 - 0974737606 22 NguyễnThị Thanh Hoa Hải Dương1985 - Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đơn Thạc sĩ Lịch sử ĐH Quy Nhơn2010 - 0973294303 23 Nơng Thị Thúy Lan Cao Bằng1972 - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đơn Thạc sĩ Lịch sử ĐH Quy Nhơn2013 - 0983172246

24 Phạm Thị Nga Gia Lai1979 - Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đơn Thạc sĩ Hĩa vơ cơ ĐH Quy Nhơn2012 - 0979620727

25 Phạm Thị Hồng Nhung Quảng Bình1984 - Nhân viên Trường THPT Lê Quý Đơn Thạc sĩ KHCT ĐH Nơng lâm 2015 -

TP. HCM 0987839002

26 Trần Thị Hồi Thanh Gia Lai1989 - Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đơn Thạc sĩ Hĩa lý thuyết và hĩa lý ĐH Quy Nhơn 2016 - 0353165935 27 Đinh Tiên Hồng Gia Lai1982 - Tổ Trưởng Trường THPT Trần Phú Thạc sĩ PPDH Vật lý ĐH Vinh2011 - 0985860228

28 Lê Thị Phương Thảo 1981 - Kon Tum Tổ Trưởng Trường THPT Trần Phú Thạc sĩ VH nước ngồi ĐHSP TP. HCM2013 - 0976746952 29 Hồ Ngọc Tuấn Kon Tum1982 - Tổ Trưởng Trường THPT Trần Phú Thạc sĩ Hĩa lý thuyết và Hĩa lý ĐHSP Hà Nội2016 - 0972501282

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 57 -59 )

×