0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (88 trang)

HUYỆN PHÚ THIỆN (14 Thạc sĩ)

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 73 -73 )

9. 11 HUYỆN IA GRAI (22 Thạc sĩ; 5 CKI)

9.17. HUYỆN PHÚ THIỆN (14 Thạc sĩ)

1 Nguyễn Cơng Thạch Quảng Ngãi1969 - Phĩ Chi cục trưởng huyện Phú ThiệnChi cục thuế Thạc sĩ Phát triểnKinh tế ĐH Đà Nẵng2013 - CV 0935113888 2 Bùi Đức Thụy Nam Định1977 - Đội trưởng huyện Phú ThiệnCơng an Thạc sĩ Luật học 2018 - ĐH Cảnh sát nhân dân 02693882225 3 Nguyễn Cơng Cự Bình Định1978 - văn phịngChánh Huyện ủy Phú Thiện Thạc sĩ giáo dụcQuản lý ĐH Đà Nẵng2017 - CV 0987052632 4 Đỗ Thành Kơng Gia Lai1983 - Cán sự Kho bạc Nhà nước Phú Thiện Thạc sĩ Kế tốn ĐH Tơn Đức Thắng2018 - CV 0983116255 5 Nguyễn Thị Hoa Quảng Bình Trưởng phịng1978 - huyện Phú ThiệnPhịng GD&ĐT Thạc sĩ giáo dụcQuản lý ĐH Đà Nẵng2017 - CV 0978381740 6 Nguyễn Văn Ba Hải Dương1983 - Giáo viên Trần Quốc TuấnTrường THPT Thạc sĩ Ngơn ngữ học ĐH Đà Nẵng2014 - 0355313345 7 Hồng Thị Đức Hậu Gia Lai1990 - Giáo viên Trần Quốc TuấnTrường THPT Thạc sĩ Tốn học ĐH Quy Nhơn2015 - 0974717882 8 Nguyễn Thị Hồng Nghệ An1986 - Giáo viên Trần Quốc TuấnTrường THPT Thạc sĩ LL&PPDH Lịch sử ĐH Huế2013 - 0905599269 9 Hồng Thị Diệu Loan 1984 - Quảng Trị Bí thư ĐTN Trường Trần Quốc TuấnTrường THPT Thạc sĩ Việt NamVăn học ĐH Đà Nẵng2016 - 0979848087 10 Đỗ Thái Kim Phương 1984 - Gia Lai Giáo viên Trần Quốc TuấnTrường THPT Thạc sĩ Sinh học ĐH Quy Nhơn2013 - 0348264567 11 Nguyễn Thị Thanh Sen Gia Lai1990 - Giáo viên Trần Quốc TuấnTrường THPT Thạc sĩ Ngơn ngữ học ĐH SP Hà Nội2015 - 0982264485

12 Phạm Thị Quy Bình Định1989 - Giáo viên Trường THCS Lê Quý Đơn Thạc sĩ Địa lý ĐH sư phạm Huế2013 - CV 0373962779

13 Nguyễn Thị Thắm Đắk Lắk1988 - Giáo Viên TT GDNN - GDTX huyện Phú Thiện Thạc sĩ Việt NamVăn học ĐH Quy Nhơn2015 - CV 0367977639 14 Phạm Văn Quyến Gia Lai1985 - Chủ tịch UBND xã Ia Sol Thạc sĩ Kinh doanhQuản trị ĐH Đà Nẵng2016 - CV 0986781626

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 73 -73 )

×