0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (88 trang)

HUYỆN MANG YANG (22 Thạc sĩ; 9 CKI)

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 71 -73 )

9. 11 HUYỆN IA GRAI (22 Thạc sĩ; 5 CKI)

9.16. HUYỆN MANG YANG (22 Thạc sĩ; 9 CKI)

1 Nguyễn Phi Hùng Gia Lai1986 - Giám đốc Văn phịng ĐKĐĐ Chi Nhánh huyện Mang Yang Thạc sĩ

Quản lý Tài nguyên và Mơi trường 2018 - ĐH Nơng Lâm TP. HCM CV 0975010959

2 Lê Khắc Hưng Thanh Hĩa1962 - Bác sỹ đa khoa Trung tâm Y tế Cơng ty (Nghỉ việc) Cơng ty TNHH MTV

Cao su Mang Yang CKI Nội tổng quát ĐH Tây Nguyên2016 - BS 0985775826

3 Phương ThanhTrương Ngọc Gia Lai1987 - Nơng trường Kế tốn K’Dang

Cơng ty TNHH MTV

Cao su Mang Yang Thạc sĩ nơng nghiệpKinh tế

2016 - ĐH Nơng Lâm ĐH Nơng Lâm

TP. HCM CV 0905695888

4 Lê Văn Thành Quảng Ngãi1975 - Tổng Giám đốcTrợ lý Cơng ty TNHH MTV Cao su Mang Yang Thạc sĩ Luật kinh tế ĐH Luật T2014 - P. HCM CV 0909812002 5 Phạm Bá Thiệp Quảng Ngãi1976 - Phĩ Chánh Văn phịng Cơng ty TNHH MTV Cao su Mang Yang Thạc sĩ kinh doanhQuản trị ĐH Bình Dương2016 - CV 0986658357 6 Mai Thị Dung Gia Lai1989 - Chuyên viên huyện Mang Yang Thạc sĩ Xã hội họcPhịng Nội vụ 2014 - Học viện KHXH Việt Nam CV 0986761669

7 Nguyễn Như Khoa Nam Định1987 - Chuyên viên Phịng NN & PTNT huyện Mang Yang Thạc sĩ Khoa học cây trồng 2014 - ĐH Nơng lâm TP. HCM CV 0987152198

8 Võ Lê Xuân Thiện Bình Định Trưởng phịng1976 - Phịng Tài nguyên và Mơi trường huyện Mang Yang Thạc sĩ

Quản lý Tài nguyên và Mơi trường 2016 - ĐH Nơng Lâm TP. HCM CV 0982346777

9 Dư Thị Mỹ Hạnh Nghệ An1984 - Kỹ sư Trạm Khuyến nơng huyện Mang Yang Thạc sĩ Khoa học cây trồng 2014 - ĐH Nơng lâm TP. HCM CV 0905974027 10 Phan Thị Thùy Mai Quảng Bình1984 - Nhân viên nghiệm tỉnh Gia Lai Thạc sĩTrung tâm Kiểm Sinh học ĐH Đà Lạt2010 - 0989212371 11 Đồng Văn Chín Bình Định Phĩ Giám đốc1973 - huyện Mang YangTrung tâm Y tế CKI Ngoại khoa ĐH Y Dược Huế2007 - CV 0905532278 12 Võ Thị Hồng Hạnh Gia Lai1975 - Trưởng trạm Y tế xã H’Ra huyện Mang YangTrung tâm Y tế CKI Nhi khoa ĐH Y Huế2017 - CV 0977271495 13 Huỳnh Văn Minh TP. HCM1972 - Trưởng phịng KH-TV huyện Mang YangTrung tâm Y tế CKI Nội tổng quát ĐH Tây Nguyên2009 - CV 0977551149 14 Lý Minh Sơn Bình Định1958 - Giám đốcNguyên huyện Mang YangTrung tâm Y tế CKI Ngoại khoa ĐH Y Dược Huế1995 - CVC 0354390656 15 Bùi Văn Sơn Bình Định Phĩ Giám đốc1966 - huyện Mang YangTrung tâm Y tế CKI Nội tổng quát ĐH Tây Nguyên2009 - CVC 0935753779 16 Trần Bá Thanh Bình Định Phĩ Giám đốc1971 - huyện Mang YangTrung tâm Y tế CKI Nhi khoa ĐH Y Dược Huế2011 - CV 02693505159 17 Nguyễn Văn Thạnh Bình Định Phĩ ban YTDP1965 - huyện Mang YangTrung tâm Y tế CKI bệnh nhiệt đớiNhiễm và các ĐH Y Huế2013 - CV 0353930579 18 Nguyễn Thị Huyền Trân Bình Định1975 - Trưởng Khoa NNN huyện Mang YangTrung tâm Y tế CKI Chẩn đốn hình ảnh ĐH Y Huế2012 - CV 0977551148 19 Hồng Kim Hữu Hà Tĩnh1981 - Hiệu trưởng Trường PTDT BT THCS Đê Ar Thạc sĩ giáo dụcQuản lý 2017 - ĐH Sư phạm Đà Nẵng CV 0978345828 20 Phan Thị Bích Thuận 1990 - Bình Định Giáo viên Trường TH&THCS Đăk Trơi Thạc sĩ Vật lý ĐH Sư phạm Huế2015 - CV 0978141419 21 Lương Thị Anh Thư Bình Định1990 - Giáo viên Trường TH&THCS Kon Chiêng Thạc sĩ Tốn ĐH Quy Nhơn2016 - CV 0984666564 22 Phan Thị Mai Hà Nội1986 - Giáo viên Trường THCS Chu Văn An Thạc sĩ Sinh thái học ĐH Đà Nẵng2011 - CV 0986976339 23 Phạm Thị Diêu Quảng Nam Hiệu trưởng1973 - Trần Hưng ĐạoTrường THPT Thạc sĩ Lịch sử VN ĐH Quy Nhơn2014 - 0905458522 24 Đỗ Thị Hiền Thanh Hĩa1982 - chuyên mơnTổ trưởng Trần Hưng ĐạoTrường THPT Thạc sĩ Văn học VN ĐH Quy Nhơn2013 - 0984519128 25 Phạm Nguyễn Ý Ý Gia Lai1983 - chuyên mơnTổ trưởng Trần Hưng ĐạoTrường THPT Thạc sĩ thực nghiệmSinh học ĐH Quy Nhơn2015 - 0974107487

26 Lê Trọng Thái Bình1976 - Phĩ Chủ tịch huyện Mang Yang Thạc sĩỦy ban nhân dân Kinh tế - Chính trị Học viện Chính trị 2011 -

27 Lê Thị Thoa Gia Lai Phĩ Viện trưởng1986 - Viện kiểm sát nhân dân huyện Mang Yang Thạc sĩ Hình sự - Tố tụng hình sự TP. Hồ Chí Minh2018 - ĐH Luật 0969828899

28 Phạm Ngọc Bình Gia Lai1977 - trách Phịng Phĩ phụ KH&HTQT

Vườn Quốc gia

Kon Ka Kinh Thạc sĩ Lâm Sinh

2013 - ĐH Nơng Lâm ĐH Nơng Lâm

TP. HCM 0979704359

29 Nguyễn Văn Hoan Thanh Hĩa1967 - Giám đốc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh Thạc sĩ Lâm Học ĐH Tây Nguyên2017 - CVC 0914170259 30 Hồ Ngọc Thọ Gia Lai1982 - Phĩ phịng KH&HTQT Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh Thạc sĩ Lâm Học ĐH Tây Nguyên2017 - CV 0914269357

31 Lê Văn Vinh Thanh Hĩa1979 - Phịng Kế hoạch Phĩ phụ trách - Tài Chính

Vườn Quốc gia

Kon Ka Kinh Thạc sĩ Lâm Sinh

2013 - ĐH Nơng Lâm ĐH Nơng Lâm

TP. HCM 0983180157

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 71 -73 )

×