0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (88 trang)

ĐH Quốc Gia

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 79 -80 )

ĐH Quốc Gia

TP. HCM 0905436438

124Nguyễn Thị Phương Trang Gia Lai1988 - Giảng viên Trường ĐH Nơng Lâm Phân hiệu

TP. HCM tại Gia Lai Thạc sĩ Sinh học thực nghiệm

2016 -

ĐH Quy Nhơn 0902566164

125 Lê Thị Huệ Trang Gia Lai1991 - Giảng viên Trường ĐH Nơng Lâm Phân hiệu

TP. HCM tại Gia Lai Thạc sĩ Kinh tế Nơng nghiệp

2017 - ĐH Nơng Lâm

TP. HCM 0937544966

126 Trần Thị Trinh Nghệ An1989 - Giảng viên Trường ĐH Nơng Lâm Phân hiệu

TP. HCM tại Gia Lai Thạc sĩ Kế tốn

2017 - ĐH Kinh Tế

TP. HCM 0982578890

127 Phạm Thị Tùng Bình Định1975 - Phĩ trưởng ban Quản lý đào tạo Trường ĐH Nơng Lâm Phân hiệu

TP. HCM tại Gia Lai Thạc sĩ Quản lý giáo dục

2015 -

ĐH Đà Nẵng CV 0983454380

128 Nguyễn Xuân Vân Gia Lai1977 - Giảng viên Trường ĐH Nơng Lâm Phân hiệu

TP. HCM tại Gia Lai Thạc sĩ Quản lý Giáo dục

2015 -

ĐH Đà Nẵng CV 0977413278

129 Dương Cơng Vinh Gia Lai1986 - Giảng viên Trường ĐH Nơng Lâm Phân hiệu

TP. HCM tại Gia Lai Thạc sĩ Khoa học mơi trường

2013 -

ĐH Huế 0963512536

130 Phạm Văn Cơ Thái Bình1971 - Trưởng phịng HCHC Phịng HCHC, Binh đồn 15 Thạc sĩ Kinh tế, QTKD ĐH Tơn Đức Thắng 2017 - TP HCM

131 Nguyễn Đình Kỷ Quảng Trị1981 - Trợ lý Phịng TCLĐ Phịng TCLĐ, Binh đồn 15 Thạc sĩ kinh doanhQuản trị ĐH Tơn Đức Thắng 2017 -

TP. HCM 0973232166

132 Trần Thị Minh Hà Nội1985 - Trợ lý Phịng TCLĐ, Binh đồn 15 Thạc sĩ kinh doanhQuản trị ĐH Tơn Đức Thắng 2017 -

TP. HCM 0988282179

133 Nguyễn Tuấn Vũ Gia Lai Trợ lý Tài chính1983 - Phịng TCKT, Binh đồn 15 Thạc sĩ Kinh tế ĐH Tơn Đức Thắng 2017 -

TP. HCM 0983843579

134 Phạm Tiến Bằng Thái Bình1980 - trưởng phịngPhĩ nhiệt đới tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Lâm nghiệpTT Lâm nghiệp ĐH Nơng lâm 2013 -

TP. HCM NCV 0968030802

135 Ngơ Văn Cầm Hà Tây1975 - Phĩ Giám đốc nhiệt đới tỉnh Gia Lai Tiến sĩ Lâm nghiệpTT Lâm nghiệp ĐH tổng hợp Goerg-2015 -

August-Gottingen NCVC 0914033268

136 Đinh Chỉ Giang Nghệ An1983 - Trạm trưởng nhiệt đới tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Lâm nghiệpTT Lâm nghiệp ĐH Nơng lâm 2013 -

TP. HCM NCV 0932586000

137Trần Thị Thúy Hằng Gia Lai1982 - Trưởng phịng nhiệt đới tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Lâm nghiệpTT Lâm nghiệp ĐH Tây Nguyên2015 - NCV 0982234281

138Nguyễn Mộng Hằng Gia Lai1983 - Trạm phĩ phụ trách nhiệt đới tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Lâm nghiệpTT Lâm nghiệp ĐH Nơng lâm 2012 -

TP. HCM NCV 0979019001

139 Trần Hồng Hĩa Gia Lai Nghiên cứu viên1986 - Trung tâm Lâm nghiệp nhiệt đới Thạc sĩ Lâm nghiệp ĐH Tây Nguyên2016 - NCV 0979563013 140 Hồng Quốc Hùng Gia Lai Nghiên cứu viên1985 - nhiệt đới tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Lâm nghiệpTT Lâm nghiệp ĐH Tây Nguyên2016 - NCV 0978565545 141 Trần Hồng Sơn Phú Thọ1982 - Giám đốc nhiệt đới tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Lâm nghiệpTT Lâm nghiệp ĐH Tây Nguyên2011 - NCV 0984595797

142 Trần Thị Diệu Hiền Kon Tum Nghiên cứu viên1983 - Phát triển cây Hồ tiêu TT nghiên cứu và Gia Lai Thạc sĩ

Sinh học

thực nghiệm ĐH Huế2015 - CV 0984348475

143 Nguyễn Bá Huy Nghệ An Nghiên cứu viên1984 - Phát triển cây Hồ tiêu TT nghiên cứu và

Gia Lai Thạc sĩ Nơng nghiệp

2013 - ĐH Nơng nghiệp ĐH Nơng nghiệp

Hà Nội CV 0964435384

144 Nguyễn Văn Long Quảng Nam1984 - Trưởng phịng CGCN Phát triển cây Hồ tiêu TT nghiên cứu và Gia Lai Thạc sĩ Khoa học Nơng nghiệp 2016 - ĐH New England Australia CV 0935493127

145Nguyễn Quang Ngọc 1979 - Quảng Trị Phĩ Giám đốc phụ trách Phát triển cây Hồ tiêu TT nghiên cứu và

Gia Lai Thạc sĩ Lâm nghiệp

2013 - ĐH Nơng Lâm ĐH Nơng Lâm

TP. HCM CV 0914324811

146 Trần Thị Yến Ngọc Đắk Lắk Nghiên cứu viên1990 - Phát triển cây Hồ tiêu TT nghiên cứu và Gia Lai Thạc sĩ

Sinh học

thực nghiệm ĐH Tây Nguyên2017 - CV 01642839596

147 Nguyễn Thị Nhung Ninh Bình Nghiên cứu viên1991 - Phát triển cây Hồ tiêu TT nghiên cứu và Gia Lai Thạc sĩ

Khoa học cây trồng

2017 - Học viện Nơng

nghiệp Việt Nam CV 01649617026

148Nguyễn Trần Quyện Gia Lai1983 - Phĩ Giám đốc Phát triển cây Hồ tiêu TT nghiên cứu và

Gia Lai Thạc sĩ Nơng nghiệp

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 79 -80 )

×