0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (88 trang)

HUYỆN IA PA (8 Thạc sĩ; 4 CKI)

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 68 -69 )

9. 11 HUYỆN IA GRAI (22 Thạc sĩ; 5 CKI)

9.12. HUYỆN IA PA (8 Thạc sĩ; 4 CKI)

1 Trịnh Văn Đạt Ninh Bình1977 - Phĩ trưởng Cơng an Cơng an huyện Ia Pa Thạc sĩ Điều tra TP về TTATXH ĐH CSND2012 - 02693655014 2 Dương Văn Long Nghệ An1971 - Phĩ trưởng Cơng an Cơng an huyện Ia Pa Thạc sĩ Điều tra TP về TTATXH ĐH CSND2014 - 02693655014 3 Siu T Lú Gia Lai1976 - Nhân viên Trung tâm Y tế huyện Ia Pa CKI Nội khoa ĐH Tây Nguyên2014 - 0387047420 4 Kpă Glen Gia Lai1966 - Trưởng khoa Trung tâm Y tế huyện Ia Pa CKI Ngoại khoa ĐH Y dược Huế2007 - 0975376129 5 Kpă Thoanh Gia Lai1976 - Nhân viên Trung tâm Y tế huyện Ia Pa CKI Nội khoa ĐH Y dược Huế2007 - 0942427600 6 Huỳnh Ngọc Thiên Bình Định1964 - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ia Pa CKI Y tế cơng cộng cơng cộng Hà Nội2013 - ĐH Y tế 0903579309 7 Lê Đức Linh Quảng Nam1980 - Tổ trưởng Nguyễn Tất Thành Thạc sĩTrường THPT Hĩa học ĐH Sư phạm Huế2012 - 0978752754 8 Mai Thị Thùy Linh Gia Lai1986 - Giáo viên Nguyễn Tất Thành Thạc sĩTrường THPT thực nghiệmSinh học ĐH Quy Nhơn2012 - 0986367776 9 Huỳnh Văn Mạnh Bình Định1982 - Tổ trưởng Nguyễn Tất Thành Thạc sĩTrường THPT Tốn học ĐH Quy Nhơn2012 - 0334696861 10Phạm Thị Hồng Ngọc 1983 - Thái Bình Phĩ hiệu trưởng Nguyễn Tất Thành Thạc sĩTrường THPT Việt NamVăn học ĐH Quy Nhơn2011 - 0976119779 11 Lê Văn Hiếu Soạn Gia Lai Phĩ hiệu trưởng1981 - Nguyễn Tất Thành Thạc sĩTrường THPT Tốn học ĐH Quy Nhơn2009 - 0972143431

12 Nguyễn Quang Vinh Gia Lai1983 - Giáo viên Phan Bội Châu, Trường THCS Xã Ia Mrơn, H. Ia Pa Thạc sĩ

Lịch sử

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 68 -69 )

×