0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (88 trang)

ĐH Y Dược

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 34 -34 )

TP. HCM BSC 0914141684

38 Nguyễn Thị Thuý Loan Quảng Ngãi1975 - Nội tổng hợpPhĩ Khoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai CKI Nội tổng quát ĐH Tây Nguyên2014 - 0833953826

39 Hồ Thanh Lợi Quảng Nam1973 - Nhân viên - Khoa Lão Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai CKI Nội khoa ĐH Y Dược Huế2007 - 0905606597

40 Trần Nguyễn Thiên Long Thừa Thiên 1981 -

Huế Phĩ Khoa Lão

Bệnh viện Đa khoa

tỉnh Gia Lai CKI Lão khoa

2016 - ĐH Y dược

2016 - ĐH Y dược

TP. HCM BSC 0983196115

43 Phạm Thị Thanh Mai 1976 - Gia Lai Nhân viên - Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai CKI Sản phụ khoa ĐH Y Dược 2014 -

TP. HCM 0905529494

44 R Com Manh Gia Lai1960 - Trưởng khoa - Khoa bệnh nhiệt đới

Bệnh viện Đa khoa

tỉnh Gia Lai CKI Truyền Nhiễm 2009 - ĐH Y Hà Nội 0984250332

45 Trần Duy Mão Thừa Thiên 1964 - Huế

Phĩ Khoa Răng

- Hàm - Mặt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai CKI Hàm - MặtRăng - 2003 - ĐH Y Huế BSC 0914089470

46 Nguyễn Hùng Minh Hà Tây1962 - Trưởng Khoa khám Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai CKI Lao ĐH Y Dược 2006 - TP. HCM

46 Nguyễn Hùng Minh Hà Tây1962 - Trưởng Khoa khám Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai CKI Lao ĐH Y Dược 2006 - TP. HCM

49 Nguyễn Đình Nghĩa Gia Lai1979 - nhân viên - Khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai CKI Ngoại khoa ĐH Y Dược 2014 -

TP. HCM 0917541141

50 Trần Minh Nghĩa Gia Lai Phĩ Khoa khám1974 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai CKI Truyền nhiễm 2009 - ĐH Y Hà Nội 0905141302

51 Nay R Com Lê Ong Gia Lai1964 - Trưởng Khoa ngoại CTCH- Bỏng

Bệnh viện Đa khoa

tỉnh Gia Lai CKII Chấn thương chỉnh hình

2013 - ĐH Y Dược ĐH Y Dược

TP. HCM BSC 0913454301

52 Nguyễn Duy Phú Gia Lai1982 - - Khoa Răng - Nhân viên Hàm - Mặt

Bệnh viện Đa khoa

tỉnh Gia Lai CKI Hàm - MặtRăng -

2013 - ĐH Y Dược ĐH Y Dược

TP. HCM 0908840849

53 Nguyễn Tấn Phúc Gia Lai1964 - Phĩ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Y học Học Viện Quân Y2005 - BSC 0935486345

54 Bùi Tự Phúc Đắk Lắk Phĩ Khoa nội soi1983 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai CKI Nội tổng quát ĐH Tây Nguyên2018 - 0973132115

55 Phan Vĩnh Phúc Bình Định1964 - Khoa khámNhân viên- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai CKI Lao ĐH Y Dược 2007 -

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 34 -34 )

×