0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (88 trang)

ĐH An ninh

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 59 -60 )

ĐH An ninh

nhân dân 0914062499

3 Dương Đức Việt Hà Nội1972 - Phĩ Trưởng Cơng an Cơng an huyện Chư Pứh Thạc sĩ và phịng ngừa Tội phạm học tội phạm

2015 - ĐH An ninh ĐH An ninh

nhân dân 0905217579

4 Võ Thị Thảo Gia Lai Cán bộ TC Đảng1989 - Đảng ủy Xã Ia Le Thạc sĩ Đia lý học ĐH SP Huế2016 - 0987239000 5 Huỳnh Minh Thuận Bình Định1967 - Bí thư Huyện ủy Chư Pứh Thạc sĩ Tốn ĐH Quy Nhơn2009 - CV 0914087684 6 Tống Duy Hùng Gia Lai1991 - Chuyên viên Văn phịng Huyện ủy Chư Pứh Thạc sĩ kinh doanhQuản trị ĐH mở Malaysia2016 - CV 0967891069

7 Nguyễn Nữ Quỳnh Nga Gia Lai1989 - Chuyên viên Văn phịng Huyện ủy Chư Pứh Thạc sĩ Tài Chính, Tiền tệ, Ngân hàng, Bảo hiểm

2016 -

ĐH Paris- Pháp CV 0973159999

8 Trần Minh Tâm Bình Định1981- Ban Tổ chứcPhĩ Trưởng Huyện ủy Chư Pứh Thạc sĩ Kinh tế 2017 - ĐH Nơng lâm TP. HCM CV 0979696026 9 Nguyễn Bá Thạch Hà Tĩnh1972 - Thường trựcPhĩ Bí thư Huyện ủy Chư Pứh Thạc sĩ Kỹ thuật ĐH xây dựng2008 - CVC 0918940129 10 Huỳnh Minh Thuận Bình Định1967 - Bí thư Huyện ủy Chư Pứh Thạc sĩ Tốn ĐH Quy Nhơn2009 - CV 0914087684 11 Lương Thanh Bình Bình Định1970 - Giám đốc Kho bạc nhà nướchuyện Chư Pứh Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng ĐH Kinh Tế Huế2015 - CV 0888996668 12 Chu Quốc Phịng Ninh Bình Phĩ Giám đốc1976 - Kho bạc nhà nướchuyện Chư Pứh Thạc sĩ Kế tốn ĐH Tơn Đức Thắng2017- CV 0963099367

13 Nguyễn Thị Thu Hương Thừa Thiên 1984 - Huế Phĩ Trưởng phịng Phịng Kinh tế - Hạ tầng huyện Chư Pứh Thạc sĩ Kinh tế 2015 - ĐH Nơng lâm TP. HCM CV 0935937989

14 Hồ Thị Mỹ Hạnh Gia Lai1989 - Phịng Tài chính Chuyên viên - Kế hoạch

Phịng Tài chính - Kế hoạch huyện

Chư Pứh Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

2016 - ĐH Kinh tế - ĐH Kinh tế -

Luật TP. HCM CV

15 Đặng Xuân Tài Bình Định1986 - phịng Tài chính Phĩ Trưởng - Kế hoạch

Phịng Tài chính - Kế hoạch huyện

Chư Pứh Thạc sĩ Kinh tế

2015 - ĐH Nơng lâm ĐH Nơng lâm

TP. HCM CV 0931607739

16 Lê Việt Hưng Gia Lai1984 - Phĩ Trưởng Phịng trường huyện Chư Pứh Thạc sĩ Phịng Tài nguyên Mơi Tài nguyên mơi trường ĐH nơng lâm 2018 -

TP. HCM CV 0933427979

17 Rmah Ban Gia Lai1964 - Phĩ Giám đốc huyện Chư PứhTrung tâm Y tế CKI Hồi sức cấp cứu ĐH Y Hà Nội2006 - 0269350618

18 Nguyễn Tấn Bi Thừa Thiên 1977 - Huế

Phĩ trưởng khoa

Ngoại-Sản huyện Chư PứhTrung tâm Y tế CKI Ngoại ĐH Y - Dược Huế2014 - 02693506182

19 Võ Sỹ Đơng Gia Lai1981 - phịng Kế hoạch Phĩ trưởng tổng hợp

Trung tâm Y tế

huyện Chư Pứh CKI Sản ĐH Y - Dược Huế2014 - 02693506182

21 Phan Văn Hưng Nghệ An Phĩ Giám đốc1964 - huyện Chư PứhTrung tâm Y tế CKI Nội ĐH Tây Nguyên2005 - 02693506182

22 Kpă Sốt Gia Lai1967 - khoa Nội - Nhi - Phĩ trưởng Nhiễm

Trung tâm Y tế

huyện Chư Pứh CKI Nhi ĐH Y - Dược Huế2007 - 02693506182

23 Huỳnh Trọng Cang Bình Định1979 - Giáo viên Trường TH Nay Der - xã Ia Le Thạc sĩ Giáo dục học 2014 - ĐH Sư phạm Hà Nội 0888348834

24 Võ Thị Ngọc Nhung Gia Lai1988 - Giáo viên Nguyễn Trãi - thị trấn Trường THCS

Nhơn Hịa Thạc sĩ Sinh học

2012 -

ĐH Sư phạm Huế 0979591805

25 Lê Thị Thu Nam Gia Lai1985 - Giáo viên Nguyễn Trãi - thị trấn Trường THCS Nhơn Hịa Thạc sĩ Giáo dục cơng dân 2013 - ĐH Sư phạm Hà Nội 0868960116

26 Lê Thị Hồng Trang Thừa Thiên 1984 - Huế Phĩ trưởng phịng Kế hoạch tổng hợp Trường THCS Trần Phú - xã Ia Le Thạc sĩ Sinh học ĐH Đà Nẳng2013 - 0985235884

27 Nguyễn Thái Dương Bình Định1981 - Giáo viên Nguyễn Thái HọcTrường THPT Thạc sĩ Tốn học ĐH Quy Nhơn2012 - 0773565667 28 Trịnh Thị Hồng Gia Lai1987 - Giáo viên Nguyễn Thái HọcTrường THPT Thạc sĩ Văn học ĐH Khoa học Huế2013 - 0355759895 29 Đỗ Tấn Khương Gia Lai1982 - Giáo viên Nguyễn Thái HọcTrường THPT Thạc sĩ Vật lý ĐH Sư phạm Huế2012 - 0368946054 30 Đỗ Văn Minh Gia Lai1986 - Giáo viên Nguyễn Thái HọcTrường THPT Thạc sĩ Văn học ĐH Khoa học Huế2013 - 0355759895

31 Bùi Quang Thịnh Thừa Thiên 1980 - Huế Giáo viên

Trường THPT

Nguyễn Thái Học Thạc sĩ Hĩa học ĐH Sư phạm Huế2012 - 0989635755

32 Nguyễn Cơng Chung 1972 - Gia Lai Bí thư Đảng ủy,Chủ tịch HĐND thị trấn Nhơn Hịa

UBND TT Nhơn Hịa,

huyện Chư Pưh Thạc sĩ Hành chính

2014 - Học viện Học viện

Hành chính CVC 02693506268

33 Phạm Đức Ngọc Thái Bình1985 - Văn phịngChánh HĐND & UBND Văn phịng

huyện Chư Pứh Thạc sĩ Hành chính

2014 - Học viện Học viện

Hành chính CV 0909737040

34 Dũng NguyênĐào Nguyễn Gia Lai1987 - Chuyên viên HĐND & UBND Văn phịng

huyện Chư Pứh Thạc sĩ Kinh tế

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 59 -60 )

×