0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (88 trang)

THỊ XÃ AYUNPA (1 Tiến sĩ; 24 Thạc sĩ; 21 CKI)

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 54 -56 )

2015 Học viện Báo chí

9.3. THỊ XÃ AYUNPA (1 Tiến sĩ; 24 Thạc sĩ; 21 CKI)

1 Kpă Aling Gia Lai Phĩ Khoa Ngoại 1966 - Bệnh viện đa khoa khu vực Ayun Pa CKI Ngoại Khoa ĐH Y Huế 2007 - 0913446605 2 Ksor H’ Duen Gia Lai1971 - Phĩ Khoa Nhi Bệnh viện đa khoa khu vực Ayun Pa CKI Nhi Khoa ĐH Y Dược Huế 2013 - 0369422393 3 Lâm Quang Duy Bình Thuận Phĩ Giám đốc1971 - Bệnh viện đa khoa khu vực Ayun Pa CKI Sản phụ khoa ĐH Y Hà Nội2009 - 0914141962 4 Dương Minh Đạt Gia Lai1979 - Nhân viên Bệnh viện đa khoa khu vực Ayun Pa CKI Mắt 2013 - ĐH Y dược TP. HCM 0905798844

5 Phan Đình Đơng Thừa Thiên 1963 -

Huế Phĩ Giám đốc

Bệnh viện đa khoa

khu vực Ayun Pa Thạc sĩ Y học (Nội khoa) ĐH Y Dược Huế 2008 - 0393140632

6 Siu Đức Gia Lai 1968 - HSCC - Chống Trưởng khoa độc

Bệnh viện đa khoa

khu vực Ayun Pa CKI Hồi sức cấp cứu ĐH Y Hà Nội2006 - 0702395999

7 Siu Ganh Gia Lai1985 - Nhân viên Bệnh viện đa khoa khu vực Ayun Pa CKI Ngoại Khoa ĐH Y Dược Huế 2017 - 0987854445 8 Trần Văn Hưng Thanh Hĩa1985 - Nhân viên Bệnh viện đa khoa khu vực Ayun Pa CKI Nhi Khoa ĐH Y Dược Huế 2017 - 0935378897 9 Hiao Jem 1962 - Gia lai Nhân viên Bệnh viện đa khoa khu vực Ayun Pa CKI Sản phụ khoa 2007 - ĐH Y dược TP. HCM 0988883776 10 Lê Đình Kiên Gia Lai Phĩ Khoa Ngoại 1972 - Bệnh viện đa khoa khu vực Ayun Pa CKI Ngoại Khoa ĐH Y Hà Nội2003 - 0777722555 11 Trần Cơng Lực Gia Lai 1966 - Trưởng Khoa Khám bệnh Bệnh viện đa khoa khu vực Ayun Pa CKI Ngoại tổng quát 2004 - ĐH Y dược TP. HCM 0913406780 12 Kpă Lương Gia Lai 1980 - Trưởng Khoa Nội tổng hợp Bệnh viện đa khoa khu vực Ayun Pa CKI Nội khoa ĐH Y Dược Huế 2013 - 0383083192 13 Nay H’ Ngân Gia Lai1987 - Nhân viên Bệnh viện đa khoa khu vực Ayun Pa CKI Nhi Khoa ĐH Y Dược Huế 2017 - 0396793997 14 Siu Phung Gia Lai1982 - Nhân viên Bệnh viện đa khoa khu vực Ayun Pa CKI Hồi sức cấp cứu ĐH Y Dược Huế 2017 - 0982033402

15 Siu Phước 1979 - Gia lai Phĩ Trưởng Khoa Nội tổng hợp

Bệnh viện đa khoa

khu vực Ayun Pa CKI Nội tổng quát ĐH Tây Nguyên2014 - 0984177374

16 Nguyễn Thị Quyện Gia Lai 1963 - Giám đốc Nguyên Bệnh viện đa khoa khu vực Ayun Pa CKI Nhi khoa ĐH Y Dược Huế 2004 - 0914464678 17 Nay Ri Gia Lai1986 - Nhân viên Bệnh viện đa khoa khu vực Ayun Pa CKI Ngoại Khoa ĐH Y Dược Huế 2017 - 01626317256 18 R’Ơ Roa Gia Lai1982 - Nhân viên Bệnh viện đa khoa khu vực Ayun Pa CKI Nội tổng quát 2018 - ĐH Y dược TP. HCM 0349870693 19 Bùi Phi Sang Gia Lai 1978 - RHM-TMH-MắtPhĩ Khoa Bệnh viện đa khoa khu vực Ayun Pa CKI Hàm - MặtRăng - ĐH Y Dược Huế 2005 - 0983682115

20 Ngơ Tấn Thành Quảng Nam 1959 - Trưởng phịng KH-NV kiêm Phĩ Khoa Sản

Bệnh viện đa khoa

khu vực Ayun Pa CKI Tai - Mũi - Họng ĐH Y Huế 1996 - 0985513004

21 Phan Đình Tuý Gia Lai 1972 - Nhân viên Bệnh viện đa khoa khu vực Ayun Pa Thạc sĩ Y học (Ngoại khoa) ĐH Y dược 2009 -

22 Nguyễn Thị Kim Vinh 1980 - Gia Lai Nhân viên Bệnh viện đa khoa khu vực Ayun Pa CKI Hàm - MặtRăng - ĐH Y Dược Huế 2017 - 0989667846 23 Lê Văn Định Quảng Ngãi Chi cục trưởng 1978 - dân sự thị xã Ayun Pa Tiến sĩChi cục Thi hành án Luật học 2018 - Học viên Khoa học xã hội CV 0988207123

24 Nguyễn Minh Hào Thanh Hĩa1979 - Phĩ Chi cục trưởng dân sự thị xã Ayun Pa Thạc sĩChi cục Thi hành án Luật học 2015 - Học viên Khoa học xã hội 0973646668

25 Ksor H’Bơ Khắp Gia Lai1982 - Phĩ trưởng Cơng an TX. Ayun Pa Thạc sĩ TP xâm phạm Điều tra ANQG

2014 -

Học viện ANND 02693852209

26 Lê Nguyễn Duy Tuân 1985 - Gia Lai Phĩ đội trưởng Cơng an TX. Ayun Pa Thạc sĩ TP xâm phạm Điều tra ANQG

2013 -

Học viện ANND 02693852209

27 Nguyễn Quốc Huân Đắk Lắk1986 - Chánh văn phịng Cơng ty CP Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai Thạc sĩ doanh nghiệpTài chính ĐH Kinh tế 2012 -

TP. HCM 0917588655

28 Trần Văn Kiệm Nam Định Cán bộ Nơng vụ1974 - Cơng ty CP Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai Thạc sĩ Lâm học ĐH Lâm Nghiệp 2009 -

Hà Nội 0326207859

29 Nguyễn Thị Hà Yên Quảng Trị1988 - Chuyên viên Cơng ty CP Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai Thạc sĩ Ngân hàngTài chính - ĐH Ngân hàng 2014 -

TP. HCM 0919093515

30 Lê Thị Thủy Hà Nghệ An1981 - Viên chức Hội chữ thập đỏ TX. Anyun Pa Thạc sĩ Thế GiớiLich sử ĐH Vinh2009 - 02693852899

31 Vũ Thị Hà Giang Hà Nội1981 - Phĩ Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Sơng Bờ Thạc sĩ Quản lý cơng Học viện Hành 2016 -

chính Quốc gia CV 0972490586

32 Nguyễn Trần Ngọc Minh Gia Lai1985 - Nhân viên chi nhánh TX. Ayun Pa Thạc sĩNgân Hàng Agribank Quản trị kinh doanh ĐH Kinh tế 2013 -

TP. HCM 0909905740

33 Hồ Quỳnh Thiện Trung Thừa Thiên 1981 - Huế

Phĩ Trưởng

phịng thị xã Ayun PaPhịng Y tế CKI Y tế cơng cộng ĐH Y tế cơng cộng2013 - CV 0983138300

34 Trương Thị Thế Đăng Gia Lai1981 - Giáo viên Lê Thánh TơngTrường THPT Thạc sĩ LL&PPDH Vật lý ĐH Huế2012 - 0977553960 35 Phạm Ngọc Hai Phú Yên1970 - Hiệu trưởng Lê Hồng PhongTrường THPT Thạc sĩ Quản lý giáo dục ĐHSP Đà Nẵng2015 - 0982149480 36 Lê Thị Hịa Thanh Hĩa Phĩ Hiệu trưởng1979 - Lê Hồng PhongTrường THPT Thạc sĩ Ngơn ngữ học ĐH Quy Nhơn2015 - 0373092738 37 Huỳnh Thị Mỹ Linh Gia Lai1986 - Giáo viên Lê Thánh TơngTrường THPT Thạc sĩ Hĩa hữu cơ ĐH Đà Nẵng2013 - 0905224787 38 Lê Thị Thúy Loan Gia Lai1985 - Giáo viên Lê Thánh TơngTrường THPT Thạc sĩ Khoa học máy tính ĐH Đà Nẵng2013 - 0976889232 39 Trần Thị Như Gia Lai1980 - Giáo viên Lê Thánh TơngTrường THPT Thạc sĩ Hĩa sinh ĐH KHTN TP. HCM2012 - 0987202325 40 Nguyễn Quốc Thái Bình Định Phĩ Hiệu trưởng1978 - Lê Hồng PhongTrường THPT Thạc sĩ Tốn học ĐH Quy Nhơn2015 - 0976928257 41 Phan Thị Trang Bình Định1978 - Tổ trưởng Lê Hồng PhongTrường THPT Thạc sĩ Hĩa lý thuyết - Hĩa lý ĐH Quy Nhơn2014 - 0334168485

42 Võ Thị Minh Phương 1988 -Quảng Bình Giáo viên GDTX thị xã Ayun Pa Thạc sĩTrung tâm GDNN - Sinh học thực nghiệm ĐH Quy Nhơn2012 - 0971359799

44 Nguyễn Thị Tình Hải Dương Phĩ Hiệu trưởng1978 - Lý Thường KiệtTrường THPT Thạc sĩ Tốn ĐH Quy Nhơn2012 - 0977943944

45 Trần Thị Hải Yến Gia Lai1991 - Phịng Tài chính Cơng chức - Kế tốn

Ủy ban nhân dân

phường Đồn Kết Thạc sĩ Kế tốn ĐH Đà Nẵng2017 - CV 0395354854

46 Đặng Hồng Thiên Hương Gia Lai1990 - Cơng chức Văn phịng thống kê

Ủy ban nhân dân xã

Ia Rtơ Thạc sĩ Việt NamVăn học ĐH Quy Nhơn2015 - CV 0973012934

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 54 -56 )

×