0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (88 trang)

7 Học viện quân Y 2

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 60 -63 )

Hành chính CVC 02693506268

33 Phạm Đức Ngọc Thái Bình1985 - Văn phịngChánh HĐND & UBND Văn phịng

huyện Chư Pứh Thạc sĩ Hành chính

2014 - Học viện Học viện

Hành chính CV 0909737040

34 Dũng NguyênĐào Nguyễn Gia Lai1987 - Chuyên viên HĐND & UBND Văn phịng

huyện Chư Pứh Thạc sĩ Kinh tế

2014 - ĐH Quốc gia HCM ĐH Quốc gia HCM

ĐH Kinh tế - Luật CV 02693850009

35 Nguyễn Minh Tứ Bình Định1977 - Phĩ Chủ tịch UBND huyện HĐND & UBND Văn phịng

huyện Chư Pứh Thạc sĩ Kinh tế

2017 -

ĐH Tơn Đức Thắng CV 0919505807

9.7. HUYỆN CHƯ SÊ (2 Tiến sĩ; 37 Thạc sĩ; 8 CKI)

1 Phan Thanh Hải Gia Lai1980 - Phĩ Trưởng Cơng an Cơng an huyện Chư Sê Thạc sĩ Điều tra TP xâm phạm ANQG

2014 -

ĐH ANND 02693851115

2 Ksor H’ Mít Gia Lai1976 - Phĩ Trưởng Cơng an Cơng an huyện Chư Sê Thạc sĩ Điều tra TP về TTATXH Học viện CSND2007 - 02693851115 3 Nguyễn Đắc Trung Gia Lai1981 - Đội trưởng Cơng an huyện Chư Sê Thạc sĩ Điều tra TP về TTATXH ĐH CSND2012 - 02693851115

4 Lê Văn Phúc Thừa Thiên 1965 - Huế

Nguyên Phĩ Giám đốc

TTYT

Cơng ty TNHH MTV Cao su Chư Sê CKI

2007 - Học viện quân Y 2 - Học viện quân Y 2 -

TP. HCM 0914010104

5 Nguyễn Thị Kim Tuyến Lâm Đồng1980 - Phĩ Giám đốc TTYT Cơng ty TNHH MTV Cao su Chư Sê CKI Nhi khoa ĐH Tây Nguyên2004 - 0903558445 6 Nguyễn Hồng Yến Gia Lai1989 - phịng KHĐTChuyên viên Cơng ty TNHH MTV Cao su Chư Sê Thạc sĩ Kinh tế 2016 - ĐH Nơng lâm TP. HCM CV 0905161489 7 Trần Thị Thúy Anh Gia Lai1986 - Bí thư Huyện đồn Chư Sê Thạc sĩ Khoa học cây trồng ĐH Tây Nguyên2013 - CV 0914498181

8 Nguyễn Hồng Hà Bình Định1964 - Bí thư Huyện ủy Chư Sê Tiến sĩ Kiến trúc 2008 - Bộ Giáo dục và Đào tạo CVCC 0788501111 9 Chu Quốc Huy Gia Lai1983 - Kế tốn viên Kho bạc Nhà nước huyện Chư Sê Thạc sĩ Kế tốn ĐH Tơn Đức Thắng2018 - 0914234257 10 Phạm Văn Hồng Hà Tĩnh1972 - Chuyên viên Phịng GD&ĐT huyện Chư Sê Thạc sĩ giáo dụcQuản lý 2012 - ĐH Sư phạm Hà Nội 0919131626

11 Trần Minh Nhật Hà Nam1983 - Phĩ trưởng phịng thương binh và xã hội Phịng Lao động,

huyện Chư Sê Thạc sĩ Quản lý cơng

2018 - Học viện

hành chính quốc gia CV 0935398179

12 Nguyễn Đức Cường Đắk Lắk1978 - Phĩ phịng Phịng Tài chính - Kế hoạch huyện Chư Sê Thạc sĩ

Kinh tế

phát triển ĐH Đà Nẵng2013 - 0905109139

13 Võ Văn Minh Hà Tĩnh1985 - Chuyên viên Phịng Tài chính - Kế hoạch huyện Chư Sê Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

2014 - ĐH Kinh tế ĐH Kinh tế

TP. HCM 0985288554

14 Bùi Thị Dậu Quảng Bình Phĩ Chánh án1981 - Tịa án nhân dân huyện Chư Sê Thạc sĩ Luật ĐH Luật TP. HCM2017 - CVC 0935838068 15 Nguyễn Thành Dũng 1985 - Gia Lai Thư ký Tịa án nhân dân huyện Chư Sê Thạc sĩ Luật Khoa học Xã hội2015 - Học viện CV 0989162656 16 Võ Văn Quảng Gia Lai1983 - Thẩm phán Tịa án nhân dân huyện Chư Sê Thạc sĩ Luật ĐH Luật TP. HCM2011 - CV 0906472562 17 Hà Viết Tồn Bình Định1976 - Chánh án Tịa án nhân dân huyện Chư Sê Thạc sĩ Luật Khoa học Xã hội2015 - Học viện CVC 0905251176 18 Hồ Xuân Hồng Thanh Hĩa Phĩ Giám đốc1973 - Trung tâm GDNN - GDTX Chư Sê Tiến sĩ giáo dụcQuản lý Quản lý giáo dục2018 - Học viện 0905329268 19 Trương Minh Cẩn Bình Định1974 - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chư Sê CKI Nội tổng quát ĐH Tây nguyên2015 - 0986958685 20 Chu Thanh Hưng Hà Bắc1964 - Trưởng khoa Trung tâm Y tế huyện Chư Sê CKI Ngoại ĐH Y Dược Huế2004 - 0932515362 21 Đồn Thanh Huy Gia Lai1983 - Phĩ khoa Trung tâm Y tế huyện Chư Sê CKI Nội khoa ĐHYDược Huế2015 - 0973262667 22 Tạ Văn Nghĩa Thái Bình Phĩ Giám đốc1966 - tế huyện Chư SêTrung tâm Y CKI Nội khoa ĐH Y Dược Huế2013 - 0914352269 23 Nguyễn Thị Kim Nguyên Gia Lai1969 - Nhân viên Trung tâm Y tế huyện Chư Sê CKI Nội tổng quát 2014 -Trường ĐH Tây nguyên 034323909

24 Nguyễn Bá Thịnh Thừa Thiên 1977 - Huế Phĩ khoa

Trung tâm Y tế

huyện Chư Sê CKI Chấn thương chỉnh hình

2014 - ĐH Y Dược ĐH Y Dược

TP. HCM 0914460396

25 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Thái Bình1989 - Giáo viên Lương Thế VinhTrường THCS Thạc sĩ Tốn học ĐH Quy Nhơn2014 - 0972329236 26 Phạm Văn Mười Ninh Bình1985 - Giáo viên Nguyễn Chí Thanh Thạc sĩ Lịch sử thế giớiTrường THCS ĐH Huế2013 - 0915862629 27 Nguyễn Hải Hà Hà Tĩnh1974 - Hiệu trưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm Thạc sĩTrường THPT giáo dụcQuản lý ĐH Đà Nẵng2015 - 0988158336 28 Trần Văn Hùng Quảng Nam1982 - Giáo viên Nguyễn Bỉnh Khiêm Thạc sĩTrường THPT Việt NamVăn Học ĐH Đà Nẵng2013 - 0982595686 29 Hồng Phước Cao Nguyên Gia Lai1981 - Giáo viên Nguyễn Bỉnh Khiêm Thạc sĩ Quang họcTrường THPT ĐH Huế2016 - 0944352223 30 Dương Thị Nhường Nghệ An Phĩ Hiệu trưởng1973 - Nguyễn Bỉnh Khiêm Thạc sĩTrường THPT giáo dụcQuản lý ĐH Đà Nẵng2015 - 0389726159 31 Trương Quang Phong Hà Tĩnh Phĩ Hiệu trưởng1975 - Nguyễn Bỉnh Khiêm Thạc sĩTrường THPT giáo dụcQuản lý ĐH Đà Nẵng2015 - 0914411432 32 Thái Phi Phụng Bình Định1981 - Giáo viên Nguyễn Bỉnh Khiêm Thạc sĩTrường THPT Vật lý ĐH Huế2012 - 0968227679

33 Nguyễn Thị Thúy Phượng Gia Lai1976 - CTCĐ Nguyễn Bỉnh Khiêm Thạc sĩ Ngơn ngữ anhTrường THPT ĐH Đà Nẵng2015 - 0934816926 34 Trần Thị Thanh Thuận Quảng Nam1982 - Giáo viên Nguyễn Bỉnh Khiêm Thạc sĩTrường THPT Việt NamLịch sử ĐH Quy Nhơn2017 - 0968227679 35 Trần Thị Hồng Uyên Bình Định1981 - Giáo viên Nguyễn Bỉnh Khiêm Thạc sĩTrường THPT Việt NamVăn Học ĐH Quy Nhơn2015 - 0382809565 36 Hồng Lê Bảo Châu Gia Lai1988 - Giáo viên Nguyễn Văn CừTrường THPT Thạc sĩ Lí luận văn học 2012 - Trường ĐH Sư phạm Huế 0382159752

37 Nguyễn Thị Diệu Hạnh Thừa Thiên 1983 - Huế Giáo viên

Trường THPT

Trường Chinh Thạc sĩ thực nghiệmSinh học ĐH Khoa Học Huế2013 - 0934966299

38 Lý Thị Thu Hằng Gia Lai1986 - Giáo viên Trường THPT Trường Chinh Thạc sĩ Hĩa ĐH Huế2010 - 0972724748 39 Ngơ Xuân Hiếu Hải Dương Hiệu trưởng1975 - Trường THPT Trường Chinh Thạc sĩ Tốn ĐH Quy Nhơn2007 - 0914032929 40 Võ Doãn Hùng Quảng Bình1988 - Giáo viên Trường THPT Trường Chinh Thạc sĩ Hĩa ĐH Đà Nẵng2012 - 0968834079 41 Hồng Thị Hương Quảng Bình1984 - Giáo viên Trường THPT Trường Chinh Thạc sĩ Ngữ Văn ĐH Quy Nhơn2010 - 0976164850 42 Đặng Thị Nga Nghệ An1975 - Giáo viên Trường THPT Trường Chinh Thạc sĩ Hĩa ĐH Vinh2008 - 0914444146 43 Nguyễn Thị Mỹ Nga Quảng Nam1982 - Giáo viên Trường THPT Trường Chinh Thạc sĩ Việt NamVăn học ĐH Đà Nẵng2013 - 0981396939 44 Bùi Văn Thuận Biên Hịa1973 - Tổ trưởng Trường THPT Trường Chinh Thạc sĩ Ngữ Văn ĐH Quy Nhơn2008 - 0914181133 45 Bùi Thị Thúy Gia Lai1987 - Giáo viên Trường THPT Trường Chinh Thạc sĩ Việt NamLịch sử ĐH Quy Nhơn2011 - 0979553159 46 Trần Bảo Vũ Kon Tum1978 - Giáo viên Trường THPT Trường Chinh Thạc sĩ Tốn ĐH Đà Nẵng2011 - 0946217027 47 Trần Minh Vũ Phú Yên1984 - Giáo viên Trường THPT Trường Chinh Thạc sĩ Tốn ĐH Quy Nhơn2012 - 0397807060

9.8. HUYỆN ĐĂK ĐOA (46 Thạc sĩ; 11 CKI)

1 Đinh Đức Việt Ninh Bình1989 - Viên chức Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đăk Đoa Thạc sĩ nguyên và Mơi Quản lý Tài trường

2018 - ĐH Nơng Lâm ĐH Nơng Lâm

TP. HCM CV 0972641524

2 Nguyễn Đức Hồng Nghệ An1980 - Phĩ Cơng an huyện Đăk ĐoaCơng an Thạc sĩ Luật ĐH Cảnh Sát2011 - 0983690003 3 Nguyễn Ngọc Sơn Bình Định Trưởng Cơng an1969 - huyện Đăk ĐoaCơng an Thạc sĩ Luật Học viện An Ninh2015 - 0903527799 4 Vũ Hải Phong Gia Lai1983 - Đội trưởng huyện Đăk ĐoaCơng an Thạc sĩ Luật Học viện An Ninh2018 - 0972112247 5 Lê Anh Tuấn Gia Lai1985 - Đội trưởng huyện Đăk ĐoaCơng an Thạc sĩ Luật ĐH Cảnh Sát2014 - 0947720657 6 Lê Văn Thắng Thanh Hĩa Phĩ đội trưởng1979 - huyện Đăk ĐoaCơng an Thạc sĩ Luật Học viện An Ninh2018 - 0943551579

7 Phạm Anh Cường Hà Nội1974 - Giám đốc Điện lực Đắk Đoa - Cơng ty điện lực

Gia Lai Thạc sĩ Tự động hĩa

2011 -

ĐH Đà Nẵng 0962007899

8 Trần Minh Chấn Bình Định Phĩ Chủ tịch1981 - Hội đồng nhân dân huyện Đăk Đoa Thạc sĩ Nơng LâmKinh tế 2013 - ĐH Nơng Lâm TP. HCM CV 0903588022 9 Võ Thị Kim Lợi Bình Định1992 - kế tốn nội bộNhân viên Gịn Chi nhánh Gia Lai Thạc sĩNgân hàng TMCP Sài ngân hàngTài chính 2017 - ĐH Kinh tế TP. HCM 0975040248

10 Nguyễn Thanh Vĩnh Quảng Trị1973 - Phĩ Giám đốc PGD Đăk Đoa Gịn Chi nhánh Gia Lai Thạc sĩNgân hàng TMCP Sài kinh doanhQuản trị ĐH Help2011 - 0915157779

11 Đồn Thị Nhi Quảng Bình Chuyên viên1987 - huyện Đăk ĐoaPhịng GD&ĐT Thạc sĩ Ngơn ngữ học ĐH Khoa học - 2016 -

ĐH Huế CV 0911397762

12 Trần Thị Thu Thủy Bình Định1980 - Phĩ Trưởng phịng Phịng GD&ĐThuyện Đăk Đoa Thạc sĩ Hĩa vơ cơ ĐH Huế2010 - CV 0385733117

13 Phạm Hồng Bằng Thái Bình1986 - Chuyên viên huyện Đăk ĐoaPhịng Nội vụ Thạc sĩ Triết học Học viện Khoa học - 2015 -

Xã hội Việt Nam CV 0337075657

14 Phạm Cường Bình Định Trưởng phịng1974 - Phịng NN&PTNT huyện Đắk Đoa Thạc sĩ Khoa học cây trồng ĐH Nơng Lâp 2013 -

TP. HCM CV 0905448791

15 Huỳnh Siểm Bình Định Trưởng phịng1978 - Phịng Tài chính - Kế hoạch huyện

Đắk Đoa Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 60 -63 )

×