0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (88 trang)

HUYỆN CHƯ PĂH (1 Tiến sĩ; 33 Thạc sĩ; 4 CKI)

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 56 -57 )

2015 Học viện Báo chí

9.4. HUYỆN CHƯ PĂH (1 Tiến sĩ; 33 Thạc sĩ; 4 CKI)

1 Dương Thị Kim Thủy 1983 - Gia Lai Nhân viên Chi cục thống kê huyện Chư Păh Thạc sĩ kinh doanhQuản trị ĐH kinh tế quốc dân 2017 - 0966215356 2 Phan Hải Quảng Ngãi1963 - Giám Đốc Trung tâm Y tế Cao su Cơng ty TNHH MTV Cao Su Chư Păh CKI tổng quátKhoa nội 2007 - Học viện Quân Y 0977057789

3 Nguyễn Thanh Hải Quảng Ngãi1972 - Trung Tâm Y tế Phĩ Giám đốc Cao su

Cơng ty TNHH MTV

Cao Su Chư Păh CKI tổng quátKhoa nội ĐH Tây Nguyên2008 - 0983162498

4 Lê Đức Tánh Bình Định Tổng Giám Đốc1957 - Cơng ty TNHH MTV Cao Su Chư Păh Tiến sĩ Kinh tế

2009 - Viện ĐH Kinh tế PAH viện Hàn Lâm khoa học Liên Bang Nga

0913438617

5 Nguyễn Thùy Trang Nghệ An1986 - Nhân viên Cơng ty TNHH MTV Cao Su Chư Păh Thạc sĩ Khoa học cây trồng ĐH Nơng nghiệp 2013 -

Hà Nội 0985080490

6 Nguyễn Quốc Tuấn Quảng Nam1981 - Đội trưởng sản xuất Cơng ty TNHH MTV Chè Biển Hồ Thạc sĩ Kinh tế phát triển ĐH Đà Nẵng2013 - 02693845567

7 Rah Lan Chung Gia Lai1971 - Bí thư Huyện ủy Chư Păh Thạc sĩ Chính trị học chính trị Quốc gia 2014 - Học viện

TP. HCM 0905201359 8 Phạm Minh Phụng Quảng 1972 - Ngãi Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tổ chức

Huyện Ủy Chư Păh Thạc sĩ Kinh tế phát triển ĐH Kinh tế Đà Nẵng2017 - CVC 0905143125

9 Thân Tùng Lâm Ninh Bình1970 - Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Chư Păh Thạc sĩ Ngân hàngTài chính ĐH Đà Nẵng2013 - CV 0979701236 10 Lương Thế Phong Gia Lai Kế Tốn trưởng1984 - Kho bạc Nhà nước huyện Chư Păh Thạc sĩ Kế tốn ĐH Tơn Đức Thắng2018 - CV 0932408368

11 Trần Quang Tuấn Bình Định Phĩ Giám đốc1978 - Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Chư Păh Thạc sĩ

Tài chính

ngân hàng ĐH Ngân hàng2014 - 0914228605

12 Lê Xuân Dũng Thanh Hĩa Trưởng phịng1974 - huyện Chư PăhPhịng TNMT Thạc sĩ Luật

2015 - Học viện Khoa học xã hội - Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam

CV 0963258579

13 Nguyễn Cơng Sơn Quảng Nam Chánh thanh tra1975 - huyện Chư PăhThanh tra Thạc sĩ Luật Khoa học và Xã hội2016 - Học viện CV 0989717467 14 Cáp Thị Hồng Diễm Bình Định1983 - Giáo viên Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Thạc sĩ Hĩa lý thuyết và Hĩa lý ĐH Quy Nhơn2016 - 0987043448 15 Nguyễn Thị Thu Hiền 1984 - Gia Lai Giáo viên Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Thạc sĩ phân tíchHĩa học ĐH SP Hà Nội2015 - 0961155079 16 Nguyễn Cơng Hiệp Gia Lai1986 - Giáo viên Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Thạc sĩ Hệ thống thơng tin ĐHSP Đà Nẵng2017 - 0941353999 17 Phan Thanh Hịa Gia Lai1982 - Giáo viên Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Thạc sĩ Ngơn ngữ học ĐH SP TP. HCM2013 - 0905642595 18 Nguyễn Thị Kim Oanh Bình Định Phĩ Hiệu trưởng1977 - Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Thạc sĩ Giáo dụcQuản lý ĐHSP Đà Nẵng2015 - 0935168069

19 Trần Thị Minh Phượng Hưng Yên1982 - Giáo viên Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Thạc sĩ VHVN ĐH Quy Nhơn2013 - 0906535986 20 Đỗ Đức Quang Gia Lai Phĩ Hiệu trưởng1984 - Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Thạc sĩ LL&PPDH Vật lý ĐH Huế2012 - 0988471092 21 Hồng Lương Tâm Lạng Sơn1985 - Giáo viên Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Thạc sĩ Tốn GT ĐH Quy Nhơn2017 - 0978534527 22 Nguyễn Thị Minh Tâm Gia Lai1983 - Giáo viên Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Thạc sĩ Ngơn ngữ Anh ĐHSP Đà nẵng2015 - 0358189999 23 Lê Văn Tàu Quảng Ngãi Hiệu trưởng1976 - Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Thạc sĩ Giáo dụcQuản lý ĐHSP Đà Nẵng2015 - 0988471084 24 Nguyễn Thị Trâm Đắk Lắk1986 - Giáo viên Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Thạc sĩ Ngơn ngữ Anh ĐHSP Đà nẵng2012 - 0935908748 25 Lê Thị Thanh Tú Gia Lai1987 - Giáo viên Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Thạc sĩ Tốn GT ĐH Quy Nhơn2012 - 0978774261 26 Trần Đức Vinh Hà Tĩnh1982 - Giáo viên Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Thạc sĩ PP Tốn sơ cấp 2016 - ĐH Đà Nẵng 0943777911 27 Lê Minh Đạt Bình Định1980 - Tổ Trưởng THPT Ya Ly Thạc sĩ PP Tốn sơ cấp ĐH Quy Nhơn2012 - 0378968789 28 Nguyễn Thị Hương Hải Phịng1983 - Giáo viên THPT Ya Ly Thạc sĩ thực nghiệmSinh học ĐH Quy Nhơn2012 - 0961243917 29 Nguyễn Văn Sáng Hà Tĩnh1977 - Tổ Trưởng THPT Ya Ly Thạc sĩ Lịch sử VN ĐH Quy Nhơn2013 - 0977280171 30 Trần Ngọc Sách Đồng Nai1981 - Tổ Phĩ THPT Ya Ly Thạc sĩ Địa lí học ĐH Huế2014 - 0974355234 31 Nguyễn Viết Tài Quảng Trị1983 - Giáo viên THPT Ya Ly Thạc sĩ CNXH KH ĐHSP TP. HCM2012 - 0985429288 32 Hồng Bắc Gia Lai1983 - Giáo viên Trường THCS Thị trấn IaLy Thạc sĩ Hĩa học ĐH Quy Nhơn2014 - 0985818991 33 Ngơ Thị Thùy Dương 1980 -Quảng Ngãi Giáo viên Thị trấn Phú HịaTrường THCS Thạc sĩ Hĩa hữa cơ ĐH Đà Nẵng2012 - 0919127649 34 Đinh Nhật Giao Quảng Ngãi Phĩ Giám đốc TTYT huyện Chư Păh CKI1977 - Ngoại khoa ĐH Y Dược Huế2017 -

35 Nguyễn Trà Quảng Ngãi1972 - Giám đốc TTYT huyện Chư Păh CKI Chuẩn đốn hình ảnh ĐH Y Dược Huế2016 - 0988411879 36 Đặng Thanh Tài Bình Định1972 - xã Chư Đang Ya UBND huyện Chư Păh Thạc sĩ Nơng - LâmBí thư Đảng ủy ĐH Tây Nguyên2011 - 0905684428 37 Nguyễn Đức Minh Bình Định1977 - Ủy viên Huyện Ủy Chư Păh Thạc sĩỦy ban Kiểm tra kinh doanhQuản trị ĐH Đà Nẵng2016 - CV 0983400335 38 Lê Thị Nhung Thanh Hĩa Chuyên viên1983 - Huyện Ủy Chư Păh Thạc sĩ Ngơn ngữ họcVăn phịng ĐH Vinh2010 - CV 0971517479

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 56 -57 )

×