0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (124 trang)

Nâng cao tính tiện ích của sản phẩm thẻ hiện có:

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM ĐỒNG NAI (Trang 89 -90 )

6. Kết cấu của luận văn

3.2.2.1. Nâng cao tính tiện ích của sản phẩm thẻ hiện có:

Hiện tại BIDV đang cung ứng 3 sản phẩm là: Thẻ ghi nợ nội địa, thẻ ghi nợ quốc tế và thẻ tín dụng quốc tế. Việc hoàn thiện các sản phẩm hiện tại có vai trò quan trọng trong việc duy trì khách hàng hiện hữu và thu hút khách hàng mới. Bởi sự khác biệt của sản phẩm thẻ của BIDV so với các đối thủ cạnh tranh sẽ tạo ra những tính năng ưu việt và tiện ích hơn cho khách hàng.

* Thẻ ghi nợ nội địa:

Được xác định là sản phẩm chủ lực của BIDV, do đó cần nghiên cứu hoàn thiện thêm các chức năng, tiện ích cho khách hàng sử dụng như:

 Nhận tiền kiều hối từ nước ngoài qua thẻ;

 Chuyển tiền khác hệ thống trên cây ATM để phục vụ cho khách hàng không phải đến quầy giao dịch.

 Thiết kế nhiều loại thẻ dành cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau: Khách hàng có nhu cầu sử dụng ít, khách hàng có nhu cầu sử dụng cao, chủ thẻ là phụ nữ, chủ thẻ là doanh nhân ... Ngoài ra có thể đổi tên sản phẩm thẻ, thay đổi thiết kế nhằm tăng sức sống mới cho sản phẩm thu hút sự quan tâm của khách hàng.

* Thẻ ghi nợ quốc tế:

Là sản phẩm tiện ích và phù hợp với xu thế sử dụng mới của khách hàng: thanh toán các dịch vụ trên toàn cầu. Với thẻ ghi nợ quốc tế, khách hàng có thể dễ dàng quản lý chi tiêu và thanh toán các dịch vụ trực tuyến trên toàn thế giới. Vì vậy, BIDV cần cải tiến thêm các chức năng để sản phẩm thu hút hơn đối với khách hàng:  Nghiên cứu thực hiện đơn giản các thủ tục giấy tờ, áp dụng hạn mức tín dụng linh hoạt phù hợp với yêu cầu chi tiêu của khách hàng.

 Triển khai nhiều chương trình ưu đãi cũng như chăm sóc khách hàng.

* Thẻ tín dụng quốc tế:

Là sản phẩm tiện ích với tính năng Chi tiêu trước, trả tiền sau và được miễn lãi suất đến 45 ngày. Đây là sản phẩm phù hợp với nhu cầu thanh toán trong nhịp sống hiện đại của khách hàng: tín dụng tiêu dùng, thanh toán toàn cầu, phục vụ nhu cầu mua sắm, du lịch nƣớc ngoài ... Để phát triển hơn nữa sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế, BIDV cần có một số thay đổi như sau:

 Mở rộng thêm các thương hiệu thẻ quốc tế thông dụng như: American Express, JCB, Diners Club, Discover và UnionPay ...

 Triển khai nhiều chương trình ưu đãi cũng như chăm sóc khách hàng.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM ĐỒNG NAI (Trang 89 -90 )

×