0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (124 trang)

Tổng quan về Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM ĐỒNG NAI (Trang 45 -45 )

6. Kết cấu của luận văn

2.1. Tổng quan về Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh

Vận dụng những vấn đề cơ sở lý luận đưa ra tại chương 1, tác giả sẽ phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ thẻ của BIDV mà chi nhánh Nam Đồng Nai đang triển khai và áp dụng. Tại chương 2, tác giả giới thiệu sơ lược về BIDV và BIDV Nam Đồng Nai thông qua lịch sử phát triển, mô hình tổ chức, đặc điểm hoạt động kinh doanh, phân tích các tiêu chí đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ thẻ BIDV Chi nhánh Nam Đồng Nai.

Từ các bước phân tích trên đây, tác giả rút ra những mặt đạt được, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế đó.

2.1. Tổng quan về Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Đồng Nai. nhánh Nam Đồng Nai.

2.1. Tổng quan về Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Đồng Nai. nhánh Nam Đồng Nai. chính thức được thành lập vào ngày 01 tháng 01 năm 2011 trên cơ sở nâng cấp từ Phòng giao dịch Long Bình Tân trực thuộc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển tỉnh Đồng Nai, với nhân sự ban đầu là 45 người đến thời điểm hiện nay là 72 cán bộ nhân viên, và là Chi nhánh thứ ba trong hệ thống BIDV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Chi nhánh Nam Đồng Nai được thành lập với định hướng phát triển chung theo mô hình ngân hàng bán lẻ hiện đại.

Chỉ tính trong vòng 6 năm (2011-2016), BIDV – CN Nam Đồng Nai đã cung ứng tổng nguồn vốn hơn 2.600 tỷ đồng cho 1.200 công trình, dự án trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, phúc lợi xã hội. Trong 06 năm đổi mới đất nước, BIDV – CN Nam Đồng Nai đã đạt tốc độ tăng trưởng cao. Tổng tài sản tăng bình quân 28% / năm; nguồn vốn huy động tại chỗ tăng 12 lần; nguồn vốn đáp ứng cho nhu cầu địa phương tăng 09 lần so với khi thành lập. Với những nỗ lực qua 06

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM ĐỒNG NAI (Trang 45 -45 )

×