0

Bài học kinh nghiệm về chất lượng dịch vụ thẻ của ngân hàng đối vớ

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM ĐỒNG NAI (Trang 43-45 )

6. Kết cấu của luận văn

1.5.2. Bài học kinh nghiệm về chất lượng dịch vụ thẻ của ngân hàng đối vớ

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Qua kinh nghiệm về nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ của các ngân hàng có thế mạnh về lĩnh vực trên thị trường hiện nay như ANZ, HSBC hay Vietcombank, có thể rút ra bài học cho BIDV và cả những ngân hàng TMCP khác đang chưa tạo được dấu ấn trong dịch vụ thẻ như sau:

Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ thẻ một cách rõ ràng, định hướng cụ thể về phân khúc thị trường, khách hàng cũng như các sản phẩm thẻ chủ đạo.

Đưa ra chiến lược phát triển phù hợp với ngân hàng mình- nhất quán, cụ thể, chi tiết, hiệu quả. Đầu tư nghiên cứu và xây dựng các sản phẩm thẻ đặc sắc, có nét riêng biệt để có sức cạnh tranh tốt trên thị trường.

Đa dạng hóa sản phẩm thẻ để gia tăng các tiện ích cho khách hàng. Các sản phẩm thẻ phải đáp ứng tối đa các nhu cầu của khách hàng.

Thực hiện bán chéo sản phẩm dịch vụ thẻ của BIDV bằng cách đưa ra các gói sản phẩm bao gồm một nhóm các dịch vụ, tiện ích ngân hàng mình có tính chất bổ sung, hỗ trợ cho nhau. Một mặt vừa khuyến khích khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm ngân hàng một lúc, một mặt thỏa mãn tối đa khách hàng bằng cách tăng thêm các tiện ích, ưu đãi cho khách hàng..

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Trên cơ sở hệ thống hóa những lý luận cơ bản, chương 2 của luận văn đã trình bày khái quát các vấn đề hệ thống hóa những vấn đề về dịch vụ thẻ của NHTM, như:

Lý luận về dịch vụ thẻ của NHTM: Khái niệm, đặc điểm, vai trò và tiện ích của dịch vụ thẻ NHTM.

Lý luận về chất lượng dịch vụ thẻ NHTM: Khái niệm, các chỉ tiêu đánh giá, các nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết phải nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tại NHTM; Nghiên cứu kinh nghiệm về nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ của các ngân hàng như ANZ, HSBC và Viettcombank, từ đó rút ra được bài học kinh nghiệm cho BIDV. Những lý luận được đề cập trong Chương 1 đủ nội hàm khoa học hình thành khung lý thuyết định hình cho quá trình nghiên cứu thực hiện mục tiêu của đề tài. Với những vấn đề được trình bày ở Chương 1, tiếp theo trong Chương 2 tác giả thu thập số liệu đồng thời tiến hành phân tích và đánh giá dịch vụ thẻ tại BIDV Chi nhánh Nam Đồng Nai

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM ĐỒNG NAI (Trang 43 -45 )

Mục lục

×