0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (124 trang)

Phòng ngừa và xử lý rủi ro trong lĩnh vực thẻ

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM ĐỒNG NAI (Trang 100 -100 )

6. Kết cấu của luận văn

3.2.2.8. Phòng ngừa và xử lý rủi ro trong lĩnh vực thẻ

Trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào cũng đều hàm chứa rủi ro. Hoạt động kinh doanh nghiệp vụ thẻ cúa các NHTM cũng vậy. Rủi ro và nguy cơ rủi ro có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào, khâu nào trong toàn bộ quá trình phát hành sử dụng và thanh toán thẻ, gây tổn thất cho chủ thẻ, cơ sở chấp nhận thẻ, BIDV. Vấn đề đặt ra là các NHTM phải đầu tư, nghiên cứu, phân tích học hỏi với nhau để có thể đương đầu với rủi ro và phòng ngừa nguy cơ rủi ro bằng cách sử dụng các biện pháp kỹ thuật và nghiệp vụ thích hợp một cách hiệu quả. Để hạn chế rủi ro nâng cao chất lượng cho chủ thẻ cũng như mang lạ hiệu quả cho cho doanh nghiệp BIDV NĐN cần có biện pháp:

Thứ nhất: Để hạn chế các rủi ro tín dụng BIDV NĐN cần quan tâm đầu tư các phần mềm cảnh báo, có thể theo dõi kỳ hạn nợ của khách hàng, chẳng hạn như đến hạn trả nợ ngân hàng có hệ thống tự động đưa ra các thông báo để cán bộ ngân hnàg nhắc nhở chủ thẻ đến kỳ hạn trả.

Thứ hai: Tình trạng làm thẻ giả đã trở nên phổ biến, cá nhân tội phạm thẻ cài các thiết bị sao chép thông tin trên các thiết bị chấp nhận thẻ ( ATM, EDC) để lấy thông tin trong khi khách hàng sử dụng thẻ. Đây là một hình thức ăn cắp thông tin chủ thẻ tinh vi nhất. Để hạn chế việc này thì tại các ATM, EDC bắt buộc lắp đặt hệ thống Camera giám sát, theo dõi nhằm phát hiện các trường hợp đáng nghi ngờ.

Thứ ba: Để hỗ trợ chủ thẻ và ĐVCNT trong việc phòng ngừa và bảo vệ an toàn thẻ trong quá trình sử dụng, bảo quản và thanh toán thẻ. BIDV có thể xây dựng cẩm nang hướng dẫn cách bảo quản thẻ, trong trường hợp xảy ra mất cắp thẻ cần báo ngay cho ngân hàng để NH tạm thời phong toả tài khoản tránh kẻ gian lợi dụng hay các trường hợp mua bán hàng thấy có nghi vấn cần báo ngay cho ngân hàng.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM ĐỒNG NAI (Trang 100 -100 )

×